Lista rankingowa (2011-12-21)

mazowia.eu

Lista rankingowa (2011-12-21)

Załącznik nr 3

Lista rankingowa wniosków ocenianych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.4/2011

Lp. Nr wniosku LSI nr KSI Wnioskodawca Adres Tytuł

Wnioskowana kwota

dofinansowania w PLN

Proponowana kwota

dofinansowania w

PLN

Liczba

uzyskanych

punktów

Status*

1 KL/13789/11/9.4. POKL.09.04.00-14-097/11 Powiat śyrardowski

ul. Limanowskiego 45,

96-300 śyrardów

Profesjonalna kadra dla zawodów

technik hotelarz i technik obsługi

turystycznej.

60 147,00 zł

60 147,00 zł

140

pozytywnie oceniony

2 KL/13743/11/9.4. POKL.09.04.00-14-104/11

WyŜsza Szkoła Zarządzania i

Prawa im. Heleny

Chodkowskiej

ul. Al. Jerozolimskie

200, 02-486 Warszawa Kompetentny nauczyciel zawodu 625 879,36 zł

625 879,36 zł

131

pozytywnie oceniony

3 KL/13782/11/9.4. POKL.09.04.00-14-045/11

Biznes & Consulting

EuroInvest Sp. z o.o.

ul. Narutowicza

56A/100 20-016 Lublin

Profesjonaliści w edukacji -

szkolenia dla pracowników

szkolnictwa zawodowego

958 760,00 zł

935 380,00 zł

129

pozytywnie oceniony- do

negocjacji

4 KL/13810/11/9.4. POKL.09.04.00-14-009/11

Instytut Innowacji i Biznesu

Magdalena Gołdzińska

ul. Staszica 1/222, 25-

008 Kielce

Andragogika - przyszłość

szkolnictwa zawodowego

496 900,00 zł

496 900,00 zł

128

pozytywnie oceniony-do

negocjacji

5 KL/13891/11/9.4. POKL.09.04.00-14-053/11

Mazowiecka Izba Rzemiosła

i Przedsiębiorczości

ul. Smocza 27, 01-048

Warszawa

Podniesienie kwalifikacji

nauczycieli przedmiotów

zawodowych oraz IPNZ

Mazowsza

1 026 344,00 zł

1 026 344,00 zł

127,5

pozytywnie oceniony

6 KL/13762/11/9.4. POKL.09.04.00-14-105/11

Studium Doskonalenia Kadr

s.c.

ul. Traugutta 61, 26-

600 Radom

Nauczyciel kształcenia

zawodowego województwa

mazowieckiego gotowy na

zmiany

499 679,50 zł

499 679,50 zł

124,5

pozytywnie oceniony


7 KL/13863/11/9.4. POKL.09.04.00-14-059/11

Mazowiecka Izba Rzemiosła

i Przedsiębiorczości

ul. Smocza 27, 01-048

Warszawa

Nauczyciel XXI wieku 1 317 770,00 zł

1 317 770,00 zł

124

pozytywnie oceniony

8 KL/13809/11/9.4. POKL.09.04.00-14-013/11

Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Płocku

ul. Ułańska 1, 09-402

Płock

Edukacja w edukacji - program

kształcenia nauczycieli

subregionu płockiego

260 520,00 zł

246 520,00 zł

124

pozytywnie oceniony-do

negocjacji

9 KL/13726/11/9.4. POKL.09.04.00-14-002/11

Powiat Lipski/Centrum

Kształcenia Ustawicznego w

Solcu nad Wisłą

ul. Rynek 1/1, 27-300

Lipsko

e-dukacj@ w Centrum

Kształcenia Ustawicznego w

Solcu nad Wisłą – kompetencje

nauczycieli do kształcenia

multimedialnego

90 307,47 zł

90 307,47 zł

124

pozytywnie oceniony

10 KL/13825/11/9.4. POKL.09.04.00-14-118/11

Fundacja Pomocy

Edukacyjno-Terapeutycznej

dla Niepełnosprawnych

SCOLAR

POMAGAM! - Wiem jak!

ul. Wrzeciono 5/105, 01-Program szkoleń w zakresie pracy

951 Warszawa z dziećmi o specjalnych

potrzebach edukacyjnych

799 636,00 zł

799 636,00 zł

123,5

pozytywnie oceniony


11 KL/13771/11/9.4. POKL.09.04.00-14-134/11

Gmina Mrozy/Zespół Szkół

im.H.Sienkiewicza

ul. Szkolna 8, 05-317

Jeruzal

e-Belfer – przygotowanie

nauczycieli Zespołu Szkół im.

Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu

do stosowania e-learningu w

nauczaniu i samokształceniu

80 705,00 zł

75 205,00 zł

123,5

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

12 KL/13739/11/9.4. POKL.09.04.00-14-078/11

Centrum Integracji

Społecznej

ul. Zubrzyckiego 2, 26-

600 Radom

Cała szkoła miga- Kurs

Kwalifikacyjny z Języka

Migowego dla Nauczycieli

379 780,00 zł

379 780,00 zł

123

pozytywnie oceniony

13 KL/13766/11/9.4. POKL.09.04.00-14-136/11

Europejski Dom Spotkań -

Fundacja Nowy Staw

ul. Marii Skłodowskiej -

Curie 3, 20-029 Lublin

Nowoczesne Kadry -

Nowoczesna Szkoła

491 787,40 zł

491 787,40 zł

123

pozytywnie oceniony

14 KL/13786/11/9.4. POKL.09.04.00-14-006/11

BABEL s.c. Szkoła Jęz.

Obcych i Księgarnia

Językowa, Monika Kaczor-

Kramarska i Piotr Kramarski

ul. Struga 7a, 26-600

Radom

„PokaŜ język! Podnoszenie

kompetencji językowych i rozwój

warsztatu psychologicznopedagogicznego

nauczycieli”

103 151,00 zł

103 151,00 zł

123

pozytywnie oceniony

15 KL/13787/11/9.4. POKL.09.04.00-14-007/11

BABEL s.c. Szkoła Jęz.

