Informacja o wyniku oceny wniosków o dofinansowanie projektu

cop.lodzkie.pl

Informacja o wyniku oceny wniosków o dofinansowanie projektu

ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

Informacja o wyniku oceny wniosków o dofinansowanie projektów

pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność przedsiębiorczość

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Numer konkursu: RPLD.03.02.00-1/08

Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu: od 1 września 2008 r. do 3 października 2008 r.

Liczba złożonych

wniosków

o dofinansowanie

w terminie naboru

Liczba złożonych

wniosków

o dofinansowanie

po terminie naboru

Liczba pozytywnie

ocenionych wniosków

o dofinansowanie pod

względem kryteriów

formalnych

Liczba wniosków o dofinansowanie niepodlegających

ocenie merytorycznej

Liczba wniosków Liczba

Liczba

nieuzupełnionych/ wniosków wniosków

uzupełnionych po wycofanych ocenionych

terminie

przez negatywnie

beneficjentów (w tym

odrzuconych)

Wartość

całkowita

projektów

w PLN

Wartość

wnioskowanego

dofinansowania

w PLN

234 1 153 5 5 71 357 858 045,80 187 719 487,42


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca/Beneficjent Tytuł projektu

1. WND-RPLD.03.02.00-00-001/08 Wiktor Kędra, Janusz Kędra s.c.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wiktor Kędra, Janusza Kędra

spółka cywilna poprzez zakup innowacyjnej suszarni prasującej

2. WND-RPLD.03.02.00-00-003/08 G.M.P. Jakub Kowalski

Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa G.M.P. Jakub Kowalski

poprzez zakup innowacyjnej maszyny CNC

3. WND-RPLD.03.02.00-00-004/08 Firma MORYN

4. WND-RPLD.03.02.00-00-005/08 Firma Usługowa Bartłomiej Dobosz

5. WND-RPLD.03.02.00-00-006/08 EFEKTIMA Monika Gocał, Marek Gocał

6. WND-RPLD.03.02.00-00-007/08 SKB Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MORYŃ Sebastian Szwedzik

poprzez zakup innowacyjnego centrum szlifierskiego

Innowacyjność maszyn drogą do wzrostu konkurencyjności F.U. Bartłomiej

Dobosz

Poprawa konkurencyjności Firmy EFEKTIMA poprzez zakup nowoczesnej

tubiarki

Zakup innowacyjnego centrum obróbczego sposobem na wzrost

konkurencyjności spółki SKB

7. WND-RPLD.03.02.00-00-008/08 ,,KANO” Spółka Jawna – Krzysztof Kaniewski, Kompleksowa komputeryzacja firmy ,,KANO” Sp. J.


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

Zdzisław Kaniewski

8. WND-RPLD.03.02.00-00-009/08

Fabryka Osprzętu Samochodowego

,,POLMO” Łódź S.A.

Innowacyjna technologia wytwarzania obudów turbosprężarek i elementów

sprężarek w firmie FOS POLMO Łódź S.A. w Łodzi

9. WND-RPLD.03.02.00-00-012/08 PHU BORSIAK Zakup środków trwałych dla podniesienia innowacyjności w firmie

10. WND-RPLD.03.02.00-00-013/08

P.U. BILO Dekatyzacja, uszlachetnianie tkanin Jan

Lorentowicz

Zakup nowoczesnych urządzeń wspomagających proces uzyskania

efektywnego produktu końcowego

11. WND-RPLD.03.02.00-00-015/08 FHUP MARGO

Wzrost konkurencyjności Firmy MARGO poprzez budowę i wyposażenie

nowoczesnej stolarni

12. WND-RPLD.03.02.00-00-017/08 HORNET Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Hornet Sp. z o.o. poprzez

zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej drukującej

13. WND-RPLD.03.02.00-00-019/08 ,,ANN- JOLL” Jolanta Dywicka

Zmiana procesu produkcyjnego poprzez modernizację parku maszynowego

z zastosowaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie ,,ANN - JOLL”

14. WND-RPLD 03.02.00-00-022/08 Drukarnia OLTOM

Podniesienie konkurencyjności Drukarni OLTOM poprzez wdrożenie

innowacyjnych technologii


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

15. WND-RPLD 03.02.00-00-023/08 ARES Michał Maciołek

Zwiększenie konkurencyjności Firmy ARES Michał Maciołek poprzez wdrożenie

innowacyjnej technologii do zagospodarowania odpadów poubojowych

16. WND-RPLD 03.02.00-00-026/08 ARCOMP Arkadiusz Piotrowski

Zwiększenie konkurencyjności firmy komputerowej "ARCOMP" na rynku

lokalnym i krajowym poprzez utworzenie nowoczesnego centrum

komputerowego, serwisowego i reklamowego

17. WND-RPLD 03.02.00-00-027/08 AMMA Anna i Adam Milczarkowie

Zakup i wdrożenie innowacyjnej, bezodpadowej technologii przetwarzania

tworzyw sztucznych

18. WND-RPLD 03.02.00-00-029/08 P.P.H.U. "Centrum" Owczarek sp.j.

Uruchomienie linii produkcyjnej wykorzystującej technologie druku bezwodnego

firmy Toray Industries

19. WND-RPLD.03.02.00-00-030/08 SOLAN S.A.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych znacząco wpłynie na

poprawę konkurencyjności na rynku oraz poprawę jakości produkowanych

wyrobów przez SOLAN S.A

20. WND-RPLD-03.02.00-00-032/08 Zakłady Farmaceutyczne POLFA - Łódź S.A.

Zwiększenie konkurencyjności Zakładów Farmaceutycznych POLFA-Łódź S.A.

