Dow - Building Solutions Splošne informacije in podatki o izdelkih ...

building.dow.com

Dow - Building Solutions Splošne informacije in podatki o izdelkih ...

Dow - Building Solutions

Splošne informacije

in podatki o izdelkih STYROFOAM


Kazalo

str.

01. The Dow Chemical Company .................................................................................. 3

02. Rešitve STYROFOAM .......................................................................................... 4

03. STYROFOAM - dolgoročna prisotnost z dosledno kakovostjo in resničnimi izkušnjami ............................. 6

04. Referenčni projekti - Evropa ................................................................................... 8

05. Tehnični podatki za izdelke STYROFOAM ......................................................................10

06. Oznake CE .......................................................................................................13

07. Podatki o izdelkih STYROFOAM - priporočila, ravnanje, odpornost ..............................................14

2


01 The Dow Chemical Company

Podjetje Dow Chemical Company

Dow je vodilno podjetje na področju znanosti in tehnologije,

ki številnim ključnim končnim porabnikom zagotavlja

inovativne kemične, plastične in kmetijske proizvode

in storitve. Z letno prodajo v višini 45 milijard am.

dolarjev Dow oskrbuje stranke v več kot 160-ih državah

in široko množico trgov, ki so ključnega pomena za napredek

človeštva in ki med drugim obsegajo prehrano, promet,

zdravstvo in medicino, osebno nego in vzdrževanje doma

ter gradbeništvo.

Podjetje Dow in približno 52.000 njegovih zaposlenih

so zavezani trajnemu razvoju in stremijo k uravnoteženosti

gospodarskih, okoljskih in družbenih odgovornosti.

Dow Building Solutions

Podjetje Dow Building Solutions (DBS) je del sekcije za

gradbeništvo, ki deluje pod okriljem divizije Dow Advanced

Material z letno prodajo v višini 10 milijard am. dolarjev.

DBS predstavlja specifično enoto znotraj divizije; ukvarja

se s proizvodi za končne uporabnike na gradbeniškem trgu.

Naš portfelj obsega naslednje proizvode:

Naše proizvode dolgoročno zadovoljne stranke

po vsem svetu že vrsto let uporabljajo na širokem

segmentu področij.

Ekstrudirana polistirenska toplotnoizolacijska

pena (XPS) STYROFOAM

Poliuretanski proizvodi v spreju

(SPU tesnilne mase, lepila, pena v spreju)

GREAT STUFF PRO, INSTA-STIK, FROTH-PAK

Strešne obloge ter separacijske membrane

in sistemi ROOFMATE Mk / R / VP-N

® Blagovna znamka podjetja The Dow Chemical Company (“Dow”)

ali temu pridruženega podjetja

Dow - Building Solutions

3


02 Rešitve STYROFOAM

STYROFOAM – modra ekstrudirana

polistirenska pena proizvajalca Dow

Prva ekstrudirana polistirenska pena, ki jo je zasnovalo

podjetje Dow, je bila ustvarjena v zgodnjih štiridesetih

letih prejšnjega stoletja, uporabljala pa se je za plavajoče

podloge pri gradnji splavov. Praktične izkušnje so pokazale,

da je material odlično odporen na vodo ter da ima številne

lastnosti, ki bi jih bilo mogoče s pridom izkoristiti pri toplotni

izolaciji. To je pripeljalo do zasnove modrih izolacijskih

plošč STYROFOAM, ki so narejene iz zaprtocelične

polistirenske pene, ki jo je Dow zasnoval in jo izdeluje

že več kot 60 let.

Proces ekstrudiranja spenjenega polistirena da material

z uniformno majhnimi, zaprtimi celicami, gladko površino

in z neprekosljivim naborom lastnosti, zato predstavlja

prvo izbiro arhitektov in projektantov pri velikem razponu

zahtevnih področij izolacijske uporabe:

Odlična in dolgotrajna

toplotna izolacija.

Odlični mehanski odzivi, visoka kompresijska

trdnost in dolgoročno kompresijsko

lezenje. Visok modul elastičnosti.

Brez kapilarnosti z visoko odpornostjo

na vlago. Odpornost na cikluse

zamrzovanja in odmrzovanja.

Odpornost na difuzijo vodne pare.

Lahka in preprosta za ravnanje/rezanje

s preprostimi orodji.

Dolgoročna obstojnost.

Odpornost na gnitje in razpadanje.

Čista, brez vonja in ne dražij kože.

Zaprtocelična struktura XPS

Med vgradnjo njihove lastnosti, kar zadeva toplotno

izolacijo in odpornost proti vlagi, ostanejo nespremenjene.

4

® Blagovna znamka podjetja The Dow Chemical Company (“Dow”)

ali temu pridruženega podjetja


Rešitve STYROFOAM

V zahtevnih pogojih današnjih gradbeniških in inženirskih

projektov lahko modre plošče STYROFOAM iz ekstrudiranega

polistirena zagotovijo vso zmogljivost in trdnost, ki jih

potrebujete – za življenjsko dobo stavbe. Kot proizvajalec

toplotne izolacije svetovnega razreda vam Dow lahko

zagotovi vso potrebno pomoč, svetovanje in informacije za

doseganje želenih rešitev. Dow je oblikoval vrsto smernic

za največjo možno učinkovitost v širokem razponu

tipičnih področij uporabe, imenovanih rešitve STYROFOAM.

Naslednja področja uporabe izdelkov STYROFOAM

so med najpogostejšimi:

Izolacija obrnjenih

ravnih streh

Izolacija toplotnih

mostov, podzidkov, zidov

Izolacija poševnih streh

Izolacija kmetijskih

poslopij

Izolacija oboda,

izolacija tal

Izolacija in lahko polnilo v

tleh ter na področjih uporabe

v gradbenem inženirstvu

(ceste, železnice, mostovi,

predori, cevovodi)

Linija izdelkov STYROFOAM je opisana v spodnji tabeli,

ki zajema vse podatke o parametrih STYROFOAM. Tabela

predstavlja proizvodno linijo brez klorofluoroogljikovodikov

(HCFC) z dvema vrstama izdelkov.

Z zrakom napolnjeni izdelki STYROFOAM “A” so proizvedeni

z uporabo penilca CO 2

. Izdelki STYROFOAM “X” imajo

med XPS-izolatorji brez HCFC izjemne termalne lastnosti.

V tabeli lahko najdete širok razpon XPS-izdelkov, ki so na

voljo, ter standardnih debelin, ki jih proizvaja Dow.

Na zahtevo kupca lahko proizvedemo izdelke posebnih

dimenzij.

Glavni tipi izdelkov v liniji STYROFOAM so:

››› ROOFMATE

››› FLOORMATE

››› PERIMATE

››› STYROFOAM

Ime izdelka nakazuje njegovo primarno uporabo, kar pomeni,

da so tehnične lastnosti določenega izdelka najprimernejše

za označeno področje uporabe. Vsakega izmed izdelkov

lahko kljub temu uporabljate za druge namene izolacije, če

ustreza uporabnim zahtevam (ROOFMATE SL, npr. ni primeren

le za strehe, ampak tudi za obode in izolacijo tal).V tabeli je

prav tako označena priporočena uporaba izdelkov.

® Blagovna znamka podjetja The Dow Chemical Company (“Dow”)

ali temu pridruženega podjetja

Dow - Building Solutions

5


STYROFOAM – dolgoročna prisotnost z dosledno

03 kakovostjo in resničnimi izkušnjami

Podjetje Dow Chemical nadaljuje svoje dejavnosti

nadziranja kvalitete izdelkov STYROFOAM (ekstrudiran

polistiren “XPS”) na najzahtevnejših področjih uporabe,

kar zadeva pogoje in zahteve toplotne izolacije.

To se predvsem nanaša na obrnjene ravne strehe,

obod, temelje, kleti, gradbeni inženiring in gradbeništvo,

kjer se ekstrudirani polistiren lahko uporabi zaradi

posebne toplotne izolativnosti in tehničnih lastnosti.

Dow Building Solutions od 70. let prejšnjega stoletja naroča

neodvisne študije o učinkovitosti izdelkov STYROFOAM.

Pokažemo lahko študije iz Nemčije, Švice, Belgije, Danske,

Velike Britanije, Madžarske in iz drugih evropskih držav.

Takšne študije temeljijo na dejanskih, izvedenih projektih

in pogojih, vključno z dolgoročno namestitvijo izdelkov,

ki traja že desetletja.

Te dejavnosti presegajo dolžnosti proizvajalca XPS

(EN 13164, EN 13172), vendar smo prepričani, da mora

proizvajalec, po možnosti na takšen način, dokazati

in zagotoviti potrebne informacije o izdelku in njegovi

vgradnji v stavbi, ki se danes pogosto zahtevajo.

Leta 2009 smo dokumentirali dva projekta na Češkem

in Slovaškem, stara petnajst let:

Slavni in kontroverzni, žal zdaj že porušeni projekt

nekdanjega Tesca Liberec (izvorno blagovnica Ještěd,

enkratna zgradba z arhitekturnega vidika in tudi z vidika

uporabljenih gradbenih materialov) s poudarkom na

obrnjenih strešnih terasah.

Pohodne terase supermarketa, zgrajene leta 1979, so bile

obnovljene leta 1994, ko je bila izbrana obrnjena terasna

kompozicija (ROOFMATE SL s tlakovci na distančnikih).

