Županijska kronika broj 211 - Osječko baranjska županija

obz.hr

Županijska kronika broj 211 - Osječko baranjska županija

ISSN 1331-288X

www.obz.hr

ŽUPANIJSKA KRONI KA

INFORMATIVNI BILTEN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, 15. srpnja 2012.

Godina XIX. broj 211


"Županijska kronika", Informativni bilten Osjeko-baranjske županije

Izdaje: Osjeko-baranjska županija

tajnistvo@obz.hr

Osijek, Trg Ante Starevia 2. tel. 221-501

Uredništvo:

dr.sc. Davor Bruni, glavni i odgovorni urednik,

Saša Forgi, Ivan Karali, Gordana Kibel, Ljerka Ništ-Kokolari

Grafička priprema i tisak:

Grafika Osijek


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 3

U OVOM BROJU

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

26. sjednica 10. srpnja 2012.: Izvještajna skupština * Vijećnici su pitali

ŽUPAN

Sastanak 19. lipnja 2012.: Osnivanje županijskog One Stop Service centra * Sastanak 12. srpnja

2012.: Projekti obnove po načelima održive gradnje

GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

44. sjednica 12. srpnja 2012.: Zapošljavanje i inspekcijski nadzor

SUSRETI I SASTANCI

Tribina o stanju i perspektivama poljoprivrede * Seminar Transparency Internationala u Osijeku *

Glavna skupština Matice hrvatske u Osijeku

ŽUPANIJSKI PROJEKTI

Osječko-baranjska županija certifi cirana za strana ulaganja * One Stop Service centar u

Osječko-baranjskoj županiji * Povoljno kreditiranje projekata iz IPA programa * Sporazumi za

katastarsko-geodetsku izmjeru za Marijance i Donju Motičinu * Novi sustavi navodnjavanja

Poljoprivrednog instituta i u Ernestinovu * Muzej vina u Zmajevcu * Pušteni zečevi u lovište LD

Đakovo * Fazani za lovačko društvo Srndać iz Belog Manastira * Izgradnja ceste Popovac -

Kamenac * Sporazum o osiguranju vatrogasaca

MEĐUNARODNI KONTAKTI

BIOS - temeljni kamen za novu halu

SKUPOVI I SVEČANOSTI

Konferencija o regionalnoj suradnji u području zapošljavanja, obrazovanja i socijalne

uključenosti * Komemoracija u povodu Dana državnosti * Županijski vijenac na spomen obilježje

u Tenji * Počast žrtvama komunizma na Crnom potoku * Svečanosti obilježavanja Dana osječkih

branitelja * 21. obljetnica 107. brigade HV * 140 godina DVD Osijek Gornji Grad * Župan Šišljagić

kum zastavi DVD-a Semeljci * Susreti prijateljstva u Drenju * Svečano otvorena svinjogojska farma

OPG-a Jančo iz Punitovaca * Otvoren bazen u Belišću * Predstavljena monografi ja

Svjetlo i zemlja - Slavonija, Baranja i Srijem

MANIFESTACIJE

46. Đakovački vezovi * 25. Bonavita u Trnavi * XII. ocjenjivanje slavonskog kulena *

11. Grahijada u Belom Manastiru * Posilo uz tamburu * Regata Osijek-Aljmaš * Međužupanijski

susreti djece hrvatskih branitelja


4 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

26. sjednica

10. srpnja 2012.

IZVJEŠTAJNA

SKUPŠTINA

Sukladno svom godišnjem Planu rada Županijska skupština je svoju 26. sjednicu, posljednju pred

godišnje odmore, posvetila razmatranju stanja prezentiranog nizom izvješća i informacija. Među 30

točaka dnevnog reda, 10 mjesta su zauzele informacije, a 12 izvješća pretežito trgovačkih društava i ustanova.