przez zakup urządzeń produkcyjnych pozwalających na wprowadzenie na rynek

nowych wyrobów farmaceutycznych.


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

21. WND-RPLD 03.02.00-00-034/08 F.U. DOBOSZ Katarzyna Dobosz

Wzrost konkurencyjności Firmy DOBOSZ poprzez unowocześnienie zaplecza

technicznego

22. WND-RPLD 03.02.00-00-035/08 F.U. Agnieszka Skalik

Zakup innowacyjnych maszyn budowlanych sposobem na wzrost

konkurencyjności firmy usługowej Agnieszka Skalik

23. WND-RPLD 03.02.00-00-036/08 SKB Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Zakup innowacyjnych środków trwałych z zakresu budownictwa lądowego

sposobem na wzrost konkurencyjności spółki SKB

24. WND-RPLD-03.02.00-00-037/08

Józef Szarzała Centrum Produkcyjno-Handlowe

"SZARPOL"

Uruchomienie w CPH "SZARPOL" produkcji nowych wyrobów włókninowych

poprzez zakup urządzeń technicznych wysoko zawansowanej technologii.

25. WND-RPLD 03.02.00-00-038/08

Prywatna Praktyka Ortodontyczna BMB Bożena

Badełek-Mirek

Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia stomatologicznego oraz

oprogramowania dla Prywatnej Praktyki Ortodontycznej Bożeny Badełek-Mirek

w Łodzi

26. WND-RPLD 03.02.00-00-040/08 POLTAU Krzysztof Bodetko

Poprawa konkurencyjności firmy POLTAU poprzez uruchomienie produkcji i

sprzedaży nowego wyrobu - okna do segmentowej bramy garażowej


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

27. WND-RPLD 03.02.00-00-041/08 "HAMMER" PPHU Andrzej Hammerszmidt

Poprawa konkurencyjności firmy HAMMER poprzez zakup nowoczesnej

maszyny do krojenia skór wraz z oprogramowaniem CAD do projektowania

obuwia

28. WND-RPLD 03.02.00-00-042/08 FHU "SUFLIDOWO" Liliana Suflida

Zakup innowacyjnej automatycznej maszyny MOBA OMNIA XF 330 do

klasyfikowania, sortowania, znakowania, dezynfekcji i pakowania jaj dla FHU

SUFLIDOWO zlokalizowanej w Teresinie gmina Drużbice

29. WND-RPLD 03.02.00-00-044/08

ZTRMO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iwona

Osiecka

Podniesienie konkurencyjności firmy ZTRMO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

- Iwona Osiecka w wyniku rozpoczęcia świadczenia usług termowizyjnych

30. WND-RPLD 03.02.00-00-045/08 Fabryka Mebli ,,BANASIAK" Witold Banasiak

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności fabryki mebli ,,Banasiak" poprzez

wdrożenie innowacyjnych i wiedzo chłonnych technologii

31. WND-RPLD 03.02.00-00-046/08 Zimny Auto Sp. z o.o.

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Zimny Auto Sp. z o.o.

poprzez budowę ekologicznej lakierni i zakup innowacyjnego wyposażenia z

zachowaniem technologii przyjaznych środowisku


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

32. WND-RPLD-03.02.00-00-050/08 KASTOR Media Paweł Trybulak

KASTOR Media z Czerniewic liderem branży wielkoformatowego druku

cyfrowego dzięki zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez

inwestycję w nowoczesne rozwiązania technologiczne

33. WND-RPLD-03.02.00-00-052/08

M-MARKET DECORATION

Mariusz Kubiak

Wzrost konkurencyjności firmy M-MARKET na rynku europejskim poprzez

zastosowanie innowacyjnych technologii

34. WND-RPLD-03.02.00-00-054/08 SPEED CAR Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności firmy "SPEED CAR" poprzez uruchomienie

innowacyjnej stacji kontroli pojazdów w Łodzi

35. WND-RPLD-03.02.00-00-056/08

FHU "L & B"

Bogusław Lenart

Rozbudowa przedsiębiorstwa sposobem na wzrost konkurencji firmy "L & B"

