BUILD No.1 - BUILD magazin

buildmagazin.com

BUILD No.1 - BUILD magazin

TEMAbroja

TRIMO rešenja za ravne krovove

Kompanija Trimo-Inženjering jedina u

Srbiji proizvodi kompletni program

prefabrikovanih sendvič panela. Uzimajući

u obzir potrebu tržišta za novim, tehnološki

poboljšanim proizvodima, koji ohrabruju

kreativnost u arhitekturi, kompanija osmišljava

inovacije i bavi se neprekidnim usavršavanjem

svojih proizvoda.

U paleti svojih proizvoda, pored rešenja za

fasade, TRIMO nudi i rešenja za krovove u

obliku panela za pokrivanje krovova nagiba

> 5 º , od 3 do 5 º i za pokrivanje krovova nagiba

manjeg od 3 º (5%). U pitanju su Trimoterm

SNV i SRV paneli.

Trimoterm SNV

krovni paneli

Trimoterm SNV paneli su vatrootporni

krovni paneli sa spoljnom oblogom trapezastog

oblika. Postoje tri tipa unutrašnje

obloge:

• Stepenasti (standardni) profil

• „V“ profil (SNVv)

• Glatki profil (SNVg)

Ovi profili se koriste za krovove minimalnog

nagiba 5 º (8,8%), odnosno i za nagibe

od 3 do 5 º , sa dodatnim zaptivanjem.

Debljina SNV panela kreće se od 60 do

200 mm, težina od 18,9 kg za profil debljine

60 mm, do 35,7 za profil debljine 200 mm.

Koeficijent prolaza toplote, u zavisnosti od

debljine profila iznosi od 0,53 W/m²K do

0,18 W/m²K. Širina panela iznosi 1000 mm,

dužina od 2 do 14 m.

Posebni tip SNV panela je Trimoterm

SNV-3L panel, koji se koristi za krovove

blažeg nagiba, od minimum 3 º . Sastoji se

od obostrano galvanizovanog, obojenog čeličnog

lima sa unutrašnje i spoljašnje strane,

između kojih je sloj lamelirane mineralne

vune, klase A1, otporne na požar (EN

ISO 1182). Širina ove vrste panela iznosi

1100 mm.

Trimoterm SRV paneli

za ravne krovove

Paneli za ravne krovove – Trimoterm SRV

paneli se koriste za pokrivanje ravnih krovova

poslovnih, industrijskih, magacinskih

i komercijalnih objekata. Paneli se odlikuju

odličnom termo i zvučnom izolacijom.

SRV paneli koriste se za krovove minimalnog

nagiba 2%. Postavljanje panela je brzo i

jednostavno.

Trimoterm SRV paneli su izrađeni od obostrano

galvanizovanog, duboko profilisanog,

obojenog čeličnog lima sa unutrašnje strane,

i umesto sloja lima sa spoljašnje strane, koji

se uobičajeno pojavljuje kod ovakvih panela,

Trimoterm SRV panel ima PVC vodootpornu

membranu debljine 1,5 mm. Između

njih se nalazi sloj lamelirane mineralne vune,

klase A1, otporne na požar (EN ISO 1182).

Širina panela iznosi takođe 1000 mm, dužina

se kreće do 14 m, a dostupne debljine su:

60, 80, 100, 120, 150, 200 mm.

Sami paneli inovativnog sistema izrade ravnih

krovova koji podrazumeva gotove panele

sa svim pratećim elementima, jesu nešto skuplji

u odnosu na elemente standardnog sistema

polaganja višeslojnog ravnog krova, ali su

sa druge strane, smanjeni troškovi transporta,

manipulacije i postavljanja panela.

Sobzirom na dugu referenc-listu, za TRI-

MO rešenja ravnih krovova se može reći da

polako postaju prepoznatljiv brand-name,

kako na našem tržištu, tako i u regionu. Osim

panela za izradu ravnih krovova, TRIMO,

između ostalog, proizvodi i prefabrikovane

elemente za kompletnu izradu, sanaciju i

rekonstrukciju kosih krovova individualnih

objekata – TRIMO FORM.

Trimo Inženjering d.o.o.

Bul. Arsenija arnojevia 99b,

11070 Novi Beograd, Srbija

T: + 381 11 2129 724

+ 381 11 2129 731

F/T: + 381 11 2129 726

E: office@trimo.co.yu

I: www.trimo.co.yu

15

More magazines by this user
Similar magazines