Program-pokreta-Dosta-je-bilo-Sasa-Radulovic

gacone85

Program-pokreta-Dosta-je-bilo-Sasa-Radulovic

SAŠA RADULOVIĆ

Niko nam neće pomoći

ako ne pomognemo

sami sebi

www.dostajebilo.rs


DOSTA JE BILO

Niko nam neće pomoći ako

ne pomognemo sami sebi

Ne treba smanjivati penzije. Ne treba smanjivati plate.

Ne treba prodavati Telekom, Aerodrom, Lutriju, EPS, RTB Bor.

Ne treba poklanjati zemlju.

Treba nam:

Transparentnost na

svim nivoima vlasti

Objaviti ugovor sa Etihadom, sa Fijatom,

sa Mercedesom, sa Al Dahrom, sve

ugovore sa Arapima, Bus Plus, most

na Adi. To je borba protiv korupcije.

Da nema

tajnih ugovora

Uvesti zdravstveno 3

osiguranje za sve

Za poljoprivrednike, nezaposlene, staračka

domaćinstva. Zdravstena zaštita za sve građane

je garantovana ustavom. Overa zdravstvenih

knjižica mora da ode u neslavnu istoriju.

Da se ne bojimo bolesti

1

Otpustiti 15% partijski

zaposlenog kadra sa

kupljenim diplomama

iz javnog sektora

Ne 15% lekara ili profesora, već partijski

zaposlenih koji ništa ne rade, a dobijaju plate

kao neku vrstu deluks socijalne pomoći.

Da nema

solidarnog poreza

2

Povezati radni staž 4

zaposlenima

Nije posao radnika da naplaćuju doprinose.

To je posao države. Uvesti

zagarantovane socijalne

penzije za sve

bez obzira na to da li imate godine

radnog staža ili ne. A ekonomske

penzije za one koji odvajaju od plate.

Da se ne bojimo starosti


Prekinuti partijsko

zapošljavanja

Javna preduzeća uništava nesposoban

stranački kadar sa kupljenim diplomama,

kumovi, ministri i gradonačelnici sa

kupljenim doktoratima. Potpisuju

štetne ugovore sa burazerskim

firmama. Nas treba da vode najbolji.

Da uvedemo red

5

Promeniti

dosadašnju politiku

parazitskih subvencija

stranim investitorima, na kojoj se

uzimaju reketi. Mi nismo poreski raj

sa jeftinom radnom snagom.

Da razvijamo 8

domaću privredu

Uvesti

6

univerzalan sistem

socijalne zaštite

Svaka socijalno ugrožena porodica

dobija socijalnu pomoć. Ako ostanete

bez posla, ne morate da strahujete za

svoju egzistenciju dok tražite drugi.

Da nema neizvesnosti

Dovesti preduzeća u

restukturiranju u red

Vratiti povučene zakone o privatizaciji,

stečaju, radu i planiranju i izgradnji.

Doneti zakone o poreklu imovine,

registraciji off-shore kompanija.

Da nema pljačkaške

privatizacije

9

Smanjiti poreze i

doprinose za trećinu

Uvesti progresivne poreze: kad

zarađuješ malo, plaćaš malo, kad

zarađuješ više, plaćaš više. Ovo je

najbolja „subvencija”. Neselektivna je.

Ide svima. Da nema sive ekonomije.

Da svi plaćaju porez

jer je razuman

7

Slobodni mediji

kao kontrolori vlasti, a ne tabloidno

blato kao manipulacija građanima.

Da nema laži

10

Da bi Srbija krenula

napred, moraju da se

demontiraju parazitski

partijski sistem i burazerska

ekonomija koji ubijaju Srbiju

DOSTA JE BILO


OSTANIMO U KONTAKTU

office@dostajebilo.rs

www.dostajebilo.rs

www.sasaradulovic.rs

@dostajerestart

/dostajebilo

/dostajebilorestart

Similar magazines