No, u raspravi o dnevnom redu župan dr.sc. Vladimir Šišljagić zatražio je odlaganje razmatranja

Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu zbog nenajavljene odsutnosti Vinka Ljubičića,

ravnatelja ove ustanove. Župan je ocijenio da se Izvješće o radu i poslovanju za 2011. godinu u ovim

okolnostima ne može kvalitetno obrazložiti, što je Skupština jednoglasno prihvatila, te utvrdila dnevni

red koji je obuhvatio točke:

1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Skupštine Županije

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika

3. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

4. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije

5. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije

6. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije

i radu Turističke zajednice Županije

7. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije

8. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske

županije u 2011. godini

9. Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske

županije u 2011. godini

10. Prijedlog Rebalansa Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječkobaranjske

županije u 2012. godini

11. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2011. godini

12. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2011. godinu

13. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2011. godinu

14. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2011. godinu

15. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2011. godinu

16. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o., Donji Miholjac za 2011. godinu

17. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2011. godinu

18. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i

regionalnu suradnju za 2011. godinu

19. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

za 2011. godinu

20. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 5

21. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

u 2011. godini

22. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječkobaranjska

županija u 2011. godini

23. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske

županije

24. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije

25. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije

26. Prijedlog Odluke o financiranju troškova ogrjeva na području Osječko-baranjske županije u 2012.

godini

27. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

28. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama statuta srednjih škola

čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Škole za

tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek

b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Srednje

strukovne škole Braće Radića Đakovo

c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke

škole Antuna Horvata Đakovo

29. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna

Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2012. godine

30. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje

Osječko-baranjske županije


6 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

O problemima žetve i cijene pšenice

Povodom Informacije o stanju i problematici

biljne proizvodnje vijećnik Pavo Šarčević istaknuo

je da je vidljiva promjena strukture biljne

proizvodnje što je izuzetno važno zbog ulaska

Hrvatske u Europsku uniju, međutim i dalje se ne

radi na prerađivačkim i skladišnim kapacitetima.

Vijećnik Željko Franjić ustvrdio je da je žetva

pšenice gotova i da će se na području Županije

požnjeti oko 250.000 tona pšenice, a u Hrvatskoj

oko 700.000 tona, dok su potrebe na razini Hrvatske

približno 550.000 tona pšenice. Iako zadnje

desetljeće prinosi nisu bili ovako dobri, proizvođači

ne mogu biti zadovoljni cijenom od 1,35 kuna po

kilogramu koja ne pokriva troškove proizvodnje.

Za usporedbu, cijena pšenice na svjetskoj burzi je

1,57 kuna po kilogramu. Vijećnik je istaknuo da,

s obzirom na troškove proizvodnje, mlinari imaju

dobit oko 60 kuna po 100 kg brašna, a pekari, od

prodaje kruha, 270 kn po 100 kg brašna. Stopa

PDV-a porasla je na 25%, cijena uree za 46%,

KANA za 20%, sjemenske robe za 10%, a cijena

goriva više puta je rasla. Problem su i licencirana

skladišta kojih je samo 9 na području Hrvatske,

a zapremine su 75.000 tona, od čega na područje

Županije otpada 11.000 tona što je nesrazmjerno

s obzirom na prinos od 250.000 tona na području

Županije.

privatne šume s obzirom da je od 100.000 hektara

šuma na području Županije, približno 24.000

hektara privatnom vlasništvu. Na to je Krunoslav

Filipović, predstavnik Hrvatskih šuma, odgovorio

da Hrvatske šume nemaju uvid u financijsko poslovanje

privatnih šumoposjednika, te bi Upravni

odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj ili jedinice

lokalne samouprave trebale dopuniti taj podatak.

Rebalans Plana građenja

i održavanja županijskih i

lokalnih cesta

Razmatrajući prijedlog Rebalansa Plana građenja

i održavanja županijskih i lokalnih cesta vijećnik

Ivica Čeme pozdravio je povećanje iznosa

za lokalnu cestu L 44093 Markovac Našički-Makloševac-Ceremošnjak-Granice-Rozmajerovac

sa

3 milijuna kuna na 4.385.000 kuna, kao i najavu da

će u 2013. godini cesta biti završena. Osim toga,

iznos je povećan i za lokalnu cestu L 44047 Le-

Stanje, gospodarenje

i zaštita šuma

U raspravi o Informaciji o stanju, gospodarenju

i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske

županije vijećnik Darko Vrtarić upitao je zašto

u podatke o šumskom doprinosu nisu uvrštene


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 7

denik-Andrijevac-Branimirovac-Lug Subotički s

2,5 milijuna kuna na 3 milijuna kuna, a cesta bi

također trebala biti završena u 2013. godini.

