Views
3 years ago

Olivera Kovačević, Žene koje Srbija voli - Magazin

Olivera Kovačević, Žene koje Srbija voli - Magazin

Olivera Kovačević, Žene koje Srbija voli -

Piše: Da na Dostanić, fotograje Andrej Damnjanović ŽENEKOJESR B IJA VOLI O livera K o vačević, u red n ik i vo d itelj em isije „D a, M o žd a, N e” n a R T S devojka Ja sam samohrana P olitičke tok šou programe: „Večeras slobodni”, „K lopka”, „O ko” i „D a, M ožda, N e” potpisuje ista osoba, novinarka O livera K ovačević.O va rođenja Zrenjaninka (43), sa pravom se može pohvaliti da i kada ne radi, a takvih trenutaka je vrlo malo, uvek intrigira javnost.D ok jedni hvale njen rad, drugi smatraju da ona nije ništa posebno na našem medijskom nebu.I pored svega, nikoga nikada nije ostavljala ravnodušnim, čak ni kada se prva slikala za naslovnicu „Plejboja” (za srpsko i crnogorsko tržište). N ema „dlake na jeziku”, bilo sa sagovornicima, kolegama, urednicima ili prijateljima.O tvoreno priča o svemu i apsolutno je svesna svojih kvaliteta.Skoro ništa je ne može pokolebati i izbaciti iz takta.Prava „čelična ledi” srpskog novinarstva. Šta vas vezujete za detinjstvo - D etinjstvo sam provela u Banatu, pa i danas imam svoje omiljene maršute po vojvođanskojravnici i poglede gde mi neko drvo u daljini smeta, jer narušava liniju između žita i neba. U glavnom se iz detinjstva ne sećam onih stvari koje pamte moji prijatelji sa kojima sam odrastala.K ada, kao pre neki dan, razgovaramo o tome, imam osećajkao da nismo iste događaje živeli. Sećam se detinjstva po biciklu i po prašini, po atmosferi i mirisima kuća, ulica, vremena...Zbog toga su mi bliski veliki vojvođanski pesnici Bora Vitorac i M ika A ntić, jer prepoznajem te osećaje i fotograje.M om detinjstvu je zbog strogog vaspitanja nedostajalo više blesavosti.M oja prijateljica M ara K ern mi na to uvek doda da to i danas nadoknađujem, samo što ja to ne primećujem. LJUBOMORNA NA BRATA D a li ste kao devojčica vodili glavnu reč u društvu i koliko vas je slušao m lađi brat M ile - M ajka me je stalno oblačila u nekakve haljine, a otac insistirao da me šišaju na kratko i zvao me „sine“.Sin je došao četiri godine kasnije.Bio je lepši, blagorodniji i voljeniji od mene.M ojbrat je zbog toga morao biti kažnjen.Zadatak mi je 46 l Ona www.onamagazin.com bio da ga čuvam i to sam odgovorno činila, ali i sama sebi dodelila pravo da samo ja mogu da ga kažnjavam.U živala sam kada padne sa bicikla, izmislila sam igru da ko brže pojede - ima pravo da jede od drugog.N a tu igru je uvek nasedao. Sve sam mu jela.Tukla sam ga na kvarno i ucenjivala da ne sme da me cinkari.Valjda se zbog toga još uvek iskupljujem pažnjom prema njemu.To je ljubav - kada me posle svega može voleti. Jednom ste izjavili da vam je tada biciklbilo om iljeno prevozno sredstvo.A danas - I danas.O božavam bicikl marke BM W ! Bili ste đak generacije u gim naziji.D a li vas je već tada interesovalo novinarstvo ili ne - Sigurna sam da mi je iz logike poklonjena ocena, jer da nije tako - bila bih golmanova riba. K oliki je bio preokret u vašem životu kada ste prešli u B eograd i upisali sociologiju na Filozofskom fakultetu - Beograd je veliki grad, ali ni ja nisam došla iz podsaharskih koliba.M oja cimerka i ja stanovale smo u ulici Strahinjića Bana i nervirale se što u blizini nema nijednog kaća.D anas, kada Nedavno sprovedeno istraživanje O na M agazina na tem u „Žene koje Srbija voli” pokazalo je da je nekoliciniSrpkinja pošlo za rukom da budu uspešne ivoljene u isto vrem e.Prvo ćem o ih predstaviti,a zatim ćem o vas pozvatida glasate za „Najvoljeniju” m eđu njim a. prođem pored tog stana, nerviram se još više, jer nema ulaza bez kaća.Pamtim tajperiod po lipama i otvorenim prozorima iza kojih je dopirala pesma sa odjavne špice „Boljeg života“.Pre nekoliko godina, prolazeći istim ulicama iza otvorenih prozora čula sam glasove i raspravu iz moje emisije, koje je nadjačavala muzika i žamor iz kaća u ulici Strahinjića Bana.Inače, sociologiju bi svako morao da studira, bar tri semestra. U to vrem e ste pevali i u horu “Branko K r- sm anović”.Zbog čega niste nastavili sa pevanjem - O d „K rsmanca“ su mi ostali prijatelji, napamet naučene „K armina Burana“, Verdijev i M o- cartov „Rekvijem“, više liturgija... D anas, kada odem na liturgiju u crkvu, ne mogu da slušam

Žene koje Srbija voli: Tanja Peternek Aleksić - Magazin
Ivana Kuzmanovic, književnica i love-life coach - Magazin
šta naši ljudi misle o austriji, austrijancima, turcima - BUM Magazin
ŽENE KOJE SRBIJA VOLI: princeza Jelisaveta ... - Magazin
Dr Vojo Milošević - Magazin
Mira Bein: Moj život sa strancem - Magazin
Biljana Kovačević – Vučo, (LOŠA) PROŠLOST I DALJE ŽIVI
STATUS Magazin za političku kulturu i društvena ... - HercegBosna
Jelena Stupljanin, Idi kuda te srce vodi - Magazin
Ljiljana Pejčić Sončini (77): Lepo je i zrelo doba - Magazin
Dejan Stojiljkovic, Duge noci i crne zastave.pdf - Magazin