Stara stavba Tesco Liberec s podrobnim prikazom javne terase s ploščami ROOFMATE SL

6

® Blagovna znamka podjetja The Dow Chemical Company (“Dow”)

ali temu pridruženega podjetja


Na Slovaškem je bil dokumentiran sedež družbe

Allianz Insurance v Bratislavi z analizo obrnjene strehe,

obložene z gramozom.

Stavba je iz let 1994/1996, zaznamuje pa jo zgornji set

obrnjenih ravnih streh – začenši z nedostopnimi strehami,

obloženimi z gramozom, dostopnimi terasami, zelenimi

strehami in s strešnimi vrtovi, ki so izrazite po lokaciji

in tudi po obliki in se nahajajo na različnih nadstropjih stavbe.

Izbrali smo nedostopno streho, obloženo z gramozom,

ki predstavlja najpogostejšo vrsto inverzne ravne strehe v regiji.

Študije izdelkov STYROFOAM (ROOFMATE SL) sta izvedla

neodvisna inštituta TZÚS Prague CZ in TSÚS Nitra SK.

Študije so obsegale odvzem vzorcev, merjenje predhodno

izbranih parametrov ROOFMATE SL in oceno ter pregled

tehničnih poročil s testnimi rezultati.

Pogled na stavbo Allianz Insurance in obrnjeno streho, obloženo z gramozom

Rezultati odvzema vzorcev in meritev izdelkov STYROFOAM

(plošč ROOMATE SL), pridobljenih prek inštitutov

(TZUS Prague, TSUS Nitra), so pokazali, da so dejanske

lastnosti izdelkov še vedno skladne z deklariranimi

parametri, ki so veljali v času, ko je bil izdelek prodan

(dimenzije, gostota, kompresijska trdnost, lambda,

absorpcija vode), ter da so izdelki v strukturi obrnjene

strehe popolnoma funkcionalni.

Dejanske lastnosti so prav tako skladne s projektnimi

vrednostmi in standardnimi zahtevami.

To dejstvo so potrdili tudi lastniki stavb, ki so navedli,

da strehe niso puščale, da se ni pojavila notranja kondenzacija

ter da posebno vzdrževanje ni bilo potrebno.

Madžarska poročila iz let 1992 in 2010, ki ocenjujejo dolgoročno učinkovitost

izdelkov STYROFOAM v projektih (1981-1986)

Primer plošč ROOFMATE SL po petnajstih letih uporabe z delovišča z vzorcem

Češka in slovaška neodvisna tehnična poročila

Dow - Building Solutions

7


04 Referenčni projekti - Evropa

Dow že 50 let z izdelki STYROFOAM za različne projekte

in področja uporabe oskrbuje stranke po vsej Evropi.

Podjetje DBS že vrsto let dokumentira referenčne projekte

po Evropi. Nekaj referenčnih slik s kratkimi podatki o znanih

stavbah po Evropi, pri gradnji katerih so bili uporabljeni

izdelki linije STYROFOAM podjetja Dow, boste našli spodaj.

Seznam referenčnih projektov obsega številne stavbe,

med katerimi so: poslovni objekti, stanovanjske stavbe,

restavracije, stadioni, tovarne, skladišča in kmetijska

poslopja ali kmetije.

Cerkev San Lorenzo – Torino – Italija

Muzej Guggenheim Museum – Bilbao – Španija

Kursaal – S. Sebastian – Španija

Sony Center – Berlin – Nemčija

Kulturni center – Lizbona – Portugalska

Stadion – Atene – Grčija

8


Srednjeevropsko regijo sestavlja 6 držav; s severa proti jugu

obsega Poljsko, Češko, Slovaško, Madžarsko, Slovenijo in Hrvaško.

Začetki prisotnosti podjetja Dow - DBS (Dow Building Solutions)

v regiji segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, z

ustanovljenimi enotami v Varšavi, Pragi, Bratislavi, Budimpešti

in v Zagrebu. Regijo oskrbujejo različne evropske tovarne,

ki temeljijo na portfelju ponujenih izdelkov. Glavni tovarni

izdelkov STYROFOAM XPS se nahajata na Madžarskem

in v Nemčiji. Na krajevni ravni Dow Building Solutions

raznovrstnim kupcem ponuja tehnične, razvojne in komercialne

storitve, ki vključujejo dejavnosti z univerzami, uradnimi

organi, združenji in z odbori.

