Views
3 years ago

tukaj - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice

tukaj - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice

tukaj - Visoka Å ola za zdravstveno nego

VODSTVO Datum: 22. 12. 2011 Tel.: 04/5869 362, e-pošta: jzurc@vszn-je.si Štev.: 01/02-021/11-JZ ŠTUDENTOM 1. LETNIKA REDNEGA ŠTUDIJA ZADEVA: Obvestilo o izvedbi drugega predavanja in praktične delavnice za pridobivanje znanj in veščin za učinkovitejši študij v okviru izvedbe Informativnih vaj Spoštovane študentke, spoštovani študenti 1. letnika rednega študija! Obveščamo vas o drugem predavanju s področja izobraževanja za pridobitev znanj in veščin za učinkovitejši študij z naslovom »Načrtovanje izpitnih obveznosti«. Predavatelj drugega predavanja bo doc. dr. Marko Radovan iz Oddelka za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predavanje bo potekalo v obsegu treh pedagoških ur, in sicer v torek, 3. 1. 2012, od 12.00 do 14.15 ure, v Predavalnici 1. Predavanje s praktičnimi prikazi in vajami bo vključevalo naslednje tematike: - Načrtovanje študijskih ciljev; - Tehnike organizacije časa s poudarkom na načrtovanju opravljanja izpitov; - Pristopi k učenju in učne strategije. Vso potrebno gradivo boste prejeli na samem izobraževanju. Predavanje se izvaja na pobudo Študentskega sveta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, študentov tutorjev in potrditve predloga na 2. redni seji Senata VŠZNJ, dne 16. 11. 2011. Udeležba je obvezna za vse študente 1. letnika rednega študija na študijskem programu prve stopnja Zdravstvena nega, saj aktivnost sodi v okvir izvedbe Informativnih vaj pri predmetu Zdravstvena nega 1, zato se bo preverjala prisotnost. S spoštovanjem, Prodekanja za izobraževanje doc. dr. Joca Zurc D E K A N J A doc. dr. Brigita Skela Savič Poslati: - študenti 1. letnika rednega študija študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega 1 - ga. Marija Mežik Veber, koordinatorica kliničnega usposabljanja - Študentski svet VŠZNJ - ga. Karmen Romih, predstojnica Katedre za zdravstveno nego - doc. dr. Ivica Avberšek-Lužnik, predstojnica Katedre za temeljne vede - dr. Saša Kadivec, viš. pred., v. d. predstojnica Katedre za družbene vede - mag. Barbara Habe Sintič, glavni tajnik - Referat za študijske in študentske zadeve - tu - Dekanat – tu

dr. Brigita Skela Savič - Visoka Šola za zdravstveno nego Jesenice
tukaj - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
Vodnik po Å¡tudijskih programih UP Turistica Visoka Å¡ola za turizem ...
Informacije o Å¡tudiju - Visoka Å¡ola za upravljanje in poslovanje Novo ...
tukaj - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
Informacije o Å¡tudiju - Visoka Å¡ola za upravljanje in poslovanje Novo ...
Vabilo na dogodek - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
DIPLOMSKO DELO - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
LETNO POROČILO - Visoka Šola za zdravstveno nego Jesenice
prijavnica – udele ž enci - Visoka Šola za zdravstveno nego Jesenice
Na podlagi 48 - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
Na podlagi 48 - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
Program - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
DIPLOMSKO DELO - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
VISOKA Å OLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE ...
Na podlagi 48 - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
prijavnica – udele ž enci - Visoka Šola za zdravstveno nego Jesenice
letno poročilo za leto 2011 - Visoka Šola za zdravstveno nego ...
V skladu s 76 - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
P R O G R A M - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
HIÅ NI RED VÅ ZNJ - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
etiologija in patologija debelosti - Visoka Å ola za zdravstveno nego ...
P R I J A V N I C A - Visoka Å ola za zdravstveno nego Jesenice
letno poročilo za leto 2009 - Visoka Šola za zdravstveno nego ...
Katalog informacij javnega značaja - Visoka Šola za zdravstveno ...
Navodila za pripravo izvlečka - Visoka Šola za zdravstveno nego ...
Ogled zbornika v PDF obliki - Visoka Å ola za zdravstveno nego ...
ZIB Bilten, 9. 3. 2011 (str. 4 in 5) - Visoka Å ola za zdravstveno nego ...
Področja diplomskih del Katedre za zdravstveno nego
Å tudijski program 1. stopnje Zdravstvena nega - Visoka Å¡ola za ...