36. WND-RPLD-03.02.00-00-057/08 Zimny Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii ISN 3D do produkcji opakowań i innych

wyrobów w firmie ZIMNY Sp. z o.o. jako mechanizm wzrostu konkurencyjności i

innowacyjności firmy

37. WND-RPLD-03.02.00-00-059/08 CTM POLONIA Sp. z o.o.

Wzrost potencjału produkcyjno - technologicznego w CTM POLONIA poprzez

zakup innowacyjnej linii do produkcji nowego modelu termokominka


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

38. WND-RPLD-03.02.00-00-060/08

"Ł & K" K. Łaszkiewicz,

W. Kościan Spółka jawna

Wzrost potencjału technologicznego poprzez zakup nowoczesnej linii

technologicznej do produkcji drzwi z bezołowiowego PCV

39. WND-RPLD-03.02.00-00-061/08

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększenie konkurencyjności ZOSP RP Wytwórni Umundurowania

Strażackiego w Brzezinach poprzez zakup innowacyjnych technologii

w zakresie automatyzacji krojowni i stworzenie zmian organizacyjno -

technologicznych zmierzających do poprawy efektywności i produktywności

40. WND-RPLD-03.02.00-00-064/08

GAL-DRUK DRUKARNIA

Krzysztof Łużyński

Zwiększenie potencjału produkcyjno - technologicznego firmy GAL-DRUK

poprzez zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej

41. WND-RPLD-03.02.00-00-065/08 Bartolini Air Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności świadczonych usług poprzez Certyfikowany Ośrodek

Szkolenia Lotniczego Bartolini Air z siedzibą w Łodzi poprzez zakup

innowacyjnego narzędzia szkoleniowego wraz z niezbędnymi usługami

towarzyszącymi


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

42. WND-RPLD-03.02.00-00-066/08 FIORE Gernand, Biernacki i Tomas Spółka jawna

Zwiększenie potencjału produkcyjno - technologicznego firmy FIORE poprzez

zakup innowacyjnych maszyn dziewiarskich oraz systemu klimatyzacyjno -

wentylacyjnego

43. WND-RPLD-03.02.00-00-070/08 EGO Centrum Edukacji i Doradztwa Adam Sikora

Poprawa konkurencyjności EGO Centrum Edukacji i Doradztwa poprzez

rozszerzenie oferty usług

44. WND-RPLD-03.02.00-00-071/08 ZBAR PHU Mariusz Popenda

Poprawa konkurencyjności ZBAR PHU Mariusz Popenda poprzez utworzenie

Działu Światłowodowej Infrastruktury Teletechnicznej

45. WND-RPLD-03.02.00-00-072/08

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane "INSBUD"

Krzesińscy Spółka jawna

Podniesienie konkurencyjności firmy INSBUD poprzez zakup nowoczesnej

maszyny Manitou MT 1840A PRIVILEGE

46. WND-RPLD-03.02.00-00-073/08 ATENA Sp. z o.o.

Dywersyfikacja produkcji Spółki Atena poprzez uruchomienie kompleksowej

usługi produkcji wielkogabarytowych odlewów ze stopów aluminium w

innowacyjnej technologii wysokociśnieniowego wypełniania wnęki formy


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

47. WND-RPLD-03.02.00-00-074/08 PPUH SORPLEX Zdzisław Ornaf

Inwestycje w innowacje w firmie SORPLEX - zakup innowacyjnego centrum

obróbczego oraz nowoczesnych wtryskarek

48. WND-RPLD-03.02.00-00-075/08

DRACO PRODUKCJA

P. Mączka, M. Racisz

Poprawa konkurencyjności DRACO PRODUKCJA poprzez zakup nowoczesnej

maszyny do przewijania folii

49. WND-RPLD-03.02.00-00-076/08 Paweł Cebula "Kompasja"

Wytworzenie nowego produktu i jego promocja w firmie Kompasja poprzez

zakup maszyn i oprogramowania

50. WND-RPLD-03.02.00-00-078/08

"ALBUD" Usługi remontowo - budowlane i projektowe

Sebastian Dubla

Wzrost jakości i konkurencyjności świadczonych usług przez firmę ALBUD

dzięki inwestycji w nowoczesny sprzęt budowlany

51. WND-RPLD-03.02.00-00-079/08 P.H.U.P. MAXBUD Sp. z o.o. Rozwój produkcji eksportowej w firmie MAXBUD

52. WND-RPLD-03.02.00-00-080/08

ALT s.c.

Mirosław Wójcik, Beata Bielak - Wójcik

Zwiększenie konkurencyjności spółki ALT poprzez zakup nowoczesnej

laserowej linii technologicznej do produkcji wyrobów z poliestru


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

53. WND-RPLD-03.02.00-00-081/08

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Magdalena Kwiecińska

Wzrost jakości świadczenia usług przez przedsiębiorstwo Indywidualna

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Kwiecińska dzięki inwestycji

