Powiatowe ABC... Luty 2009

radziejow.pl

Powiatowe ABC... Luty 2009

12

Bezpieczeñstwo

POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE

W miesiącu grudniu Dział Pomocy Doraźnej zanotował ogółem 645 zdarzeń

Wypadki – 16 Stany zagrożenia życia – 145 Zachorowania – 32

Wyjazdy lekarskie karetką wizytową – 30 Wyjazdy pielęgniarskie karetką wizytową – 82

W ambulatorium udzielono pomocy 339 chorym

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE

PADACZKA

02.12 – zespół ratownictwa medycznego „S” został wezwany do

miejscowości Byczyna gm. Dobre gdzie u 58-letniego mężczyzny

doszło do ataku padaczki. Po przyjeździe zespół wykonał pomiar

ciśnienia i tętna. Wykonano wkłucie do żyły, podano leki przeciw

drgawkowe. Pacjenta przewieziono do szpitala w Radziejowie.

Ból w klatce piersiowej

02.12 – zespół wyjazdowy „P” wyjechał do miejscowości Karczówek

gm. Topólka, gdzie u 63-letniej kobiety wystąpił ból w klatce

piersiowej. Po ocenie podstawowych parametrów życiowych zespół

wykonał wkłucie do żyły, podano leki zabezpieczające, podłączono

tlen do oddychania. Chorą przewieziono do szpitala w Radziejowie.

POTRĄCONA

03.12 – zespół ratownictwa medycznego „S” wezwany został do miejscowości

Pilichowo gm. Osięciny, gdzie doszło do potrącenia 37-letniej

kobiety. Po przybyciu na miejsce zespół wykonał pomiar podstawowych

czynności życiowych tzn. zmierzono ciśnienie tętnicze i tętno,

oceniono stan świadomości pacjenta, podano leki i podłączono płyny

infuzyjne. Pacjętnkę przewieziono do szpitala w Radziejowie.

ZAWAŁ

04.12 – w dniu tym zespół wyjazdowy „S” wyjechał do miejscowości

Przemystka gm. Radziejów, gdzie 85-letnia kobieta uskarżała się na

ból w klatce piersiowej. Po przyjeździe zespół wykonał wstępne ba-

dania tętna ekg i ciśnienia. Po analizie zapisu ekg u chorej stwierdzono

zawał mięśnia sercowego. Wykonano wkłucie do żyły, podłączono

płyny, podano leki stosowane w takich sytuacjach wg schematu

MONA. Przewieziono do szpitala w Radziejowie.

WYSOKIE CIŚNIENIE

12.12 – zespół ratownictwa medycznego „S” wyjechał do miejscowości

Piotrków Kujawski, gdzie u 69-letniego mężczyzny doszło do

zwyżki ciśnienia tętniczego krwi. Wykonano pomiar ciśnienia i tętna,

założono wkłucie do żyły, podano leki zabezpieczające. Pacjent pozostał

na miejscu.

UDAR

17.12 – zespół wyjazdowy „S” wezwany został do miejscowości

Konary gm. Osięciny, gdzie u 74-letniego mężczyzny wystąpił udar

mózgu. Po przybyciu zespół zmierzył podstawowe parametry życiowe

wykonano wkłucie do żyły. Podano leki obniżające ciśnienie,

podłączono tlen. Pacjenta w trybie pilnym przewieziono do oddziału

neurologii szpitala w Inowrocławiu.

URAZ BIODRA

27.12 – zespół wyjazdowy „P” wezwany został do miejscowości

Seczkowo gm. Osięciny, gdzie 78-letni mężczyzna przewrócił

się i uskarżał na ból w lewym udzie. Po przyjeździe zespół ocenił

stan poszkodowanego. Unieruchomiono bolącą kończynę i podano

leki przeciw bólowe. Pacjenta przekazano do poradni chirurgicznej

w szpitalu w Radziejowie.

Tekst: Radosław Woźniak, ratownik medyczny

STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Od 15 grudnia 2008 roku do 13 stycznia 2009

roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie

23 zdarzenia, w tym:

• pożary – 7,

• miejscowe zagrożenia – 16.

ZDARZENIE CHARAKTERYSTYCZNE:

10.01.2009 roku – Piotrków Kujawski ul. XXX-lecia PRL – Na skutek wadliwego

montażu przewodu kominowego doszło do zapalenia się warstwy

ocieplenia w drewnianym stropie nad budynkiem magazynowo produkcyjnym.