Kada će "zaživjeti" ULO hladnjača

Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o.

Osijek za 2011. godinu ponukalo je vijećnika

Ivicu Bogadija da upita - postoji li financijska

konstrukcija za izgradnju hladnjače, a vijećnika

Željka Bugarića da upita - kada će hladnjača biti

izgrađena.

Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić istaknuo je

da Županiji doista nedostaju skladišni kapaciteti.

Društvenim ugovorom trebali su se povezati

svi značajni subjekti, među kojima i Nacionalna

veletržnica, Regionalna veletržnica i proizvođači,

te zatvoriti financijska konstrukcija za ULO

hladnjaču. Nacionalna veletržnica trebala je participirati

s 5 milijuna kuna koje je Ministarstvo poljoprivrede

osiguralo 2011. godine za tu namjenu.

Međutim, Nacionalna veletržnica nikada nije prebacila

taj novac. Župan je naglasio da Regionalna

veletržnica mora biti vezana uz ULO hladnjaču

kako bi se ostvarilo cjelovito poslovanje. Međutim,

problem postoji i kod Regionalne veletržnice.

Naime, Regionalna veletržnica je pokrenuta na

inicijativu države koja je kao jamstvo za kredite

dala hipoteku na zemljište veletržnice. Stoga je

predlagano da potraživanja prema Regionalnoj

veletržnici država namiri tako da uđe u vlasničku

strukturu i da veletržnica zajedno s hladnjačom

napokon zaživi.

Pohvale Miholjačkom

poduzetničkom centru

Vijećnik Pavo Šarčević pohvalio je djelovanje

Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. koji

znači život za to područje u gospodarskom smislu,

a kao suprotni primjer naveo je poduzetnički centar

u Đakovu koji dvije godine nije imao uspjeha.

Izvješće o poslovanju

Zračne luke Osijek

nije prihvaćeno

Vijećnik Željko Bugarić složio se s prijedlogom

Župana da Skupština ne prihvati Izvješće

o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2011.

godinu. Međutim, vijećnik je naglasio da je ovoj


8 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

regiji zračna luka potrebna, bez nje bi se unazadila

perspektiva. Stoga se pred svaku upravu stavlja

veliki izazov kako bi se poslovanje unaprijedilo.

Vijećnik Franjo Gavran predložio je da

Vukovarsko-srijemska županija preuzme dio vlasništva

Zračne luke Osijek kako bi pokazala više

interesa za nju.

Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić je odgovorio

da Županija ima 20% udjela u vlasništvu Zračne

luke Osijek. Ona je nužna za pokretanje gospodarstva,

no opterećena je nizom problema. Jedan

od njih je i zakonska obveza da ima 44 zaposlena

što uzrokuje velike troškove koji se zbog opstanka

moraju smanjiti, nužna je promjena koncepcije

poslovanja, ali je problem i ulazak u zračni prostor

Srbije prilikom slijetanja zbog neriješenih odnosa,

kao i nacionalna aviokompanija koja nije zainteresirana.

Ono što je najvažnije u ovom trenutku

je donijeti konkretne mjere kako bi Zračna luka

Osijek opstala.

Župan Šišljagić je odgovorio da je više puta

upozoravao ravnatelje, no tu se radi o dugogodišnjim

problemima u zdravstvu. U financijskom

izvješću domovi zdravlja navode samo ono što je

naplaćeno, dok se kao prihodi ne knjiži ono što

se nije uspjelo naplatiti. Prihodi domova zdravlja

ne mogu pokriti rashode pa se iz decentraliziranih

sredstava približno 8 milijuna kuna godišnje

izdvajalo za pokriće tekućeg poslovanja, što je

ukinuto odlukom ministra. Župan je naglasio da

čitava koncepcija domova zdravlja nije održiva.

