Prezentacja - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

odpowiedzialnybiznes.pl

Prezentacja - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ogłoszenie Raportu

ODPOWIEDZIALNY

BIZNES W POLSCE 2006.

Dobre praktyki.

Warszawa, 26 marca 2007


O Forum

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest

pierwszą i jedyną organizacją

w Polsce, zajmująca się CSR –

Corporate Social Responsibility

w kompleksowy sposób

• 7latdynamicznej działalności

• Członek CSR Europe


Działania Forum

Promowanie odpowiedzialnego biznesu

Baza wiedzy

www.odpowiedzialnybiznes.pl

Newsletter


Działania Forum

Promowanie odpowiedzialnego biznesu

Doroczna konferencja

Targi Dobrych Praktyk Biznesowych

Rozmowy o odpowiedzialnym

biznesie

Publikacje


Działania Forum

Wsparcie dla firm we wdrażaniu

zasad CSR


Działania Forum

Analiza kierunków rozwoju CSR

w Polsce i na świecie

Roczny Raport

Odpowiedzialny biznes w Polsce

Badania

• CSR w nowych krajach UE –

badanie realizowane wspólnie z

UNDP na zlecenie Komisji

Europejskiej

• Menedżerowie 500

i odpowiedzialny biznes –

wiedza, postawy, praktyka


Raport

Odpowiedzialny

Biznes w Polsce

2006.

Dobre praktyki.


Raport 2006 - statystyki

6 wypowiedzi ekspertów

68 dobrych praktyk

14 (21 w 2005) – miejsce pracy

16 (12) – rynek

38 (27) – społeczeństwo

20 fragmentów artykułów prasowych

Wydarzenia:

32 (26) – kampanie społeczne

28 (16) – konferencje, spotkania

24 (24) – konkursy, inicjatywy

12 (7) – raporty, badania


Badanie PRowców

W jakim zakresie dział PR odpowiedzialny jest

za działania CSR:

Inicjowanie działań z zakresu CSR

Komunikacja na temat strategii CSR

dpowiedzialność za realizację i rozwój strategii CSR

Za CSR odpowiada powołany do tego specjalista lub

osobna jednostka w firmie

12,7

58,74

71,43

66,67

Inna

6,35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%


Badanie PRowców

•Większość ankietowanych uważa CSR za

długotrwałe działanie, które powinno być

związane z całościową strategią biznesową

firmy

• Ponad 1/3 badanych respondentów przyznała,

że wdraża całościową strategię CSR u klientów

• Przedstawiciele branży PR stopniowo zdają

sobie sprawę z tego, że CSR jest funkcją

zarządzania, która, realizowana przez każdy

dział firmy, przynosi wiele korzyści, zarówno

firmie jak i jej otoczeniu


Biznes a MIEJSCE PRACY (14)

• Wolontariat pracowniczy (6): Cadbury Wedel,

Citibank Handlowy, Commercial Union, DHL, Philip

Morris, Provident

• Etyka biznesu (2): PKN Orlen, Stoen

• Zaangażowanie pracowników w zarządzanie

firmą (2): DHL, Polkomtel

• Tworzenie/zachowanie miejsc pracy (1): TP SA

• Komunikacja (1): Grupa Żywiec

• Inne (2): życie prywatne-zawodowe

(Johnson&Johnson), równe szanse i różnorodność

(BP Polska)


Biznes a RYNEK (16)

• Edukacja (6): Bank BPH, GlaxoSmithKline, Microsoft,

Marketplanet, Michelin Polska, Nestlé Polska

• Dialog z interesariuszami (3): BAT, Danone, TP S.A.

• Zdrowie i bezpieczeństwo (2): Danone, PZU

• Ochrona środowiska (2): Orbis, Tesco

• Etyka biznesu (1): Commercial Union

• Równe szanse i różnorodność (1): Link

• Komunikacja (1): Danone


Biznes a SPOŁECZŃSTWO (38)

• Edukacja (20): Accenture, Apator, BP Polska, Bank

BISE, CANAL+ Cyfrowy, Cushman&Wakefield, Danone,

Deloitte, Gemius, IBM, Kompania Piwowarska, Metsä

Tissue, Microsoft, Philip Morris, Polpharma,

PricewaterhouseCoopers, Samsung, Stoen, TP SA, UPC

• Równe szanse i różnorodność (6): Kompania

Piwowarska, Nestlé Polska, Mikomax, Orbis, Philip

Morris, TP SA


Biznes a SPOŁECZŃSTWO cd.

• Zdrowie i bezpieczeństwo (5): Avon, McDonald’s,

Michelin Polska, PKN Orlen, Stoen

• Ochrona środowiska (5): Coca-Cola, IKEA-Recan,

Leroy Merlin, Polkomtel, Radisson SAS

• Budowanie społeczeństwa informacyjnego (1):

Microsoft

• Inwestycje społeczne (1): PZU


Kluczowe wnioski

Miejsce pracy – rozwój wolontariatu pracowniczego,

powstają kodeksy etyczne

Rynek – rozwija się dialog z interesariuszami i partnerstwo

Społeczeństwo – programy edukacyjne, promowanie

równych szans i polityki różnorodności

Komunikacja – nadal aktualne pytanie - jak komunikować

o CSR


www.odpowiedzialnybiznes.pl

Od dziś na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl

do pobrania:

• raport

• informacja prasowa

• prezentacja

• okładka raportu

+

wyszukiwarka Dobrych Praktyk!

www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre_praktyki


DZIĘKUJEMY!

More magazines by this user
Similar magazines