03.01.2015 Views

2012 G - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

2012 G - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

2012 G - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>2012</strong><br />

GALERIA STUDENCKA START


galeria studencka start, swoją oficjalną działalność rozpoczęła na przełomie<br />

marca i kwietnia <strong>2012</strong>r. Głównym celem powołania galerii była promocja sztuki<br />

uprawianej przez studentów i świeżo upieczonych absolwentów, przybliżenie ich<br />

talentu, możliwości twórczych oraz problemów poruszanych w sztuce. Miejsce to<br />

jak i sama działalność wystawiennicza miały przysłużyć się poszerzaniu wiedzy,<br />

ale także tworzyć pole do dyskusji i efektywnych spotkań z młodą sztuką.<br />

Pierwszym zrealizowanym projektem były oblicza, współorganizowane przez<br />

urss asp w gdańsku oraz ss asp we wrocławiu w maju <strong>2012</strong>r. Kolejna realizacja<br />

to projekt sezon letni 2011/<strong>2012</strong>, na który złożyło się 4 wystawy studentów<br />

i absolwentów asp w gdańsku. Projektem tym chcieliśmy zachęcić młodych<br />

adeptów asp do działalności twórczej i kulturalnej poza rokiem akademickim, ale<br />

także przybliżyć Gdańszczanom oraz turystom odwiedzającym Gdańsk, potencjał<br />

drzemiący w młodych artystach. Cykl wystaw rozpoczęty w lipcu przyciągnął<br />

dość dużą rzeszę publiczności. Co bardzo cieszy należały do niej nie tylko osoby<br />

związane z asp w gdańsku. Jednocześnie we wrześniu <strong>2012</strong>r. została nawiązana<br />

współpraca z cafe bruderschaft, gdzie także odbywają się wystawy artystów<br />

związanych z galerią.<br />

Katalog ten, jest prezentacją „startu”, początków galerii, instytucji stworzonej<br />

z myślą o studentach, ale i nie tylko. Mam głęboką nadzieję, że pozwoli on na<br />

dłużej utrwalić w pamięci zaangażowanie oraz talent młodych artystów prezentowanych<br />

w galerii studenckiej start.<br />

justyna machnio<br />

prowadząca galerię


6-14 / 07 / <strong>2012</strong><br />

kuva / wystawa grafiki studentów fińskich i polskich<br />

mari hallapuro / klaudia lademann<br />

elina rantasuo / dominik włodarek<br />

Wystawa grafiki warsztatowej, która nie tylko zainaugurowała sezon letni galerii<br />

studenckiej start asp w gdańsku, ale przede wszystkim rozpoczęła współpracę<br />

i wymianę doświadczeń między młodymi artystami z Polski i Finlandii. Na wystawie zostały<br />

zaprezentowane prace z dziedziny grafiki warsztatowej studentow i absolwentów<br />

academy of fine arts in helsinki, oraz tegorocznej absolwentki wydziału grafiki<br />

asp w gdańsku. Widz mógł z bliska zobaczyć twórczość, która nie jest „nasza”, „tutejsza”,<br />

lecz reprezentuje zupełnie inną jakość ekspresji, mógł z bliska zapoznać się z młodą<br />

sztuką fińską i na bieżąco porównać ją z twórczością polskiej artystki.


20 - 31 / 08 / <strong>2012</strong><br />

taste of paradise / martyna wolna<br />

Martyna Wolna, artystka tansmedialna, z wykształcenia malarka. Maluje „odpady” - obrazy<br />

nie do końca poprawne technologicznie, malowane jednocześnie olejami i akrylami,<br />

powstające na starych płótnach, nie zawsze należących pierwotnie do artystki, do których<br />

przyklejają się kurz, śmieci, włosy z pędzla i autorki. Obrazy jednocześnie są terapeutycznym<br />

działaniem, emocjonalnym odpadem. W swojej sztuce często korzysta dosłownie<br />

