Wykaz instytucji i organizacji działających na rzecz cudzoziemców

mpips.gov.pl

Wykaz instytucji i organizacji działających na rzecz cudzoziemców

Wykaz organizacji i instytucji działających na rzecz cudzoziemców w Polsce

Organizacje

Instytucje

Główne organizacje mniejszości narodowych

Caritas Polska - Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom

43-200 Białystok, ul. Warszawska 32

tel/fax: (85) 732 55 53

e-mail: migrant@opoka.org.pl

20-950 Lublin, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel: (81) 743 71 86

e-mail: migranci@kuria.lublin.pl

50-329 Wrocław, pl. Katedralny 7

tel/fax: (71) 322 17 15

e-mail: wroclaw@caritas.pl

59-900 Zgorzelec, ul. Księdza Domańskiego 12

tel: (75) 771 65 61

e-mail: migrant@alpha.net.pl

www.caritas.pl

Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Centrum Pomocy

Migrantom i Uchodźcom

00-720 Warszawa , ul. Czerniakowska 137

tel/fax: (22) 841 80 51

e-mail: migranci-waw@caritas.pl

Polska Akcja Humanitarna

Centrum Pomocy Uchodźcom

00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/3

tel: (22) 828 88 82;

fax: (22) 831 99 38, 828 88 82 w.217

e-mail: ucho@pah.org.pl

www.pah.org.pl/uchodzcy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

02-591, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5,

Centrala: (0-22) 621 20 20

Sekretariat Ministra SWiA:

tel.: (22) 845 62 51

fax.: (22) 662 89 83

www.mswia.gov.pl

Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców

00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 16

tel: (22) 622 80 15, 627 06 78;

fax: (22) 845 49 80

www.uric.gov.pl

Ministerstwo Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

00- 513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

Centrala (22) 661 10 00,

tel.: (22) 661 02 77,

fax.: (22) 661 02 76;

e-mail: dps@mps.gov.pl,

www.mps.gov.pl

Rada do Spraw Uchodźców

00-556 Warszawa, Aleja Róż 2,

tel. (22) 52 00 421;

fax: (22) 520 04 22

e-mail: refboard@kprm.gov.pl

Organizacje mniejszości białoruskiej :

Białoruskie Forum Samorządowe w RP

Osoba reprezentująca: Michał ANDROSIUK,

17-200 Hajnówka, ul. Ks. I. Worobieja 18,

tel. (0-85 ) 682 33 73

Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża"

Osoba reprezentująca: Jan CZYKWIN,

15-420 Białystok, ul. Liniarskiego 4,

tel. (0-85) 730 80 29

Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne

Osoba reprezentująca: Eugeniusz JAŃCZUK,

15-950 Białystok, ul. Suraska 1

tel. (0-85) 742 10 33

Białoruskie Zrzeszenie Studentów

Osoba reprezentująca: Ilona KARPIUK,

15-959 Białystok, ul. Zamenhofa 27, skr. poczt.149

tel: (0-85) 743 50 22

Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej

Osoba reprezentująca: Eugeniusz WAPPA,

15-959 Białystok, skr. poczt. 149, ul. Zamenhofa 27

tel./fax:(0-85)743 50 22,

tel: (0-85) 742 11 05


Polski Czerwony Krzyż

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14

tel: (22) 628 55 75; 621 36 25;

fax: (22) 628 41 68

e-mail: info@pck.org.pl

www.pck.org.pl

Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców (UNHCR),

Przedstawicielstwo w Warszawie

00-556 Warszawa, al. Róż 2

tel: (22) 628 69 30, 625 61 46; fax: (22) 625 61 24

e-mail: polwa@unhcr.ch

www.unhcr.pl

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

00-831 Warszawa, ul. Twarda 44/24

tel: 652 03 57; fax: 620 67 82

www.iom.pl

iomwaraw@iom.int

Stowarzyszenie Uchodźców w Polsce

00-375 Warszawa, ul. Smolna 40

e-mail: assref@hotmail.com

www.republika.pl/assref

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców

„Proxenia”

