30.11.2014 Views

stáhnout / 1.5 M - ELKO EP, sro

stáhnout / 1.5 M - ELKO EP, sro

stáhnout / 1.5 M - ELKO EP, sro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Váš dům na jeden dotek

DOTYKOVÁ OVLÁDACÍ

JEDNOTKA

DÁLKOVÝ OVLADAČ

S DISPLEJEM

200 m

DOSAH 200 m

FREKVENCE ENCE MHz 868 MHz

FREKVENCE

DOSAH

Spínání

el. spotřebičů

Stmívání

světel

Regulace

vytápění

Ovládání

klimatizace

Ovládání

rolet

Ovládání

detektorů


VÁŠ DŮM POD KONTROLOU!

FUNKCE PŘÍSTROJE RF TOUCH

Ovládací dotyková jednotka RF Touch

Pohoda přesně podle Vás

Je ovládací dotykovou jednotkou bezdrátového systému RF Control, která má Váš dům pod kontrolou.

Nabízí Vám kompletní kontrolu nad vytápěním, spínáním elektrospotřebičů a zařízení, stmívání

světel, ovládání žaluzií. To vše s možností nastavení tydenního programu, vše automaticky

a bezdrátově. Ovládání se provádí přes dotykový displej v luxusním provedení rámečků LOGUS 90 .

RF Touch tvoří v kombinaci s dalšími jednotkami ucelený bezdrátový systém RF Control.

Díky jednotce RF Touch máte vytápění/klimatizaci celé domácnosti

pod kontrolou z jednoho místa. Můžete využít jeden ze tří

přednastavených režimů (Úsporný, Běžný, Party) nebo si nastavit topný

program vlastní, a to i na celý týden dopředu. Regulovat teplotu můžete

ve všech místnostech najednou nebo v každé místnosti zvlášť.

17 °C

24 °C

22 °C

A MÁTE PŘEHLED...

Provedení přístroje

RF Touch-B

pro montáž do

instalační krabice

RFWB-40/G

80 %

10 %

50 %

Pro kouzelnou atmosféru

Díky RF Touch světla stmíváte, a to na intenzitu, kterou si regulujete

procenty na obrazovce. Určitě také využijete funkci plynulého

náběhu nebo doběhu světla (tj. imitace západu/východu slunce), který

je možné nastavit v intervalu 2 s až 30 min. Veškeré regulace intenzity

světla tak můžete ovládat bezdrátově a z jednoho místa. Navíc máte

aktuální přehled o všech světlech, která máte právě rozsvícená - takže

můžete šetřit energii - elektrickou i tu svou.

RF Touch-W

pro montáž

na povrch

Stačí se jen dotknout

Spínat můžete světla, zásuvky, elektrické spotřebiče a zařízení, je

jen na Vás, co budete ovládat! Přínosem je přehledná vizualizace stavu

veškerých ovládaných zařízení. Při spínání lze také využít časové funkce,

což oceníte např. při zpožděném vypnutí světla nebo ventilátoru...

Velmi praktickým pomocníkem jsou spínací hodiny s týdenním

programováním, které umožňují sepnutí spotřebičů v závislosti na

reálném čase.

RF KEY

Je to tak snadné

Ovládání žaluzií, rolet i markýz je zábava. Veškerá tato zařízení

můžete ovládat hromadně nebo individuálně. A také si můžete nastavit

samostatný časový program doby vytažení/zatažení žaluzií a to i na

celý týden. Perfektně tak můžete vytvořit iluzi vlastní přítomnosti, ikdyž

právě doma nejste.

RF KEY

Vše pod kontrolou

RF Touch komunikuje i s detektory. Od teď máte perfektní

přehled o právě otevřených oknech nebo dveřích, už nemusíte

obíhat celý dům, abyste se ujistili, že je vše v pořádku zavřeno. Detektory

lze zkombinovat se spínacími aktory, což Vám přináší další

pohodlí do života – např. při zaznamenání pohybu se rozsvítí světlo.

