pobierz plik.pdf

defs.pomorskie.eu

pobierz plik.pdf

POSTĘP RZECZOWY

- CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA -

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

wskaźnika

PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych

Wartość

osiągnięta

(31.12.2012r.)

Osiągnięty

stopień realizacji

wskaźnika

Wskaźniki produktu

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym 14 481 13 760 95,02%

- osoby z terenów wiejskich 3 977 6 979 175,48%

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały bezzwrotne dotacje 1 457 1 488 102,13%

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie

działalności gospodarczej (15-24 lata)

1 417 1 494 105,43%

Agata Leszczyńska

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

25.06.2013

Gdańsk

Nr strony/slajdu

5/28

More magazines by this user
Similar magazines