Powiatowe ABC... Luty 2009

radziejow.pl

Powiatowe ABC... Luty 2009

Wieœci gminne z Piotrkowa Kujawskiego

„Nie jest bogaty ten, kto dużo ma,

lecz ten, kto dużo daje”

Erach Froom

Dziękujemy za dar serca dla naszych Dzieci, poprzez włączenie

się do akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” Państwu:

• K.Kurowskiej – „TEX-ROL”; • K.J. Nowackim – księgarnia;

• A. Feit – sklep spożywczy; • P.D. Waszak – sklep

spożywczy; • J. Kowalskiemu – leśniczemu; • Apostolatowi

Maryjnemu przy parafii św. Jakuba w Piotrkowie Kuj.; • Kierownikowi

sklepu „Polo Market” za pomoc w zorganizowaniu

zbiórki na terenie sklepu; • Wszystkim klientom sklepu

„Polo Market” którzy włączyli się do akcję; • Bankowi Spółdzielczemu

w Piotrkowie Kujawskim; • Anonimowym darczyńcom;

• B. Czaplewskiej – sklep spożywczy; • B.G. Dzięciołowskim

PHU „TECH-MILK”; • D.G. Niciejewskim – sklep

mięsny; • M. Wisłockiej-Przybyła – Przychodnia PROMED;

• Kierownictwu sklepu „Biedronka” w Radziejowie; • Magdalenie

Żabickiej – sklep spożywczy; • Grzegorzowi Szczepaniakowi

– firma przewozowa.

Grudniowo

i œwi¹tecznie

Gwiazdkowy miesiąc w naszym przedszkolu zaczął się bardzo

bajkowo. Od trzeciego do dziesiątego grudnia zorganizowaliśmy

wystawę książek o św. Mikołaju i Świętach Bożego

Narodzenia. Zostali zaproszeni specjalni goście do czytania

naszych ulubionych bajek. Wszystkie książki gromadziliśmy

już w listopadzie. Jedne przynosiły dzieci, inne wypożyczyła

nam biblioteka publiczna oraz biblioteka szkoły podstawowej.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem był coroczny kiermasz bożonarodzeniowy.

Nasze stroiki i ozdoby choinkowe cieszyły się

ogromnym powodzeniem. We wszystkich grupach dzieci przygotowały

„Jasełka”, śpiewały kolędy i pastorałki.

Życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2009 oraz

wielu sukcesów pracy zawodowej, życiu prywatnym i społecznym.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Piotrkowie Kujawskim

Renata Woźniak

O oœwiacie

z pos³em na Sejm RP

Zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie

o systemie oświaty były tematem spotkania

Domiceli Kopaczewskiej, posła na Sejm

RP z nauczycielami i młodzieżą III klasy

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

w Piotrkowie Kujawskim 13 stycznia br.

Pani poseł omówiła wprowadzenie

przez rząd poprawki do regulaminu wynagrodzeń

nauczycieli, uszczegółowienia

czasu pracy nauczyciela oraz obniżenia

obowiązku szkolnego dla dzieci, które ukończyły 6 lat.

Przyjęcie dzieci 6-letnich do szkoły nakłada na organ prowadzący

przygotowanie odpowiedniej bazy. Na ten cel rząd

przeznaczył w budżecie państwa na rok 2009 ponad 350 mln

złotych.

Opracowano również nową podstawę programową. Kładzie

się w niej nacisk na kształcenie w systemie ciągłym, bez zbędnego

omawiania w kolejnych cyklach nauki tych samych treści

np. z historii.

„Polska szkoła ma uczyć mądrego wchodzenia w dojrzałe życie

i patriotyzmu. A patriotyzm w obecnych czasach to np. płacenie

podatku” – stwierdziła Domicela Kopaczewska.

W dyskusji nauczyciele pytali przede wszystkim o emerytury,

tzw. emerytury kompensacyjne.

Zdaniem Pani poseł nauczyciele powinni mieć możliwość

awansu poziomego na terenie szkoły, w której są zatrudnieni.

Rozpatruje się także rozwiązania, które dadzą nauczycielowi

szanse pracy w swoim zawodzie do 60. roku życia, np. jako szef

zespołu przedmiotowego czy nauczyciel-metodyk.

„Przejście na świadczenie kompensacyjne jest skazaniem

się na niskie wynagrodzenie – 80% świadczenia emerytalnego”

– dodała Domicela Kopaczewska.

Tekst: Wanda Wiatrowska

Grupa Gwiazdeczki „Jasełka”

Tradycją stały się też świąteczne spotkania wigilijne w grupach,

gdzie rodzice, dzieci, dziadkowie, nauczyciele, wspólnie

zasiadają do uroczystej chwili, dając początek temu rodzinnemu

nastrojowi, jaki panuje w okresie świąt. Prezenty i oczekiwanie

na św. Mikołaja to niezapomniane chwile dla każdego dziecka,

dlatego zorganizowaliśmy akcję „I ty możesz zostać Świętym

Mikołajem”, której celem było obdarowanie potrzebujących pomocy.

Dawniej odwiedzano się w domach, by wspólnie śpiewać

kolędy. Na pewno w każdym domu podczas świąt Bożego Narodzenia

można usłyszeć choć jedną z tych radosnych pieśni.

W grudniowy przedświąteczny piątek zebraliśmy się wszyscy

w jednej sali, aby wysłuchać wspaniałego koncertu kolęd w wykonaniu

Kapeli Wójcińskiej, która zaszczyciła nas swoją obecnością

podczas tegorocznego spotkania wigilijnego.

Występ Kapeli Wójcińskiej

Tekst: Katarzyna Ulewicz

More magazines by this user
Similar magazines