Lista rankingowa

defs.pomorskie.eu

Lista rankingowa

Załącznik

do Uchwały Nr 409/306/10

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 6 kwietnia 2010 roku

Lista rankingowa wniosków z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 01/POKL/6.2/2010,

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Lp. Nazwa beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu

Średnia

z

2 ocen

Status wniosku

1.

Powiat Wejherowski/ Starostwo Powiatowe

w Wejherowie

ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

45 plus równi w biznesie 123 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

2. Fundacja Gospodarcza

ul. Olimpijska 2

81-538 Gdynia

Moja firma - moja przyszłość 119,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

3. Powiat Bytowski

ul. 1 Maja 15

77-100 Bytów

Pierwsze kroki młodego biznesu 119 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

4.

Kwidzyński Park Przemysłowo-

Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Górki 3

82-500 Kwidzyn

Powiślańska Akademia

Przedsiębiorczości

116,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

5. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Arkońska 6/ bud. A3

80-387 Gdańsk

Młodzi w biznesie 116,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

6. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plac Inwalidów 10

01-552 Warszawa

Pomysł na biznes 114 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

7. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plac Inwalidów 10

01-552 Warszawa

"Moja firma teŜ jest kobietą!" 113,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania


8.

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń

Naukowo-Technologicznych Naczelnej

Organizacji Technicznej

ul. Garncarska 4

76-200 Słupsk

Szansa na przyszłość - własny biznes 113,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

9.

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju

Miasta i Gminy Debrzno"

ul. Ogrodowa 26

77-310 Debrzno

Wspólna sprawa - Twój biznes 113,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

10. Powiat Kościerski

ul. 3-go Maja 9c

83-400 Kościerzyna

Kaszubka i Kaszub na swoim 112 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

11. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Grunwaldzka 238 D

80-266 Gdańsk

Biznes na Start 8 111 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

12.

Biuro Consultingowo-Handlowe Gwarancja

Jan Guss

ul. Szeherezady 27

60-195 Poznań

"Własny biznes szansą dla młodych" 110,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

13.

Biuro Consultingowo-Handlowe Gwarancja

Jan Guss

ul. Szeherezady 27

60-195 Poznań

"Pomorscy młodzi przedsiębiorcy" 110,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

14. Fundacja Gospodarcza

ul. Olimpijska 2

81-538 Gdynia

Dobry start 110,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

15.

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń

Naukowo-Technologicznych Naczelnej

Organizacji Technicznej

ul. Garncarska 4

76-200 Słupsk

Nowa szansa - pora na biznes 109,5 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

16. Gmina Miejska Słupsk

Plac Zwycięstwa 3

76-200 Słupsk

Własna firma po 45 roku Ŝycia-bis 109 Wniosek rekomendowany do dofinansowania

17.

Stowarzyszenie Wspierania

Przedsiębiorczości w Malborku

Al. Wojska Polskiego 499

82-200 Malbork

Kurs na sukces-aktywne wsparcie

przedsiębiorczości

108,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

18. Kaszubski Uniwersytet Ludowy

WieŜyca 1

83-315 Szymbark

Mała Firma na Wysokich Obcasach 108

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

19. Gmina Tuchomie

ul. Jana III Sobieskiego 16

77-133 Tuchomie

Własna firma - szansą na lepszą

przyszłość

107

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków


20.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne

Spółka Akcyjna

ul. Plac Wolności 7

82-440 Dzierzgoń

Czas na biznes III 106,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

21.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne

Spółka Akcyjna

ul. Plac Wolności 7

82-440 Dzierzgoń

Czas na biznes II 106,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania –

brak środków

22. Sopocka Szkoła WyŜsza

ul. Kościuszki 47

81-702 Sopot

"ZałoŜyć firmę i nie zbankrutować" 105,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

23.

Stowarzyszenie Absolwentów WyŜszych

Szkół Zarządzania "Nasza Europa" Kwidzyn

ul. Piękna 2

82-160 Kwidzyn

TWÓJ BIZNES 104,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania –

brak środków

24.

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-

Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

Kapitał dla przedsiębiorczej młodzieŜy 103

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

25.

Stowarzyszenie Wspierania

Przedsiębiorczości w Malborku

Al. Wojska Polskiego 499

82-200 Malbork

Ster na sukces-aktywne wsparcie

przedsiębiorczości

102,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

26.

Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość"

Oddział Terenowy w Gdańsku

ul. Piekarnicza 12A

80-126 Gdańsk

Przedsiębiorczość - lepsza przyszłość

młodych mieszkańców powiatu

lęborskiego

102

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

27. Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

Nowa firma, nowe Ŝycie! 101

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

28.

