Views
3 years ago

letni program dela za leto 2013 - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo ...

letni program dela za leto 2013 - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo ...

letni program dela za leto 2013 - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo

Visoka šola za zdravstvo Novo mesto LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013 Direktor: akad. prof. dr. Marjan Blažič Dekanica: doc. dr. Bojana Filej Sprejet na 62. seji senata VŠZ NM, dne 23. 4. 2013 in na 26. seji upravnega odbora VŠZ NM, dne 24. 4. 2013. Novo mesto, april 2013

Informacije o Å¡tudiju - Visoka Å¡ola za upravljanje in poslovanje Novo ...
1|STO poslovne publikacije|program dela STO za leto 2008
Vodnik po Å¡tudijskih programih UP Turistica Visoka Å¡ola za turizem ...
Informacije o Å¡tudiju - Visoka Å¡ola za upravljanje in poslovanje Novo ...
Poslovno poročilo za leto 2011 - Visoka šola za zdravstvo Novo ...
LETNI SEMESTER - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo mesto
letni program dela za leto 2010 - Visoka zdravstvena Å¡ola v Celju
Cenik storitev - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo mesto
VISOKA Å OLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO Na Loko 2, 8000 ...
SKRIPTA Medicinska virologija - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo mesto
VISOKA Å OLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO ZDRAVSTVENA ...
visoka Å¡ola za zdravstvo novo mesto navodila za pisanje pisnih ...
visoka Å¡ola za zdravstvo novo mesto navodila za pisanje pisnih ...
2. rok 3 Pr - Visoka Å¡ola za zdravstvo Novo mesto
VISOKA Å OLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO Na Loko 2, 8000 ...
13. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2013
Å tudijski program 1. stopnje Zdravstvena nega - Visoka Å¡ola za ...
LETNI DELOVNI NAČRT za študijsko leto 2012/2013
up – letni program dela za leto 2013 - Fakulteta za vede o zdravju
letno poročilo za leto 2009 - Visoka Šola za zdravstveno nego ...
Motivacija zaposlenih na VS Novo mesto - Visoka Å¡ola za ...
letno poročilo za leto 2011 - Visoka Šola za zdravstveno nego ...
pravilnik o izvedbi kliničnih vaj – prakse - Visoka šola za zdravstvo ...
Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013 - Osnovna šola ...
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2012/2013 - Osnovna šola ...
Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2013. - Občina Krško
LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2013/2014 - Osnovna šola ...
Poslovno poročilo za leto 2011 - Visoka šola za upravljanje in ...
samišćs Novo MEsTo - Visoka šola za upravljanje in poslovanje ...
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto - Visokošolsko ...