Obcych i Księgarnia

Językowa, Monika Kaczor-

Kramarska i Piotr Kramarski

ul. Struga 7a, 26-600

Radom

„Nauczyciel bez kompleksów”

123 813,00 zł

123 813,00 zł

123

pozytywnie oceniony

16 KL/13718/11/9.4. POKL.09.04.00-14-094/11

Studium Doskonalenia Kadr

s.c.

ul. Traugutta 61, 26-

600 Radom

Dodatkowe kwalifikacje i

umiejętności szansą na mobilność

zawodową nauczycieli

województwa mazowieckiego

429 581,00 zł

429 581,00 zł

122,5

pozytywnie oceniony

17 KL/13806/11/9.4. POKL.09.04.00-14-040/11

Global Training Centre sp. z

o.o.

ul. al.Jerozolimskie

44/201, 00-024

Warszawa

Kształcenie kompetencji

kluczowych uczniów o

specjalnych potrzebach

edukacyjnych

481 000,00 zł

481 000,00 zł

122,5

pozytywnie oceniony

18 KL/13749/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-003/11

LINGUA Nauczanie

Języków Obcych Mariusz

Jaskulski

ul. Mrozowskiego 7/1,

27-200 Starachowice

Język angielski oraz

wykorzystywanie ICT w procesie

nauczania

184 719,60 zł

184 719,60 zł

122,5

pozytywnie oceniony


19 KL/13796/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-008/11

Gmina Wierzbica

ul. Kościuszki 73, 26-

680 Wierzbica

Nowoczesne kadry systemu

oświaty w gminie Wierzbica

403 212,70 zł

403 212,70 zł

122

pozytywnie oceniony

20 KL/13795/11/9.4. POKL.09.04.00-14-049/11 Gmina Kołbiel

ul. Szkolna 1, 05-340

Kołbiel

e-dukacj@ w Szkole

Podstawowej im. Kawalerów

Orderu Uśmiechu w Rudzienku –

kompetencje nauczycieli do

kształcenia multimedialnego

67 297,77 zł

67 297,77 zł

122

pozytywnie oceniony- do

negocjacji

21 KL/13740/11/9.4. POKL.09.04.00-14-106/11

Centrum Integracji

Społecznej

ul. Zubrzyckiego 2, 26-

600 Radom

Wykwalifikowany nauczyciel

szansą na rozwój ucznia- kurs

kwalifikacyjny dla nauczycieli z

pedagogiki leczniczej

945 120,00 zł

945 120,00 zł

122

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

22 KL/13748/11/9.4 POKL.09.04.00-14-072/11 Gmina Wierzbica

ul. Kościuszki 73, 26-

680 Wierzbica

e-Belfer – przygotowanie

nauczycieli Publicznego

Gimnazjum im. ks. bp Jana

Chrapka w Wierzbicy do

stosowania e-learningu w

nauczaniu i samokształceniu

66 147,00 zł

66 147,00 zł

120

pozytywnie oceniony

23 KL/13747/11/9.4. POKL.09.04.00-14-071/11 Gmina Wierzbica

ul. Kościuszki 73, 26-

680 Wierzbica

e-Belfer – przygotowanie

nauczycieli Publicznej Szkoły

Podstawowej im.Stefana

śeromskiego w Wierzbicy do

stosowania e-learningu w

nauczaniu i samokształceniu

64 445,00 zł

64 445,00 zł

120

pozytywnie oceniony


24

KL/13864/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-058/11

Stowarzyszenie Centrum

Wolontariatu

ul. Nowolipki 9B, 00-

151 Warszawa

Wykwalifikowana kadra systemu

oświaty gwarancją rozwoju

ucznia

952 980,00 zł

952 980,00 zł

120

pozytywnie oceniony

25 KL/13814/11/9.4. POKL.09.04.00-14-093/11 Systema sp. z o.o.

ul. 1 Maja 5/pokój 13,

33-300 Nowy Sącz

Multimedia i e-Learning w pracy

nauczyciela

1 985 495,00 zł

1 749 009,00 zł

120

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

26

KL/13769/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-142/11

Gmina Głowaczów/ZESPÓŁ

SZKÓŁ ul. AL.LIPOWA 4, 26-

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYC 903 Brzóza

H w BRZÓZIE

e-Belfer – przygotowanie

nauczycieli ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w

BRZÓZIEdo stosowania e-

learningu w nauczaniu i

samokształceniu

80 341,00 zł

74 041,00 zł

120

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

27 KL/13767/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-149/11

Gmina

Głowaczów/Publiczne

Gimnazjum im. Jana Pawła

II w Głowaczowie

ul. Warecka 10, 26-903

Głowaczów

e-Belfer – przygotowanie

nauczycieli Publicznego

Gimnazjum im. Jana Pawła II w

Głowaczowie do stosowania e-

learningu w nauczaniu i

samokształceniu

78 553,00 zł

72 253,00 zł

119,5

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

28 KL/13735/11/9.4. POKL.09.04.00-14-147/11

Firma Handlowo-Usługowa

"Inwes.tor" Anna Sławińska

ul. Dąbrowskiego 10,

32-065 Krzeszowice

Multimedia w dydaktyce 1 255 800,00 zł

1 255 800,00 zł

118

pozytywnie oceniony

29 KL/13890/11/9.4. POKL.09.04.00-14-109/11 Politechnika Warszawska

ul. Pl. Politechniki 1,

00-661 Warszawa

Czas e-Nauczycieli: nowoczesna

wiedza i metodyka w dydaktyce

1 548 203,39 zł

1 548 203,39 zł

118

pozytywnie oceniony

30 KL/13869/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-146/11

Gmina Jabłonna

ul. Modlińska 152, 05-

110 Jabłonna

SUPER BELFER

142 502,00 zł

142 502,00 zł

118

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

31 KL/13805/11/9.4. POKL.09.04.00-14-039/11

Global Training Centre sp. z

o.o.

ul. al.Jerozolimskie

44/201, 00-024

Warszawa

Nauczyciel - nowe wyzwania -

nowe kwalifikacje

481 000,00 zł

481 000,00 zł

117,5

pozytywnie oceniony


32 KL/13854/11/9.4. POKL.09.04.00-14-133/11

Uniwersytet Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w

Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815

Warszawa

Nowe metody nauczania w

matematyce

182 160,69 zł

155 477,49 zł

117,5

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

33 KL/13856/11/9.4. POKL.09.04.00-14-135/11

Uniwersytet Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w

Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815

Warszawa

Z kulturą na plus

228 293,96 zł

228 293,96 zł

117,5

pozytywnie oceniony

34 KL/13792/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-102/11

Sysco Polska Sp. z o.o.

ul. Al. Komisji Edukacji

Narodowej 18/5B, 02-

797 Warszawa

Certyfikowane szkolenia kadr

systemu oświaty

1 999 840,00 zł

1 999 840,00 zł

117

pozytywnie oceniony

35 KL/13728/11/9.4. POKL.09.04.00-14-061/11

TERRA Szkolenia i

Doradztwo Przemysław

Omieczyński

ul. Wojciechowska 7M,

20-704 Lublin

Nauczyciel na poziomie 679 950,00 zł

556 150,00 zł

117

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

36 KL/13852/11/9.4. POKL.09.04.00-14-131/11

Uniwersytet Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w

Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815

Warszawa

Praca z uczniem uzdolniomym z

nauk ścisłych

193 898,90 zł

185 266,10 zł

117

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

37 KL/13734/11/9.4. POKL.09.04.00-14-137/11

Firma Handlowo-Usługowa

"Inwes.tor" Anna Sławińska

ul. Dąbrowskiego 10,

32-065 Krzeszowice

Ucz zdalnie

780 680,00 zł

732 680,00 zł

116,5

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

38 KL/13844/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-026/11

Gmina Kuczbork-

Osada/Zespół Placówek

Oświatowych im. Adama

Mickiewicza w Kuczborku-

Osadzie

ul. A. Mickiewicza 6,

09-310 Kuczbork-Osada

e-dukacja@ w Zespole Placówek

Oświatowych im. Adama

Mickiewicza w Kuczborku-

Osadzie– kompetencje

nauczycieli do kształcenia

multimedialnego

58 203,70 zł

57 069,70 zł

116

pozytywnie oceniony - do

negocjacji

39 KL/13840/11/9.4. POKL.09.04.00-14-063/11

Polskie Centrum Edukacji

Tomasz Marciniak Spółka

Jawna

ul. Komisji Edukacji

Narodowej 103/65, 02-

777 Warszawa

KaŜdy uczeń ma talent - ale jaki 964 375,00 zł

783 475,00 zł

116

pozytywnie oceniony - do

negocjacji


40 KL/13753/11/9.4. POKL.09.04.00-14-087/11 Gemmar Sp. z o,o.

ul. Grójecka 186/510,

02-390 Warszawa

Szkolenia dla nauczycieli z

obszarów wiejskich woj.

mazowieckiego

422 381,80 zł

422 381,80 zł

115

pozytywnie oceniony

41 KL/13768/11/9.4. POKL.09.04.00-14-141/11 Consultor Sp.z o.o.

ul. Droga Męczenników

Majdanka 74, 20-325

Lublin

"Wykwalifikowany nauczycielsukcesem

ucznia"

492 496,00 zł

492 496,00 zł

114,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

42 KL/13799/11/9.4. POKL.09.04.00-14-085/11

LECHAA CONSULTING

SP Z O.O.

ul. Fiołkowa 7, 20-834

Lublin

NAUCZANIE Z KLASĄ 897 070,00 zł

897 070,00 zł

114,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

43 KL/13758/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-113/11

Europejski Instytut Edukacji

Informatycznej

ul. Mikołaja Reja 20,

33-300 Nowy Sącz

Szkoła trenerska dla nauczycieli

Mazowsza

497 852,72 zł

497 852,72 zł

113

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

44 KL/13790/11/9.4. POKL.09.04.00-14-055/11

Polskie Stowarzyszenie

Coachingu i Rozwoju

ul. SZPILMANA 13, 05-

092 Łomianki

UCZEŃ OBCOJĘZYCZNY W

MAZOWIECKIEJ SZKOLE

523 923,00 zł

523 923,00 zł

113

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

45 KL/13719/11/9.4. POKL.09.04.00-14-096/11

Przedsiębiorstwo Handlowo

Usługowe Marta Rogoś

ul. Warszawska 92, 05- Szkolenie dla nauczycielek języka

119 Michałów-Reginów angielskiego

102 250,50 zł

102 250,50 zł

112,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

46 KL/13862/11/9.4. POKL.09.04.00-14-155/11 Fundacja Civis Polonus

ul. Bellottiego 5/47, 01-

022 Warszawa

Doskonalenie zawodowe

nauczycieli – opiekunów

samorządów uczniowskich

361 080,00 zł

361 480,00 zł

111,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

47 KL/13774/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-068/11

Powiat Pułtuski/Zespół Szkół

Zawodowych im. Jana

Ruszkowskiego

ul. Tysiąclecia 12 , 06-

100 Pułtusk

e-Belfer – przygotowanie

nauczycieli szkół

ponadgimnazjalnych powiatu

pułtuskiego do stosowania e-

learningu w nauczaniu i

samokształceniu

101 058,00 zł

101 058,00 zł

111

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

48 KL/13780/11/9.4. POKL.09.04.00-14-042/11

Międzynarodowe Centrum

ul. Nałęczowska 30, 20-

Szkoleń i Kompetencji Sp. z

Centrum kształcenia trenerów IT 570 252,72 zł

701 Lublin

o.o.

570 252,72 zł

111

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych


49 KL/13715/11/9.4. POKL.09.04.00-14-115/11

A-Z Consulting Bogusława

Kaszuba

ul. Ks. Piotra

Ściegiennego 10/51, 06-

400 Ciechanów

Nauczyciel z przyszłością

187 388,85 zł

183 543,85 zł

109,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

50 KL/13853/11/9.4. POKL.09.04.00-14-132/11

Uniwersytet Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w

Warszawie

ul. Dewajtis 5 , 01-815

Warszawa

Edukacja medialna dla

nauczycieli

567 432,00 zł

556 027,20 zł

108

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

51 KL/13885/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-099/11

ElŜbieta Mikołajczyk -

Paudyna Szkoła Języka

Angielskiego

ul. Kilińskiego 2, 08-

300 Sokołów Podlaski

KADRA NA 5+

579 300,00 zł

560 133,35 zł

107,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

52 KL/13841/11/9.4. POKL.09.04.00-14-073/11

Fundacja Polskiej Akademii

Nauk Oddział w Lublinie

"Nauka i Rozwój

Lubelszczyzny"

ul. Plac Litewski 2, 20-

080 Lublin

Cyfrowi trenerzy

522 252,72 zł

522 252,72 zł

107

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

53

KL/13721/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-067/11

Ośrodek Szkoleniowy

MENTOR Zbigniew

Piałtkowski

ul. Wielgolas 30, 05-

334 Latowicz powiat

miński woj.

mazowieckie

WyŜsze kwalifikacje- lepsza

szkoła

794 575,00 zł

794 575,00 zł

107

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

54 KL/13850/11/9.4. POKL.09.04.00-14-127/11

Fundacja Programów

Pomocy dla Rolnictwa

FAPA

ul. Wspólna 30, 00-930

Warszawa

Nowe umiejętności drogą do

przyszłości

494 802,72 zł

406 334,47 zł

106

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

55 KL/13677/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-140/11

O.K. Centrum Języków

Obcych spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

ul. Bohaterów Monte

Cassino 53, 20-705

Lublin

PodwyŜszenie kwalifikacji

wyŜszą jakością nauczania

708 600,00 zł

708 600,00 zł

104

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

56 KL/13848/11/9.4. POKL.09.04.00-14-100/11

Stowarzyszenie Rodziców na

Rzecz Pomocy Szkołom

"Przyjazna Szkoła"

ul. Chopina 2c, 41-400

Mysłowice

Przystosowanie kwalifikacji

zawodowych nauczycieli do

nowych potrzeb rynku

edukacyjnego na Mazowszu

1 260 525,00 zł

1 260 525,00 zł

101,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych


57 KL/13811/11/9.4. POKL.09.04.00-14-010/11

Instytut Innowacji i Biznesu

Magdalena Gołdzińska

ul. Staszica 1/222, 25-

008 Kielce

Klucz do lepszej przyszłości -

rozwój kwalifikacji personelu

placówek kształcenia specjalnego

200 745,00 zł

200 745,00 zł

99

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

58 KL/13761/11/9.4. POKL.09.04.00-14-101/11

Państwowa WyŜsza Szkoła

Zawodowa w Ciechanowie

ul. Narutowicza 9, 06-

400 Ciechanów

Kurs kwalifikacyjny-zarządzanie

oświatą i kursy j. angielskiego dla

nauczycieli

325 021,65 zł

325 021,65 zł

97

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

59 KL/13873/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-015/11

POLSKA GIEŁDA PRACY

SP. Z O.O.