Planet Tus Celje - Slovenija

Kotnikova Ljubljana - Slovenija

Mercator Center Celje - Slovenija

Qlandia Maribor - Slovenija

Mercator Domzale - Slovenija

TUS Race - Slovenija

Dow - Building Solutions

9


05 Tehnični podatki za izdelke STYROFOAM

Lastnosti 1) Norma Enota ROOFMATE SL-A ROOFMATE SL-X

λ D

λ D

λ D

Deklarirana toplotna prevodnost 3) λ D

in deklarirana toplotna odpornost 3) R D

R D

R D

R D

d = 20 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W - - - -

d = 30 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,033 0,90 - -

d = 40 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,033 1,20 - -

d = 50 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,033 1,50 - -

d = 60 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,033 1,80 - -

d = 70 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,033 2,10 - -

d = 80 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,033 2,40 - -

d = 100 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,034 2,95 0,029 3,50

d = 120 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,034 3,55 0,029 4,15

d = 140 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,036 3,90 0,031 4,50

d = 150 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,036 4,15 - -

d = 160 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,036 4,45 0,031 5,15

d = 180 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,036 5,00 0,031 5,80

d = 200 mm EN 13164 W/(m.K) (m 2 .K)/W 0,036 5,55 0,031 6,45

Gostota 1) EN 1602 kg/m 3 32 32

Tlačna napetost pri 10-odstotni EN šifra: CS(10\Y)x

deformaciji ali tlačna trdnost σ 10

ali σ m

:

EN 13164

EN 826

Tlačni modul elastičnosti E: EN 826 kPa

Tlačno lezenje

EN šifra: CC(i 1

/ i 2

/ y)σ c

σ c

(i 1

=2% defl., i 2

=1,5% lezenja, y=50 let) 4) :

EN 13164

EN 1606

Stopnja

kPa

Stopnja

kPa

CS(10\Y)300

≥ 300

30-50mm – 12.000

60-200mm – 20.000

CC(2/1,5/50)130

130

CS(10\Y)300

≥ 300

12.000

CC(2/1,5/50)110

110

Natezna trdnost pravokotno EN šifra: TRx

EN 13164

Stopnja

na površino σ mt

:

EN 1607

kPa

– –

Faktor upora proti prehodu vodne pare − μ EN 12086 – 200 – 80 160 – 80

Dolgoročna absorpcija

EN šifra: WL(T)i

EN 13164

Stopnja

WL(T)0,7

WL(T)0,7

vode s potopitvijo

EN 12087

Vol.%

≤ 0,5

≤ 0,5

Dolgoročna absorpcija

EN šifra: WD(V)i

EN 13164

Stopnja

WD(V)3

WD(V)3

d = 200 mm 6) EN 12088

Vol.%

≤ 0,5

≤ 0,5

vode s prehodom d = 50 mm 6)

d = 100 mm 6)

EN 12088

EN 12088

Vol.%

Vol.%

≤ 3

≤ 1,5

≤ 3

≤ 1,5

Odpornost na izmenično

EN Šifra: FTI

EN 13164

Stopnja

FT2

FT2

zmrzovanje in odtajevanje

Absorpcija vode:

EN 12091

Vol.%

≤ 1

≤ 1

Odstotek zaprtih celic

EN ISO

4590

% > 95 > 95

Kapilarnost - 0 0

Maksimalna temperature uporabe °C 75 75

Koeficient linearne toplotne ekspanzije mm/(m.K) 0,07 0,07

Dimenzijska stabilnost pri določeni EN šifra: DS(TH)

EN 13164


DS(TH)

DS(TH)

temperaturi in vlagi

Δε (48 h, 23°C, 90% rel. vlažnosti):

Δε (48 h, 70°C, 90% rel. vlažnosti):

EN 1604

EN 1604

%

%

≤ 2

≤ 5

≤ 2

≤ 5

Dimenzijska stabilnost ali

EN šifra: DLT(i)5

EN 13164

Stopnja

DLT(2)5

deformacija pod določeno tlačno Δε (40 kPa, 70°C, 168 h):

EN 1605

%

≤ 5

obremenitvijo in temperaturo

Klasifikacija glede požarnih lastnosti Euroclass EN 13501-1 Euroclass E E

Dimenzije 7) dolžina x širina EN 822 mm 1250 x 600 1250 x 600

Debelina 7) EN 823 mm 30, 40, 50, 60, 70,

80, 100, 120, 140,

150, 160, 180, 200

(120), (140), (160),

(180), (200)

Debelinska toleranca 8) EN šifra: Ti EN 13164 Razred T1 T1

Površina Gladka Gladka

Oblika robov Stopničasti Stopničasti

10

® Blagovna znamka podjetja The Dow Chemical Company (“Dow”) ali temu pridruženega podjetja


λ D

R D

λ D

R D

λ D

R D

λ D

R D

λ D

R D

λ D

R D

λ D

R D

1)

Tipične povprečne vrednosti, razen kjer je opredeljeno drugače.

2)

Lastnosti se nanašajo na izolacijsko peno.

3)

Projektna vrednost za suho ali periodično vlažno okolje uporabe. Za specifične

uporabe je projektno vrednost treba določiti z normo EN ISO 10456. skladno

s pravili izračuna v normi EN 13164, vrednosti R D

ne temeljijo neposredno na

vrednostih λ D

.

4)

Projektna vrednost za dolgoročne konstantne obremenitve.

5)

Velja do 8 m globine brez posebnega izračuna.

