Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s ... - Buderus

buderus.sk

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s ... - Buderus

Regulácia vykurovania 4

4.3 Druhy regulácie

4.3.1 Regulácia v závislosti od priestorovej teploty

Pri tomto druhu regulácie je vykurovacie zariadenie, alebo

vykurovací okruh riadený v závislosti od teploty v referenčnej

miestnosti. Pre tento druh regulácie je vhodné použiť

ovládaciu jednotku RC20 alebo ovládaciu jednotku

RC35. Tieto zariadenia majú zabudovaný snímač priestorovej

teploty. Z tohto dôvodu sa tieto regulačné prístroje

pre regulovanie v závislosti od priestorovej teploty vždy inštalujú

v referenčnej miestnosti (→ 27/1).

K ovládacej jednotke RC35 možno pripojiť aj externý snímač

priestorovej teploty. Táto možnosť je určená pre prípady,

keď sa ovládacia jednotka RC35 nedá nainštalovať

v referenčnej miestnosti tak, aby bola jej pozícia vhodná

pre meranie priestorovej teploty a zároveň aj dostupná

pre manipuláciu užívateľom.

Poloha snímača priestorovej teploty

Aby sa zabránilo negatívnemu ovplyvňovaniu regulačného

prístroja, nesmie sa snímač teploty v miestnosti nachádzať

:

- na vonkajšej stene,

- v blízkosti okien a dverí,

- pri tepelných alebo chladiacich zdrojoch,

- v rohoch bez cirkulácie vzduchu,

- nad vyhrievacím telesom,

- na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu,

- v priamej blízkosti tepelného vyžarovania elektrických

prístrojov alebo iných prístrojov.

voľné

miesto

27/1 Poloha ovládacej jednotky RC20 alebo ovládacej jednotky

RC35 resp. externého snímača teploty v referenčnej miestnosti

(rozmery v m)

4.3.2 Regulácia v závislosti od vonkajšej teploty

Pri tomto druhu regulácie je vykurovacie zariadenie riadené

v závislosti od vonkajšej teploty.

Pre tento druh regulácie je potrebné použiť ovládaciu jednotku

RC35. Snímač vonkajšej teploty je súčasťou dodávky

ovládacej jednotky RC35. Ovládacia jednotka

RC35 môže byť namontovaná vo vykurovacom kotle.

Poloha snímača vonkajšej teploty

Snímač vonkajšej teploty musí byť nainštalovaný tak, aby

meranie vonkajšej teploty nebolo ovplyvňované (→ 27/2).

Preto musí byť umiestnený vždy na severnej strane budovy.

nesprávne

správne

Snímač vonkajšej teploty nesmie byť namontovaný :

- nad oknami, dverami a vetracími otvormi,

- pod žalúziami, balkónom alebo strechou.

27/2 Rozmiestnenie snímačov vonkajšej teploty

4.3.3 Regulácia v závislosti od vonkajšej teploty so spínaním podľa priestorovej teploty

V prípade regulácie v závislosti od vonkajšej teploty so spínaním

podľa priestorovej teploty sú skombinované výhody

oboch vyššie opísaný základných druhov regulácie.

Tento druh regulácie si vyžaduje montáž ovládacej jednotky

RC35 resp. externého snímača priestorovej teploty

alebo dodatočnej ovládacej jednotky RC20 v referenčnej

miestnosti (→ 27/1).

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 27

More magazines by this user
Similar magazines