U rz ą d M a rs za łk owski W o je w ó dz tw a M a ło po ls k ie ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

U rz ą d M a rs za łk owski W o je w ó dz tw a M a ło po ls k ie ... - Fidkar

Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

MBC i Wrota

MBC i Wrota


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Historia projektu

Historia projektu

2005 – rozpoczęcie digitalizacji Dziennika Polskiego

i Życia Literackiego

2005 - instalacja testowa (serwery WBP)

i prace przygotowawcze

2006 – listopad - instalacja dLibry 2.5 serwery UMWM

2006 – grudzień – pierwsze publikacje

2007 – luty - umowy z wydawcami

2007 – maj – nowa wersja dLiby 3.0

2007 – czerwiec – własna wizualizacja MBC


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Statystyki


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

MBC - misja

Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) gromadzi i

udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski

(książki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury

narodowej przechowywane w małopolskich

bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich

twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest

zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz

informacja biznesowa i urzędowa.

MBC to rezultat wspólnych działań władz Wojedztwa

Małopolskiego, Wojedzkiej Biblioteki Publicznej

w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji

pozarządowych, podmiotów komercyjnych,

wydawców i samych twórców.


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

MBC - kolekcje

Czasopisma – 1879 poz.

Dziedzictwo kulturowe – 517 poz.

Nauka i dydaktyka – 242 poz.

Zbiory regianalne – 1293 poz.

Zbiory specjalne – 86 poz.


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Czasopisma ogólnopolskie

Czasopisma ogólnopolskie

- Życie Literackie (1951-1990)

- Tygodnik Powszechny (1945-1953)

- Wychowawca


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Czasopisma regionalne

Czasopisma regionalne

- Dziennik Polski (1945-1990)

- Pisma regionalistyczne

- w planie:

- Gazeta Krakowska

- Echo Krakowa


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Czasopisma lokalne

Czasopisma lokalne

Kilkadziesiąt tytułów

- Przełom

- Przegląd Olkuski

- inne


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Czasopisma i książki dawne

Czasopisma i książki dawne


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Rękopisy

Np.

Ambroży

Grabowski


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Starodruki


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Literatura naukowa i edukacyjna

Literatura naukowa i edukacyjna

Publikacje z wszystkich dziedzin


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Mapy (dawne i współczesne)

Mapy (dawne i współczesne)


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Regionalia


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wybrane dokumenty urzędowe

Wybrane dokumenty urzędowe


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Uczestnicy projektu

Uczestnicy projektu

* Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego

* Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

* Biblioteka Książąt Czartoryskich

* Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie

* Stowarzyszenie Willa Decjusza

* Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych ZETO

* Wydawnictwo Jagiellonia SA

* Fundacja Tygodnika Powszechnego

* Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pieknych w Krakowie

i inni


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Możliwości systemu

Możliwości systemu

Zaawansowane wyszukiwanie


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Możliwości

Bezpośredni dostęp z wyszukiwarek

Najwyższe rankinkowanie w Google


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Multiwyszukiwarki (polskie i światowe)


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Doskonała jakość i małe rozmiary

Doskonała jakość i małe rozmiary


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wyszukiwanie pełnotekstowe, Zoom


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

MBC – technologia, standardy

• oprogramowanie dLibra - wyspecjalizowany system

• narzędzia i standardy do współpracy z semantycznym

webem (Web 2.0) - RDF/XML

• specjalne protokoły komunikacyjne - m.in. OAI PMH -

dzięki którym MBC jest częścią światowej

infrastruktury bibliotek cyfrowych

• specjalne mechanizmy kontroli dostępu i zabezpieczeń

• schemat metadanych Dublin Core

• format DJVu do zapisu treści - dzięki którym

dokumenty maja nieskazitelną jakość i stosunkowo

małe rozmiary

• rozbudowane mechanizmy wyszukiwawcze


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

MBC - organizacja

Zasoby MBC są gromadzone i udostępniane z

poszanowaniem wszelkich wymogów prawa

autorskiego (umowy licencyjne) oraz chronione

w myśl ustawy o bibliotekach.

MBC jest przedsięwzięciem kolektywnym.

Jest to rezultat wspólnych działań władz Wojedztwa

Małopolskiego, Wojedzkiej Biblioteki Publicznej

w Krakowie (koordynator), bibliotek Małopolski,

organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych,

wydawców i samych twórców.


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

MBC – plany i perspektywy

• 5-10 tys. nowych publikacji rocznie

• Pozyskanie do współpracy wszystkich lokalnych i

regionalnych wydawców

• Rozbudowa kolekcji użytkowych:

• edukacyjnych

• naukowych

• biznesowych

• Rozbudowa kolekcji historycznych

• Tworzenie kolekcji na potrzeby szkół i e-lerningu

• Tworzenie kolekcji dzieł sztuki


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


Urząd Marszałkowski Wojedztwa Małopolskiego Wojedzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

More magazines by this user
Similar magazines