6)

Vrednosti med debelinami se interpolirajo.

7)

Debelina v ( ) je opcijsko dobavljiva na povpraševanje

8)

Toleranca debeline v razredu TI:

d < 50 mm: -/+2 mm; 50 ≤ d ≤ 120 mm: -2/+3 mm; d >120 mm: -2/+8 mm.

ROOFMATE LG-X 2) ROOFMATE LG-A 2) ROOFMATE TG-A FLOORMATE 500-A FLOORMATE 700-A STYROFOAM IB-A PERIMATE DI-A 2)

- - - - - - - - - - 0,033 0,60 - -

- - - - 0,033 0,90 0,034 0,85 - - 0,033 0,90 - -

- - - - 0,033 1,20 0,034 1,15 0,034 1,15 0,033 1,20 0,033 1,15

0,029 1,75 0,033 1,50 0,033 1,50 0,034 1,45 0,034 1,45 0,033 1,50 0,033 1,45

0,029 2,10 0,033 1,80 0,033 1,80 0,034 1,75 0,034 1,75 0,033 1,80 0,033 1,75

- - - - - - - - - - 0,033 2,10 - -

0,029 2,80 0,033 2,40 0,033 2,40 0,035 2,30 0,035 2,30 0,033 2,40 0,033 2,35

0,029 3,50 0,034 2,95 0,034 2,95 0,035 2,85 0,035 2,85 0,034 2,95 0,034 2,90

0,029 4,15 0,034 3,55 0,034 3,55 0,035 3,45 0,035 3,45 0,034 3,55 0,034 3,50

0,031 4,50 0,036 3,90 - - 0,036 3,90 - - 0,036 3,90 - -

- - - - - - 0,036 4,15 - - - - - -

0,031 5,15 0,036 4,45 - - 0,036 4,45 - - 0,036 4,45 - -

0,031 5,80 0,036 5,00 - - 0,036 5,00 - - 0,036 5,00 - -

- - - - - - 0,036 5,55 - - 0,036 5,55 - -

32 32 31 35 40 31 32

CS(10\Y)300

≥ 300

12.000


110

CS(10\Y)300

≥ 300

30-50mm – 12.000

60-200mm – 20.000


130

CS(10\Y)250

≥ 250

10.000


90

CS(10\Y)500

≥ 500

30-50mm – 25.000

60-200mm – 30.000

CC(2/1,5/50)180

180

CS(10\Y)700

≥ 700

40-70mm – 30.000

80-120mm – 40.000

CC(2/1,5/50)250

250

– – – – –

CS(10\Y)250

≥ 250

CS(10\Y)300

≥ 300

10.000 12.000

160 – 80 200 – 80 200 – 80 200 – 150 200 – 150 100 200 – 80

WL(T)0,7

≤ 0,5

WD(V)3

≤ 3

≤ 1,5

≤ 0,5

FT2

≤ 1

WL(T)0,7

≤ 0,5

WD(V)3

≤ 3

≤ 1,5

≤ 0,5

FT2

≤ 1


≤ 0,5WL(T)0,7

≤ 0,5

WD(V)3

≤ 3

≤ 1,5

≤ 0,5

FT2

≤ 1

WL(T)0,7

≤ 0,5

WD(V)3

≤ 3

≤ 1,5

≤ 0,5

FT2

≤ 1

> 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95

0 0 0 0 0 0 0

75 75 75 75 75 75 75

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

DS(TH)

≤ 2

≤ 5

DLT(2)5

≤ 5

DS(TH)

≤ 2

≤ 5

DLT(2)5

≤ 5

DS(TH)

≤ 2

≤ 5


DS(TH)

≤ 2

≤ 5

DLT(2)5

≤ 5

DS(TH)

≤ 2

≤ 5


80

TR200

200


≤ 1,5DS(TH)

≤ 2

≤ 5


1105)


WL(T)0,7

≤ 0,5

WD(V)3

≤ 3

≤ 1,5

≤ 0,5

FT2

≤ 1

DS(TH)

≤ 2

≤ 5

DLT(2)5

≤ 5 – –

E E E E E E E

1200 x 600 1200 x 600 2400 (2500) x 600 1250 x 600 1250 x 600 1250 x 600 1250 x 600

50+10, (60+10),

80+10, 100+10,

(120+10)

50+10, 60+10,

80+10, 100+10,

120+10, (140+10),

(160+10), (180+10)

40, 50, 60,

80, 100, (120)

40, 50, 60, 80,

100, 120, 140, (150),

160, (180), (200)

40, 50, 60,

80, 100, (120)

20, 30, 40, 50, 60,

(70), 80, 100, 120,

140, 160, (180), (200)

