System multimedialnej komunikacji korporacyjnej w fabryce ... - SQM

ds.sqm.pl

System multimedialnej komunikacji korporacyjnej w fabryce ... - SQM

System multimedialnej

komunikacji korporacyjnej w

fabryce Imperial Tobacco

Imperial Tobacco Polska S.A. jest

jednym z wiodących producentów

wyrobów tytoniowych w Polsce.

Jako część Imperial Tobacco

Group korzysta z

międzynarodowych doświadczeń

koncernu działającego na ponad

160 rynkach, zatrudniającego około

38 tysięcy pracowników w 51

fabrykach. Najważniejszymi

wyrobami znajdującymi się w

ofercie Imperial Tobacco Polska są

papierosy: WEST, Davidoff,

Route66, Mocne, Paramount,

SPIKE oraz R.

TŁO PROJEKTU

Strategia Imperial Tobacco Polska S.A. polega na

zwiększaniu wartości firmy poprzez rozszerzanie

działalności w sposób organiczny oraz drogą przejęć.

Strategię tę wspiera aktywna realizacja podstawowych

celów: rozwój sprzedaży, optymalizacja kosztów i

poprawa wydajności oraz efektywne zarządzanie

płynnością finansową. Wdrożenie systemu komunikacji

wewnętrznej podyktowane jest ponadto szczególną

troską firmy o motywację pracowników i

bezpieczeństwo procesów produkcyjnych.

Firma SQM dostarczyła rozwiązania profesjonalne i nowoczesne, spełniając w ten sposób nasze oczekiwania

odnośnie jakości sprzętu oraz sposobu jego instalacji. Wykonując zlecenie wykazała się dużym zaangażowaniem,

kreatywnością oraz profesjonalizmem.

Anna Chudzichowska

Kierownik Działu Personalnego

Imperial Tobacco Polska S.A.


ROZWIĄZANIA

SQM zainstalowała łącznie w fabryce w

Jankowicach 7 monitorów 40” oraz 4

monitory 32”, wszystkie to

profesjonalne ekrany LCD firmy NEC.

Dodatkową końcówką systemu jest

monitor 40” zainstalowany w biurze

prawnym w Warszawie. Wszystkie

monitory wyposażone są w oryginalne

głośniki NEC. Kontent jest wyświetlany

w rozdzielczości HD w formacie 16:9.

System zarządzania treścią opiera się o 2 serwery, pozwalające na dystrybucję niezależnych

sygnałów. Serwery plików multimedialnych przystosowane są także do streamingu sygnału

telewizyjnego na wszystkie końcówki systemu. Sygnał telewizyjny dostarczany jest z

zainstalowanej przez SQM instalacji telewizyjnej przystosowanej do odbioru telewizji

satelitarnej.

KORZYŚCI

Streaming dwóch niezależnych kanałów telewizyjnych zapewnia zróżnicowaną rozrywkę

podczas przerw w pracy. Korzystają z niej głównie pracownicy zmianowi fabryki. Część

monitorów jest zainstalowana w Pokojach Krótkich Przerw, jeden na stołówce pracowniczej.

Osobny kanał informacyjny jest emitowany w hallu fabryki i w budynku Zarządu. Informacje

przygotowywane przez dział HR dotyczą ładu korporacyjnego oraz bezpieczeństwem pracy,

motywacji pracowników. Duża część ramówki poświęcona jest promocji zdrowia i zasadom

BHP w zakładzie pracy.

System Digital Signage eliminuje stopniowo nakłady na

ulotki i plakaty docierając jednocześnie skuteczniej do

pracowników różnych szczebli z aktualną informacją.

System URVE umożliwia dzielenie ekranu na strefy

emitujące w tym samym czasie kilka niezależnych treści.

System multimedialnej komunikacji stał się

wszechstronnym narzędziem informacji i rozrywki, stale

rozwijanym przez dział HR w zakresie wyświetlanego

kontentu informacyjnego.

PODSUMOWANIE

Klient: Imperial Tobacco S.A.

Branża: tytoniowa

Lokalizacja: Jankowice, Polska

Terminy realizacji:

I etap wrzesień 2008

II etap wrzesień 2009

III etap maj 2010

IV etap lipiec 2010

More magazines by this user
Similar magazines