pobierz plik.pdf

defs.pomorskie.eu

pobierz plik.pdf

POSTĘP RZECZOWY

- CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA -

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa wskaźnika

Wartość

osiągnięta

(31.12.2012r.)

Osiągnięty stopień

realizacji wskaźnika

Wskaźniki produktu

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które

uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu

224 192 85,71%

Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które

uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach

7 799 2 188 28,05%

Priorytetu

Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych

w ramach Priorytetu

190 168 88,42%

Wskaźniki rezultatu

Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat uczestniczących w

różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach

Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej

liczby dzieci w tej grupie

Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w

kształceniu ustawicznym w stosunku do całkowitej liczby

osób w tej grupie wiekowej

PRIORYTET IX

Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi

i miejskimi

20%

1%

22,30%

0,17%

Agata Leszczyńska

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

25.06.2013

Gdańsk

Nr strony/slajdu

14/28

More magazines by this user
Similar magazines