T1 T1 T1 T1 T1 T2 T1

Gladka, ena stran

obrnjena proti malti

Pero in utor na daljši

stranici

Gladka, ena stran

obrnjena proti malti

Pero in utor na daljši

stranici

(40), 50, 60,

80, 100, 120

Gladka Gladka Gladka Hrapava Gladka, ena stran

žlebičasta + geotextil

Pero in utor Stopničasti Stopničasti Ravni Stopničasti)

Dow - Building Solutions

11


Tabela načinov uporabe izdelkov STYROFOAM

Uporaba

Obrnjena ravna streha: brez dostopa,

pohodna, zelena streha, strešni vrt

PERIMATE ROOFMATE FLOORMATE STYROFOAM

DI-A SL-A SL-X LG-X LG-A TG-A 500-A 700-A IB-A

- • • • • - • - -

Obrnjena ravna streha: parkirišče - - - - - - • • -

DUO ali PLUS ravna streha: nove ali

obnovljene ravne strehe

Obod: izolacija zidov in tal, vključno z zaščito

folij za zagotavljanje neprepustnosti

- • • • • - - - -

- • • - - - • • -

Obod: izolacija zidov in drenaža, vključno

z zaščito folij za zagotavljanje neprepustnosti • - - - - - - - -

Obod: zidovi in tla v statični talnici - • • - - - • • -

Tla temeljev z izolacijo pod nosilno ploščo - • • - - - • • -

Tla z izolacijo spodaj: plošče iz armiranega betona,

betonski estrih (bivalna, industrijska tla)

- • • - - - • • -

Izolacija zidov in podzidka (zunanja, notranja) - - - - - - - - •

Lahka streha, obzidava strešne ograje - - - • • - - - -

Naklonske strehe: leseni prečniki,

plošče iz armiranega betona

Kmetijski objekti: streha s spuščenim

stropom, zidovi, tla

- • - - - • - - -

- • - - - • • - •

EN-oznake:

PERIMATE DI-A: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-FT1-DS(TH)

ROOFMATE SL-A: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5

ROOFMATE SL-X: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1,5/50)110-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5

ROOFMATE LG-X: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5

ROOFMATE LG-A: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5

ROOFMATE TG-A: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)250-DS(TH)

FLOORMATE 500-A: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5

FLOORMATE 700-A: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)700-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-DLT(2)5

STYROFOAM IB-A: XPS-EN13164-T2-CS(10\Y)250-DS(TH)-TR200

Terminologija oznak CE / EN 13164:

CC(i1/i2/y)sc

CS(10\Y)x

DLT(2)5

DS(T+)

DS(TH)

FT

MU

T

TR

WD(V)

WL(T)

Z

Je simbol za deklarirano raven tlačnega lezenja

Je simbol za deklarirano raven tlačne napetosti ali trdnosti

Je simbol za deklarirano raven deformacije pod določenimi tlačnimi obremenitvami in temperaturami pri sklopu pogojev 2, z največ 5 % deformacije

Je simbol za deklarirano raven dimenzijske stabilnosti pri določeni temperaturi

Je simbol za deklarirano raven dimenzijske stabilnosti pri določeni temperature in vlažnosti

Je simbol za deklarirano raven upora proti zmrzovanju-odmrzovanju

Je simbol za deklarirano raven faktorja upora proti prehodu vodne pare.

Je simbol za deklarirani razred debelinske tolerance

Je simbol za deklarirano raven natezne trdnosti pravokotno na površino

Je simbol za deklarirano raven absorpcije vode z difuzijo

Je simbol za deklarirano raven dolgoročne absorpcije vode s popolno potopitvijo

Je simbol za deklarirano vrednost upora vodni pari

12


06 Oznake CE

Identifikacija izdelkov STYROFOAM – oznake CE

STYROFOAM je popolnoma skladen z usklajenim evropskim

standardom EN 13164 za XPS, ki obsega vse relevantne parametre

XPS z definicijami in njihovimi določenimi stopnjami, dokumentacijo

in meritvami. CE-označevanje poteka po EN 13172 Vrednotenje

skladnosti. Niz lastnosti izdelka je opravljen po CE-oznakah, kot je

razvidno iz primera, predstavljenega spodaj. Vsaka plošča vsebuje

ime izdelka in identifikacijsko število z logotipom proizvajalca, kar

omogoča preprosto identifikacijo na delovišču ali leta po realiziranih

projektih. Na vsakem paketnem omotu je nalepka s podatki o izdelku.

Na zahtevo je na voljo tudi uradni dokument – Izjava o skladnosti.

Podjetje Dow skupaj z EXIBA-proaktivno postopoma uvaja nove

standarde uporabe XPS znotraj CEE-regije.

Na Madžarskem je stopil v veljavo novi standard MSZ 7574/2009,

pripravljajo se poljski normativi PN-B; prav tako ČSN 72 7221-3

na Češkem in STN 72 7221-3 na Slovaškem.