w innowacyjny sprzęt stomatologiczny

54. WND-RPLD-03.02.00-00-083/08 PPHU "NOWINTEX" Gabriel Janecki

Rozwój technologiczny firmy "NOWINTEX" poprzez zakup maszyn stolarskich

sterowanych numerycznie

55. WND-RPLD-03.02.00-00-084/08 Huta Szkła FENIKS 2 Sp. z o.o.

Wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego przez Hutę Szkła

FENIKS 2 Sp. z o.o. w zakresie produkcji opakowań szklanych

56. WND-RPLD-03.02.00-00-085/08 STOLARSTWO Waldemar Gołąb

Zakup innowacyjnej automatycznej pilarki tarczowej do rozkroju pakietu płyt

jako czynnik rozwoju technologicznego firmy STOLARSTWO Waldemar Gołąb

57. WND-RPLD-03.02.00-00-086/08 FPHU "JUSZCZYK"

Wzrost konkurencyjności firmy "Juszczyk" poprzez zakup nowoczesnych

urządzeń do produkcji elementów betonowych

58. WND-RPLD-03.02.00-00-087/08 PHU MAKORE Rafał Bremerski

Rozszerzenie działalności firmy "MAKORE" poprzez zakup nowoczesnych

urządzeń stolarskich


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

59. WND-RPLD-03.02.00-00-088/08

Eko - Salve Emilian Apanasiewicz, Sławomir

Kaźmierski Spółka Jawna

Wzrost konkurencyjności Eko - Salve s.j. przez rozszerzenie działalności firmy

o okręgową stację kontroli pojazdów

60. WND-RPLD-03.02.00-00-089/08 Tomaco - Intro Sp. z o.o.

Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Tomaco - Intro Sp. z o.o. poprzez

zastosowanie innowacyjnego w skali światowej procesu ostrzenia pił

taśmowych do traków tartacznych

61. WND-RPLD-03.02.00-00-090/08

Master of Stone s.c.

Michał Barda, Artur Koćwin

Wzrost konkurencyjności Master of Stone s.c. dzięki innowacyjnej metodzie

cięcia kamienia

62. WND-RPLD-03.02.00-00-091/08 Usługi Budowlane Paweł Pierzak

Wprowadzenie nowych usług przez firmę Usługi Budowlane Paweł Pierzak

poprzez zakup urządzeń budowlanych oraz systemu szalunków jako czynnik

podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku

63. WND-RPLD-03.02.00-00-092/08

Oficyna s.c. Robert Urbaniak, Tadeusz Urbaniak,

Urszula Urbaniak

Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzenie

prowadzonej działalności poprzez zakup innowacyjnych maszyn i nawiązanie

współpracy z sektorem B + R


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

64. WND-RPLD-03.02.00-00-094/08 Ślusarstwo Ogólne Anna Jarosik

Wzrost konkurencyjności firmy Ślusarstwo Ogólne Anna Jarosik przez

uruchomienie innowacyjnej technologii laserowego cięcia blach w linii

technologicznej

65. WND-RPLD-03.02.00-00-095/08

Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy HAK -

POL Sylwester Imioła

Zwiększenie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez wprowadzenie

technologii laserowego wycinania w produkcji haków holowniczych

66. WND-RPLD-03.02.00-00-096/08

Oficyna Wydawnicza "READ ME" Włodzimierz

Bińczyk Spółka Jawna

Wzrost konkurencyjności Oficyny Wydawniczej READ ME poprzez zakup

innowacyjnej pełnoformatowej, ośmiokolorowej maszyny offsetowej

67. WND-RPLD-03.02.00-00-097/08 KBM Sp. z o.o.

Rozwój działalności firmy KBM oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez

zakup nowoczesnej linii pakującej

68. WND-RPLD-03.02.00-00-099/08 Maxibit Polska Marek Bojanowski

Poprawa konkurencyjności firmy Maxibit Polska poprzez zakup plotera

drukującego w technologii UV

69. WND-RPLD-03.02.00-00-102/08

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z

o.o.

