Views
3 years ago

ZADATAK 1 - FESB

ZADATAK 1 - FESB

ZADATAK 1 -

Elementi strojeva 2 (Auditorne vježbe šk.god. 2004/05) – ISPITNI ZADATAK 64 13. ISPITNI ZADATAK 2 Uređaj prikazan na slici služi za istovremeni rad radnog stroja (RS) i podizanje tereta (Q). Elektromotor (EM) preko konične tarne spojke (S1), tarnog prijenosa s koničnim tarenicama (T1-T2) s pomičnom međutarenicom, para cilindričnih zupčanika s kosim zubima (z1-z2) i koničnim zupčanicima s ravnim zubima (z3-z4), te trapeznog vretena (VR) i matice (M) podiže teret (Q). EM y x γ S1 D sr O OP T1 L Konus 1:2 T2 zupčanici s kosim zubima Poznato je: Težina tereta: Q = 10 kN, sila u opruzi je 200 N, a brzina vrtnje elektromotora je 23,33 s -1 Stupanj djelovanja po jednom uležištenom vratilu je 0,99. Umnožak faktora udara i dinamičkog faktora je 2,5. Konična tarna spojka (S1) Srednji promjer D sr = 200 mm, faktor trenja tarnih ploha je 0,15, odnos dužina krakova poluge x : y = 3 : 4 i nagib tarnih ploha γ = 12 o Tarni prijenos (T3-T4) Tarenice su istih dimenzija (Konus 1 : 2), radni posmak pomične međutarenice za odabir brzina dizanja je L = 500 mm, a najveći radni promjer tarenice iznosi 400 mm, stupanj djelovanja je 0,96. Zupčani prijenos (z1-z2) Modul u normalnom presjeku je 2,5 mm, z 1 = 19, z 2 = 91, osni razmak je 160 mm, stupanj djelovanja u ozubljenju je 0,97. Zupčani prijenos (z3-z4) z 3 = 12, prijenosni omjer i = 5,25, Σ = 90 ο , stupanj djelovanja u ozubljenju je 0,97. Trapezno vreteno (VR) Navoj je dvovojan, Tr 120 x 22, uspon zavojnice je lijevi, reducirani faktor trenja u navojima je 0,15. Treba odrediti: 1. Snagu elektromotora (EM) koja se može prenijeti uz maksimalno iskorištenje mogućnosti prijenosa okretnog momenta pomoću spojke S1, a putem poluge i sile u opruzi ..................................20 bodova 2. Snaga na radnom stroju (RS) koja se može ostvariti uz istovremeno dizanje tereta (Q) s maksimalnom brzinom....................................................................................................................30 bodova 3. Modul koničnog zupčanog para (z3-z4) (na osnovi opteretivosti korijena zuba, za materijal zupčanika Č.4321 – cementiran i kaljen) ......................................................................................10 bodova 4. Faktore pomaka profila V-nula koničnog zupčanog para (z3-z4) radi izbjegavanja podrezivanja korijena zubi zupčanika z3..............................................................................................................10 bodova 5. Smjer zavojnice i kut nagiba boka zuba zupčanika z2 tako da rezultantna aksijalna sila na vratilu V bude jednaka nuli pri podizanju tereta Q, objasniti aksonometrijskom skicom. ....................20 bodova 6. Provjeriti debljinu zuba na promjeru preko glave zupčanika z1 (sumu faktora pomaka profila raspodijeliti prema DIN-ovoj preporuci)......................................................................................10 bodova S2 z2 z1 V RS z3 M Q VR z4 Katedra za elemente strojeva – Srđan Podrug

Lab 8 Zadatak - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Algoritmi - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1. Osobno računalo - FESB
Električne mreže 1 - FESB
Neodređeni integral 1 - FESB
Strukturalne naredbe - FESB
Projektni zadatak 1 Projektni zadatak
Lekcija 6. Izrazi i sintaksa C - FESB
DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 1. UPUTE - FESB
Lekcija 1. UVOD U PROGRAMIRANJE - FESB
1. 2. Realne funkcije realne varijable - FESB
Matematika 1 1. Osnove matematike 2. Realne funkcije ... - FESB
3 Izrada leksičkog analizatora - FESB
1 Tarifni sustavi - FESB
Diskretna matematika 1. Skupovi 2. Matematiˇcka logika 3 ... - FESB
LEKSIKA, SINTAKSA I SEMANTIKA C++ JEZIKA - FESB
fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - FESB
Diskretna matematika 1. Skupovi 2. Matematiˇcka logika 3 ... - FESB