Ti standardi predstavljajo prvi uveljavljeni uporabni instrument

za udeležence (arhitekte, investitorje, izvajalce), ki jim omogoča,

da določijo, kako in na kakšnih področjih lahko uporabijo različne

tipe XPS-izdelkov (min. uporabne zahteve XPS).

Tabelirane minimalne zahteve XPS znotraj

standardov

PODROČJE UPORABE

Stropi, podi

Toplotna izolacija zunanjih površin

»Ti DS(TH)i DLT(i)5 CS(10)i TRi

Na spodnji strani stropa proti

neogrevanemu prostoru, za

kontaktne fasadne sisteme

Toleranca debeline

Dimenzijska stabilnost

pri določeni temperaturi

in vlažnosti

Najmanjše predpisane vrednosti tehničnih parametrov 1)

Deformacija pri doloceni

obremenitvi in temperaturi

Tlačna napetost ali tlačna

trdnost

pri 10% deformaciji

Natezna trdnost

v smeri debeline

Lezanje pod tlacno

obremenitvijo

Vpijanje vode pri

dolgotrajni potopitvi

Dolgotrajno difuzijsko

vpijanje vode

Odpornost proti ciklom

zamrzovanja/ odtaljevanja

CC(i 1

/i 2

/y)

σ c

WL (T)i WD (V)i FTi

T1 DS(TH) - CS(10/Y)200 TR200 - - - -

Primer CE-deklaracije za

STYROFOAM CE in označevanja

izdelka

Na spodnji strani stropa proti

neogrevanemu prostoru, brez

obloge

T1 DS(TH) - CS(10/Y)200 - - - - -

Strop pod neogrevanim

prostorom, v notranjih prostorih,

pod estrihom, temeljno betonsko

ploščo, z normalno obremenitvijo

Za pode na terenu brez

toplotne izolacije proti

podzemnim vodam in vlagi, z

normalno obremenitvijo

Za industrijske pode na terenu

brez toplotne izolacije proti

podzemnim vodam in vlagi, z

višjo obremenitvijo

Za industrijske pode na terenu

brez toplotne izolacije proti

podzemnim vodam in vlagi, z

visoko obremenitvijo

Za industrijske pode na terenu

brez toplotne izolacije proti

podzemnim vodam in vlagi, z

izredno visoko obremenitvijo

T1 DS(TH) DLT(2)5 CS(10/Y)200 - - - - -

T1 DS(TH) DLT(2)5 CS(10/Y)200 - - WL(T)0,7 WD(V)5 FT1

T1 DS(TH) DLT(2)5 CS(10/Y)300 - CC(2/1,5/50)90 WL(T)0,7 WD(V)5 FT1

T1 DS(TH) DLT(2)5 CS(10/Y)500 - CC(2/1,5/50)150 WL(T)0,7 WD(V)5 FT1

T1 DS(TH) DLT(2)5 CS(10/Y)700 - CC(2/1,5/50)200 WL(T)0,7 WD(V)5 FT1

Dow - Building Solutions

13


07

Podatki o izdelkih STYROFOAM

priporočila, ravnanje, odpornost

Odpornost izdelkov STYROFOAM

Plošče STYROFOAM so odporne na večino najpogosteje

uporabljanih gradbenih materialov, kot so: bitumenske

zmesi brez topil, sredstva za zaščito lesa na vodni osnovi,

apno, cement, mavec, ahnidritni gips ter alkoholi, kisline

in alkalije.

Nekateri organski materiali, kot so: sredstva za zaščito lesa

na osnovi topil, premogov katran in derivati (aerosoli itn.),

razredčila in običajna topila, kot so: aceton, etil acetat,

toluen in beli špirit lahko napadejo XPS-plošče in povzročijo

njihovo mehčanje, krčenje in celo topljenje s posledično

izgubo učinkovitosti. Več podatkov najdete v spodnji tabeli.

Za spajanje plošč STYROFOAM priporočamo uporabo

lepila brez topil (npr. PU lepilo INSTA-STIK).

O kompatibilnosti s polistirensko peno se pred uporabo

pozanimajte pri proizvajalcu lepila.

Izdelki STYROFOAM v okolju niso biorazgradljivi in ne

predstavljajo nevarnosti za okolje, kar zadeva vodo in prst.

Plošče lahko odvržete na odobrenem odlagališču odpadkov,

ali -če je mogoče- s sežigom pod odobrenimi pogoji.

Izdelki se lahko reciklirajo, vendar se ne smejo mešati

z drugimi vrstami plastike.