Wzrost konkurencyjności PRDiM Sp. Z o.o. w Czartkach poprzez wdrożenie

innowacyjnej technologii wykonania nawierzchni drogowych


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

70. WND-RPLD-03.02.00-00-104/08 Firma Produkcyjno-Handlowa "Aries" Edward Skał Ekologizacja produkcji w firmie "Aries"

71. WND-RPLD-03.02.00-00-105/08 Producent Mebli Kuśmierczyk

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Producent Mebli Kuśmierczyk

poprzez zakup środka trwałego

72. WND-RPLD-03.02.00-00-106/08

Centrum Opieki Zdrowotnej ORKAN MED STEC -

Michalska Spółka Jawna

Podwyższenie konkurencyjności firmy ORKAN MED poprzez zakup

nowoczesnego sprzętu medycznego

73. WND-RPLD-03.02.00-00-107/08 INTEGER.pl S.A.

Uruchomienie w Piotrkowie Trybunalskim unikalnej w skali kraju usługi

w zakresie automatycznego sortowania poczty

74. WND-RPLD-03.02.00-00-111/08 GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa GEOPLAN dzięki

inwestycji w innowacyjny sprzęt do pomiarów geodezyjnych i specjalistyczne

oprogramowanie

75. WND-RPLD-03.02.00-00-112/08

Hydrog Zakład Budowy Maszyn Export-Import

Krzysztof Ciechocki

Innowacje w firmie Hydrog -rozbudowa ciągu technologicznego do produkcji

maszyn

76. WND-RPLD-03.02.00-00-113/08 PAF Operator Pocztowy Sp. z o.o.

PAF Operator Pocztowy - nowa jakość na rynku usług pocztowych - rozbudowa

oddziału w Łodzi


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

77. WND-RPLD-03.02.00-00-114/08

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe

JANIS Janusz Wlachos

Wdrażanie innowacyjnej technologii antypilingowego wykończenia dzianiny przy

wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego, skutkującej

wprowadzeniem na rynek nowych usług

78. WND-RPLD-03.02.00-00-115/08 PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz

Poprawa konkurencyjności firmy PROTEKT poprzez utworzenie własnego

laboratorium badawczo - rozwojowego oraz rozszerzenie asortymentu wyrobów

79. WND-RPLD-03.02.00-00-116/08 TOP - MED Danuta Stera - Gryczyńska

Wzrost innowacyjności TOP - MED poprzez zakup sprzętu medycznego do

nowoczesnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób narządu słuchu i układu

równowagi

80. WND-RPLD-03.02.00-00-117/08

TRANS-MICHOR

Andrzej Cichowski, Zbigniew Chodorowski sp.j.

Zwiększenie konkurencyjności firmy TRANS-MICHOR poprzez nabycie

innowacyjnej linii do recyklingu tworzyw sztucznych i zużytych olejów

mineralnych

81. WND-RPLD-03.02.00-00-118/08 APLA Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności APLA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej

technologii drukowania cyfrowego na materiałach płaskich o dużych formatach


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

82. WND-RPLD-03.02.00-00-119/08 ABATEX Andrzej Szewczyk

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności fabryki okien ABATEX poprzez

wdrożenie innowacyjnych i wiedzochłonnych technologii

83. WND-RPLD-03.02.00-00-120/08

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjno -Usługowo-

Handlowe Marian Pancer

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Marian Pancer poprzez nabycie

specjalistycznych maszyn i urządzeń do budownictwa

84. WND-RPLD-03.02.00-00-121/08 A. MACHUDERA

Rozwój zaawansowanych usług serwisowych w przedsiębiorstwie

A. MACHUDERA

85. WND-RPLD-03.02.00-00-122/08 GG TECH W.Garus i T. Gromek Spółka Jawna

Wdrożenie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji laboratoryjnych

przyrządów kontrolnych i pomiarowych

86. WND-RPLD-03.02.00-00-123/08 PROFILEX Spółka Jawna J.Bujnowski, A. Kaczmarek

Uruchomienie w Polsce produkcji technicznych tworzyw sztucznych przez

PROFILEX Sp.j.

87. WND-RPLD-03.02.00-00-124/08 POL-HUN M. Bielska Spółka Jawna

Zwiększenie konkurencyjności firmy POL - HUN poprzez zakup technologii

produkcji i rozbudowę laboratorium B + R jako niezbędnych czynników do

wdrożenia nowego produktu


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

88. WND-RPLD-03.02.00-00-125/08 "FERRANO" Paweł Wróbel

Zmiana procesu produkcyjnego poprzez modernizację parku maszynowego

z zastosowaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie FERRANO

89. WND-RPLD-03.02.00-00-126/08 Eurotrafo Sp. z o.o.

Poprawa pozycji konkurencyjnej przez uruchomienie produkcji transformatorów

ze złączem elektrycznym według rozwiązania zgłoszonego do opatentowania

90. WND-RPLD-03.02.00-00-128/08 WPW INVEST Sp. Z o.o.

Wzrost konkurencyjności WPW INVEST Sp. z o.o. dzięki inwestycji

w innowacyjne technologie produkcyjne

91. WND-RPLD-03.02.00-00-130/08 Drukarnia WIST Antoni Wierzbowski

Podniesienie konkurencyjności Drukarni WIST poprzez zakup innowacyjnej linii

technologicznej obejmującej całość procesu produkcji

92. WND-RPLD-03.02.00-00-131/08 "POKÓJ" Spółdzielnia Elektrotechniczna

Wprowadzenie innowacyjnej technologii do produkcji komponentów do złączek

i odgałęźników

93. WND-RPLD-03.02.00-00-135/08 Zakład Poligraficzny "Kolor-druk" Bogusław Wcisło

Modernizacja technologiczna i wdrożenie informatycznych systemów

zarządzania i obsługi zleceń


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

94. WND-RPLD-03.02.00-00-136/08 "AFLOFARM" Farmacja Polska Sp. z o.o.

Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej oraz wzrost

konkurencyjności firmy AFLOFARM poprzez zakup nowoczesnego

i innowacyjnego próżnioszczelnego mieszalnika homogenizującego

95. WND-RPLD-03.02.00-00-138/08

SCHAUMAPLAST - ORGANIKA Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kształtek styropianowych przy

wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego, skutkującej wytworzeniem

nowego produktu

96. WND-RPLD-03.02.00-00-139/08

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe

"CORIN" B. i M. Hanczka Sp.j.

