Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s ... - Buderus

buderus.sk

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s ... - Buderus

Technický popis 2

2.3 Rozmery a technické údaje plynových kondenzačných kotlov

2.3.1 Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35 a GB162-45

AKO výstup kondenzátu ∅ 30

GAS plynová prípojka R½

VK výstup vykurovacieho kotla ∅ 28

(svorkový skrutkový spoj R1)

RK spiatočka vykurovacieho kotla ∅ 28

(svorkový skrutkový spoj R1)

RS spiatočka zásobníkového ohrievača

vody

VS

výstup zásobníkového ohrievača vody

1) pri zabudovaní do skrine môže byť

odstup 0 mm

13/1 Rozmery a prípoje plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35 a GB162-45 (rozmery v mm)

13/2 Technické údaje plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35 a GB162-45

pokračovanie na nasledujúcej strane

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 13

More magazines by this user
Similar magazines