Powiatowe ABC... Luty 2009

radziejow.pl

Powiatowe ABC... Luty 2009

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiêbiorczoœæ jest szans¹

Obecnie szkolnictwo zawodowe cieszy się

małym zainteresowaniem uczniów. Szczególnie

w naszym powiecie z takim wykształceniem

trudno jest zdobyć pracę, bowiem nie ma u nas

wielkiego przemysłu i firm produkcyjnych. Wiele

o trudnej sytuacji mówią dane z urzędu pracy,

według których bezrobocie sięga 20 proc.

Poza tym, absolwenci szkół zawodowych, choć

dobrze przygotowani do pracy w swoich profesjach,

nie potrafią poruszać się po rynku pracy,

nie mają wiedzy, która ułatwiłaby im podejmowanie

trafnych decyzji o podejmowaniu pracy

po ukończeniu kształcenia. Dlatego Lokalna

Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym

w Radziejowie i Stowarzyszeniu Rozwoju

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski uznali,

że konieczne jest, obok kształcenia zawodowego,

przekazywanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości

w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Ma

to podnieść atrakcyjność kształcenia w szkołach

zawodowych, a absolwentom ułatwić poruszanie

się po dzisiejszym, skomplikowanym

rynku pracy. Specjaliści stworzyli specjalny projekt

pod nazwą „Przedsiębiorczość szansą na

przyszłość absolwentów szkół zawodowych”,

który ma na celu zapełnić tę lukę w edukacji.

Na jego wykonanie udało się zdobyć wsparcie

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja

programu już się rozpoczęła w Zespole

Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego

w Radziejowie oraz w Społecznej Zasadniczej

Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim. Na

czym będzie polegać Projektem zostanie objętych

120 uczniów szkół zawodowych. Pierwszeństwo

uczestnictwa będą mieli ci, którzy za

semestr, poprzedzający jego realizację uzyskali

średnią ocen minimum 3,0. Uczniowie wezmą

udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy

zdradzą im, jak sami osiągnęli sukces, oraz

w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: uruchamiania

i prowadzenia działalności gospodarczej;

prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentów

finansowo-księgowych i sprawozdawczych; tworzenia

biznes planów; prawa cywilnego i prawa

pracy w zakresie działalności gospodarczej (np.

zawieranie umów); ochrony zdrowia – BHP;

pozyskiwania środków pomocowych na uruchomienie;

prowadzenia i rozwoju działalności

gospodarczej; obsługi kasy fiskalnej; obsługi

komputera. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak

rozpocząć swój własny biznes, jakie daje to korzyści,

co konkretnie trzeba zrobić, by uruchomić

własną firmę. Szkołom zawodowym przekazane

będą sugestie i propozycje ze strony

lokalnych przedsiębiorców, jakich specjalistów

dziś potrzebują. Całość ma uściślić współpracę

pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, szkołami

i potencjalnymi pracownikami.

O szczegóły przedsięwzięcia i udziału w nim

można pytać w biurze Lokalnej Grupy Działania,

które mieści się na w pokoju nr 405 na IV piętrze

biurowca przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie,

lub dzwoniąc pod nr tel. (0-54) 285-30-18.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

tel. (0-54) 285-35-53, fax (0-54) 285-35-53

e-mail: radziejow@lgd.com.pl, www.lgd.com.pl

More magazines by this user
Similar magazines