Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

dodr.pl

Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015

32

2.2.2. Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze

Jak już wspomniano obszar LGD jest otoczony

górami Sudetów Środkowych i

Wschodnich, które stanowią naturalne jego

granice. Wysokości bezwzględne wahają się

od ok. 260 m n.p.m. do 1423,7 m n.p.m.

(Śnieżnik).

Mapa prezentuje pasma górskie na obszarze LSR.

KOTLINA KŁODZKA

10. Dolina Ścinawki

11. Wzgórza Ścinawskie

12. Kotlina Kłodzka

13. Wzgórza Rogówki

GÓRY ZŁOTE 19. Góry Złote

Ziemia Kłodzka, czyli obszar LSR leży w

obrębie Sudeckiej Krainy przyrodniczo –

leśnej. Cechuje się przede wszystkim czystym

środowiskiem naturalnym, bogatym w

interesujące gatunki fauny i flory, pięknym

krajobrazem oraz dużymi kompleksami

leśnymi. Są to wartościowe zasoby do wykorzystania

w celach edukacyjno – ekologicznych

i wypoczynkowych.

MASYW ŚNIEŻNIKA

RÓW GÓRNEJ NYSY

GÓRY BYSTRZYCKIE

20. Dolina Białej Lądeckiej

21. Obniżenie Lądka i Stroni Śląskiego

22. Dolina Górnej Białej Lądeckiej

23. Góry Bialskie

24. Masyw Śnieżnika

25. Wysoczyzna Idzikowa

26. Krowiarki

27. Wysoczyzna Łomnicy

28. Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej

29. Wysoczyzna Międzylesia

30. Góry Bystrzyckie

31. Dolina Orlicy

GÓRY ORLICKIE 32. Dolina Górnej Bystrzycy

33. Góry Orlickie

POGÓRZE ORLICKIE

34. Wzgórza Lewińskie

35. Obniżenie Kudowy

GÓRY STOŁOWE

36. Obniżenie Dusznickie

37. Stoliwo Gór Stołowych

Na klimat na obszarze Ziemi Kłodzkiej wpływają masy powietrza nadciągające z Oceanu Atlantyckiego. W sudeckiej

dzielnicy klimatycznej, bo do niej się zaliczamy, występują różne średnie temperatury roczne: wahają się od

4,9 st. C w rejonach górskich do około 8 st. C w rejonach nizinnych. Temperatury wiosny są na poziomie 6 st. C a

lata – powyżej 15 st. C. Okres zimy, ze względu na otoczenie gór, jest długi i zaczynać się może już od połowy

października. Na ogół panuje ciepła pogoda z liczbą ok. 50 dni słonecznych w roku. Spowodowane jest to naturalną

barierą gór otaczających obszar LGD, przez co wytwarza się specyficzny mikroklimat. W regonie przeważają

wiatry z kierunku zachodniego i południowo – zachodniego.

Lasy, zajmując powierzchnię 70.480 ha, stanowią około 43 % łącznej powierzchni regionu i są największą procentowo

powierzchnię w kraju - przy średniej lesistości Polski 28%. Wielkościowo lasy. Lasy są jedną z dominujących

form użytkowania terenu i bardzo znacznym składnikiem krajobrazu.

Klimat

Lesistość

More magazines by this user
Similar magazines