Powiatowe ABC... Luty 2009

radziejow.pl

Powiatowe ABC... Luty 2009

Kultura i edukacja


Program „Bezpieczna i przyjazna szko³a”

realizowany na terenie Powiatu Radziejowskiego

W miesiącach październik, listopad, grudzień 2008 r. uruchomione

zostały w przedszkolach i szkołach podstawowych

Punkty Konsultacyjne obsługiwane przez pracowników Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie w ramach rządowego

programu poprawy p.n. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Program ten został zaplanowany jako instrument wsparcia

dla szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców – w zapewnianiu

bezpieczeństwa, przyjaznego i sprzyjającego nauce klimatu

społecznego oraz warunków wspomagania rozwoju dzieci

i młodzieży.

Istotą programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest kreowanie

klimatu współpracy wzajemnego szacunku i dialogu, a także

rozwój osobowości dziecka.

Z pomocy, doradztwa, poradnictwa i konsultacji psychologa,

pedagoga oraz logopedy korzystano w szkołach i przedszkolach

w Topólce i Osięcinach.

Prowadzone były również zajęcia pozalekcyjne, stanowiące

uzupełnienie oferty edukacyjnej (Szkoła Podstawowa i Przedszkole

w Dobrem). Odpowiednio zaplanowana oferta zajęć

pozalekcyjnych („Komunikacja w grupie rówieśniczej”, „Wspomaganie

rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku

przedszkolnym”, „Profilaktyka logopedyczna oraz wspomaganie

Wieczór wspomnieñ

rozwoju mowy i komunikacji małego dziecka”) prezentowała

uczniowi inny, bardziej przyjazny obraz szkoły jako instytucji,

sprzyjając budowaniu więzi społecznych i wzmacnianiu poczucia

własnej wartości zwłaszcza tych uczniów, którzy nie osiągają

zadawalających rezultatów edukacyjnych. Uczestnictwo w zajęciach

dostarczyło dzieciom wielu pozytywnych doświadczeń

intelektualnych, emocjonalnych i społecznych, a tym samym

stymulując rozwój w tych obszarach.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna kierowana do uczniów,

rodziców i nauczycieli, zgodnie z założeniami programu

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest lepszym narzędziem radzenia

sobie z agresją i przemocą w szkole niż restrykcje, dyscyplinowanie

i polityka „zero tolerancji”. Objęła bowiem działania

uprzedzające wobec zachowań dysfunkcyjnych i nie koncentrując

się na objawach – pełni funkcję profilaktyczną.

Punkty konsultacyjne stworzyły możliwość jak najszybszego

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych

dzieci, wspierały rodziców i nauczycieli w zwiększaniu ich kompetencji

wychowawczych.

Ideą powyższego programu jest dążenie do przekształcania

szkół i przedszkoli w środowiska otwarte na innowacje oraz poszukiwanie

nowych rozwiązań.

Tekst: Jadwiga Lewandowska

Od 14 do 21 grudnia 2008 r. w Auli św. Antoniego w klasztorze

oo. Franciszkanów w Radziejowie była udostępniona wystawa

zdjęć pt. „Ocalmy naszą historię”. Jej organizatorem byli oo.

Franciszkanie. Nad całością czuwał o. Mariusz Kapczyński, który

powiedział: „Celem wystawy i wieczoru wspomnień jest przypomnienie

starszemu oraz udostępnienie młodszemu pokoleniu

Radziejowa przeszłości ich miasta. Dziękuję wszystkim, którzy

przyczynili się do przygotowania wystawy i spotkania, ludziom,

kochającym to miasto”.

Dzięki życzliwości ludzi posiadających stare fotografie, organizatorom

udało się zgromadzić ponad 50 interesujących zdjęć,

które przez cały tydzień oglądali mieszkańcy Radziejowa i okolic

oraz uczniowie miejscowych szkół.

Wystawa była połączona ze spotkaniem o charakterze wspomnieniowym,

refleksyjnym, które odbyło się w kościele oo. Franciszkanów.

Przedstawicielki Młodzieży Franciszkańskiej: Magdalena

Dąbrowska, Ilona Lipska, Klaudia Małecka i Małgorzata

Żmijewska oraz uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

w Radziejowie: Justyna Makowska i Magdalena Rudzka (przygotowane

przez niżej podpisaną) zaprezentowały historię miasta

i radziejowskich parafii oraz zabytkowych kościołów, przypomniały

ludzi organizujących życie kulturalne, dzieje miejscowych

szkół oraz bogatą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej.

Materiały opracowali: Kazimierz Rolirad, o. Edward Podgórski,

ks. Mariusz Adamczewski, Maciej Wesołowski, Piotr

Truszkowski, Urszula Korcz, Joanna Orylska-Barczak, Maria

Eznarska, Wanda Waszak i Grażyna Trzmielewska. Sesja

Kapela Kujawska w czasie występu w Auli klasztornej

Oficjalne otwrcie wystawy „Ocalmy historię”

była połączona z prezentacją multimedialną, nad którą czuwał

o. Gwardian Stanisław Siergiej.

Z wystawą pięknie komponował się kącik kujawski, symbolizujący

dawną izbę oraz stroje kujawskie udostępnione przez Emilię

Wiczyńską i Stanisława Nowaka z zespołu „Kujawy”. Niesamowity

kujawski klimat wytworzyła Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Kujawy

prowadzona przez Jana Bykowskiego, któremu towarzyszyli Stanisław

Daniel i Andrzej Wesołowski. Dźwięki rzewnych kujawiaków

wzruszały zwiedzających wystawę. Wszyscy w ogromnym

skupieniem przysłuchiwali się cudownym kujawskim melodiom.

Nie mogło ich zabraknąć, ponieważ one zawsze towarzyszyły kujawiakom,

w chwilach radosnych i smutnych.

Radziejów jest jednym z najstarszych miast Kujaw. Leży na

wzgórzu, którego najwyższy punkt wynosi 127,3 m nad poziom

morza. Jako znaczny ośrodek typu miejskiego istniał znacznie

wcześniej niż uzyskał prawa miejskie w drodze lokacji, którą nadał

mu Kazimierz, książę Kujaw w 1252 r.

Zawsze był miasteczkiem pełnym uroku. Kochali go mieszkańcy

i goście, którzy zachwycali się i do dziś zachwycają jego

klimatem. Ci, którzy się z nim spotkali wracają i tęsknią. Wzruszające

są powroty po latach.

Jest to miasteczko, którego urok i przeszłość warto „Ocalić

od zapomnienia”, choćby na fotografii i kartkach papieru.

Tekst: Grażyna Trzmielewska

Foto: O. Mariusz Kapczyński

More magazines by this user
Similar magazines