Kupon konkursowy - BASF Polska

basf.pl

Kupon konkursowy - BASF Polska

Butisan Star – zabezpiecz się potrójnie!

Wypełnij zgłoszenie na odwrocie

i wyślij je na adres BASF Polska:

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 154

02-326 Warszawa

(z dopiskiem na kopercie „Butisan Star”)

Pierwszych 2500

uczestników

otrzyma 1 litr Caryxu!

Termin nadsyłania zgłoszeń:

31.07.2012.

Szczegóły na www.agro.basf.pl

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj

informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące

rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


Butisan Star – zabezpiecz się potrójnie!

1) Czy miał Pan/Pani problemy z zakupem

Butisanu Star w sezonie 2011?

tak

nie

2) Wybierając herbicyd do zastosowania

w rzepaku kieruje się Pan/Pani

bezpieczeństwem dla plantacji rzepaku

elastycznym terminem stosowania

produktu

własnym doświadczeniem

w stosowaniu produktu

3) Czy w ubiegłym sezonie wystąpiły

u Pana/Pani w gospodarstwie

wymarznięcia plantacji rzepaku?

tak

nie

Jeśli TAK – Jaki % plantacji został

zlikwidowany %

4) Czy jesienią stosuje Pan/Pani

fungicydy do ochrony rzepaku?

tak

nie

5) Wymień co najmniej 3 produkty do

ochrony rzepaku, które BASF ma

w swojej ofercie:

6) Powierzchnia gospodarstwa rolnego:

7) Planowana powierzchnia rzepaku

jesienią 2012:

Imię i nazwisko

Nazwa Gospodarstwa Rolnego

Adres:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Zgłoszenie nie zobowiązuje Uczestnika do zakupu jakiegokolwiek z produktów dostępnych w palecie BASF.

Deklaruję udział w Konkursie „Butisan Star – zabezpiecz się potrójnie” na zasadach określonych w regulaminie ww. Konkursu. Oświadczam, ze

zapoznałem się z regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję.”

Data i czytelny podpis Uczestnika:

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie powyżej danych osobowych przez BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, w celu realizacji Konkursu oraz na przekazanie przez BASF Polska Sp. z o.o.

moich danych osobowych podmiotom należącym do grupy kapitałowej BASF i innym podmiotom w celu realizacji Konkursu, a także na przetwarzanie

moich danych osobowych przez wymienione podmioty. Wyrażam zgodę na aktualizację przekazanych przeze mnie danych osobowych

przez BASF Polska Sp. z o.o. Oświadczam, że podałem moje dane osobowe dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o prawie dostępu do

treści moich danych osobowych i ich poprawiania.

Data i czytelny podpis Uczestnika:

Wyrażam niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczących BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie

154, 02-326 Warszawa i niniejszym dobrowolnie udostępniam BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie

154, 02-326 Warszawa swoje dane osobowe w celach marketingowych, a w szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego

(w tym korespondencji drogą elektroniczną – e-mail lub SMS), w celu przekazania informacji handlowych dotyczących BASF Polska Sp. z o.o. oraz

promocji produktów i usług, będących przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o.

Data i czytelny podpis Uczestnika:

More magazines by this user
Similar magazines