Views
4 years ago

Nabytki BDWE maj 2006 - Centrum Informacji Europejskiej

Nabytki BDWE maj 2006 - Centrum Informacji Europejskiej

Nabytki BDWE maj 2006 - Centrum Informacji

Nabytki BDWE maj 2006 ZAKUPY: 1. syg. 5703z. Cierniak-Emerych, Anna. Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy. Wrocław: I-BiS, 2005. 83-85773-82-7 2. syg. 5706z. Halamska, Maria. Rozwój wiejski w Portugalii w latach 1986-2000: wzór czy przestroga dla Polski?. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2005. 83-89900-09-2. 3. 5704z. Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospodarczej: wybrane teksty. Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2004. 83-7351-033-8 4. syg. 5707z. Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2005. 83-89900-10-6 5. syg. 5708z. Rural Development in the Enlarged European Union. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2005. 83-89900-05-X 6. syg. 5709z. Dylematy zabezpieczenia rolników na starość: Polska i Europa. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2004. 83-85369-69-4. 7. syg. 5710z. The Competitiveness of Polish Agriculture in the Context of Integration with the European Union. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2004. 83-919820-1-7 8. syg. 5713z. Drozdowicz, Zbigniew. Liberalizm europejski. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe, 2005. Wrocław: PASSAT - Paweł Pietrzyk, 2005. 83-88544-04-7 9. syg. 5714z. International migration, a multidimensional analysis. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 2005. 83-89388-09-X 10. syg. 5716z. Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 2005. 83-7464-028-6 11. syg. 5717z. Eurowybory 2004: kandydaci i programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005. 83-88490-68-X 12. syg. 5718z. New Europe the Impact of the First Decade, Trends and Prospects. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2006. 83-88490-72-9. 83-922787-1-2 13. syg. 5719z. Kamiński, Ireneusz C. Swoboda wypowiedzi, w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. 83-7444-263-8 14. syg. 5721z. Norberg, Johan. Spór o globalizację, kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego?. Warszawa, Chicago: Fijor Publishing, 2006. 83-89812-24-X 15. syg. 5722z. Rozwadowska-Herman, Magdalena. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. 83-7387-972-2 16. syg. 5723z. Parlamenty państw europejskich. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005. 83- 7188-813-9

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...
Zdrowie w UE - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Parlament Europejski - Centrum Informacji Europejskiej
Co Polacy myÊlà o Europie? - Centrum Informacji Europejskiej
EMAS - Centrum Informacji Europejskiej
budzet 2010 - Centrum Informacji Europejskiej
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - Centrum Informacji Europejskiej
Budżet Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
rok 2009 - Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej
Źródła Prawa Wspólnotowego - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
MIASTA I GMINY BLIŹNIACZE - Centrum Informacji Europejskiej
Unia Europejska przewodnik po źródłach informacji 2010 - Centrum ...
zrodla prawa UE - Centrum Informacji Europejskiej
Finansowanie systemu Natura 2000 - Centrum Informacji o ...
Samorzady_w_UE-83-89972-01-8 - Centrum Informacji Europejskiej
Tarnów dla najmłodszych.pdf - Tarnowskie Centrum Informacji ...
Przewodnik po prawie Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...
Unia Europejska - Przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
Rejestry GMO - Centrum Informacji o Środowisku
Unia Europejska – przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
Biuletyn Informacyjny - Centrum Informacji o Środowisku
Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w UE
Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń 2010 w Krakowie - Centrum Informacji ...
Polski Biegun Ciepła.pdf - Tarnowskie Centrum Informacji - Tarnów
NR 3/2006 - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH