názov sady cena - eur wh-ud07ce5-a wh-sdf07c3e5 ... - KLIMAVEX as

klimavex.sk

názov sady cena - eur wh-ud07ce5-a wh-sdf07c3e5 ... - KLIMAVEX as

TEPELNÉ ČERPADLÁ - CENNÍK 2012

KLIMAVEX a.s., Mánesova 11, 040 01 Košice

UVEDENÉ CENY SÚ NEZÁVÄZNÉ DOPORUČENÉ BEZ DPH PLATNÉ OD: 1.4. 2012 TEL: +421 905 348 472, E-MAIL: ivan.varga@klimavex.sk, WEB: www.klimavex.sk

NÁZOV SADY

CENA - EUR

T E P E L N É Č E R P A D L A A Q U A R E A

POPIS

CHLAD.

VÝKON

[kW]

VYK.

VÝKON

[kW]

SDF Series

(Full Connect)

SDC Series

(Chladenie)

SET VNÚTORNÁ + VONKAJŠIA JEDNOTKA

WH-UD07CE5-A

WH-SDF07C3E5

WH-UD09CE5-A

WH-SDF09C3E5

WH-UD12CE5-A

WH-SDF12C6E5

WH-UD14CE5-A

WH-SDF14C6E5

WH-UD16CE5-A

WH-SDF16C6E5

WH-UD09CE8-A

WH-SDF09C3E8

WH-UD12CE8

WH-SDF12C9E8

WH-UD14CE8

WH-SDF14C9E8

WH-UD16CE8

WH-SDF16C9E8

WH-UD07CE5-A

WH-SDC07C3E5

WH-UD09CE5-A

WH-SDC09C3E5

WH-UD12CE5-A

WH-SDC12C6E5

WH-UD14CE5-A

WH-SDC14C6E5

WH-UD16CE5-A

WH-SDC16C6E5

WH-UD09CE8

WH-SDC09C3E8

WH-UD12CE8

WH-SDC12C9E8

WH-UD14CE8

WH-SDC14C9E8

WH-UD16CE8

WH-SDC16C9E8

4 476 €

4 792 €

5 966 €

6 543 €

7 022 €

5 367 €

6 384 €

7 001 €

7 514 €

4 555 €

4 877 €

6 223 €

6 824 €

7 324 €

5 462 €

6 659 €

7 302 €

7 837 €

Jednofázové provedenie , len vykurovanie

Trojfázové prevedenie , len vykurovanie

Jednofázové provedenie , vykurovanie aj chladenie

Trojfázové prevedenie , vykurovanie aj chladenie

7,00

9,00

12,00

14,00

16,00

9,00

12,00

14,00

16,00

6,00 7,00

7,00 9,00

10,00 12,00

11,50 14,00

12,20 16,00

7,00 9,00

10,00 12,00

11,50 14,00

12,20 16,00

SXF Series

(T-CAP)

SXC Series

(T-CAP)

SHF Series

(T-CAP HT)

SHC Series

(T-CAP HT)

Mono-block MDF

(Full Connect)

Mono-block MDC

(Chladenie)

SET VNÚTORNÁ + VONKAJŠIA JEDNOTKA

WH-UX09DE5

WH-SXF09D3E5

WH-UX12DE5

WH-SXF12D6E5

WH-UX09DE8

WH-SXF09D3E8

WH-UX12CE8

WH-SXF12D9E8

SET VNÚTORNÁ + VONKAJŠIA JEDNOTKA

WH-UX09DE5

WH-SXC09D3E5

WH-UX12DE5

WH-SXC12D6E5

WH-UX09DE8

WH-SXC09D3E8

WH-UX12DE8

WH-SXC12D9E8

SET VNÚTORNÁ + VONKAJŠIA JEDNOTKA

WH-UH09DE5

WH-SHF09C3E5

WH-UH12DE5

WH-SHF12C6E5

WH-UH09DE8

WH-SHF09C3E8

WH-UH12CE8

WH-SHF12C9E8

SET VNÚTORNÁ + VONKAJŠIA JEDNOTKA

WH-UH09DE5

WH-SHC09C3E5

WH-UH12DE5

WH-SHC12D6E5

WH-UH09DE8

WH-SHC09D3E8

WH-UH12DE8

WH-SHC12D9E8

5 702 €

7 159 € 12,00

6 440 €

7 660 € 12,00

5 990 €

7,00 7,00

jednofázové prevedenie T-CAP - 100% pri -15°C, vykurovanie aj chladenie

7 467 € 10,00 9,00

6 768 €

jednofázové prevedenie T-CAP - 100% pri -15°C, len vykurovanie

trojfázové prevedenie T-CAP - 100% pri -15°C, len vykurovanie

trojfázové prevedenie T-CAP - 100% pri -15°C, vykurovanie aj chladenie

7 990 € 10,00 14,00

5 991 €

7 554 € 12,00

6 812 €

jednofázové provedenie T-CAP - 100% pri -15°C, HT - 65°C voda, len vykurovanie

trojfázové provedenie T-CAP - 100% pri -15°C, HT - 65°C voda, len vykurovanie

8 110 € 12,00

6 279 €

7,00 7,00

jednofázové provedenie T-CAP - 100% pri -15°C, HT - 65°C voda, vykurovanie aj chladenie

7 862 € 10,00 9,00

7 140 €

7,00 12,00

trojfázové provedenie T-CAP - 100% pri -15°C, HT - 65°C voda, vykurovanie aj chladenie