Nedostatni smještajni kapaciteti

domova za starije i nemoćne

Vijećnica Daria Paloš pohvalila je podnesenu

Informaciju o stanju socijalne skrbi i poslovanju

ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječkobaranjska

županija u 2011. godini. No, istaknula

je problem domova za starije i nemoćne osobe,

posebice u gradu Osijeku. Upozorila je na male

smještajne kapacitete, veliki broj osoba koje čekaju

smještaj, ali i veliki broj onih koji si smještaj

u domu ne mogu priuštiti. Apelirala je da se pronađe

neko rješenje kako bi se povećali smještajni

kapaciteti.

O gubicima domova zdravlja

Vijećnik Željko Bugarić istaknuo je da je

jedan dio ustanova stalno u gubicima te je upitao

može li Županija što napraviti da bi domovi zdravlja

unaprijedili svoja poslovanja.

Osvrnuvši se na prijašnji prijedlog Kluba vijećnika

HSP-a, vijećnica Daria Paloš upitala je

hoće li Vlada Republike Hrvatske održati tematsku

sjednicu u Osječko-baranjskoj županiji.

Nastavak radova na rekonstrukciji državne

ceste D2 Našice-Bizovac, s naglaskom na naselja

Jelisavci i Koška, te na koji će se način izvoditi ti

radovi, zanimalo je vijećnika Ivicu Čemea. Naime,

Župan je na jednoj od prethodnih sjednica

rekao da će se uputiti pismeni upit izvođaču radova

pa je vijećnika zanimalo je li odgovor stigao.

Nadalje, vijećnik je upozorio da u naselju Zoljani,

unatoč prolaznim rezultatima redovnog godišnjeg

nadzora inspekcije zaštite okoliša, posljednjih

mjeseci dolazi do povećane emisije neugodnih

mirisa. Zamolio je Župana da uputi upozorenje

odgovornom gospodarskom subjektu Našicecementu,

a potom pošalje i izvanrednu inspekciju

ukoliko bude potrebno.


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 9

Vijećnika Gorana Ilića zanimalo je koji su

planovi po pitanju promjene vlasničke strukture u

trgovačkim društvima u kojima Županija ima 26%

udjela. Naime, po ulasku u Europsku uniju društva

u kojima Županija ima udio neće se moći javljati

na javne natječaje koje će raspisivati Županija.

S obzirom da u Županiji postoji niz nastavnošportskih

dvorana u vlasništvu škola čiji je osnivač

Osječko-baranjska županija, vijećnik Zdravko

Vukić upitao je Župana koji su uvjeti korištenja

tih dvorana od strane športskih klubova, udruga

i pojedinaca.

Vijećnik Josip Marković istaknuo je problematiku

sanacije 16 odlagališta otpada na području

Osječko-baranjske županije. Iako postoje tri perspektivna

odlagališta na području Đakova, Donjeg

Miholjca i Belišća te su potpisani ugovori s Fondom

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o

financiranju sanacije u omjerima 60:40 ili 40:60,

jedinice lokalne samouprave njihovu sanaciju

neće moći financirati, a dio troškova prevalit će se

i na krajnje korisnike. Stoga je na prethodnoj sjednici

vijećnik predložio sastanak s predstavnicima

Fonda kako bi se promijenili omjeri financiranja

u korist jedinica lokalne samouprave. Naglasio

je da se, s obzirom na postojeće okolnosti, treba

pristupiti reviziji Županijskog plana gospodarenja

otpadom, a ne čekati strategiju s državne razine.

Zatražio je pisani podatak koliko se sredstava

uplaćuje u Fond, a koliko se tih sredstava vraća na

područje Županije. Nadalje, vijećnik se osvrnuo

i na Javni poziv Hrvatskih voda za predlaganje

projekata razvoja komunalnih vodnih građevina

za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje

otpadnih voda. Istaknuo je da su s područja

Valpovštine nominirani projekti u iznosu većem

od 100 milijuna kuna, a neslužbena povratna informacija

je da je odobren jedan projekt u iznosu

od 1,6 milijuna kuna, uz uvjet da će se ta sredstva

odobriti ako se poveća naknada za korištenje i zaštitu

voda. Zatražio je od Župana informaciju o

tome koji su sve projekti nominirani, a koji su od

njih prihvaćeni. S obzirom na brojne probleme u

Županiji, vijećnik je naglasio potrebu održavanja

tematskih sjednica s Vladom Republike Hrvatske

odnosno resornim ministarstvima i fondovima.

Vijećnik Šimo Barišić upitao je Župana hoće

li se prijevoz učenika srednjih škola sufinancirati

i u kojem omjeru.

Na problematiku nezavršene komasacije na

području grada Đakova osvrnuo se vijećnik Pavo

Šarčević i zamolio odgovor u pisanom obliku.

Istaknuo je da su građani, s obzirom na ponovne

izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, zabrinuti

za daljnje odvijanje procesa, ali i naknadu

štete.

Vijećnika Željka Franjića zanimalo je koje

će se mjere poduzimati za nastavak uređenja i očuvanja

ruralnog prostora značajne za razvoj poljoprivredne

proizvodnje i ruralnog turizma, te jesu

li poznati rezultati žetve.

Vijećnik Stjepan Sokol istaknuo je da je

Osječko-baranjska županija dobila certifikat

(ICPR) koji potvrđuje da je privlačna za inozemna


10 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

obratiti pozornost i u slučaju potrebe može se uputiti

i izvanredna inspekcija, a potom će se poduzeti

odgovarajući koraci sukladno nalazu inspekcije.

ulaganja. S obzirom da je u tijeku napredni program

certifikacije, zanimalo ga je što je tim programom

obuhvaćeno i koje su koristi za Županiju.

Vijećnik Darko Vrtarić naglasio je da su liječnici

koncesionari koji su u vlastitom prostoru

u neravnopravnom položaju u odnosu na liječnike

u domovima zdravlja kojima Županija refundira

iznos koncesije. Zatražio je da se utvrdi koliko je

takvih subjekata na području Osječko-baranjske

županije, te što se radi kako bi se taj neravnopravan

položaj ispravio kako se ne bi dogodilo da

liječnici ne mogu financirati održavanje svojih

ordinacija.

Župan je na drugo pitanje vijećnika Markovića

odgovorio da je Osječko-baranjska županija

predlagala regionalno odlagalište otpada koje će

obuhvatiti više županija. Međutim, Strategija gospodarenja

otpadom predviđa županijska odlagališta

pa je Županija poduzela sve moguće korake

za županijsko odlagalište otpada u okviru važeće

Strategije gospodarenja otpadom. S obzirom da je

bivša ministrica Holy najavljivala promjenu Zakona

o gospodarenju otpadom, izrada županijskog

Plana gospodarenja otpadom je zaustavljena. Ugovorena

sanacija 16 odlagališta otpada neće se završiti

u zadanom roku pa je Fondu predlagano da

se nastavi odlaganje u Belom Manastiru, Đakovu,

Valpovu, Donjem Miholjcu, Našicama i na Lončarici

u Osijeku. S obzirom na zakonske okvire,

Županija ne može poduzeti daljnje korake. Što se

tiče projekata koji su nominirani na Javni poziv

Hrvatskih voda Martin Marolin, pročelnik Upravnog

odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, pripremiti

će pisano izvješće za vijećnika Markovića.

Na pitanje vijećnika Ilića, Župan je najavio

da će se pokrenuti procesi prodaje 26% udjela

Osječko-baranjske županije u vodoprivrednim

poduzećima Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac,

Odvodnja d.d. Darda i Vuka d.d. Osijek, s tim da

Županija želi prodati cijeli paket od 26%.