z odpadów, tworząc instalacje z papierków po cukierkach lub też je malując. W kontraście<br />

do kłócących się z tradycją obrazów, artystka tworzy performance, w których wykorzystuje<br />

poprawne technologicznie atrybuty malarskie, jak na przykład deski przygotowane pod<br />

malarstwo ikon oraz przedmioty życia codziennego, z którymi jest związana przeszłość<br />

i teraźniejszość artystki. Wykorzystywane są w sposób nieujawniający swoje znaczenie, ale<br />

kreujący nowe. Wiele z nich opowiada o relacjach matki i córki, próbie połączenia tych<br />

dwóch ról. Często angażuje publiczność, niekoniecznie za jej zgodą.<br />

http://www.czerwonetramwajesaok.xn.pl/ martynawolna@o2.pl<br />

Wydarzeniu towarzyszył koncert duetu Midnight Jazz Duo (Paweł Witulski - klawisze, Piotr<br />

Szajrych - kontrabas).


3 - 14 / 09 / <strong>2012</strong><br />

hand vs ready made / edyta hul & lidia wnuk<br />

hand vs ready made, jak sam tytuł wskazuje to wystawa będąca konfrontacją ręcznej<br />

drobiazgowej pracy ze sztuką tworzoną z „gotowych” materiałów. W galerii studenckiej<br />

start, zaprezentowane zostały grafiki, algrafie (aneks do dyplomu) autorstwa tegorocznej<br />

dyplomantki malarstwa asp w gdańsku Edyty Hul, a także prace studentki i roku<br />

studiów magisterskich grafiki asp w gdańsku Lidii Wnuk.<br />

Zestaw algrafii to 5 wzorów umieszczonych kolorystycznie w pozytywach i negatywach.<br />

Technicznie prace polegają na przeniesieniu drobiazgowego, tradycyjnego rysunku w nieskończoność<br />

komputerowego zapisu, dzięki czemu uzyskuje się możliwość powielania<br />

i przekształcania rysunku, w celu doprowadzenia do skomplikowania pierwotnych form.<br />

Efekt końcowy to symbolika przyrodniczego totemu, secesja czerni od bieli. Zostanie to<br />

zestawione z zupełnie inną estetyką. Projekt Lidii Wnuk o nazwie second hand ready<br />

mades to jak sama nazwa wskazuje podnoszenie do rangi dzieła sztuki rzeczy używanych,<br />

w tym przypadku odzieży z lumpeksów. Przebierając tony odzieży, jaka napływa do<br />

nas m.in. z zachodu można natrafić na wszystko, czego dusza zapragnie.


edyta hul absolwentka malarstwa asp w gdańsku w <strong>2012</strong>r. Dyplom wykonała w pracowni<br />

prof. Mieczysława mieto Olszewskiego, natomiast aneks pod kierunkiem Zbigniewa<br />

Gorlaka. Brała udział w wystawach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych w kraju oraz<br />

za granicą, m. in. „Soleczniki” zbiorowa wystawa poplenerowa Litwa (2007), Ogólnopolska<br />

Wystawa Rysunku umk w toruniu (2011), ”Hul-Hoły” malarstwo i grafika wystawa zbiorowa<br />

w klubie flisak w <strong>Gdańsku</strong> (2011), „Korekta Publiczna” w pracowni rysunku Piotra<br />

Józefowicza (<strong>2012</strong>), „Bliskoznacznie” oblicza Gdańsk - Wrocław (<strong>2012</strong>), „Wizerunki<br />

Zoomorficzne” wystawa dyplomowa galeria pionova (<strong>2012</strong>)<br />

etkakucyk@gmail.com


lidia wnuk absolwentka liceum plastycznego im. w. gersona w warszawie. Studentka<br />

ii roku studiów magisterskich grafiki na asp w gdańsku. Ma na swoim koncie wystawy<br />

zbiorowe oraz indywidualne m. in.: wystawa indywidualna w mdk w radzyminie<br />

2011, „Wystawa Młodej <strong>Sztuk</strong>i” w królewskiej fabryce karabinów w gdańsku 2011,<br />