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w celu podniesienia

produktywności i efektywności w PPHU CORIN B. i M. Hanczka Sp.j.

97. WND-RPLD-03.02.00-00-141/08 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Alicja Jędrzejczyk

Nowoczesne rozwiązania podnoszące konkurencyjność usług zdrowotnych

Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Alicji Jędrzejczyk poprzez zakup

niezbędnego sprzętu i prace adaptacyjno - remontowe

98. WND-RPLD-03.02.00-00-147/08 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

Zwiększenie konkurencyjności piekarni w Warcie poprzez zakup linii

technologicznej


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

99. WND-RPLD-03.02.00-00-154/08 INTER-FOLIA Spółka z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności INTER-FOLIA Sp. z o.o. poprzez zakup

nowoczesnych technologicznie linii produkcyjnych

100. WND-RPLD-03.02.00-00-155/08 "EMO-FARM" Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności firmy EMO-FARM sp. z o.o. poprzez wprowadzenie

na rynek nowej innowacyjnej maści trójantybiotykowej wytwarzanej wg

nowoczesnej, innowacyjnej technologii

101. WND-RPLD-03.02.00-00-156/08

BOGMAR sp. Jawna - Jacek Martynka, Maria

Martynka, Bogdan Prasal, Jadwiga Prasal

Zwiększenie konkurencyjności firmy BOGMAR Sp. J. poprzez nabycie

innowacyjnych rozwiązań technologicznych do produkcji wyrobów z pianki

102. WND-RPLD-03.02.00-00-157/08

UNION CHOCOLATE Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności UNION CHOCOLATE poprzez zakup

innowacyjnych maszyn skutkujących poszerzeniem oferty o nowe na polskim

rynku polewy laurynowe

103. WND-RPLD-03.02.00-00-158/08 "EXPOM" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa EXPOM poprzez nabycie

innowacyjnych rozwiązań technologicznych


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

104. WND-RPLD-03.02.00-00-160/08

K.M.M "OKNO" Sp. jawna.

Konieczny- Perz- Babicki

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności fabryki okien K.M.M. "OKNO" Sp.

jawna Konieczny- Perz- Babicki poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzo

chłonnych technologii

105. WND-RPLD-03.02.00-00-162/08 Firma HUP Łucki Aleksander

Modernizacja Firmy HUP Łucki Aleksander poprzez zakup nowoczesnych

maszyn produkcyjnych i budowę hali, w której będą się mieścić

106. WND-RPLD-03.02.00-00-163/08

P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych

A.H.A. TOMCZAK Sp. J.

Zwiększenie konkurencyjności PPHU Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznych

A.H.A. Tomczak Sp. J. poprzez zakup nowych technologii i rozbudowę

107. WND-RPLD-03.02.00-00-165/08 P.P.H.U. THORAX Zbigniew Kałużny

Rozwój oferty kompleksowej obsługi prania firmy PPHU THORAX poprzez

uruchomienie nowoczesnego systemu prasowniczego

108. WND-RPLD-03.02.00-00-166/08 "GOBAR - M. Barczewski Sp. j.

Zwiększenie konkurencyjności Spółki GOBAR poprzez zakup urządzeń

produkcyjnych pozwalających na wprowadzenie na rynek innowacyjnych

klejonek warstwowych

109. WND-RPLD-03.02.00-00-167/08 P.P.H.U. EXPO - DREW Pacan Kazimierz

Rozbudowa firmy EXPO - DREW poprzez wdrożenie specjalistycznych maszyn

produkcyjnych


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

110. WND-RPLD-03.02.00-00-170/08 Firma Przedstawicielsko-Handlowa J.Jakubiak S.A.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa przez zakup i instalację

nowego innowacyjnego krosna tkackiego do produkcji sztucznej trawy

w F.P.H.J Jakubiak S.A. w Łodzi

111. WND-RPLD-03.02.00-00-171/08 DCP Sp. z o.o.

Wzrost innowacyjności firmy DCP Sp. z o.o. przez utworzenie nowoczesnej

narzędziowni produkującej formy wtryskowe wraz z wdrożeniem systemu

certyfikacji wyrobów i zakupem sprzetu komputerowego

112. WND-RPLD-03.02.00-00-172/08 BINSTAL Bożena Tchórz

Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy BINSTAL poprzez zakup nowoczesnego

sprzętu budowlanego i oprogramowania do zarządzania firmą

113. WND-RPLD-03.02.00-00-173/08 Zakład Pracy Chronionej "TEXPOL" Sp. z o.o.

Dywersyfikacja produkcji oraz zmiana procesu produkcyjnego poprzez

modernizację parku maszynowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii

ICT w firmie TEXPOL

114. WND-RPLD-03.02.00-00-177/08

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "HAGMED"

Zając i Tomaszewski Sp. j.

