BUILD No.1 - BUILD magazin

buildmagazin.com

BUILD No.1 - BUILD magazin

promo

TIM A lider u kamenu

Tim A je nastao udruživanjem 6 firmi

(vidi zadnju stranu korice) koje se bave

kamenorezačkim radovima i koje pojedinačno

imaju iskustvo od 10 do 25 godina u

navedenoj delatnosti, uz predhodnu međusobnu

intezivnu saradnju u realizaciji većih

poslova. Cilj udruživanja je da se postane

lider u Srbiji.

Udruženi imaju preko 160 radnika i stručnjaka

odgovarajućih profila koji sa dobrom

opremom mogu da odgovore sve većim zahtevima

tržišta, a to su: sve složeniji i kvalitetniji

radovi i kraći rokovi uz niže cene,

sa nabavkom sirovine, obradom kamena

prema projektu i ugradnjom. Količine su, po

objektu, od samo jednog kamina do nekoliko

hiljada m 2 kamena. Radovi se najčešće

ugovaraju po sistemu „ključ u ruke”.

U delu realizacije arhitektonsko građevinskog

kamena se do sada nije naišlo na zahtev

Naručioca ili Investitora koji nije mogao

da se realizuje prema dogovoru.

Zaokruživanjem radova od početka do kraja

i izvršenjem sa sopstvenim kadrovima, Naručiocu

se pruža dinamika i kvalitet traženih

poslova.

Zato realizaciju počinjemo kvalitetnom

nabavkom kamenih blokova na svetskom

tržištu, sa što nižim troškovima transporta

do vlastitog depozita u Smederevu. Na raspolaganju

je uvek 70 vrsta granita i sve više

mermera, što čini količinu od oko 2.500 m 3

kamena ili masu od 7.500 t, za čiji prevoz je

potrebno više od 350 šlepera.

Kameni blok po dovozu u proizvodni pogon

u Topoli (koji se prostire na površini

većoj od 3 ha, sa zatvorenim prostorom u

više objekata površine 3.000 m 2 ) i po planiranom

redosledu „ulazi” u jedan od pet

DžAMBO GATERA na masu gde se seče

u ploče standardne debljine 2 ili 3 cm, ili pak

neku drugu zadatu dimenziju-debljinu. Po

završetku najgrublje faze radova u pogonu,

sirove ploče se raspoređuju na jednu od dve

linije za automatsko poliranje ploča, širine

do 210 cm. Sem poliranja mogu se izvršiti

i druge obrade: flamovanje, štokovanje, brušenje

itd.

Na osnovu projekata koje i sami izrađujemo

i tačnih specifikacija proverenih na licu

mesta, pristupa se sečenju ploča na tražene

dimezije, a za ovu fazu stoji na raspolaganju

7 freza. Sledeće je nastup specijalista za

različite završne obrade ivica kod kamena,

kao i drugih posebnih zahteva. Potom sledi

pakovanje i transport volizilima iz sopstvenog

voznog parka do objekta. Na objektu se

dešava priča za sebe, jer na raspolaganju je

ekipa koja je montirala više stotina hiljada

m 2 kamena u zemlji i inostranstvu (podova,

fasada u mokrom i suvom postupku tzv.

ventilisanih fasada, stepenica, trgova itd).

Uz kordinaciju radova, koja Naručiocu omogućava

kontakt samo sa jednom osobom, izvodi

se kvalitet radova koji prevazilazi sada

važeći standard JUS B.B3.200.

Koristeći dostupna svetska saznanja planira

se korišćenje inovativne podkonstrukcije

LAPIDEA (inox ili pocinkovana) za ventilisane

fasade na zahtevnim objektima.

U proizvodni pogon u Topoli je već stigla

WATER JET specijalna mašina za sečenje

kamena vodenim mlazom, a uskoro se očekuje

i nabavka nove najsavremenije CNC

opreme za najsloženiju automatsku obradu

kamena.

Kapiten TIM A je Ljubomir Timotijević,

koga prate ostali igrači: Goran Radojčić,

Milorad Močević, Radovan Milivojević,

Miloš Timotijević i Jovica Tabašević, a svi

pojedinačno opet oko sebe imaju i svoj deo

tima, a sve u cilju da se preuzete obaveze što

uspešnije realizuju.

Kako na našem tržištu ne postoji kvalitetan

katalog u kome bi se videlo više od dvestotine

primera granita i mermera, a koji bi

projektantima i investitorima olakšao izbor

materijala, pristupilo se izradi tako što će

biti i prilog sa orijentacionim cenama materijala,

i deo sa specifičnim detaljima

I dalje smo na raspolaganju za konsultacije

oko izbora rešenja kod kamena i saradnju sa

drugim kolegama.

TIM A

Trajka Rajkovia 3,

Novi Beograd

tel: 011/227 05 54

fax: 228 01 83

www.tabas.co.yu

e-mail: info@tabas.co.yu

39

More magazines by this user
Similar magazines