Istaknuvši da je od 2003. godine ostalo približno

100.000 hektara neizmjerenog zemljišta na

razini Osječko-baranjske županije, vijećnika Antu

Kristića zanimalo je što je po pitanju geodetskokatastarske

izmjere učinjeno od tada i koji su planovi

za budućnost.

Na pitanja vijećnika odgovarao je župan

dr.sc. Vladimir Šišljagić. Vijećnici Paloš Župan

je odgovorio da je pisani poziv Vladi poslan i da

se očekuje odgovor, a vijećniku Markoviću da se

tematski sastanci u Županiji održavaju u kontinuitetu.

Na pitanje vijećnika Čemea o rekonstrukciji

državne ceste D2 Našice-Bizovac, Župan je odgovorio

da je u više navrata upućen upit Hrvatskim

cestama. Međutim, tu se radi o državnoj cesti pa

Županija ne može ništa više učiniti. Nadalje, inspekcijski

nalazi iz Zoljana su prolazni, ali će se


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 11

S obzirom da je školstvo u ozbiljnim financijskim

problemima, školama je preporučeno da

se korištenje nastavno-športskih dvorana izvan

redovite nastave naplaćuje, a ta sredstva koriste

za održavanje dvorana, odgovorio je Župan na

pitanje vijećnika Vukića. Prijedlog je da se korištenje

naplaćuje prema različitim kategorijama:

osnovne i srednje škola koje su u raznim športskim

udrugama 70 kn po satu, športske udruge 150 kn,

a rekreativci 200 kn po satu.

Vijećniku Barišiću Župan je odgovorio da je

u Državnom proračunu za sufinanciranje prijevoza

učenika srednjih škola osigurano 70 milijuna

kuna. Na sastanku u Ministarstvu znanosti, obrazovanja

i sporta, održanom 28. lipnja, dogovoreno

je da će od rujna do prosinca država subvencionirati

50% prijevoza, a ostatak Županija, jedinice

lokalne samouprave i roditelji. Problem je

usuglašavanje svih jedinica lokalne samouprave

oko omjera, što je zatraženo od Ministarstva. U

Proračunu Županije osigurano je 200.000 kuna za

prijevoz učenika. Nadalje, Župan je naglasio je

da se na prijevoznike ne može više utjecati oko

smanjenja cijene prijevoza.

Nadalje, Župan je zatražio od Upravnog odjela

za poljoprivredu i ruralni razvoj da za vijećnika

Šarčevića pripremi cjelovitu informaciju o komasaciji

na području grada Đakova.

Ruralni turizam strateška je odrednica Osječko-baranjske

županije, odgovorio je Župan na pitanje

vijećnika Franjića. Dobri su pokazatelji vezani

za broj noćenja i posjetitelja, postoji 60 obiteljskih

gospodarstava sa smještajnim kapacitetima i 12

vinskih cesta. Završen je projekt Wine Tour vrijedan

1,25 milijuna eura, a u pripremi je projekt

Turski put vrijedan 9 milijuna eura. Projektima i

manifestacijama koje provodi Županija pokušava

se integrirati poljoprivreda s autohtonom ponudom

i vinskim cestama, prirodnim ljepotama te

kulturnom i graditeljskom baštinom. Nadalje, žetva

je završena, a prinos je procijenjen na 4,2 tone

pšenice po hektaru što je približno 250.000 tona

na području Osječko-baranjske županije, dok se

na području Republike Hrvatske očekuje približno

700.000 tona. Ponuđena otkupna cijena je 1,35 kn

po kg, ali je na okolnim burzama cijena veća. Kao

daljnji problemi ostaju i licencirana skladišta čiji

je kapacitet približno 75.000 tona, kao i skladišnica

koja još uvijek nije u funkciji kao financijski

dokument.

