Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

dodr.pl

Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015

12

Spotkanie mające na celu omówienie planowanego posiedzenia Rady Fundacji, omówienie sprawy „członkostwa‖

Gminy Nowa Ruda w naszej LGD, omówienie spraw organizacyjnych przygotowujących LGD do nowego okresu programowania,

dyskusja nt. ewentualnej zmiany formy organizacyjnej LGD, omówienie współpracy z Czeską LGD.

36 spotkanie z partnerami Czeskimi

Spotkanie mające na celu omówienie wspólnego projektu do Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dotyczącego

sieci wiosek edukacyjnych na terenie Polski i Czech.

37 spotkanie partnerów

IV posiedzenie Rady Fundacji w Trzebieszowicach dotyczyło podsumowania realizacji schematu II LEADER +, przyjęto

sprawozdanie z działalności Zarządu oraz bilans i rachunek zysków i strat za rok 2007.

38 spotkanie Zarządu

Podczas spotkania podjęto decyzje o tym, że LGD zostaje przy formie prawnej jaka jest fundacja, omówiono

kwestie pisania Lokalnej Strategii Rozwoju

39 spotkanie Zarządu

Omówiono zmiany w statucie LGD dostosowujące go do wymogów osi 4 LEADER, dyskutowano nad przygotowaniem

kolejnego posiedzenia Rady Fundacji, na którym poprawki do statutu miałyby zostać przyjęte

40 spotkanie partnerów

V posiedzenie Rady Fundacji dotyczyło prezentacji osi 4 LEADER, przyjęcia zmian w statucie i wyborów do Zarządu,

Rady i Komisji Rewizyjnej, rozdano też ankiety dotyczące podziału środków finansowych dla każdej z wsi powiatu

kłodzkiego, przyjęto także regulamin prac Zgromadzenia Partnerów.

Szczytna, 31.01.2008 r.

Trzebieszowice,

21.02.2008 r.

Ołdrzychowice, 11.06.2008

r.

Ołdrzychowice, 18.06.2008

r.

Kłodzko, 28.07.2008 r.

More magazines by this user
Similar magazines