02-647 Warszawa, ul. Bachmacka 4/5

fax: 581 85 21

e-mail: proxenia@wp.pl

Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć

31-136 Kraków, ul. Sobieskiego 7/3

tel/fax: (12) 633 72 23

e-mail: office@niecassociation.org

www.niecassociaton.org

Rzecznik Praw Obywatelskich

00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

tel: (22) 827 42 02, 55 17 700;

fax: (22) 827 64 53

e-mail: brpoinf@brpo.gov.pl

www.brpo.gov.pl

Urzędy Wojewódzkie – w zakresie koordynacji działań

pomocowych dla uchodźców w województwach –

adresy i telefony znajdują się na stronie

www.mps.gov.pl

Wojewoda Mazowiecki

Wydział Polityki Społecznej

00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 44

Oddział ds. Integracji Społecznej Uchodźców,

Imigrantów i Mniejszości Narodowych

tel. (22) 840 13 99 (sekretariat)

841 18 29, 840 20 61, 840 13 99

fax: 841 54 87

www.mazowieckie.pl/wps/uchodzcy

wps@mazowieckie.pl

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Adresy i telefony umieszczone są na stronach urzędów

wojewódzkich oraz www.mps.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

tel: (22) 553 70 00; 553 78 88

e-mail: Informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

Osoba reprezentująca: Jerzy CHMIELEWSKI,

15-001 Białystok, ul. Lipowa 4, pok. 221,

tel: ( 0-85) 653 79 66, (0-90) 66 13 16

Związek Młodzieży Białoruskiej

Osoba reprezentująca: Michał STEPANIUK

15-001 Białystok, ul. Lipowa 4, pok. 221,

tel. (0-85)653 79 66, (0-90) 66 13 16

Organizacje mniejszości ukraińskiej:

Fundacja Archiwum Ukraińskiego

Osoba reprezentująca: Eugeniusz MISIŁO

00-735 Warszawa, ul. Iwicka 38 m.46

Fundacja im. św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi

Kijowskiej

Osoba reprezentująca:Włodzimierz MOKRY, 31-002

Kraków, ul. Kanonicza 15

Klub Prawników

Osoba reprezentująca:Roman LUBINIECKI,

30-124 Kraków, ul. Żelechowskiego 4/1

Naukowe Towarzystwo im. Tarasa Szewczenki

Osoba reprezentująca: Stefan KOZAK,

ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa,

Stowarzyszenie Oświatowe im. Bohdana Nestora

Łepkiego w Krakowie

Osoba reprezentująca:Aleksander KURYŁŁO,

31-044 Kraków, ul. Grodzka 32/6,

tel. (0-12) 422 11 38, 278 20 97


Helsińska Fundacja Praw Człowieka

00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11

tel: (22) 828 69 96, 828 10 08, 556 44 40

dział uchodźców: (22) 556 44 66

fax: (22) 828 69 96, 556 44 50 lub 51

e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl, sekretariat@hfhrpol.waw.pl

www.hfhrpol.waw.pl

Sekcja Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

30-033 Kraków, Plac Inwalidów 4

tel/fax: (12) 633 37 96

e-mail: biuro@ujhrc.org

www.ujhrc.org

Klinika Prawa - Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28

tel.: (22) 552 08 11; tel./fax: (22) 552 43 18

e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

www.klinika.wpia.uw.edu.pl

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

20-023 Lublin, ul. F.Chopina 14/70

tel./fax: (081) 743 68 05

www.fipp.org.pl

Eleos – ośrodek prawosławny

15-062 Białystok, ul. Warszawska 47

tel: (085) 732 89 07

e-mail: uchodzcy- eleos@op.pl

Komendant Straży Granicznej

00-562 Warszawa, ul. Koszykowa 16

www.sg.gov.pl

Centralny Ośrodek Recepcyjny dla Uchodźców w

Dębaku

05-805 Otrębusy, Podkowa Leśna k. Warszawy

tel: (22) 729 80 71; 729 80 19

Pomoc dla dzieci uchodźczych:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 10

tel/fax: (22) 629 60 79;

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

www.brpd.gov.pl

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Adresy i telefony umieszczone są na stronie

Ministerstwa Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl

Pogotowie Opiekuńcze Nr 1

01-644 Warszawa, ul. Dembińskiego 1,

tel: (22) 833 76 56,

fax: (22) 833 17 11,

Pogotowie Opiekuńcze nr 2 im. Józefa Babickiego

02-945 Warszawa, ul. Bonifacego 81

tel: (22) 842 17 22; 842 35 28; 842 60 29

Sądy Rejonowe - Wydział Rodzinny i Nieletnich

(właściwy ze względu na miejsce zamieszkania)

Adresy i telefony umieszczone są na stronie

Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Ukraińska Organizacja Skautowska „Płast”

Osoba reprezentująca: Piotr TYMA,

03-614 Warszawa,

ul. Kościeliska 7

tel./fax :(22) 679 96 95

Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce,

Osoba reprezentująca: Irena DROZD,

78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 25

tel. 373 90 26

Związek Lekarzy Ukraińskich

Osoba reprezentująca: Lidia KOLAŃCZUK,

37-700 Przemyśl, ul. Sucharskiego 2,

Związek Ukrainek

Osoba reprezentująca: Katarzyna SIROCKA,

03-614 Warszawa, ul. Kościeliska 7

tel./fax: (22) 679 96 95

Związek Ukraińców Podlasia

Osoba reprezentująca: Maria RYŻYK,

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widawska 4 skr. poczt. 77,

tel./fax: (0-85)730 89 29

Związek Ukraińców w Polsce

Osoba reprezentująca: Miron KERTYCZAK,

03-614 Warszawa, ul. Kościeliska 7

tel./fax: (22) 679 96 95,

tel: (22) 679 96 77, 679 95 47

Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej

Osoba reprezentująca: Stefan HORAK,

80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 8/10

tel./fax:(0-58)301 58 78


Organizacje współdziałające:

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

Polski Odział Service Civil Interntaional

60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 3a/1

tel: (61) 848 43 38 fax: (61) 848 43 37

e-mail: info@jedenswiat.org.pl

www.jedenswiat.org.pl

Amnesty International

Biuro Zarządu Stowarzyszenia AI

80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 4

tel/fax: (58) 341 57 92

e-mail: amnesty@amnesty.org.pl

www.amnesty.org.pl

Zespół ds. Uchodźców AI

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3

tel: (22) 827 60 00;

fax: (22) 827 46 96;

www.uchodzcy.most.org.pl

Organizacje mniejszości ormiańskiej:

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

Osoba reprezentująca: Adam TERLECKI,

30-547 Kraków, ul. Kościeliska 7

tel. (0-12) 656 56 07

Związek Ormian w Polsce im. ks. Abpa Józefa

Teodorowicza

Osoba reprezentująca: Anna OLSZAŃSKA,

44-100 Gliwice, ul. Konstytucji 7/2

tel: (0-32) 31 78 24

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Koło

Zainteresowań Kulturą Ormian

Osoba reprezentująca: Maciej BOHOSIEWICZ,

00-058 Warszawa, ul. Kredytowa 1,

Pomoc dla dzieci uchodźczych :

UNICEF

00-582 Warszawa, Al. Szucha 16/15

tel: (22) 628 03 01

Komitet Ochrony Praw Dziecka

00-521 Warszawa, ul. Hoża 27a lok.5

tel: (22) 635 45 01;

fax: (22) 831 24 29;

e-mail: kopd@kopd.supermedia.pl

www.kopd.supermedia.pl


Ogólnopolskie Forum na rzecz Praw Dziecka

30-506 Kraków, ul. Brodzińskiego 1

tel: (012) 423 55 80;

fax: (012) 423 53 71

Fundacja Dzieci Niczyje

03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59

tel: (22) 616 02 68

fax: (22)616 03 14

e-mail: fdn@fdn.pl

www.fdn.pl

Przyg.: Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Polityki Społecznej

Warszawa, kwiecień 2005.

More magazines by this user
Similar magazines