O projektu Cesty k účinnému fundraisingu - Neziskovky

neziskovky.cz

O projektu Cesty k účinnému fundraisingu - Neziskovky

Cesty k účinnému fundraisingu

Veřejnost

Informační vstupy:

Anikó Porkoláb, NIOK, Budapešť

Jana Kadlecová, nezávislá konzultantka, Bratislava

Jakub Wygnanski, KLON, Varšava

Případová studie:

Petra Vančová, Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava

Shrnutí:

1. V „asignačních“ kampaních se nekomunikuje o daru, ale o poukazu z části

peněz, které daňový poplatník musí odevzdat státu. Argumentace kampaně

se tím liší od standardních fundraisingových kampaní.

2. Kampaně se vedou zejména prostřednictvím médií, včetně internetu, ale

využívají se i další formy a nástroje komunikace (rozdávání propagačních

materiálů, adresná poštovní a mailová rozesílka, ad.).

3. Kampaně probíhají v silně konkurenčním prostředí, v němž mohou selhat

i doposud úspěšné metody komunikace.

4. Žebříček preferovaných oblastí podpory se v různých zemích liší.

V Maďarsku se asignuje už od roku 1997. Anikó Porkoláb tak mohla prezentovat

výsledky několikaletých výzkumů NIOKu, který řídil celonárodní

kampaň, propagující asignace. Na ni navazovaly kampaně jednotlivých

organizací. Výzkumy sledovaly ochotu veřejnosti asignovat, oblasti, do kterých

občané nejčastěji asignují, i mechanismy kampaní jednotlivých organizací.

Model asignace obecně podporuje asi 90 % maďarské populace. Ochotněji

asignují lidé s vyšším vzděláním a profesním zařazením, od nichž pochází asi

34 % výtěžku z asignací. Ženy asignují častěji než muži, nejvíce přispěvatelů

je ve věkové skupině 46-60 let. Asignace směřují především do oblasti vzdělání,

sportu a kultury.

„Asignační“ kampaně se od jiných fundraisingových kampaní významně liší

zejména tím, že jejich organizátoři od cílové skupiny nežádají peníze navíc,

ale pouze část z peněz, které poplatník tak jako tak odvede státu. To podstatně

ovlivňuje a usnadňuje argumentaci kampaní. Kampaně jednotlivých

organizací probíhají v prostředí silné konkurence neziskových organizací.

Největší výtěžek mají emocionálně zaměřené kampaně, které argumentují

tím, že organizace pomáhají lidem.

I když se kampaně vedou zejména prostřednictvím médií, daňoví poplatníci

získávají nejvíce informací především v okruhu svých přátel a známých. Adresné

dopisy daňovým poplatníkům a kampaně „dům od domu“ vykazují

statisticky nízkou efektivitu, pro malé regionální organizace však mohou mít

význam. Obecně platí, že dobrá reputace a obecná známost organizace přináší

preferenční body.

Nezávislá konzultantka Jana Kadlecová spolupracuje na celonárodní informační

a propagační podpoře daňových asignací na Slovensku. V čem jsou

si slovenské a maďarské zkušenosti blízké, v čem se liší V obou zemích

probíhá celonárodní kampaň propagující asignace, na ni navazují kampaně

jednotlivých organizací. V obou zemích bylo klíčovým problémem kampaní

vysvětlit, že se v asignacích nejedná o dar, a tedy o peníze navíc. Českým

kolegům Jana Kadlecová doporučuje, aby v kampaních od počátku mluvili

o poukazování prostředků, nikoliv o daru. Slovenští daňoví poplatníci, na

rozdíl od maďarských, výrazně preferovali podporu zdraví. Za ní se se značnou

ztrátou umístily oblasti vzdělávání a sportu. O možnosti asignace se lidé

nejčastěji dozvídali z médií (televize a tisk). Okruh přátel a známých ( v Maďarsku

klíčový informační zdroj) na Slovensku figuruje až na třetím místě.

Největší podíl z asignací mají neziskové organizace se sídlem v Bratislavě,

přestože nutně nemusí působit pouze v okruhu města.

Jakub Wygnanski z organizace Klon/ Jawor, která v Polsku propaguje téma

filantropie a s tím i související asignace, upozornil na řadu praktických, ale

zejména filosofických problémů, které s sebou asignace přinášejí. Zejména na

zúžení diskuse o občanských organizacích a jejich roli ve společnosti a převedení

této diskuse na aspekty finanční.

Po zástupcích organizací, které zajišťují celonárodní propagaci asignací jako

takových a kterým jde především o to, aby daňoví poplatníci možnost asignace

vůbec využili, vystoupila Petra Vančová z Nadácie pre deti Slovenska.

Tato nadace je jedním z příjemců asignací a jde jí především o to, aby asignace

dospěly právě k ní. Jak nadace postupovala Kampaň spojila se jménem

svého nejznámějšího programu – „Hodina deťom“. V kampani vsadila na

tyto nástroje – televizní spot, internetový portál, adresná rozesílka informačních

materiálů. Nadace skutečně asignace získala. Příjmy z asignací však

byly nesrovnatelně nižší, než příjmy z kampaně „Hodina deťom“.

Téma asignací otevírá nový prostor pro komunikaci neziskových organizací

s veřejností. Prostor, pro který je charakteristické především silně konkurenční

42 43

More magazines by this user
Similar magazines