Views
4 years ago

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

PN-91/B-02413

PN-91/B-02413 PN-B-02423:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. Inne przepisy: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRI INSTAL.1988r. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (zeszyt 6) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5) COBRI INSTAL. 2002r. 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE Dla zakresu robót objętego dokumentacją projektową i specyfikacją nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 17

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST – IS - 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

KOCHAJ, ŻYJ, PROWADŹ SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Mitsubishi
specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Przetargi na UJ
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i ... - Verlag Dashofer
Poradnik projektanta, kierownika budowy i ... - Verlag Dashofer
Styczeń 2006 - Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Warunki techniczne wykonania i odbioru ... - Verlag Dashofer
tarGi praCy BEstJoB s. 11 - Wojskowa Akademia Techniczna
WRO.stwior - Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci ...
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych st
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ...
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Biuletyn ...
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Markowska 14, specyfikacja techniczna do projektu instalacji ...
specyfikacja techniczna(pdf)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT w ...
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT w ...
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ...
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ...
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STWIOR - Gmina Chełmża