Laureatka nagrody specjalnej w <strong>2012</strong> w międzynarodowym konkursie „Color Art” za książkę<br />

autorską, a także laureatka i nagrody i wyróżnienia w konkursie na logo studenckiej<br />

galerii start.<br />

lydia1@o2.pl lidiawnukportfolio.blogspot.com


17 - 29 / 09 / <strong>2012</strong><br />

kobieta na 4 roku<br />

aleksander borys bajger / krzysztof nowicki<br />

michał pawłowski / maciej pytlak<br />

Kobieta przez ogół młodych mężczyzn postrzegana jest najczęściej jako naczynie<br />

rozkoszy. W oczach starzejących się mężów bywa również blaszaną puszką<br />

zgryzot, punktem zbiegu codziennych trosk dojrzałego mężczyzny. My, malarze<br />

iv roku gdańskiej asp nie boimy się żadnych kobiet; kochamy je wszystkie: Polki,<br />

Rosjanki, Azjatki, Murzynki i Indianki. Pragniemy jedynie, by podobnie jak my,<br />

starały się być uczciwe względem siebie samych, w obliczu gwałtownych przemian<br />

społecznych i obyczajowych współczesnego świata. Marzymy o tym, żeby<br />

nasza wystała była męską wycieczką do świata dziewczęcej zmysłowości, a nasze<br />

obrazy - mapami pięknych i żyznych krain, w których ziemią i niebem są ciało<br />

i dusza kobiety.


aleksander borys bajger urodzony 04. sierpnia 1985 roku w Puławach. Student<br />

v roku malarstwa na asp w gdańsku w pracowni prof. Mieczysława mieto<br />

Olszewskiego, tworzący w Galerii e66. Brał udział w wystawach m. in.: „Malarstwo<br />

figuratywne” Galeria zpap w <strong>Gdańsku</strong> w 2010, „Artyści z e66”, galeria pionova<br />

w <strong>2012</strong>. Laureat i nagrody na xxi Międzynarodowym Plenerze Rzeźbiarsko Malarskim<br />

w Rodowie.<br />

trzysalwy@googlemail.com


michał pawłowski urodzony w 1984 r. student v roku malarstwa w pracowni<br />

prof. Mieczysława mieto Olszewskiego. Brał udział w wystawach zbiorowych<br />

i indywidualnych w Polsce i za granicą. Laureat i nagrody na xx Międzynarodowym<br />

Plenerze Rzeźbiarsko Malarskim w Rodowie.<br />

pejzaż@gmail.com http://yourprofolio.com/michal_piotr_pawlowski


krzysztof nowicki urodzony w 1988r. w Bydgoszczy. Ukończył państwowe<br />

liceum sztuk plastycznych im. leona wyczółkowskiego tamże. Obecnie<br />

student v roku malarstwa na asp w gdańsku w pracowni prof. Teresy Miszkin.<br />

Wziął udział w wystawach, m.in.: „Wystawa Młodej <strong>Sztuk</strong>i” w <strong>Gdańsku</strong>,<br />

iii Ogólnopolskie Triennale „Granice Rysunku” w Rzeszowie, „Pokazucha <strong>2012</strong>”<br />

na Litwie, oraz „Bliskoznacznie” we Wrocławiu.<br />

http://krzysztofnowicki.carbonmade.com/


maciej pytlak urodzony w 1987 w Łukowie. Absolwent liceum plastycznego<br />

w nałęczowie. Obecnie student v roku malarstwa na gdańskiej asp,<br />

w pracowni prof. Mieczysława mieto Olszewskiego. Brał udział w wystawach<br />

zbiorowych, m.in.: „Malarstwo figuratywne” Galeria zpap w <strong>Gdańsku</strong> w 2010, Wystawa<br />

pokonkursowa: „Zimowy pejzaż Elbląga”, Galeria zum w Elblągu w <strong>2012</strong>,<br />