Na pitanje vijećnika Sokola Župan je odgovorio

da certifikaciju provodi Ministarstvo poduzetništva

i obrta i da je taj projekt vrlo dobro

prihvaćen u Osječko-baranjskoj županiji koja je

osnovni certifikat i dobila, a u tijeku je i proces

stjecanja naprednog certifikata. Taj certifikat pokazuje

da Županija udovoljava potrebama da pruži

sve informacije i pomogne investitoru, ali je i izvrsna

promidžba Županije. U tu je svrhu potpisan i

Sporazum o osnivanju "One Stop Service Centre"

koji treba odgovoriti na sve izazove koji se stavljaju

pred investitora. Pritom se Županija orijentirala

na preradu voća i povrća gdje može mnogo toga

ponuditi investitoru.

Vijećniku Vrtariću Župan je odgovorio da su

privatnici doista oštećeni, ali i da se na to upozoravalo.

Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog

odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, pripremit će

za vijećnika informaciju o broju takvih subjekata.

Osječko-baranjska županija počela je 2003.

godine provoditi geodetsko-katastarsku izmjeru i

tada je 104.000 hektara bilo neizmjereno. Od tada

je utrošeno 38 milijuna kuna u projekt, a Županija

je u tom iznosu participirala s 12 milijuna kuna.

Do 2011. godine zaključeni su sporazumi za izmjeru

42.000 hektara, ugovori za 27.000 hektara,

a na 18.500 hektara izmjera je završena, odgovorio

je Župan na pitanje vijećnika Kristića.


12 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

Sastanak

19. lipnja 2012.

OSNIVANJE

ŽUPANIJSKOG "ONE STOP

SERVICE CENTRE"

U nastojanju stvaranja konkurentnog i privlačnog poslovnog okruženja te razvijanja vlastite osposobljenosti,

Osječko-baranjska županija se uključila u projekt "Razvoj investicijskog okruženja". Projekt je

realiziran u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i Delegacijom Europske unije

u Republici Hrvatskoj. Nakon uspješno provedenog Osnovnog programa, Osječko-baranjskoj županiji

je 26. rujna 2011. godine dodijeljen Certifikat - Croatian Investor Friendly Region.

Temeljem zahtjeva Ministarstva gospodarstva za proširenjem IPA projekta "Razvoj investicijskog

okruženja" koji je odobren od strane Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, potpisan je Addendum

Ugovora o uslugama za navedeni projekt čime je trajanje projekta produženo za još 12 mjeseci

(do kraja rujna 2012. godine), uz osigurano dodatno financiranje u iznosu od 940.410 eura. U okviru

predmetnog proširenja provodi se Napredni program certificiranja regija za ulaganje - ICPR. U okviru

Programa koji se provodi, jedna od najvažnijih aktivnosti je proaktivna promocija ICPR standarda u

Hrvatskoj i inozemstvu. Na tragu ostvarenja ovog projektnog cilja slijedi realizacija jedne od aktivnosti

koje predstavljaju proaktivnu promociju, a odnosi se na osnivanje "One Stop Service Centre". U osnivanju

ovog centra sudjeluju sve organizacije koje svojim radom mogu doprinijeti stvaranju jedinstvenog

središta na kojem će svi potencijalni ulagači dobiti pravovremene, korisne i potpune informacije. Ovaj

servis je zamišljen kao servis koji će istovremeno graditi povjerenje inozemnih ulagača u sustav podrške,

ali i Osječko-baranjsku županiju kao pouzdanog partnera, koji zna, hoće i može, u okviru svojih

nadležnosti, biti kvalitetan poslovni partner inozemnim ulagačima.

U veljači ove godine organiziran je sastanak s organizacijama koje će biti uključene u tzv. virtualni

"One Stop Service Centre" kako bi se pripremila podloga za potpisivanje sporazuma. Prema naputku

konzultanata i sukladno priručniku s preporukama Projekta, suglasnost za sudjelovanje u "One Stop

Service Centre" dale su sljedeće organizacije: HAMAG INVEST, Općina Antunovac, Općina Ernestinovo,

Općina Erdut, Općina Čeminac, Općina Jagodnjak, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Marijanci,

Općina Levanjska Varoš, Općina Petrijevci, Općina Petlovac, Grad Beli Manastir, Grad Osijek, Hrvatska

gospodarska komora - Županijska komora Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba

Osijek, Državna geodetska uprava - PUK Osijek, Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije,

Hrvatska udruga poslodavaca - Regionalni ured Osijek, JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske

županije, Miholjački poduzetnički centar, Centar za poduzetništvo Osijek, Zadruga Poduzetnička

mreža, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

te Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji. Ova skupina nije trajno definirana te postoji

mogućnost da joj se naknadno pridruže i druge organizacije relevantne za uspješno funkcioniranje "One

Stop Service Centre", a koje za to iskažu svoju spremnost.

