Ohodnocovanie majetku podniku

fberg.tuke.sk

Ohodnocovanie majetku podniku

Metóda porovnávania

• Určuje ocenenie na základe odhadu ceny, za

ktorú by bolo možné podnik reálne predať. Ak

ide o akciovú spoločnosť, trhovú hodnotu je

možné určiť ako násobok kurzu príslušnej

akcie na trhu a počtu emitovaných akcií. To

platí pre dostatočne likvidné a transparentné

kapitálové trhy.

More magazines by this user
Similar magazines