Generalna predstavitev FOCUS-BALKANS projekta

focus.balkans.org

Generalna predstavitev FOCUS-BALKANS projekta

FOCUS-Balkans

Nauka o potrošnji hrane na Balkanu

Prezentacija projekta

Prvi nacionalni mrežni sastanak

20.mart 2009.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu


Projekat u par reči...

Nauka o potrošnji hrane na Balkanu

“Okviri, protokoli i mreže za bolje poznavanje

ponašanja potrošača hrane”

Budzet: skoro 3 miliona eura

Sedmi okvirni program – FP7 EU

Trajanje projekta: 3 godine: oktobar 2008 - oktobar 2011

Zemlje gde se istraživanje sprovodi:

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija


Teme, pitanja, kontekst u kome se projekat realizuje

• Tranzicija ka tržišnoj ekonomiji

• Transformacija institucije i njihovih odgovornosti

• Demografske i regionalne promene i povećanje socijalnih razlika

• Navike u ishrani se brzo menjaju, sve česći su poremećaji u ishrani

– Očekivana dužina života 7 godina niža nego u EU15 (73 u odnosu na 80)

– Upliv novih velikih tržišnih lanaca koji imaju značajan uticaj na tržište

– Proizvodi preradjivačke industrije zamenjuju tradicionalnu hranu

Potreba da se bolje razumeju i istraže trendovi u potrošnji hrane


Očekujemo da projekat doprinese:

1. Saznanjima o odlučujućim faktorima i aspektima potrošnje određenih grupa

namirinica u zemljama Zapadnog Balkana;

2. Formuliše argumente koji doprinose unapređenju regionalne i evropske

politike javnog zdravstva i ishrane;

3. Povećanju dijaloga između potrošača i proizvođača hrane, uključujući i

prerajđivačku industriju;

4. Boljoj saradnji među akterima i istrajživačima iz oblasti nauke o potrošnji

hrane u regionu a i sa EU partnerima;

5. Promenama u kreiranju politika u oblastima zdravstva, nutricionizma i

bezbednosti hrane a u skladu sa preporukama i nadležnostima Direktorata

za zdravlje i zaštitu potrošača.


Opšti cilj FOCUS-BALKANS Projekta

Unapređenje znanja i razumevanja o ponašanju potrošača hrane u

zemljama Zapadnog Balkana.

Razvoj istraživanja u oblasti potrošnje hrane koji će rezultirati

publikovanjem rezultata, unapređenjem kapaciteta naučnih institucija i

njihovom saradnjom.

Rezultati naučnih istraživanja u okviru Projekta, doprineće javnom

zdravlju i zaštiti potrošača, kao i ostvarivanju ciljeva Sedmog okvirnog

istraživačkog programa (FP7) Evropske Komisije i kroz implementaciju

specifičnih ciljeva.


Postavljeni su sledeći ciljevi:

• Bolje razumevanje ponašanja u potrošnji hrane

(istraživanje)

• Razvoj znanja i veština u oblasti nauke o potrošnji hrane

(trening i obuka)

• Razvoj mreže institucija i partnerskih istraživačkih incijativa

različitih aktera (umrežavanje).


Ko su učesnici na projektu:

Članice Konzorcijuma

Učesnici u aktivnostima, istraživanjima, treninzima...

Univerziteti i fakulteti, privatni i državni, naučni i istraživački instituti, privatne

kompanije koje se bave istraživanjem, nevladine organizacije, učesnici u

tržišnom lancu, farmeri i udurženja farmera, zadruge, preređivačka

industrija, trgovinski lanci, mediji...

Udruženja potrošača

Široka javnost


Ko su članice Konzorcijuma?


Ko upravlja projektom:

Skupština projekta – sve članice Konzorcijuma (15)

Upravni odbor projekta (sve članice Konzorcijuma koje

koordiniraju radne pakete – 8 organizacija)

Savetodavni odbor projekta – (WHO, SIEPA, HAH,

Podravka, Udruženja prerađivača voća i povrća..)