Kemični upor izdelkov STROFOAM

(materiali, povezani z gradnjo in ostrešenjem)

Proizvod

Rezistenčnost

Asfalt


Bitumen (emulzija na osnovi organskih ✘

topil)

Bitumen (emulzija na vodni osnovi)


Kalcijev stearat


»Cut-back« asfalti


Dibutil ftalat


Di-n-butil stannus dilaurat


Diisobutil ftalat


Di-n-butil ftalat


Dioktil adipat


Dioktil ftalat


Gramoz


Svinčev dibazični fosfat


Svinčev dibazični stearat


Svinčev stearat


Apno


Oktil epoksi stearat


Portlandski cement


Malte iz portlandskega cementa


Trikrezil fosfat


Tributil fosfat


Opomba: ✔ = Dober upor

✘ = Slab upor

14


STYROFOAM in EH & S

Izdelki STYROFOAM so skladni z zahtevami Predpisa o

snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč EC 2037/2000 (29. junij 2000)

Evropske unije ter usklajeni z REACH, Predpis Evropske

unije 1907/2006/EC.

Plošče STYROFOAM vsebujejo dodatek, ki zavira gorenje,

da bi preprečili naključen vžig z majhnega vira ognja.

Plošče so kljub temu vnetljive in lahko, če so izpostavljene

močnemu ognju, hitro gorijo. Vse klasifikacije glede

požarnih lastnosti, podane v prospektih podjetja Dow,

temeljijo na majhnih testih in mogoče ne odražajo reakcij

materiala pod dejanskimi požarnimi pogoji.

Gradbeni predpisi posamezne države opredeljujejo zahteve

za obnašanje stavb pri požarih.

Ravnanje s ploščami in prevoz

Plošče STYROFOAM lahko hranite zunaj, vendar naj bodo

zaščitene pred intenzivno sončno svetlobo, po možnosti

tako, da ostanejo v izvirni embalaži. Plošče ne smejo biti

izpostavljene drugim virom vžiga. Če so dlje časa izpostavljene

intenzivni sončni svetlobi, površina plošč razpade v fin prah.

Plošče ROOFMATE TG shranjujte v zaprtih prostorih. Izdelke

STYROFOAM uporabljajte v priporočenem temperaturnem

razponu. Če so izpostavljene višjim temperaturam, kot je

največja priporočena temperatura 75 °C, se lahko plošče

zmehčajo, nepovratno dimenzijsko spremenijo ter

sčasoma stopijo ali postanejo krhke in izgubijo svoje

mehanske lastnosti.

Pri vgradnji je treba pri ravnanju s ploščami in njihovi zaščiti

upoštevati gradbene predpise posamezne države.

Plošče STYROFOAM lahko režete z noži, s finimi žagami,

z opremo za rezanje z vročo žico itn.

Informacije in podatki, ki jih vsebuje ta brošura, so podani

skladno z našim najboljšim znanjem in izkušnjami.

Kakršne koli risbe le ponazarjajo mogoče načine uporabe

in niso mišljene kot projektna dokumentacija.

Odgovornost kupca je, da odloči, ali so izdelki Dow primerni

za njegovo uporabo, in zagotovi, da so njegovo delovišče in

načini odstranjevanja skladni z ustreznimi zakoni in predpisi.

Enako velja za ustrezne gradbene predpise.

Ne zavezujemo se k prevzemanju kakršne koli odgovornosti,

garancije ali jamstva za sisteme ali področja, kjer so uporabljeni

naši izdelki. Podeljena ni nobena oprostitev, kar zadeva

patente ali drugo industrijsko ali intelektualno lastnino.

Informacije, ki jih vsebuje ta brošura, se lahko spremenijo.

Pomembno je, da pri naročanju izdelkov STYROFOAM

upoštevate najnovejše nasvete in priporočila.

Za podrobnejše informacije, prosimo, stopite v stik z

distributerjem ali prodajnim oddelkom Dow.

Dow - Building Solutions

15


OPOMBA:

Priporočila glede metod, uporaba materialov in podrobnosti o gradnji so podani kot storitev

za projektante in izvajalce. Ta priporočila temeljijo na izkušnjah in znanju podjetja Dow z

uporabo izdelkov STYROFOAM in so podana v dobri veri, vendar podjetje Dow kot dobavitelj

materialov nima nobenega nadzora nad vgradnjo izdelkov STYROFOAM, zato ne bo prevzelo

nikakršne odgovornosti za takšna priporočila. Podjetje Dow zlasti ne bo prevzelo nikakršne

odgovornosti za sisteme, v katerih so uporabljeni izdelki STYROFOAM, ter za metode, po

katerih so bili vgrajeni. Pravne obveznosti podjetja Dow v povezavi s kakršno koli prodajo

izdelkov STYROFOAM bodo določene izključno na osnovi vsakokratne prodajne pogodbe.

Kdor koli, ki bi želel v celoti ali deloma reproducirati ali objaviti katere koli podatke, mora za

dovoljenje zaprositi podjetje Dow.

Distributer

www.styrofoameurope.com

® Blagovna znamka podjetja The Dow Chemical Company (“Dow”)

ali temu pridruženega podjetja

291-10044-0512

More magazines by this user
Similar magazines