BUILD No.1 - BUILD magazin

buildmagazin.com

BUILD No.1 - BUILD magazin

pogled

Zavod za metalne

konstrukcije

Zavod za metalne konstrukcije je kao Zavod

za čelik osnovan 1964. Rezultati naučnoistraživačkog

i stručnog rada u okviru Zavoda

neprestano su korišćeni za unapređivanje

nastave i prakse. U Zavodu su vršena brojna

laboratorijska eksperimentalna ispitivanja

materijala i konstrukcija za mnoge objekte.

Članovi Zavoda učestvovali su u projektovanju,

izgradnji i ispitivanju mosta preko

Save u produžetku Brankove ulice u Beogradu.

Taj most, sa rasponima 75 m + 261 m

+ 75 m, dugo je bio najduži most sistema

punih čeličnih kontinualnih nosača. Izrađen

je, takođe, glavni projekat visećeg mosta

za cevovod preko Dunava kod Smedereva.

Ovaj most, srednjeg raspona 479,7 m, ukupne

dužine 865,4 m, najduži je most ove vrste

u Evropi. Izrađene su studije nosivosti i

projekti sanacije brojnih konstrukcija hala i

mostova.

Zavod za graevinarstvo

Iako postoji od 1955. godine, Zavod za

građevinarstvo je u sastav Instituta za materijale

i konstrukcije Građevinskog fakulteta

ušao tek 1994. godine. Sa ovim Zavodom

je, međutim od samog osnivanja, nastavno

osoblje Građevinskog fakulteta tesno sarađivalo.

U zavodu su izrađeni projekti kao što su

projekat zgrade Narodne Banke u Beogradu,

sportskog centra „25. maj“ u Beogradu,

kompleksa hala Industrije poljoprivrednih

mašina „Zmaj“ u Zemunu, drumskog mosta

preko reke Eufrat u Iraku, dužine 511,48 m.

Institut za materijale

i konstrukcije

Sam Institut za materijale i konstrukcije

oformljen je 1. januara 1978. godine. Formiranjem

ovakvog instituta stvorena je, po

kadrovima i opremi, jaka radna jedinica,

sposobna za obavljanje kompleksnih zadataka

u oblastima naučnog, nastavnog i

visokostručnog rada iz oblasti materijala i

konstrukcija.

Osnovne aktivnosti Instituta su:

• Obavljanje nastave

• Naučni i istraživački rad

• Saradnja sa privredom

Laboratorije koje u okviru Instituta za materijale

i konstrukcije postoje jesu:

• Laboratorija za materijale

• Laboratorija za konstrukcije

• Laboratorija za beton i reologiju

• Laboratorija za metale

• Laboratorija za keramiku, opekarske proizvode

i druge nemetale

• Laboratorija za ispitivanje krupnih modela

• Laboratorija za optičko naponsku analizu

• Računarska laboratorija

Godine 1988, ponovnim uvođenjem katedri,

nastavni predmeti iz oblasti materijala i

konstrukcija raspoređuju se u četiri katedre:

Katedra za betonske, Katedra za metalne i

drvene konstrukcije, Katedra za materijale

i ispitivanje konstrukcija i Katedra za zgradarstvo.

Kasnije su ove četiri katedre objedinjene

u jednu.

Naučnoistraživačka aktivnost se odvija kroz

naučni i istraživački rad u okviru Instituta.

U okviru laboratorije za ispitivanje modela

u velikoj razmeri urađeni su, u poslednje

vreme, eksperimentalni delovi dva doktorata:

iz oblasti probijanja stubova kroz prethodno

napregnutu ploču, a drugi iz oblasti

sprezanja drvene konstrukcije i betona.

Stručna aktivnost Instituta veoma je razvijena

kroz saradnju sa privrednim organizacijama.

Interakcija teorije i prakse u

građevinarstvu, kroz saradnju Instituta i

građevinskih firmi veoma je značajna i od

obostrane je koristi. Institut aktivno učestvuje

u rešavanju stručnih problema u praksi,

a građevinske firme svojim kadrovima,

i kao sponzori, učestvuju u mnogim akcijama

Instituta, koje su od opšteg interesa za

građevinsku struku.

Veoma je veliki broj objekata u zemlji i inostranstvu

za koje je Institut za materijale i

konstrukcije do sada obavljao odgovarajuće

stručne aktivnosti. Projektovane su

konstrukcije poslovnih zgrada, stambenih

zgrada, industrijskih i privrednih objekata,

banaka, garaža, sportskih objekata (na primer:

„Beogradska arena“), izrađeni su projekti

sanacije konstrukcija i rekonstrukcije

objekata (zgrada Nove opere u Moskvi) i

vršena ispitivanja ponašanja konstrukcija u

uslovima eksploatacije pod probnim opterećenjem.

U Institutu su, takođe, urađene

brojne ekspertize različitih problema koji su

se u praksi javljali.

Trenutne aktivnosti

Instituta

U razgovoru sa prof. dr Dušanom Najdanovićem,

upravnikom Instituta za materijale

i konstrukcije, saznali smo nešto više o

projektima u koje je Institut za materijale i

konstrukcije trenutno uključen. Uglavnom su

to projekti izrade tehničke dokumentacije i

tehničke kontrole tehničke dokumentacije.

Neki od projekata koji su u toku ili su nedavno

završeni jesu:

• Izrada tehničke dokumentacije – idejni i

glavni građevinski projekat za tržni centar

„Delta City“ u bloku 67, Novi Beograd

• Tehnička kontrola glavnog projekta konstrukcije

za kompleks objekata (Olimpijsko

selo za Univerzijadu 2009.) u bloku

67 u Novom Beogradu, koji radi Mašinoprojekt

iz Beograda.

• Izrada tehničke dokumentacije konstrukcije

objekta „Tempo“ u Novom Sadu i

„Tempo 2“ u Nišu i Novom Beogradu

• Izrada glavnog i izvođačkog projekta

konstrukcije (osim dela koji se odnosi na

fundiranje) za objekat Office Complex, u

bloku 41a, koji gradi Alpine

• Tehnička kontrola glavnog projekta Novog

mosta Beška, koji će takođe izgraditi

Alpine

• Tehnička kontrola glavnih projekata sanacije

mosta „Gazela“ i pristupnih konstrukcija

u Beogradu, koji se rade u Mostprojekt-u,

Beograd

43

More magazines by this user
Similar magazines