Views
3 years ago

Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Pioneer Investments

Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Pioneer Investments

Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Pioneer

Oznámení podílníkům Pioneer Funds (Funds Commun de Placement) 5.července 2013 Vážený podílníku, představenstvo společnosti Pioneer Asset Management S.A., která je manažerem („Manažer“) fondu Pioneer Funds („Fond“) si Vám tímto dovoluje oznámit, že u vybraných podfondů došlo k níže uvedeným změnám: Změna investičního manažera: Pioneer Funds – Japanese Equity Podílníkům podfondu Pioneer Funds – Japanese Equity („Podfond“) se tímto dává na vědomí, že k datu 7. srpna 2013 bude investičním manažerem Podfondu jmenována společnost Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd., která nahradí společnost Pioneer Investment Management Limited, Dublin. Rozhodnutí zaměstnat ve funkci investičního manažera Podfondu odborníka bylo učiněno z důvodu posílení adekvátní nabídky hodnoty Podfondu a návratnosti pro investory. Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. představuje na vysoce konkurenčním japonském akciovém trhu velmi zkušený a uznávaný tým investičních manažerů. Změna investičního cíle: Pioneer Funds – Euro Cash Plus Podílníkům podfondu Pioneer Funds – Euro Cash Plus („Podfond“) se tímto dává na vědomí, že Představenstvo s účinností od 7. srpna 2013 rozhodlo o úpravě stávajících investičních zásad, tak aby odrážely následující omezení: „Podfond nebude investovat do podřízených dluhových nástrojů vydaných bankami“. Prospekt Pioneer Funds bude upraven tak, aby zohlednil všechny výše uvedené změny. Příslušným způsobem budou rovněž aktualizovány klíčové informace pro investory, které jsou k dispozici v elektronické podobě na adrese http://www.pioneerinvestments.eu Konkrétnější specifikace investičního cíle: kvalifikační podmínky pro program „Plan d’Epargne en Actions“ (PEA) Pioneer Funds – Core European Equity Pioneer Funds – Top European Players Pioneer Funds – European Equity Target Income Pioneer Funds – Italian Equity Podílníkům výše uvedených Podfondů se tímto dává na vědomí, že Představenstvo se rozhodlo konkrétněji specifikovat investiční cíle těchto Podfondů s tím, že jednotlivé Podfondy mohou investovat nejméně 75 % aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi, které mají sídlo v EU. Tato konkrétnější specifikace investičních cílů neovlivní stávající alokaci aktiv těchto Podfondů. Ku prospěchu investorů ve Francii však potvrzuje, že tyto Podfondy splňují kvalifikační podmínky francouzského programu „Plan d’Epargne en Actions“ (PEA).

Pioneer Funds – Euro Strategic Bond - Pioneer Investments
Pioneer Funds – Strategic Income - Pioneer Investments
Pioneer Funds – Strategic Income - Pioneer Investments
správcovská společnost - Pioneer Investments
Pioneer P.F. – Global Changes - Pioneer Investments
Výroční zpráva k 31.12.2003 - Pioneer Investments
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund - Pioneer Investments
Výroční zpráva k 31.12.2004 - Pioneer Investments
Portfolio Pioneer Funds – US Dollar Aggregate Bond
ceník podfondů pioneer funds a pioneer pf - Unicredit Bank
PIONEER GLOBAL EQUITY FUND PLC - Pioneer Investments
Pioneer obligacni 20061229 - Pioneer Investments
Pioneer Funds Austria - Austria Stock
Výroční zpráva k 31.12.2001 - Pioneer Investments
Výroční zpráva k 31.12.2001 - Pioneer Investments
Oznámení o konání Sčítání lidu, domů a bytůq Toto oznámení m
Oznámení právnické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu ...