Ohodnocovanie majetku podniku

fberg.tuke.sk

Ohodnocovanie majetku podniku

Metóda nadzisku

Je ďalší spôsob kombinácie substančnej a

výnosovej metódy.

Očakávané budúce zisky sa rozčleňujú na dve

časti:

• Bežný zisk, ktorý odpovedá priemernej miere

zisku investovaného v danom odbore

• Nadzisk, t.j. zisk prevyšujúci v hodnotenom

podniku úroveň zodpovedajúcu priemernej

miere zisku.

More magazines by this user
Similar magazines