8 449 € 10,00 14,00

monoblok

WH-MDF06D3E5 4 390 € 9,00

WH-MDF09D3E5 4 890 € 9,00

WH-MDF09C3E5 5 032 € 9,00

Jednofázové provedenie MONOBLOCK , len vykurovanie

WH-MDF12C6E5 6 264 € 12,00

WH-MDF14C6E5 6 870 € 14,00

WH-MDF16C6E5 7 373 € 16,00

WH-MDF09C3E8 5 635 € 9,00

WH-MDF12C9E8 6 703 € 12,00

trojfázové provedenie MONOBLOCK , len vykurovanie

WH-MDF14C9E8 7 351 € 14,00

WH-MDF16C9E8 7 890 € 16,00

monoblok

WH-MDC09C3E5 5 121 € 7,00 9,00

WH-MDC12C6E5 6 534 € 10,00 12,00

Jednofázové provedenie MONOBLOCK , vykurovanie aj chladenie

WH-MDC14C6E5 7 166 € 14,00 14,00

WH-MDC16C6E5 7 690 € 16,00 16,00

WH-MDC09C3E8 5 735 € 9,00 9,00

WH-MDC12C9E8 6 991 € 12,00 12,00

trojfázové provedenie MONOBLOCK , vykurovanie aj chladenie

WH-MDC14C9E8 7 667 € 14,00 14,00

WH-MDC16C9E8 8 229 € 16,00 16,00

7,00

9,00

9,00

12,00

9,00

9,00

Mono-block MXF

(T-CAP)

monoblok

WH-MXF09C3E5 5 987 € 9,00

Jednofázové prevedenie MONOBLOCK T-CAP - 100% pri -15°C, len vykurovanie

WH-MXF12C6E5 7 517 € 12,00

WH-MXF09C3E8 6 762 € 9,00

trojfázové prevedenie MONOBLOCK T-CAP - 100% pri -15°C, len vykurovanie

WH-MXF12C9E8 8 043 € 12,00


TEPELNÉ ČERPADLÁ - CENNÍK 2012

KLIMAVEX a.s., Mánesova 11, 040 01 Košice

UVEDENÉ CENY SÚ NEZÁVÄZNÉ DOPORUČENÉ BEZ DPH PLATNÉ OD: 1.4. 2012 TEL: +421 905 348 472, E-MAIL: ivan.varga@klimavex.sk, WEB: www.klimavex.sk

NÁZOV SADY

CENA - EUR

POPIS

CHLAD.

VÝKON

[kW]

VYK.

VÝKON

[kW]

Mono-block MXC

CAP)

(T-

monoblok

WH-MXC09C3E5 6 290 € 7,00 9,00

Jednofázové prevedenie MONOBLOCK T-CAP - 100% pri -15°C, vykurovanie aj chladenie

WH-MXC12C6E5 7 840 € 10,00 12,00

WH-MXC09C3E8 7 106 € 7,00 9,00

trojfázové prevedenie MONOBLOCK T-CAP - 100% pri -15°C, vykurovanie aj chladenie

WH-MXC12C9E8 8 390 € 10,00 12,00

Mono-block

MHF/MHC

(T-CAP HT)

monoblok

WH-MHF09D3E5 5 944 € 9,00

Jednofázové prevedenie MONOBLOCK T-CAP - 100% pri -15°C, HT - 65°C voda, len vykurovanie

WH-MHF12D6E5 8 007 € 12,00

WH-MHC09D3E5 6 228 € 7,00 9,00

Jednofázové prevedenie MONOBLOCK T-CAP - 100% pri -15°C, HT - 65°C voda, vykurovanie aj chladenie

WH-MHC12D6E5 8 149 € 10,00 12,00

T E P E L N É Č E R P A D L A A Q U A R E A PRO

PRO ECO i

PRO ECO G

SET VNÚTORNÁ + VONKAJŠIA JEDNOTKA + ovládač CZ-RTC2

U-10ME1E8

S-250WX2E5

U-20ME1E8

S-500WX2E5

U-20GE2E5

S-500WX2E5

U-30GE2E5

S-750WX2E5

17 887 €

27 006 €

44 405 €

53 949 €

nádrže

WH-TD20E3E5 1 391 €

WH-TD30E3E5 1 545 €

HR200 1 099 €

HR300 1 359 €

HRS200 1 399 €

HRS300 1 759 €

HRS500 2 259 €

200 L nerezové provedenie , plocha výmenníka 1,4m2 , súčasťou balenia je 3cestný ventil a čidlo

300 L nerezové provedenie , plocha výmenníka 1,8m2 , súčasťou balenia je 3cestný ventil a čidlo

200 L smalt, plocha výmeníka 1,8m2, súčasťou balenia je 3cestný ventil a čidlo

300 L smalt, plocha výmenníka 2,6m2, súčasťou balenia je 3cestný ventil a čidlo

200 L smalt, plocha výmenníka 2,85m2, súčasťou balenia je 3cestný ventil a čidlo

300 L smalt, plocha výmenníka 3,5m2, súčasťou balenia je 3cestný ventil a čidlo

500 L smalt, plocha výmenníka 5m2, súčasťou balenia je 3cestný ventil a čidlo

příslušenstvo

CZ-NS1P 59 € pcb pre pripojenie solárnej sady pre modely Bi-block

CZ-NS2P 59 € pcb pre pripojenie solárnej sady pre modely Monoblock

CZ-NS3P

59 € pcb pro pripojenie solárnej sady pre modely mini Monoblock

CZ-NE1P

149 € topný kabel na vyhievanie vane vonkajšej jednotky

CZ-TK1

49 € sada čidla so šachtou na nádrže od iného výrobcu

PAW-TS1

15 € čidlo na nádrže od iného výrobcu

PA-AW-WIFI-1

200 € IntesisHome WIFI adapter

More magazines by this user
Similar magazines