pobierz plik.pdf

defs.pomorskie.eu

pobierz plik.pdf

POSTĘP RZECZOWY

- CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA -

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa wskaźnika

PRIORYTET IX

Wartość

osiągnięta

(31.12.2012r.)

Osiągnięty stopień

realizacji wskaźnika

Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach

wiejskich

Wskaźniki produktu

Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu

zawodowym w krótkich formach

4 552 5 786 127,11%

a) nauczyciele na obszarach wiejskich 3 549 3 403 95,89%

b) nauczyciele kształcenia zawodowego 421 772 183,37%

Wskaźniki rezultatu

Odsetek nauczycieli , którzy podnieśli swoje kompetencje

w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach

11%

w relacji do ogólnej liczby nauczycieli, w tym:

14,35%

a) nauczyciele na obszarach wiejskich 33%

b) nauczyciele kształcenia zawodowego 8%

30,44%

29,54%

Agata Leszczyńska

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

25.06.2013

Gdańsk

Nr strony/slajdu

15/28

More magazines by this user
Similar magazines