RF PILOT

RFWB-40/G

50 %

Dokonale Vám usnadní život

50 %

50 %

Režim Rychlé ovládání Vám umožňuje skupinové řízení

přijímačů, kdy jedním stiskem ovládáte současně několik zařízení.

Požadované pokyny uložíte pod Vámi vytvořeným názvem. Jedním

dotykem je pak všechny spustíte - např. scéna Film – po její aktivaci

se v obyváku přizpůsobí intenzita světel pro dokonalou atmosféru

na sledování filmu.


BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

DOSAH 200 m

DOSAH m

FREKVENCE MHz

868 MHz

FREKVENCE

Špičkovým doplňkem systému RF Control je bezdrátový dálkový ovladač s elegantním designem a OLED displejem. Díky RF Pilot máte

komfortní kontrolu nad domácími zařízeními a spotřebiči.

Můžete si regulovat světla v celé domácnosti, a to nejen jejich spínání, ale také stmívání. S RF Pilot jednoduše zatáhnete a vytáhnete

žaluzie, rolety i markýzy.

Režim Scény Vám umožnuje skupinové ovládání prijímačů - jedním stisknutím tlačítka se vykoná více povelů najdenou.

Do menu Oblíbené si můžete přidat nejčasteji ovládané zařízení, takže po aktivaci displeje RF Pilot máte to nejdůležitější hned po ruce.

RF Pilot se Vám plně přizpůsobí. Máte možnost si vytvořit vlastní menu a také pojmenovat si ovládané zařízení přesně podle Vás.

RF Pilot komunikuje se všemi bezdrátovými prvky systému RF Control.

Přehled jednotek bezdrátového systému RF Control

OASiS & Touch Compatible

VYSÍLAČE

DESIGN

ELEGANTNÍ DESIGN

ELEGANTNÍ PŘIJÍMAČE

Ovladače

Roletové aktory

Stmívací aktory

RF Touch-W/B

Bezdrátová ovládací

dotyková jednotka

RF Pilot

Bezdrátový dálkový

ovladač s displejem

RF KEY

4-kanálový dálkový

ovladač jako přívěsek

RFWB-20/G

2-kanálový bezdrátový

vypínač v designu

LOGUS 90

RFWB-40/G

4-kanálový bezdrátový

vypínač v designu

LOGUS 90

RFJA-12B/230V

2 x spínací 8A

relé s ochranou 230V AC

RFJA-12B/24V DC

bezkontaktní spínání

12-24V DC

RFDA-11B

1 světelná scéna,

funkce OFF, 230V AC

RFDA-71B

7 funkcí,

230 V AC / 250VA

Převodníky

Spínací aktory

RFIM-20B

Univerzální vysílací

modul pod vypínač

RFIM-40B

Univerzální vysílací

modul pod vypínač

RFSG-1M

Vysílací modul

230 V AC

RFSA-11B

Jednofunkční spínací

aktor, 1 x spínací

16A 230V AC

RFSA-61B

Multifunkční spínací

aktor, 1 x spínací

16A 230V AC

RFSA-62B

Multifunkční spínací

aktor, 2 x spínací 8A

6 funkcí, 230V AC

RFSA-61M

Multifunkční spínací

aktor, 1x přepínací 16 A

6 funkcí, 230V AC

RFSA-66M

Multifunkční spínací

aktor, 3 x spínací 8 A

3 x přepínací 8 A

6 funkcí, 230V AC

Detektory

Analogový aktor

JA-80P

Detektor pohybu

JA-81M

Dveřní detektor

JA-82M

Okenní detektor

RFDA-71B

Aktor s analogovým výstupem

0(1) - 10 V , 1 x spínací kontakt 16 A,

7 funkcí, 230V AC

ELKO EP, s.r.o.

Palackého 493 | 769 01 Holešov, Všetuly | Česká republika

tel.: +420 573 514 211 | fax: +420 573 514 227 | e-mail: elko@elkoep.cz | www.elkoep.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!