ul. Poznańska 29, 20-

731 Lublin

E-nauczyciel

842 773,60 zł

842 773,60 zł

97

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

60 KL/13765/11/9.4. POKL.09.04.00-14-130/11

Świetokrzyski Zarząd

Wojewódzki Polskiego

Komitetu Pomocy

Społecznej w Kielcach

ul. Kościuszki 25/10, 25-

310 Kielce

WYKWALIFIKOWANY

NAUCZYCIEL-LEPSZE

NAUCZANIE - podniesienie

umiejętności i kwalifikacji kadr

systemu oświaty w powiecie

szydłowieckim

590 525,00 zł

0,00 zł

95

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

61 KL/13773/11/9.4. POKL.09.04.00-14-124/11

Towarzystwo Produkcyjno -

Handlowe Sp. z o.o.

ul. Kopernika 30/605,

00-336 Warszawa

"Kształcenie ustawiczne szansą

rozwoju regionu - kurs dla kadry

zarządzającej i administrującej

oświatą"

454 700,00 zł

454 700,00 zł

95

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

62 KL/13875/11/9.4. POKL.09.04.00-14-054/11 WyŜsza Szkoła Zarządzania

ul. Domaniewska 37A,

02-672 Warszawa

E-dydaktyka w nauczaniu

przedsiębiorczości

499 792,80 zł

385 560,00 zł

94,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

63 KL/13744/11/9.4. POKL.09.04.00-14-090/11

Samorząd Województwa

Mazowieckiego/Ośrodek

Edukacji Informatycznej i

Zastosowań Komputerów w

Warszawie

ul. Raszyńska 8/10, 02-

026 Warszawa

W poszukiwaniu praw przyrody 197 617,00 zł

197 617,00 zł

94,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych


64 KL/13779/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-095/11

European Training Center

ul. Al. Jerozolimskie

11/19/ lok.14, 00-508

Warszawa

Aplikacje informatyczne i

internetowe dla nauczycieli

języków obcych

601 030,00 zł

601 030,00 zł

94,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

65 KL/13777/11/9.4. POKL.09.04.00-14-005/11 Gmina Szydłowiec

ul. Rynek Wielki 1, 26-

500 Szydłowiec

Profesjonalizacja kadr systemu

oświaty gminy Szydłowiec

403 476,85 zł

329 650,65 zł

93,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

66 KL/13821/11/9.4. POKL.09.04.00-14-041/11

Eko-Wilanów A.J.

Kowalczyk Sp.

komandytowa

ul. Wiertnicza 138, 02-

952 Warszawa

Zarządzanie szkołą podstawową 491 311,64 zł

506 472,48 zł

92,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

67 KL/13874/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-021/11

Miasto Stołeczne Warszawa/

Dzielnica Targówek m.st.

Warszawy

ul. Kondratowicza 20,

00-983 Warszawa

Klucz do uczenia się

758 101,00 zł

758 101,00 zł

91,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

68 KL/13820/11/9.4. POKL.09.04.00-14-033/11 Radomska Szkoła WyŜsza

ul. Zubrzyckiego 2, 26-

600 Radom

Diagnoza i terapia pedagogiczna -

kurs kwalifikacyjny

1 191 491,00 zł

1 191 491,00 zł

90,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

69 KL/13778/11/9.4. POKL.09.04.00-14-103/11 European Training Center

ul. Al. Jerozolimskie

11/19/ lok.14, 00-508

Warszawa

Nowoczesny nauczyciel - rozwój

kompetencji językowych i

informatycznych

985 680,00 zł

985 680,00 zł

90

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

70 KL/13750/11/9.4. POKL.09.04.00-14-043/11

Instytut Organizacji

Przedsiębiorstw i Technik

Informacyjnych "InBIT" Sp.

z o.o.

ul. A.Mickiewicza 47,

70-385 Szczecin

Poławiacze pereł

766 324,80 zł

766 324,80 zł

89,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

71 KL/13829/11/9.4. POKL.09.04.00-14-121/11

Wydawnictwo Pedagogiczne

OPERON Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 3, 81-212

Gdynia

Warszat skutecznego nauczyciela

w województwie mazowieckim

281 705,95 zł

281 705,95 zł

89

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych


72 KL/13759/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-081/11

Instytut PapieŜa Jana Pawła

II

ul. Ksiedza Augusta

Hlonda 1, 02-972

Warszawa

Wychowanie do wartości

386 859,10 zł

0,00 zł

88,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

73 KL/13675/11/9.4. POKL.09.04.00-14-064/11

TERRA Szkolenia i

Doradztwo Przemysław

Omieczyński

ul. Wojciechowska 7M,

20-704 Lublin

Wykwalifikowany nauczyciel

szansą dla edukacji

1 014 000,00 zł

674 000,00 zł

88,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

74 KL/13819/11/9.4. POKL.09.04.00-14-031/11 Radomska Szkoła WyŜsza

ul. Zubrzyckiego 2, 26-

600 Radom

"Rola Rady Pedagogicznej w

wychowaniu"

906 552,00 zł

906 552,00 zł

88,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

75 KL/13727/11/9.4. POKL.09.04.00-14-069/11

Europejski Ośrodek

ul. Nowe Wymyśle 22,

Rozwoju Kompetencji Aneta

09-533 Nowe Wymyśle

Dobrzyńska

Aktywni w zawodzie - skuteczni

w pracy

69 318,06 zł

63 018,06 zł

88

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych


76 KL/13889/11/9.4. POKL.09.04.00-14-125/11 Towarzystwo AMICUS

ul. Lipowa 14, 15-427

Białystok

Nowe kwalifikacje zawodowe w

sporcie - kursy dla nauczycieli

zamieszkujących i pracyjących na

obszarach wiejskich woj.

mazowieckiego

1 090 169,50 zł

1 034 208,50 zł

87,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

77 KL/13724/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-108/11

Medical Office sc.Renata

Blukacz,Justyna Grzywacz

ul. Ligustrowa 23 L, 03-

995 Warszawa

"Medical Office wsparciem dla

oświaty na mazowszu"

593 910,20 zł

519 253,20 zł

87

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

78 KL/13756/11/9.4. POKL.09.04.00-14-060/11

Instytut Rozwoju Zasobów

Ludzkich

ul. Nalęczowska 30/

IIIp., 20-701 Lublin

ICT przepustką do przyszłości 515 452,72 zł

515 452,72 zł

87

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

79 KL/13732/11/9.4. POKL.09.04.00-14-047/11

Gmina Stara Kornica/Szkoła

Podstawowa im. Marii

Konopnickiej w Kobylanach

ul. Kobylany 114, 08-

205 Kornica

e-dukacj@ w Szkole

Podstawowej im. Marii

Konopnickiej w Kobylanach –

kompetencje nauczycieli do

kształcenia multimedialnego

93 033,62 zł

93 033,62 zł

86

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

80 KL/13838/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-062/11

Stowarzyszenie Edukacja i

Nauka

ul. Jaworzyńska 8/2, 00-

634 Warszawa

Talenty - narzędzie pracy

nauczyciela

817 260,00 zł

817 260,00 zł

85,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

81 KL/13741/11/9.4. POKL.09.04.00-14-036/11

Gmina Pilawa/Publiczne

Gimnazjum w Trąbkach

ul. Osadnicza 4, 08-440

Trąbki

e-Belfer – przygotowanie

nauczycieli Publicznego

Gimnazjum w Trąbkach do

stosowania e-learningu w

nauczaniu i samokształceniu

81 515,00 zł

81 515,00 zł

85,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

82 KL/13867/11/9.4. POKL.09.04.00-14-014/11

Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55/1,

25-950 Kielce

NAUCZYCIEL KAPITAŁEM

NOWOCZESNEJ EDUKACJI -

szkolenia oraz kursy zawodowe

dla nauczycieli z terenu

województwa mazowieckiego

499 100,00 zł

499 100,00 zł

85,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych


83 KL/13757/11/9.4. POKL.09.04.00-14-050/11 NS Konsulting Sp. z o.o

ul. Nałęczowska 30, 20-

701 Lublin

Szkolimy się dla młodych

pokoleń

685 950,00 zł

685 950,00 zł

84,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

84 KL/13845/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-037/11

Towarzystwo Edukacji

Bankowej S.A

ul. al. Niepodległości

2/226, 61-874 Poznań

Mazowiecka Akademia Kadr

Oświaty

877 305,91 zł

877 305,91 zł

84,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

85 KL/13813/11/9.4. POKL.09.04.00-14-157/11

Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Warszawie

ul. Podwale 13, 00-252

Warszawa

Nowe kompetencje - nowe

perspektywy

832 810,00 zł

832 810,00 zł

84,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

86 KL/13731/11/9.4. POKL.09.04.00-14-020/11

Gmina Goworowo/ Szkoła

Podstawowa w Kuninie

ul. Ostrołęcka 21, 07-

440 Goworowo

e-dukacj@ w Szkole

Podstawowej w Kuninie –

kompetencje nauczycieli do

kształcenia multimedialnego

70 282,91 zł

70 282,91 zł

84,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

87 KL/13716/11/9.4. POKL.09.04.00-14-051/11

Stowarzyszenie Instytut

Zachodni

ul. Bukowska 26/1 ,60-

811 Poznań

Edukacja-kwalifilkacje-sukces!

734 766,00 zł

734 766,00 zł

84,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

88 KL/13817/11/9.4. POKL.09.04.00-14-107/11

Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Ustawicznej

TRANSFER

ul. Wielowiejska 28, 04-

884 Warszawa

Learncoach - nowoczesny

nauczyciel osób dorosłych

1 558 381,17 zł

0,00 zł

84

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

89 KL/13892/11/9.4. POKL.09.04.00-14-123/11

ABC DATA Centrum

Edukacyjne Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39a,

02-672 Warszawa

Szkolenia informatyczne szansą

nauczycieli i uczniów

1 130 322,20 zł

0,00 zł

84

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

90 KL/13843/11/9.4. POKL.09.04.00-14-074/11

Politechnika Radomska im.

Kazimierza Pułaskiego

ul. Malczewskiego 29,

26-600 Radom

Kursy doskonalące dla

nauczycieli szansą rozwoju

zawodowego

243 320,70 zł

243 320,70 zł

84

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych


91 KL/13861/11/9.4. POKL.09.04.00-14-110/11

Warszawska WyŜsza Szkoła

Informatyki

ul. Lewartowskiego 17,

00-169 Warszawa

Informatyka + - program

podnoszenia kompetencji

nauczycieli ze szkół

ponadgimnazjalnych w zakresie

zastosowań technologii ICT w

dydaktyce

815 950,80 zł

815 950,80 zł

83,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

92 KL/13754/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-048/11

Gmina Jakubów/Publiczna

Szkoła Podstawowa im. Jana ul. Jędrzejów Nowy 30,

Brzechwy w Jędrzejowie 05-306 Jakubów

Nowym

e-dukacj@ w Publicznej Szkole

Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Jędrzejowie Nowym –

kompetencje nauczycieli do

kształcenia multimedialnego

61 547,77 zł

61 547,77 zł

83,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

93

KL/13855/11/9.4. POKL.09.04.00-14-011/11 Gmina Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego

30/0, 26-600 Radom

Uczyć lepiej- szkolenia dla

radomskich nauczycieli w latach

2011-2013

611 900,00 zł

0,00 zł

83

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

94 KL/13736/11/9.4. POKL.09.04.00-14-083/11

Samorząd Województwa

Mazowieckiego/Mazowiecki

e Samorządowe Centrum

Doskonalenia Nauczycieli

ul. Świętojerska 9, 00-

236 Warszawa

Akademia Profesjonalnego

Nauczyciela

1 901 229,50 zł

1 544 229,50 zł

83

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

95 KL/13772/11/9.4. POKL.09.04.00-14-138/11

Dr Josef Raabe Spółka

Wydawnicza Sp. z o.o.

ul. Młynarska 8/12, 01-

194 Warszawa

Praca z uczniem o specjalnych

potrzebach edukacyjnych

1 191 500,00 zł

0,00 zł

83

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

96

KL/13824/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-052/11

Państwowa WyŜsza szkoła

zawodowa w Płocku

ul. Plac Dąbrowskiego

2, 09-402 Płock

NAUCZYCIEL

PROFESJONALISTA - KURSY

DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO DLA

NAUCZYCIELI SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH I

GIMNAZJALNYCH Z

WOJEWÓDZTWA

MAZOWIECKIEGO

409 050,00 zł

0,00 zł

83

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej


97 KL/13808/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-016/11 Spółdzielnia Pracy Lingwista

ul. Kopernika 6, 00-367

Warszawa

Certyfikacja kompetencji

językowych mazowieckiej kadry

pedagogicznej

799 625,00 zł

799 625,00 zł

83

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

98 KL/13812/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-114/11

Powiat Miński/Poradnia

Psychologiczno-

Pedagogiczna w Sulejówku

ul. Idzikowskiego

7B/7B, 05-070

Sulejówek

Kompetentny nauczyciel

najlepszym wychowawcą i

towarzyszem rozwoju

168 210,00 zł

0,00 zł

81,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

99 KL/13760/11/9.4. POKL.09.04.00-14-044/11

Olsztyńska WyŜsza Szkoła

Informatyki i Zarządzania

im. Prof. T. Kotarbińskiego

ul. Artyleryjska 3c, 10-

165 Olsztyn

Kursy doskonalące dla

nauczycieli z regionu

subradomskiego

1 582 306,00 zł

1 582 306,00 zł

81,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

100

KL/13880/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-153/11

Eurodoradztwo Katarzyna

Sokolnicka

ul. Klaudyny 18/11, 01-

684 Warszawa

Nauczyciel na czasie

1 175 823,00 zł

961 848,00 zł

81,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

101 KL/13770/11/9.4. POKL.09.04.00-14-144/11 CONSULTOR SP.Z O.O,

ul. Droga Męczenników

Majdanka 74, 20-325

Lublin

Profesjonalny nauczyciel

905 120,00 zł

905 120,00 zł

80,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

102 KL/13888/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-112/11

WyŜsza Szkoła Gospodarki

Euroregionalnej im. Alcide

de Gasperi w Józefowie

ul. Sienkiewicza 2, 05-

410 Józefów

Nowoczesny nauczyciel -

doskonały uczeń!

909 049,22 zł

749 727,62 zł

80,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

103 KL/13788/11/9.4. POKL.09.04.00-14-017/11

Asesor Ewaluacja i Rozwój

Sławomir Balcerzak

ul. GraŜyny 13/15,02-

548 Warszawa

Kompetentni pracownicy oświaty

692 110,00 zł

0,00 zł

80,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej


104

KL/13882/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-001/11

UNIWERSYTET

OŚWIATY

POZASZKOLNEJ WUR-

POL

ul.

Harc.A.Gradowskiego

5/7, 09-402 PŁOCK

OŚWIATA NA "6"-tkę 392 817,20 zł

392 817,20 zł

80

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

105

KL/13798/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-035/11

PLIK

SIWIEC&WIŚNIEWSKI

SPÓŁKA JAWNA

ul. Aleje Jerozolimskie

49/11, 00-697

Warszawa

Nowoczesne kadry szkolnictwa 498 829,78 zł

475 503,78 zł

80

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

106 KL/13745/11/9.4. POKL.09.04.00-14-088/11

Samorząd Województwa

Mazowieckiego/Ośrodek

Edukacji Informatycznej i

Zastosowan Komputerów w

Warszawie

ul. Raszyńska 8/10, 02-

026 Warszawa

Przygotowanie nauczycieli do

prowadzenia zajęć na odległość z

wykorzystaniem platformy

Moodle.

347 404,80 zł

342 104,80 zł

79,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

107 KL/13842/11/9.4. POKL.09.04.00-14-129/11

Centrum Szkoleniowe

WIEDZA

ul. Chopina 21h, 62-

510 Konin

"Nowa wiedza-nowe

perspektywy"

909 921,60 zł 909 921,60 zł 78,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

Stowarzyszenie Moja i ul. Krasickiego 27, 26- Angielski i informatyka dla

108 KL/13883/11/9.4. POKL.09.04.00-14-076/11

58 865,00 zł

Twoja Wierzbica 680 Wierzbica

nauczycieli

0,00 zł

78

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

109 KL/13839/11/9.4. POKL.09.04.00-14-023/11

Agencja Rozwoju

Regionalnego Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 10, 07-

410 Ostrołęka

WyŜsze kwalifikacje nauczycieli

to lepsze wyniki nauczania w

szkołach wiejskich

163 975,00 zł

163 975,00 zł

78

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

110 KL/13737/11/9.4. POKL.09.04.00-14-119/11

Stowarzyszenie Pomocy

Dzieciom i Dorosłym

ul. Zubrzyckiego 2, 26-

600 Radom

Przedsiębiorczy nauczyciel -

przedsiębiorczy uczeń

945 120,00 zł

0,00 zł

78

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej


111

KL/13868/11/0 POKL.09.04.00-14-145/11 Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie

Przedmieście 26/28, 00-

927 Warszawa

Podnoszenie kwalifikacji

nauczycieli w zakresie pracy z

uczniem o specjalnych potrzebach

edukacyjnych

877 068,00 zł

877 068,00 zł 77

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

112 KL/13877/11/9.4. POKL.09.04.00-14-056/11 WyŜsza Szkoła Zarządzania

ul. Domaniewska 37A,

02-672 Warszawa

Nauczycielska Akademia Polish

Open University

872 881,60 zł

0,00 zł

76,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

113 KL/13725/11/9.4. POKL.09.04.00-14-086/11

Instytut Turystyki Spółka z

ograniczoną

odpowiedzialnością

ul. Grochowska 341/

265, 03-822 Warszawa

Zawód: Nauczyciel jutra.

Kompleksowe szkolenia dla

nauczycieli z terenu Mazowsza.

444 840,00 zł

444 840,00 zł

76,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

114 KL/13860/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-028/11

Miasto Mława

ul.Stary Rynek 19, 06-

500 Mława

Nauczyciel z klasą

724 963,00 zł

0,00 zł

76

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

115 KL/13723/11/9.4. POKL.09.04.00-14-018/11

O.K. Centrum Języków

Obcych Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Monte

Cassino 53, 20-705

Lublin

Szerokie kompetencje - kursy

doskonalące i kwalifikujące dla

nauczycieli

1 085 700,00 zł

1 085 700,00 zł

75

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

116 KL/13865/11/9.4. POKL.09.04.00-14-143/11

Niepubliczny Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli

"Cogito"

Nowoczesna wiedza - kursy

ul. Plac Czerwca 1976 r. doskonalące dla nauczycieli szkół

7/51, 02-495 Warszawa i placówek oświatowych

Mazowsza

499 754,10 zł

0,00 zł

75

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

117 KL/13763/11/9.4. POKL.09.04.00-14-082/11 NS Konsulting Sp.z o.o.

ul. Nałęczowska 30, 20-

701 Lublin

Nauczyciel przyszłości 1 241 800,00 zł

0,00 zł

74,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej


118 KL/13849/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-046/11

MGG Conferences sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 43a/6

,02-521 Warszawa

Akademia Doskonalenia

Zawodowego Mazowieckich

Nauczycieli

1 999 050,00 zł

0,00

73

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

119 KL/13871/11/9.4. POKL.09.04.00-14-159/11

Tools - szkolenia i rozwój

osobisty

ul. 11 Listopada 24/21,

03-436 Warszawa

Projekty Badawcze w edukacji

przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

138 428,00 zł

0,00 zł

73

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

120 KL/13791/11/9.4. POKL.09.04.00-14-084/11

FUNDACJA MARTY

CHOJNOWSKIEJ

"PRZERWIJ CISZĘ"

ul. SIENKIEWICZA

3/22, 09-402 PŁOCK

WYKWALIFIKOWANY

PERSONEL OŚWIATY NA

MAZOWSZU

839 860,00 zł

839 860,00 zł

72,5

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

121 KL/13816/11/9.4. POKL.09.04.00-14-111/11

Fundacja "Fundusz

Współpracy"

ul. Górnośląska 4a, 00-

444 Warszawa

Mazowiecka szkoła otwarta na

fundusze unijne

945 354,24 zł

0,00 zł

71

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

122 KL/13870/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-075/11

Impuls Consulting Sp. z o.