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa ZTS "HAGMED"

dzięki wdrożeniu unikatowej w skali kraju technologii produkcji elektrod do

badań elektrofizjologicznych serca


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

115. WND-RPLD-03.02.00-00-179/08 QURIERS Tomasz Gać Innowacyjna organizacja w firmie jako wdrożenie systemu mobilnej sprzedaży

116. WND-RPLD-03.02.00-00-181/08 OLIMP Maciej Matuszczak

NOWE OBLICZA PAPIERU - poprawa konkurencyjności firmy OLIMP Maciej

Matuszczak poprzez stworzenie zakładu wytwarzającego włókna celulozowe

wraz z działem B+R

117. WND-RPLD-03.02.00-00-182/08 Sławomir Antczak PPHU "Estex"

Wzrost konkurencyjności PPHU Estex na rynku polskim i międzynarodowym

poprzez proekologiczne i innowacyjne inwestycje

118. WND-RPLD-03.02.00-00-183/08 "FILIPINKA" s.c. Bogusław Lenart, Jakub Jedynak

Rozwój firmy FILIPINKA poprzez zakup innowacyjnych linii technologicznych do

rozlewu wody oraz niezbędnych prac budowlanych i dostosowawczych

119. WND-RPLD-03.02.00-00-184/08 NZOZ Poradnia Okulistyczna Dominika Flasza

Wzrost konkurencyjności NZOZ Poradnia Okulistyczna poprzez modernizację

i wyposażenie w sprzęt zabiegowy gabinetu w Bełchatowie

120. WND-RPLD-03.02.00-00-186/08 "PROFIGIPS WIŚNIK, JĘDRAS" Spółka jawna

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili budowlanych z PVC

w "PROFIGIPS WIŚNIK, JĘDRAS" Spółka jawna


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

121. WND-RPLD-03.02.00-00-187/08 PHU NOWUM

Warsztat samochodowy XXI wieku w Warcie - projekt rozbudowy warsztatu

oraz zakup nowoczesnej ścieżki diagnostycznej i innego sprzętu w firmie

NOWUM

122. WND-RPLD-03.02.00-00-188/08 Firma Jurczak Dariusz Jurczak

Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Firmy Jurczak poprzez zakup

maszyn do produkcji nowoczesnej przeciwpożarowej stolarki aluminiowej

123. WND-RPLD-03.02.00-00-190/08 PAN KANAPKA S.C.

Inwestycje w maszynę pakującą w technologii MAP SLB, ciąg chłodniczo –

mroźniczo -klimatyzacyjny i system obsługi informatycznej magazynu jako

środek na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy PAN

KANAPKA

124. WND-RPLD-03.02.00-00-191/08

G.W. & CRYSTAL FASHION Włodzimierz

Gronowalski Sp. j.

Dywersyfikacja przychodów poprzez zakup linii technologicznej wraz

z urządzeniami towarzyszącymi

125. WND-RPLD-03.02.00-00-192/08 "COMMON" S.A.

Zwiększenie konkurencyjności firmy COMMON S.A. poprzez wdrożenie

innowacyjnej technologii pomiarów metrologicznych

126. WND-RPLD-03.02.00-00-194/08

RAWENT STAL LOGISTIC K. Gąsiorowski,

M. Jędryka, Z. Korolczuk Sp. j.

Zdynamizowanie działalności eksportowej dzięki wdrożeniu innowacyjnej

technologii produkcji konstrukcji dla sektora kolejowego oraz podmiotów

poszukujących złóż energetycznych


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

127. WND-RPLD-03.02.00-00-195/08

"ORZESZEK BIS" J.Płóciennik, P. Płóciennik

i Wspólnicy Sp. j.

Zmiana procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie innowacyjnej linii

technologicznej i technologii ICT w firmie ORZESZEK BIS

128. WND-RPLD-03.02.00-00-196/08 KRAL Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa przez zakup wytwórni mieszanek

mineralno-asfaltowych

129. WND-RPLD-03.02.00-00-197/08 TIGNUM Sp. z o.o.

Poprawa innowacyjności i konkurencyjności firmy TIGNUM poprzez wdrożenie

nowej technologii w procesie produkcji

130. WND-RPLD-03.02.00-00-200/08 Firma Ferro-Met Sp. j. W.J. Jesionowscy

Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy Ferro-Met poprzez wdrożenie