„Bliskoznacznie” we Wrocławiu, Projekt m3, wystawa sztuki w m3, Wrocław <strong>2012</strong>,<br />

a także stypendysta letniej akademii malarstwa, rysunku i nowych mediów<br />

w Traunkirchen w Austrii w pracowni zhou brothers (<strong>2012</strong>).<br />

maciejpytlak1@wp.pl


20/09 - 15/10 / <strong>2012</strong><br />

krakowskie bazgroły / grzegorz bajorek<br />

cafe bruderschaft<br />

grzegorz bajorek urodzony w 1982 r. w Krakowie, student v roku wydziału<br />

konserwacji i restauracji dzieł sztuki na krakowskiej asp. Dwa razy wyróżniony<br />

z rysunku w pracowni prof. Allana Rzepki. Brał udział w wystawie studenckiej<br />

w Jarosławiu w 2007 r. Rysownik od piątego roku życia. Bez pamięci zakochany<br />

w zabytkach sztuki, kontynuator tradycji matejkowskiej. Wielki przeciwnik niszczenia<br />

zabytków. Rysownik, który szkicuje zawsze i wszędzie.


8 - 27 / 11 / <strong>2012</strong><br />

projekt erasmus / maria iciak / piotr paluch<br />

cafe bruderschaft<br />

Na wystawie zostały zaprezentowane prace studentów Marii Iciak oraz Piotra<br />

Palucha. Akwarela autorstwa studentki wydziału malarstwa, powstały podczas<br />

programu erasmus w academia di brera w mediolanie, w którym<br />

uczestniczyli oboje artyści w <strong>2012</strong> r. Natomiast prace Piotra Palucha to grafiki<br />

powstałe na ii roku studiów.


maria iciak urodzona w 1989 roku w Toruniu. Studentka iv roku malarstwa na<br />

akademii sztuk pięknych w gdańsku w pracowni prof. Mieczysława mieto<br />

Olszewskiego. Stypendystka programu erasmus w <strong>2012</strong> r. w accademia<br />

di brera w mediolanie.<br />

maria.iciak@gmail.com


piotr paluch urodzony w 1989 roku w Lublinie. Student trzeciego roku grafiki na<br />

akademii sztuk pięknych w gdańsku. Laureat konkursu na plakat promujący<br />

artystyczną podróż hestii 2013. Stypendysta programu erasmus w <strong>2012</strong>r.<br />

w accademia di brera w mediolanie.<br />

piotropan@gmail.com


30 / 10 / <strong>2012</strong><br />

wernisaż przy stole<br />

pracownia projektowania produktu autorskiego<br />

Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy pracowni projektowania produktu<br />

autorskiego wydziału architektury i wzornictwa akademii sztuk<br />

pięknych w gdańsku. Miało ono na celu pobudzić nową przestrzeń, przeznaczoną<br />

do integracji środowiska akademickiego. Podczas spotkania zostały zaprezentowane<br />

prace studentów: Moniki Adamczyk, Michała Łapińskiego oraz<br />

Macieja Pytlaka.


wydawca:<br />

uczelniana rada samorządu studenckiego asp w gdańsku<br />

galeria studencka start<br />

koordynator projektu:<br />

Justyna Machnio<br />

opracowanie graficzne:<br />

Piotr Paluch<br />

korekta:<br />

Justyna Machnio<br />

zdjęcia w katalogu:<br />

archiwum galerii studenckiej start, dostarczone przez autorów<br />

druk:<br />

d3 Studio Wiesław Lewandowski<br />

nakład: 100 egz.<br />

organizatorzy:<br />

galeria studencka start<br />

sponsorzy:<br />

asp w gdańsku


gss.asp@gmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!