Koordinator Agridea, Švajcarska


STRUKTURA PROJEKTA


Radni paket 1

Postojeće stanje o nauci o potrošnji hrane

Šta je do sada publikovano o potrošnji hrane?

• Izrada opšteg pregleda istraživanja, naučnih radova, publikacija i

statističkih izvora kad je u pitanju potršnja hrane na Balkanu;

• Označiti nedostatke i razviti konceptualni okvir;

• Integrisati metodologiju i saznanja iz različitih radnih paketa u

jedinstven pristup;

Nacionalni izveštaj o teoretskim, metodološkim, tržišnim i potrošačkim

istraživanjima koja postoje u ZZB (April 2009)

Integrisana verzija izveštaja za čitav region (septembar 2009)


Radni paket 2

Sistem znanja o potrošnji hrane na Balkanu

Identifikacija aktera i njihovih međusobnih odnosa

Postaviti sistem znanja o potrošnji hrane

Ko je uključen u istraživački sistem o potrošnji hrane?

Kakve su uloge tih institucija?

Kakve su medjusobne relacije?

Nacionalni i regionalni izveštaji o sistemu znanja, najvažnijim akterima i

vezama među njima.

Baza podataka relevantnih institucija i organizacija koje su identifikovane

kroz ispitivanje sistema znanja o potrošnji hrane na Balkanu.


Radni paket 3

Razvoj mreže “Nauka o potrošnji hrane”

Razvoj mreže institucija i partnerskih istraživačkih incijativa

različitih aktera u oblasti nauke o potrošnji hrane - univerziteta,

instituta, obrazovnih institucija, organizacija potrošača, civilnih

organizacija i privrednih duštava.

Multidisciplinarni pristup + raznovrsnost aktera

Saradnja u istraživačkim aktivnostima Projekta

Partnerstva - nove ideje, pisanje projekata

Obuka i bolje informisanje


Radni paket 4

Novine u metodološkom pristupu

Definisanje metodoloških pristupa (kvalitativnih i kvantitativnih) prema

specifičnostima istraživačkog zadatka.

Omogućiti konzistentan pristup kako bi se dobili uporedivi rezultati iz regiona

Uvede nove inovativne pristupe i metodologije

Prikupljanje podataka i analiza podataka

Postavljanje strukture istraživanja, varijable, uzorak, način prikupljanja i analize

podataka...

(izrada upitnika, razvijanje strategije uzorkovanja, istraživanje putem Interneta, klaster

analiza, protokoli za senzorne analize, SPSS, Delphi, Conjoint analiza, SEM…)


Nacrtajte kako vidite stočarstvo danas

Tradicionalno vs. Intenzivno

Životinje unutra ili napolju

Životna sredina – puno prostora ili velike štale

Emocije: prijateljske, dobre, prijatne, vs. misterija, neprijatnost, sažaljenje


Asocijacija na tip supermarketa

Formula Iskaz Komentar

Najbolja

usluga

Dobitak

obzirom

koliko

placamo

Najbolja cena

Lav: bogat, veliki,

impresivan

Pas: pouzdan,nikad vas ne

izneveri, dobar za celu

porodicu

Crv, glista: ruzna

prodavnica ali ponekad

možete da budete srećni

da nađete nešto baš dobro

- Kompletan i proširen

- Visok kvalitet

- Ekskluzivni proizvodi

- Potpun asortiman

- Prosečan kvalitet

- Jeftina pakovanja

- Jeftini proizvodi, osnovni

asortiman

- Osnovni kvalitet

- Velika ali ne baš lepa

pakovanja


Imidž nekoga ko jede voće

Redovno jede

voće

Prosečne težine

Slobodno vreme:

sportovi,

odgovoran stil

života

Moto:

“mi smo ono što

jedemo”