o..

ul. Królewska 3, 20-

109 Lublin

EURO NAUCZYCIEL

771 158,00 zł

0,00 zł

71

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

123 KL/13755/11/9.4. POKL.09.04.00-14-012/11

Oddział Terenowy

Stowarzyszenia "Wolna

Przedsiębiorczość"

ul. Nowy Rynek 3, 09-

400 Płock

PRZYJAZNY

NAUCZYCIEL/KA

394 540,00 zł

0,00 zł

70,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

124 KL/13859/11/9.4. POKL.09.04.00-14-027/11

Krajowe Stowarzyszenie

Inicjatyw

ul. Majdańska 9/62, 04-

088 Warszawa

Wiedza zbuduje Twój sukces 968 349,00 zł

0,00 zł

70,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej


125 KL/13822/11/9.4. POKL.09.04.00-14-034/11

Komes Management Sp. z

o.o.

ul. Lipowa 3, 20-020

Lublin

Zawodowy nauczyciel

580 315,96 zł

580 315,96 zł

70

pozytywnie oceniony - brak

środków finansowych

126 KL/13733/11/9.4. POKL.09.04.00-14-077/11

Towarzystwo Wiedzy

Powszechnej Oddział

Regionalny w Lublinie

ul. Ireny Kosmowskiej

1A/72, 20-815 Lublin

Nowe kwalifikacje i wiedza

przyszłością nauczycieli

1 989 280,00 zł

0,00 zł

70

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

WyŜsza Szkoła Nauk ul. Gen. K.

WyŜsze kwalifikacje drogą do

127 KL/13887/11/9.4. POKL.09.04.00-14-066/11 Społecznych im. ks. Józefa Sosnkowskiego 43, 05-

584 334,00 zł

rozwoju

Majki

300 Mińsk Mazowiecki

0,00 zł

69,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

128 KL/13837/11/9.4. POKL.09.04.00-14-079/11

Federacja Stowarzyszeń

Naukowo Technicznych

NOT Rada Regionalna w

Ostrołęce

ul. Mazowiecka 6, 07-

410 Ostrołęka

Przedsiębiorczy nauczycielprzedsiębiorczy

uczeń

456 026,76 zł

0,00 zł

69,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

129

KL/13876/11/9.4. POKL.09.04.00-14-057/11 WyŜsza Szkoła Zarządzania

ul. Domaniewska 37A,

02-672 Warszawa

ZABAWA W KARIERĘ czyli

szkolenia z zakresu formy

nauczania symulacja przez grę dla

nauczycieli przedmiotów

zawodowych

832 747,00 zł

0,00 zł

69

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

130 KL/13872/11/9.4. POKL.09.04.00-14-151/11 Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie

Przedmieście 26/28

26/28, 00-927

Warszawa

Nauczyciele matematyki i

informatyki z klasą

1 712 246,10 zł

0,00 zł

68,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

131 KL/13879/11/9.4. POKL.09.04.00-14-029/11

GMINA MIEJSKA

CIECHANÓW/ZAKŁAD

OBSŁUGI SZKÓŁ I

PRZEDSZKOLI

ul. Jesionowa 27, 06-

400 Ciechanów

Nowoczesny nauczyciel- wzrost

kwalifikacji kadry pedagogicznej

z Gminy Miejskiej Ciechanów

991 001,52 zł

0,00 zł

67,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej


132 KL/13764/11/9.4. POKL.09.04.00-14-022/11

Polski Związek Lekkiej

Altetyki

ul. Mysłowicka 4, 01-

612 Warszawa

Nauczyciel - instruktorem sportu

lekkiej atletyki

1 751 765,00 zł

0,00 zł

67,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

133 KL/13738/11/9.4. POKL.09.04.00-14-120/11

Stowarzyszenie Pomocy

Dzieciom i Dorosłym

ul. Zubrzyckiego 2, 26-

600 Radom

Kwalifikacje nauczyciela kluczem

do rozwoju ucznia

945 120,00 zł

0,00 zł

67,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

134 KL/13828/11/9.4. POKL.09.04.00-14-122/11 ECORYS POLSKA Sp.zo.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845

Warszawa

"Mediator w szkole" - Szkolenia

dla kadry pedagogicznej z

zakresu przeciwdziałania

zachowaniom agresywnym

młodzieŜy

688 670,00 zł

0,00 zł

66

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

135 KL/13866/11/9.4. POKL.09.04.00-14-148/11

Akademia Szybkiej Nauki

Tadeusz Buzarewicz

ul. Kormoranów 10, 11-

600 Radzieje

Kompetencje trenerskie szansą na

przekwalifikowanie dla

nauczycieli

490 154,90 zł

0,00 zł

66

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

136 KL/13730/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-080/11

Gmina Goworowo/Zespół

Szkół nr 1 w Goworowie

ul. Goworówek 43a, 07-

440 Goworowo

Dlaczego nie! - nauczyciel

uczniem na kursach języka

angielskiego

1 488 431,00 zł

0,00 zł

64,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

137 KL/13847/11/9.4. POKL.09.04.00-14-126/11 WPQ Wojciech Piotrowski

ul. Dolna 39, 05-802

Pruszków

Doskonalenie Kadr Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w

Nowej Wsi - II

194 259,80 zł

0,00 zł

63

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

138 KL/13836/11/9.4. POKL.09.04.00-14-128/11

HEUREKA edukacyjna

firma szkoleniowo-doradcza

Magdalena Korsak

Mali badacze - metoda projektów

ul. Sady śoliborskie

badawczych w edukacji

3/42, 01-772 Warszawa

przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

301 050,00 zł

0,00 zł

63

Odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej


139 KL/13830/11/9.4. POKL.09.04.00-14-089/11 Lingua Nova sp. z o.o.

ul. Wspólna 41/ p.II ,00-

519 Warszawa

Język angielski - lepiej uczysz,

skuteczniej nauczysz

461 380,65 zł

0,00 zł

63

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

140 KL/13884/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-152/11

Edukacja sp. z o.o.

ul. Nowa 19, 05-420

Józefów

Edukacja przyszłosci -

zwiększenie więdzy nauczycieli z

województwa mazowieckiego z

zakresu wykorzystania mediów w

szkole.