Działania ratownicze polegały na wykonaniu częściowego demontażu

stropu i podaniu prądu wody na palącą się warstwę ocieplenia.

Z uwagi na duże zadymienie strażacy pracowali w sprzęcie ochrony dróg

oddechowych. Spaleniu uległ fragment stropu. Wstępnie oszacowane

straty wynoszą około 5 tys. złotych. W likwidacji zagrożenia brały udział

siły i środki z JRG PSP Radziejów oraz jednostki OSP Piotrków Kujawski.

PONADTO:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie,

informuje o zasadach przeglądu i konserwacji instalacji oraz urządzeń

użytkowanych w procesie grzewczym. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr

156, poz. 1118 z późn. zm.) stan techniczny przewodów kominowych

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) powinien być wykonany, co

najmniej raz w roku przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnie

z art. 6 ww. ustawy. Warunki bezpiecznej eksploatacji instalacji kominowych

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zostały zawarte w

Rozporządzeniu MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563). Zgodnie z § 30 tegoż rozporządzenia

w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,

ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych

i spalinowych, co najmniej:

1) raz w miesiącu – od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług

gastronomicznych,

2) cztery razy w roku – od palenisk opalanych paliwem stałym,

3) co najmniej dwa razy w roku – od palenisk opalanych paliwem płynnym

i gazowym. Natomiast z przewodów wentylacyjnych zanieczyszczenia

usuwa się co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość

nie wynika z warunków użytkowych.

Brak aktualnych przeglądów oraz czyszczeń przewodów kominowych

może powodować wzrost zagrożenia powstania pożaru. Zgromadzone w

nadmiernej ilości zanieczyszczenia w postaci sadzy w obrębie wnętrza

przewodu kominowego ulegając zapaleniu powodują znaczne ogrzanie

przewodu kominowego, a przede wszystkim wzrost szybkości rozprzestrzeniania

się zarówno pożaru, jak i gazów pożarowych w jego obrębie,

co w konsekwencji prowadzi do zagrożenia pożarowego dla całego

budynku. Terminowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych

pozwalają uniknąć ich uszkodzeń oraz zapewniają prawidłową i bezpieczną

eksploatację.

Mając na względzie troskę o powszechne bezpieczeństwo przeciwpożarowe

ludności, Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie apeluje o

przestrzegane obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz o zachowanie

szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa przy użytkowaniu urządzeń

grzewczych.

Z ŻYCIA KOMENDY:

1. W miesiącu grudniu ubiegłego roku sfinalizowano inwestycje związane

z zakupem dla miejscowej JRG PSP specjalistycznego sprzętu ratowniczego:

Pozyskano następujący sprzęt: defibrylator automatyczny

AED, skokochron umożliwiający prowadzenie ewakuacji z wysokości

do 16 metrów (wys. 4 pięter), działko wodno-pianowe przenośne

o wydajności max. 2400 l/min, poduszka podnosząca o maksymalnej

nośności 29 ton. Wymieniony sprzęt po przeprowadzeniu odpowiednich

szkoleń zawiązanych z jego właściwym sprawianiem i obsługą

został niezwłocznie wprowadzony do podziału bojowego jednostki.

2. 19 grudnia 2008 roku Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Ireneusz

Poturalski wziął udział w odprawie roboczej komendantów powiatowych

podsumowującej działalno straży na terenie województwa

w roku 2008. Po części roboczej odprawy odbyło się uroczyste wręczenie

awansów i odznaczeń dla wyróżniających się strażaków. Z naszego

powiatu medalami „Za długoletnią służbę” wyróżnionych zostało

dwóch funkcjonariuszy: Tomasz Ziółkowski i Jarosław Stokwisz.

3. Z dniem 5 stycznia 2009 roku miejscowy Zastępca Komendanta Powiatowego

PSP mł. bryg. Ireneusz Poturalski decyzją Kujawsko-Pomorskiego

Komendanta Wojewódzkiego PSP przeniesiony został do

służby w Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie na stanowisko Komendanta

Powiatowego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej

i życiu osobistym

Opracowali:

st. kpt. Tomasz Ziółkowski i mł. kpt. Jarosław Stokwisz

More magazines by this user
Similar magazines