Ne jede voće

Povećana telesna

težina

U slobodno vreme

gleda TV, druži se,

izlazi sa prijateljima,

više uživa u životu

Moto: živimo da

jedemo

Briz et al 2007 EU Isafruit D1.2.2


Optimizacija ambijenta tokom obroka u domovima za stare u NL

merna grupa

Kontrolna grupa


Merna grupa

Kontrolna grupa


Radni paketi 5-8

4 potrošačke studije…


Potrošačka studija za voće i proizvode sa

višom nutritivnom vrednošću

• Zašto potrošači koriste voće u ishrani, da li sveže

ili prerađeno, u kojim situacijama i koji su aspekti

najznačajniji u potrošnji voća u ZZB

• Šta za ljude iz našeg regiona znači dobro

balansirana ishrana i kakvu ulogu voće ima u takvoj

ishrani.

• Koje su karakteristike industrije prerade voća i

kakva su očekivanja na tržištu


Potrošačka studija za proizvode koji sa

zdravstvenom deklaracijom

Koji su to proizvodi?

Ko su potrošači ovih proizvoda u Srbiji?

Koje su percepcije i vrednosti date proizvodima sa zdravstvenom

deklaracijom?

Faktori potrošnje (navike u ishrani, briga o zdravlju, cena, dostupnost

proizvoda, ukus..)

Mesta i situacije kad se ovi proizvodi konzumiraju (socijalna dimenzija)

Očekivanja i ponašanja vezana za potrošnju ovih proizvoda

Očekivani rezultati

Da se identifikuju glavni učesnici na tržištu i njihov udeo kao i veličina

nacionalnog i regionalnog tržišta

Da se stekne prvi utisak o karatkteristikama ovog segmenta tržišta i to

naročito proizvoda plasiranih kroz specijalizovane lance prodaje i

supermarkete.


Očekivanja potrošača od proizvoda

organske poljoprivrede

Procena potrošačkih očekivanja i zahteva za proizvodima

organske poljoprivrede;

Trenutno stanje u orgnanskoj biljnoj proizvodnji i stočarstvu

Koji su najveći marketinški i kanali prodaje, značaj izvoza i

uvoza

Mere da se proširi domaće tržište organskih proizvoda

Nacionalni izveštaj o organskoj proizvodnji

Procena potencijala tržišta, analiza potrošnje organskih

proizvoda


Očekivanja i stavovi potrošača prema

tradicionalnim proizvodima

Šta smatramo tradicionalnim proizvodima i

tradicionalnom hranom?

Koji su to segmenti potrošača skloni konzumiranju

tradicionalnih proizvoda?

Koje vrednosti vezujemo za tradicionalnu hranu...

Tradicionalni proizvodi kao deo identiteta..

Rezultat:

Potrošačka studija o stavovima, očekivanjima i

ponašanju potrošača prema tradicionalnim proizvodima


Gibanica

“Srpska”

Prekmurska


www.okusihercegovinu.org


Radni paket 9

Kvantitativna potrošačka studija

Da bi se izmerili kvantitativni aspekti identifikovani u prethodnim potrošačkim studijama

Cilj da se kvantifikuju različiti aspekti ponašanja prema hrani, imidža i vrednosti koje

potrošači daju prehrambenim proizvodima i to identifikovano u prethodnim studijama

slučaja

Poboljšanje znanja i razmena iskustva


RP 10 Obuka

6 treninga za obuku istraživača

Mentorska podrška u prikupljanju i analizi podataka

RP 11 Informisanje

Izveštaji, naučni radovi, saopštenja, članci itd..

Web prezentacije na engleskom i lokalnim jezicima

Preporuke za unapređenje politika i javno zagovaranje

RP 12 Upravljanje projektom


www.focus-balkans.org


Vaša razmišljanja...

Gde su najveće potrebe za povezivanjem?

Koji su najveći potencijali za saradnju u Mreži?

Koje se druge inicijative mogu iskoristi da se razvije Mreža

o potrošnji hrane na Balkanu?

Na koji način Vaša organizacija može da razvija mrežu i da

se uključi?


Pridružite se mreži

“Nauka o potrošnji hrane na Balkanu”

More magazines by this user
Similar magazines