373 630,00 zł

0,00 zł

62,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

141 KL/13616/11/9.4. POKL.09.04.00-14-116/11

Gmina Otwock/Oświata

Miejska w Otwocku

ul. Andriollego,76 05-

400 Otwock

Forum pomocy psychologicznopedagogicznej

250 020,00 zł

0,00 zł

60,5

Odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

142 KL/13804/11/9.4. POKL.09.04.00-14-025/11

Stowarzyszenie Inicjatyw

Samorządowych

ul. Narutowicza Nowoczesne Kadry Szkolnictwa

56A/106, 20-016 Lublin Zawodowego

976 890,00 zł

0,00 zł

60

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

143 KL/13807/11/9.4. POKL.09.04.00-14-024/11

Stowarzyszenie Inicjatyw

Samorządowych

ul. Narutowicza

56A/106, 20-016 Lublin

Akademia Nowoczesnego

Pracownika Oświaty

978 930,00 zł

0,00 zł

59,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

144 KL/13776/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-070/11

Centrum Szkoleniowe A-Z

Marzena Roth

ul. 3 Maja 26/35, 05-

120 Legionowo

Kontrola zarządcza jako

narzędzie budowania jakości w

placówkach oświatowych

209 600,00 zł

0,00 zł

58,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

145 KL/13857/11/9.4. POKL.09.04.00-14-158/11

Stowarzyszenie Praktyków

Dramy "STOP-KLATKA"

ul. 11 Listopada 10/33a,

03-446 Warszawa

Dramowa Akademia

Nauczycielska - podnoszenie

kwalifikacji zawodowych

nauczycieli i nauczycielek z

terenu województwa

mazowieckiego

890 428,40 zł

0,00 zł

53,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej


146 KL/13605/11/9.4. POKL.09.04.00-14-038/11

Centrum szkoleniowe A-Z

Marzena Roth

ul. 3 Maja 26/35, 05-

120 Legionowo

Akademia liderów pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

553 760,00 zł

0,00 zł

53

Odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

147 KL/13827/11/9.4. POKL.09.04.00-14-091/11

Fundacja Edukacji i Dialogu

Społecznego "Pro Civis"

ul. Królewska 27/171,

00-060 Warszawa

"Wyrównać szanse" 189 829,28 zł

0,00 zł

47

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

148 KL/13851/11/9.4. POKL.09.04.00-14-139/11 BIDADARI Sp. z o.o.

ul. Garwolińska 6/32,

04-350 Warszawa

Wyjazdy studyjne dla

mazowieckich nauczycieli

207 130,00 zł

0,00

45,5

odrzucony - z powodu

nieuzyskania minimum

punktowego w zakresie

kryteriów w części B karty

oceny merytorycznej

149

KL/13746/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-150/11

Doradztwo Techniczne

Zygmunt Maria Szelągowski

ul. Myśliwska 7a, 05-

126 Nieporęt

Nowoczesne metody nauczania

języka angielskiego

131 753,00 zł

0,00 zł

0

odrzucony z powodu

niespełnienia kryteriów

wskazanych w części A karty

oceny merytorycznej

150 KL/13752/11/9.4. POKL.09.04.00-14-004/11 Gmina Orońsko

ul. Szkolna 8, 26-505

Orońsko

e-dukacj@ w Publicznej Szkole

Podstawowaej im. Józefa Brandta

w Orońsku – kompetencje

nauczycieli do kształcenia

multimedialnego

74 327,42 zł

0,00 zł

0

odrzucony z powodu

niespełnienia kryteriów

wskazanych w części A karty

oceny merytorycznej

151 KL/13784/11/9.4. POKL.09.04.00-14-098/11 Personel Profit Sp.z.o.o.

ul. Obrońców

Westerplatte 37, 81-

706 Sopot

Akademia Nauczyciela w

województwie mazowieckim

2011-2013

1 420 740,65 zł

0,00 zł

0

odrzucony z powodu

niespełnienia kryteriów

wskazanych w części A karty

oceny merytorycznej

152 KL/13785/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-156/11

Centrum Edukacji

Niestacjonarnej Spółka z

ograniczoną

odpowiedzialnością

ul. Fredry 2, 30-605

Kraków

Z edukacji do biznesu - nauczanie

dorosłych dla pracowników

oświaty

1 948 795,00 zł

0,00 zł

0

odrzucony z powodu

niespełnienia kryteriów

wskazanych w części A karty

oceny merytorycznej

153 KL/13793/11/9.4. POKL.09.04.00-14-092/11 Powiat Miński

ul. Kościuszki 3, 05-

300 Mińsk Mazowiecki

e-dukacj@ w szkole –

kompetencje nauczycieli do

kształcenia multimedialnego w

dydaktyce szkolnej

98 794,58 zł

0,00 zł

0

odrzucony z powodu

niespełnienia kryteriów

wskazanych w części A karty

oceny merytorycznej


154 KL/13801/11/9.4. POKL.09.04.00-14-032/11

Gmina Miasto Stołeczne

Warszawa/Szkoła

Podstawowa nr 316 im.

Astrid Lindgren w

Warszawie

ul. Szobera 1, 01-318

Warszawa

e-Belfer i Junior - ICT w

nauczaniu wczesnoszkolnym w

Szkole Podstawowej nr 316 im.

Astrid Lindgren w Warszawie

95 202,32 zł

0,00 zł 0

odrzucony z powodu

niespełnienia kryteriów

wskazanych w części A karty

oceny merytorycznej

155 KL/13802/11/9.4. POKL.09.04.00-14-030/11

Gmina Sochaczew/Zespół

Szkół w Wyczółkach

ul. Wyczółki 21A, 96-

500 Sochaczew

e-dukacj@ w Zespole Szkół w

Wyczółkach – kompetencje

nauczycieli do kształcenia

multimedialnego

67 267,62 zł

0,00 zł

0

odrzucony z powodu

niespełnienia kryteriów

wskazanych w części A karty

oceny merytorycznej

156 KL/13815/11/9.4.

POKL.09.04.00-14-117/11

Powiat Miński

ul. Kościuszki 3, 05-

300 Mińsk Mazowiecki

Nowoczesna szkoła e-

dukacja@nauczycieli

67 613,70 zł

0,00 zł

0

odrzucony z powodu

niespełnienia kryteriów

wskazanych w części A karty

oceny merytorycznej

157 KL/13818/11/9.4. POKL.09.04.00-14-019/11 Gmina Otwock

ul. Armii Krajowiej 5,

05-400 Otwock

e-dukacj@ w Gimnazjum Nr 3

im. Tomasza Morusa w Otwocku

– kompetencje nauczycieli do

kształcenia multimedialnego

97 531,32 zł

0,00 zł

0

odrzucony z powodu

niespełnienia kryteriów

wskazanych w części A karty

oceny merytorycznej

158 KL/13835/11/9.4. POKL.09.04.00-14-065/11

Warszawsko-Mazowiecka

Federacja Sportu

ul. GraŜyny 13/15/1, 02-

Mazowiecka Akademia Trenerska 1 479 653,00 zł

548 Warszawa

0,00 zł

0

odrzucony z powodu

niespełnienia kryteriów

wskazanych w części A karty

oceny merytorycznej

101 365 605,44 zł 59 855 782,55 zł

* Pozytywnie oceniony / Pozytywnie oceniony - do negocjacji / Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych / Odrzucony z powodu niespełniania kryterium/kryteriów, wskazanych w części A karty oceny merytorycznej / Odrzucony z powodu nieuzyskania

minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej

More magazines by this user
Similar magazines