Studijní obor Účetnictví a daně

slu.cz

Studijní obor Účetnictví a daně

Studijní obor Účetnictví a daně

Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu

práce a vytváří poznatkový rámec účetních a daňových souvislostí ekonomických

problémů.

Studijní obor Účetnictví a daně je určen zájemcům, kteří si přejí:

• porozumět oblasti struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy,

• získat znalosti z oblasti účetního a daňového práva v podmínkách České

republiky i v návaznosti na země Evropské unie, ale také v oblasti řízení,

organizace, ekonomiky, obchodu a práva,

• být připraveni pracovat ať už v sektoru firem, neziskovém sektoru či veřejné

správě.

SPRÁVNÁ VOLBA PRO ŽIVOT

More magazines by this user
Similar magazines