Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz

Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 - Slezská univerzita v Opavě

Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

11.1.4 Pobyt zahraničních hostů na FPF SU 71

11.2 Obchodně podnikatelská fakulta SU 71

11.2.1 Publikační činnost 71

11.2.2 Rozvojová činnost – zapojení do projektů 75

11.2.2.1 Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol 75

11.2.2.2 Zapojení do Rozvojových projektů MŠMT 75

11.2.2.3 Zapojení do projektů Grantové agentury ČR 76

11.2.2.4 Zapojení do projektů MŠMT-LI 76

11.2.2.5 Zapojení do ostatních projektů 76

11.2.3 Vědecká činnost, zahraniční aktivity 76

11.2.4 Pobyt zahraničních hostů na OPF 79

11.3. Matematický ústav SU 80

11.3.1 Publikační činnost 80

11.3.2 Rozvojová činnost – zapojení do projektů 81

11.3.2.1 Zapojení do projektů FRVŠ 81

11.3.2.2 Zapojení do Rozvojových projektů MŠMT 81

11.3.2.3 Zapojení do projektů Grantové agentury ČR 81

11.3.2.4 Zapojení do projektů MŠMT-LI 81

11.3.2.5 Zapojení do projektů MŠMT- vědeckotechnická spolupráce 81

11.3.2.6 Zapojení do ostatních projektů 81

11.3.3 Vědecká činnost, zahraniční aktivity 82

11.4 Vzdělávací centrum SU v Krnově 83

11.5 Rektorát – Univerzitní sportovní klub 85

11.5.1 Grantová činnost 85

11.5.1.1 Ostatní projekty – Moravskoslezský kraj 85

12. Další aktivity Slezské univerzity 86

12.1 Významné události, zasedání, konference, semináře, čestné doktoráty, výročí,

smlouvy 86

12.2 Jiné nepedagogické aktivity 87

12.2.1 Návštěvy významných osobností a představitelů partnerských univerzit

na SU, návštěvy představitelů SU na partnerských univerzitách 87

12.2.2 Celouniverzitní akce a události 88

12.2.3 Akce Asociace studentů a přátel SU 88

12.2.4 Evropská asociace univerzit (EUA) 89

12.2.5 Konference rektorů slezských univerzit 89

12.2.6 Kulturní akce 89

12.2.7 Ediční činnost 90

12.2.7.1 Rektorát 90

12.2.7.2 Asociace studentů a přátel Slezské univerzity 91

12.2.7.3 Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU 91

12.2.7.4 Obchodně podnikatelská fakulta SU 92

12.2.7.5 Matematický ústav SU 95

13. Péče o studenty 97

13.1 Ubytovací zařízení Slezské univerzity 97

13.1.1 Filozoficko-přírodovědecká fakulta a Matematický ústav SU 97

)7(

More magazines by this user
Similar magazines