nowoczesnej maszyny do produkcji systemów klucza

131. WND-RPLD-03.02.00-00-201/08 ADS SUPPORT Paweł Zalewski

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy "ADS SUPPORT" poprzez

wdrożenie najnowszych technologii druku szerokoforamtowego i obróbki

stosowanej w reklamie

132. WND-RPLD-03.02.00-00-202/08 FAZBUD INSTAL Sp. zo.o.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie

produkcji rur i kształtek typu spiro

133. WND-RPLD-03.02.00-00-203/08 CORRESTUDIO Jadwiga Tryzno

Nowe parametry techniczno-ekonomiczne druku soczewkowego

(trójwymiarowego) dla wzrostu konkurencyjności firmy CORRESTUDIO


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

134. WND-RPLD-03.02.00-00-204/08 FAZBUD INSTAL Sp. zo.o.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie

zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

135. WND-RPLD-03.02.00-00-205/08 FAZBUD INSTAL Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych

technologii informatycznych, uruchomienie nowej produkcji i modyfikację

obecnych procesów świadczenia usług

136. WND-RPLD-03.02.00-00-206/08

Przedsiębiorstwo Prywatne "Rezal"Andrzej

Aleksandrowicz

Utworzenie zaawansowanego centrum specjalistycznej obróbki szkła przez

Przedsiębiorstwo Prywatne "Rezal" poprzez zastosowanie wyników prac B+R

oraz zakup innowacyjnych linii technologicznych

137. WND-RPLD-03.02.00-00-207/08 Zakład Tworzyw Sztucznych ANTARES Sp. z o.o.

Podniesienie konkurencyjności Zakładu Tworzyw Sztucznych ANTARES Sp.

z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń produkcyjnych

138. WND-RPLD-03.02.00-00-208/08 "POLITANO" Iwona Politańska

Zakup innowacyjnych automatów dziewiarskich i hafciarskich oraz studia

komputerowego M1PLUS do projektowania dzianin dla firmy "POLITANO"

w miejscowości Babiczki w gminie Lutomiersk

139. WND-RPLD-03.02.00-00-209/08 PPHU CDM Sp. z o.o.

Wprowadzenie nowych produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych

w firmie CDM

140. WND-RPLD-03.02.00-00-210/08 FAZBUD S.A.

Zwiększenie innowacyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych technologii

informatycznych uruchomienie nowej produkcji i modyfikację obecnych

procesów organizacyjnych


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

141. WND-RPLD-03.02.00-00-212/08

Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT

Aleksander Orzełowski

Zwiększenie konkurencyjności Pracowni Techniki Dentystycznej ALMADENT

na krajowym rynku poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania stomatologii

cyfrowej

142. WND-RPLD-03.02.00-00-214/08

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKA" Jacek

Stasiak

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie

innowacyjnej linii technologicznej oraz rozbudowę parku maszynowego

143. WND-RPLD-03.02.00-00-217/08

Zakład Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego

"REKABET" Sp. z o.o.

Wprowadzenie innowacji oraz zwiększenie konkurencyjności Zakładu

Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego "REKABET" Sp. z o.o. poprzez

zakup mobilnej kruszarki udarowej

144. WND-RPLD-03.02.00-00-218/08 Technologie Galwaniczne Sp. z o.o.

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu usług

laboratoryjno - badawczych

145. WND-RPLD-03.02.00-00-220/08 "MIRWAL" Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Sp.j.

Innowacyjne technologie produkcji rządkowych wielostrukturalnych

i wieloskładnikowych dzianin w firmie MIRWAL w Łodzi

146. WND-RPLD-03.02.00-00-222/08 Opoczno I Sp. z o.o.

Podniesienie konkurencyjności OPOCZNO I Sp. z o. o. poprzez wdrożenie

innowacyjnego rozwiązania technologicznego ograniczającego

energochłonność produktów

147. WND-RPLD-03.02.00-00-224/08

Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Budowlanych i

Geodezyjnych "GEOBUD" Gaweł Józef

Wdrożenie innowacyjnej technologii do wykonywania usług geodezyjnych

realizacji i monitoringu wysokich obiektów budowlanych


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

148. WND-RPLD-03.02.00-00-225/08

"BOWI-STYL" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Wiesława Sitarz

Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie "BOWI -STYL" w Łodzi

149. WND-RPLD-03.02.00-00-226/08 AMZ Kutno Sp. z o.o.

150. WND-RPLD-03.02.00-00-228/08 ITALCOLOR Sp. z o.o

Zwiększenie konkurencyjności AMZ - KUTNO Sp. z o.o. poprzez wyposażenie

nowej hali oraz przystosowanie istniejących budynków do uruchomienia

uniwersalnej linii do produkcji małych i średnich autobusów

Wzrost konkurencyjności spółki ITALCOLOR poprzez wdrożenie nowej linii

technologicznej obejmującej udoskonalenia w specyfikacjach technicznych

produktu oraz budowę i wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych - mieszalni

lakierów, laboratorium

151.

WND-RPLD-03.02.00-00-231/08

Mechanika Pojazdowa AUTO-GAZ Andrzej Kotlarek

Zwiększenie konkurencyjności firmy "Mechanika Pojazdowa AUTO - GAZ"

Andrzej Kotlarek poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdowej

do i powyżej 3,5 ton w innowacyjną linię diagnostyczną

152. WND-RPLD-03.02.00-00-232/08 WATS Jacek Kaźmierczak

Wzrost konkurencyjności firmy WATS poprzez wdrożenie innowacyjnej

technologii do produkcji detali z tworzyw sztucznych

153. WND-RPLD-03.02.00-00-233/08 INTAP TOBIK Sp.j.

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji fotela

kat. M1 kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa INTAP na rynku

krajowym i międzynarodowym

More magazines by this user
Similar magazines