Europejskie Centrum

Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Kopernika 34

00-336 Warszawa

"UDANY START W BIZNES" 100

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

29.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

S.A.

ul. Poznańska 1 A

76-200 Słupsk

Szansa na sukces - kompleksowe

wsparcie osób chcących rozpocząć

własną działalność gospodarczą

99,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

30. Instytut Inicjatyw Europejskich

ul. Wyzwolenia 24

84-120 Władysławowo

Własna firma - samozatrudnienie osób

młodych z rejonu szczególnie

dotkniętego problemem bezrobocia

98,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

31.

Oświata Lingwista Nadbałtyckie

Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51

80-107 Gdańsk

Moja firma 98

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

32. Powiat Kościerski

ul. 3-go Maja 9c

83-400 Kościerzyna

Drzwi do kariery 97,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków


33. Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-923 Katowice

Przedsiębiorcze Pomorze 96

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

34. Kaszubski Instytut Rozwoju

ul. Świętojańska 10A

83-400 Kościerzyna

Własna firma przepustką do świata

biznesu

95,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

35. Powiat Nowodworski

ul. Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański

śuławska Akademia

Mikroprzedsiębiorcy

94,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

36.

Pomorska Akademia Kształcenia

Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 9

76-200 Słupsk

Pomorska Kuźnia Małego Biznesu 94,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

37. ILLUMINATUS SP. Z O.O.

ul. Bliźniąt 7/7

80-299 Gdańsk

Własna firma - to łatwe 93,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

38. Europejska Grupa Doradcza Sp. z. o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-923 Katowice

Młodzi i przedsiębiorczy Pomorzanie 93,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

39. Pegaz Group Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 46

81-743 Sopot

Wsparcie na starcie 91

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

40.

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne

"Promyk"

ul. Maciejewicza 11

81-189 Gdynia

Aktywni zawodowo - wsparcie

i promocja przedsiębiorczości osób

niepełnosprawnych

89,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

41. WyŜsza Szkoła Bankowa w Gdańsku

ul. Dolna Brama 8

80-821 Gdańsk

Student gdyńskim przedsiębiorcą 84,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.2 Karty

oceny merytorycznej

42. UCZYMY.PL ANNA GOSTOMSKA-TREDER

ul. Kaszubska 36

77-143 Studzienice

Uczymy Przedsiębiorczości 84,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

43. WyŜsza Szkoła Bankowa w Gdańsku

ul. Dolna Brama 8

80-821 Gdańsk

Mój biznes w Gdańsku 83,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.2 Karty

oceny merytorycznej

44.

Gdańska WyŜsza Szkoła

Humanistyczna w Gdańsku

ul. Biskupia 24B

80-875 Gdańsk

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GWSH

82

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

45. Gmina Miejska Kościerzyna

ul. 3 Maja 9 A

83-400 Kościerzyna

TAK dla przedsiębiorczości 78

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w części IV Karty

oceny merytorycznej


46.

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji

Gospodarczych i Przedsiębiorczości

ul. Juliana Tuwima 22a

76-200 Słupsk

Moja szansa - własna firma II 77,5

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak

nie został rekomendowany do dofinansowania

– brak środków

47.

FUNDACJA AKTYWIZACJI

GOSPODARCZO-NAUKOWEJ

ul. Kościuszki 2 a

80-541 Gdańsk

"PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA 45+ -

kompleksowe wsparcie dla osób

chcących rozpocząć własną działalność

gospodarczą"

77,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.5 Karty

oceny merytorycznej

48. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Grunwaldzka 238 D

80-266 Gdańsk

Mentoring Kobiet w Biznesie 3- program

na rzecz rozwoju równych szans

75,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.2 Karty

oceny merytorycznej

49.

Spółdzielnia Edukacyjna "P-TKM"/

Niepubliczne Centrum Kształcenia

Ustawicznego SE "P-TKM" w Sztumie

ul. Plac Wolności 22

82-400 Sztum

Sam potrafię Zbudować swoją

przyszłość

74

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.3 Karty

oceny merytorycznej

50.

Powszechna WyŜsza Szkoła Humanistyczna

"Pomerania"

ul. Przemysłowa 4

89-600 Chojnice

Razem zbudujemy dobre firmy! 70

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.1 Karty

oceny merytorycznej

51. Maximus Polska sp. z o.o.

ul. Jana Henryka

Dąbrowskiego 143

60-577 Poznań

Bądź przedsiębiorczy, załóŜ z nami

własna firmę!

69,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.5 Karty

oceny merytorycznej

52. Otwarta Gdynia

ul. Płk. Dąbka 28/ 1

81-107 Gdynia

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 69

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.3, 3.5 Karty

oceny merytorycznej

53. Maximus Polska sp. z o.o.

ul. Jana Henryka

Dąbrowskiego 143

60-577 Poznań

Przedsiębiorczy Pomorzanin 67,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.2, 3.5 Karty

oceny merytorycznej

54.

GMINNE EUROPEJSKIE CENTRUM

INFORMACJI Ewa Myśków

ul. Kościerska 2

83-250 Skarszewy

Mam pomysł na biznes - edycja I 67,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.3, 3.5, IV

Karty oceny merytorycznej

55.

GMINNE EUROPEJSKIE CENTRUM

INFORMACJI Ewa Myśków

ul. Kościerska 2

83-250 Skarszewy

Mam pomysł na biznes - edycja II 64,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.3, 3.5, IV

Karty oceny merytorycznej

56. Regioconsult Beata Szymanowska

ul. Jantarowa 59/2

81-187 Gdynia

NOWE PERSPEKTYWY 64,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.1, 3.5 Karty

oceny merytorycznej

57. Centrum Rozwoju PROGRES

ul. Plac Wolności 23

89-500 Tuchola

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA - to nasza

szansa

63,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.3, 3.5, IV

Karty oceny merytorycznej

58. INVESTIN Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 10

00-656 Warszawa

ACTIO POMERANIAE - Program

Inicjowania Działalności Gospodarczej

Opartej na Własności Intelektualnej

62,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.2, 3.5, IV

Karty oceny merytorycznej


59.

Biuro Rachunkowo-Doradcze "MAGMA"

Magdalena Kownacka - Gul Świebodzice

ul. Ciernie 161 b

58-160 Świebodzice

Startuj z własną firmą 61,5

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w części IV Karty

oceny merytorycznej

60.

TAX Finanse Rachunkowość Edukacja

Twórczość Spółka z o.o.

ul. Grunwaldzka 81/ 1

81-771 Sopot

Firma Twoja Szansą 55

Wniosek odrzucony – nie uzyskał wymaganego

minimum punktowego (60%) w pkt. 3.1, 3.2, 3.4,

3.5 Karty oceny merytorycznej

61. Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE Puck

ul. Judyckiego 2

84-100 Puck

PIERWSZY BIZNES - PIERWSZY

SUKCES

0

Wniosek odrzucony – negatywnie oceniony

w części A Karty oceny merytorycznej

62.

Centrum Edukacyjne Technik

sc Henryk Szyc BoŜena Musznicka

ul. Przemysłowa 35

76-200 Słupsk

KNOW - HOW - tu zaczyna się biznes 0

Wniosek odrzucony – negatywnie oceniony

w części A Karty oceny merytorycznej

63. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Arkońska 6/ bud. A3

80-387 Gdańsk

STARTUJ W CHOJNICACH 0

Wniosek odrzucony – negatywnie oceniony

w części A Karty oceny merytorycznej

64. Kombinat Artystyczny Sp. z o.o. Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 6/3

80-252 Gdańsk CA

GOŚCINNOŚĆ POPŁACA 0

Wniosek odrzucony – negatywnie oceniony

w części A Karty oceny merytorycznej

65. Kombinat Artystyczny Sp. z o.o. Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 6/3

80-252 Gdańsk

OSTATNI GWIZDEK NA TWÓJ

BIZNES

0

Wniosek odrzucony – negatywnie oceniony

w części A Karty oceny merytorycznej

66.

Centrum Doskonalenia Kadr

EuroPartner sp. z o.o.

ul. Energetyków 13A

81-184 Gdynia

Samodzielni w biznesie 0

Wniosek odrzucony – negatywnie oceniony

w części A Karty oceny merytorycznej

67.

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i

Kreowania Aktywności "Eureka"

ul. Mickiewicza 19

84-230 Rumia

Młodzi Giganci Biznesu 0

Wniosek odrzucony – negatywnie oceniony

w części A Karty oceny merytorycznej

68.

Towarzystwo Edukacyjne

"Wiedza Powszechna"

ul. Startowa 21 F/12

80-461 Gdańsk

Moja firma - moją przyszłością 0

Wniosek odrzucony – negatywnie oceniony

w części A Karty oceny merytorycznej

69. Fundacja Pokolenia

ul. Wybickiego 14

83-130 Pelplin

MAK - Młodzi Aktywni Kreatywni 0

Wniosek odrzucony – negatywnie oceniony

w części A Karty oceny merytorycznej

More magazines by this user
Similar magazines