Informacja o wyniku oceny wniosków o dofinansowanie projektu

cop.lodzkie.pl

Informacja o wyniku oceny wniosków o dofinansowanie projektu

ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,

tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

94. WND-RPLD-03.02.00-00-136/08 "AFLOFARM" Farmacja Polska Sp. z o.o.

Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej oraz wzrost

konkurencyjności firmy AFLOFARM poprzez zakup nowoczesnego

i innowacyjnego próżnioszczelnego mieszalnika homogenizującego

95. WND-RPLD-03.02.00-00-138/08

SCHAUMAPLAST - ORGANIKA Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kształtek styropianowych przy

wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego, skutkującej wytworzeniem

nowego produktu

96. WND-RPLD-03.02.00-00-139/08

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe

"CORIN" B. i M. Hanczka Sp.j.

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w celu podniesienia

produktywności i efektywności w PPHU CORIN B. i M. Hanczka Sp.j.

97. WND-RPLD-03.02.00-00-141/08 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Alicja Jędrzejczyk

Nowoczesne rozwiązania podnoszące konkurencyjność usług zdrowotnych

Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Alicji Jędrzejczyk poprzez zakup

niezbędnego sprzętu i prace adaptacyjno - remontowe

98. WND-RPLD-03.02.00-00-147/08 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

Zwiększenie konkurencyjności piekarni w Warcie poprzez zakup linii

technologicznej

More magazines by this user
Similar magazines