Ohodnocovanie majetku podniku

fberg.tuke.sk

Ohodnocovanie majetku podniku

Suma cien podnikového majetku

Odpovedá na otázku, koľko kapitálu treba vynaložiť

na vybudovanie podniku s rovnakými

produkčnými parametrami.

Berú sa do úvahy:

• ceny obstarania jednotlivých majetkových súčastí

v súvahe podniku,

• stupeň opotrebovania dlhodobého majetku,

• vývoj trhových a reprodukčných cien,

• náklady spojené so založením podniku, so

získavaním kapitálu, zapojením do vonkajších

vzťahov podniku.

More magazines by this user
Similar magazines