Kupon konkursowy do wydrukowania - BASF Polska

basf.pl

Kupon konkursowy do wydrukowania - BASF Polska

Kup min. 50 litrów lub więcej, preparatu Capalo od 01.03.2012 do 31.05.2012 r.*

Wyślij kupon promocyjny wraz z dowodem zakupu, a otrzymasz zestaw dysz

do zabiegów fungicydowych firmy Lechler!

Szczegóły na

www.agro.basf.pl,

pod numerem

infolinii 22 570 99 90

oraz u przedstawicieli

BASF.

Adres wysyłki

kuponów:

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 154

02-326 Warszawa

Za każde 50 litrów Capalo zestaw 25 dysz polimerowych LU 120-04 lub

za każde 200 litrów Capalo zestaw 36 dysz LU 120-04 C z wkładką ceramiczną lub

za każde 400 litrów Capalo zestaw 36 dysz IDKT 120-04 dwustrumieniowych, eżektorowych.

* Ilość nagród w promocji ograniczona


KUPON ZGŁOSZENIOWY PROMOCJI „Zyskaj więcej z Capalo”

Nazwa / Imię i nazwisko

Uczestnika Promocji

Ulica

Numer

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy

e-mail

Ilość zakupionego

produktu Capalo (L)

Przystępuję

do Promocji jako:

Wybieram dysze:

(podaj liczbę zestawów)

osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą

Powierzchnia

uprawy zbóż (ha)

osoba prawna prowadząca gospodarstwo rolne

polimerowe (LU 120-04) z wkładką ceramiczną (LU 120-04C) eżektorowe (IDKT 120-04)

Deklaruję udział w promocji „Zyskaj więcej z Capalo” na zasadach określonych w regulaminie

ww. promocji. Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem Promocji i w pełni go akceptuję.

Data i czytelny podpis Uczestnika Promocji

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie powyżej danych

osobowych przez BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 154,

02-326 Warszawa, w celu realizacji Promocji oraz na przekazanie przez BASF Polska Sp. z o.o.

moich danych osobowych podmiotom należącym do grupy kapitałowej BASF i innym podmiotom

w celu realizacji Promocji, a także na przetwarzanie moich danych osobowych przez wymienione

podmioty. Wyrażam zgodę na aktualizację przekazanych przeze mnie danych osobowych przez

BASF Polska Sp. z o.o. Oświadczam, że podałem moje dane osobowe dobrowolnie oraz zostałem

poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania.

Data i czytelny podpis Uczestnika Promocji

Wyrażam niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczących BASF

Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa

i niniejszym udostępniam BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie

154, 02-326 Warszawa swoje dane osobowe udostępnione przeze mnie powyżej w celach

marketingowych, a w szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego

(w tym korespondencji drogą elektroniczną – e-mail lub SMS), w celu przekazania informacji

handlowych dotyczących BASF Polska Sp. z o.o. oraz promocji produktów i usług, będących

przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o. Wyrażam zgodę na przekazanie przez

BASF Polska Sp. z o. o. moich danych osobowych podmiotom należącym do grupy BASF oraz

innym podmiotom w celu wykonania akcji promocyjnych BASF Polska Sp. z o.o. Wyrażam

zgodę na aktualizację przekazanych przeze mnie danych przez BASF Polska Sp. z o.o.

Oświadczam, że podałem moje dane dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o prawie

dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania.

Data i czytelny podpis Uczestnika Promocji

More magazines by this user
Similar magazines