Slijedom ovoga, pripremljen je Sporazum o suradnji u pružanju potpore ulagačima putem "One

Stop Service Centre". Prema nacrtu, temeljni cilj zajedničkog djelovanja u okviru ovog centa usklađeno

je postupanje u promoviranju Osječko-baranjske županije kao hrvatske regije privlačne za ulaganja, i to

aktivnostima privlačenja i pružanja pomoći prvenstveno stranim investitorima koji na području Županije


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 13

žele pokrenuti i razvijati svoje poslovanje sa što manje administrativnih prepreka. Kroz "One Stop Service

Centre" sudionici Sporazuma nastojat će ubrzati i olakšati proces pokretanja investicijskih projekta

u Županiji, te tako pridonositi razvijanju povoljne poslovne i ulagačke klime i povećanju konkurentnosti

u odnosu na regije u okruženju. Sudionici Sporazuma će organizirano i usklađeno pružati praktičnu

pomoć ulagačima u oblikovanju, pokretanju i razvoju investicijskih projekata, a osobito u pribavljanju

potrebnih informacija i složenoj proceduri pribavljanja potrebnih dokumenata.

Sa zadaćom provedbe aktivnosti utvrđenih ovim Sporazumom, svaki sudionik Sporazuma odredit

će po jednu osobu iz reda zaposlenika i njezinog zamjenika koji će sudjelovati u radu tima "One Stop

Service Centre" u pružanju pomoći ulagaču u obavljanju poslova vezanih uz tog sudionika Sporazuma. U

određivanju svojih predstavnika u timu, sudionici Sporazuma vodit će računa da imenovani zaposlenici

raspolažu svim relevantnim podacima o uslugama odnosno postupcima koje provodi institucija koju

zastupa, da imaju ovlaštenja i mogućnosti utjecaja na odlučivanje sudionika Sporazuma kojeg zastupaju

te da su osposobljeni i osobno opredijeljeni za provedbu aktivnosti poticanja i pomaganja u pokretanju

i provedbi ulagačkih projekata. Sjedište "One Stop Service Centre" bit će u Upravnom odjelu za gospodarstvo

i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije koji će organizirati njegov rad i koordinirati

djelovanje članova tima.

Uz ovaj zanimljivi prijedlog, Župan je na sastanku 19. lipnja razmotrio i niz točaka izvještajne

naravi usmjerene prema Županijskoj skupštini:

1. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2011. godini

2. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2011. godinu

3. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2011. godinu


14 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

4. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2011. godinu

5. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2011. godinu

6. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o., Donji Miholjac za 2011. godinu

7. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2011. godinu

8. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i

regionalnu suradnju za 2011. godinu

9. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

za 2011. godinu

10. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu

11. Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih područja Osječko-baranjske

županije za 2012. godinu

12. Prijedlog Rebalansa Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječkobaranjske

županije u 2012. godini

13. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije

14. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije

15. Nacrt Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije

16. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini na području Osječko-baranjske županije

17. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske

županije u 2011. godini

18. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječkobaranjska

županija u 2011. godini

19. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske

županije

20. Nacrt Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

21. Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Škole za tekstil,

dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek

22. Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Srednje strukovne

škole Braće Radića Đakovo

23. Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke škole

Antuna Horvata Đakovo

24. Prijedlog sporazuma o sufinanciranju projekata energetskih pregleda osnovnih škola na području

Osječko-baranjske županije

a) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Energetski pregled Osnovne škole Čeminac"

b) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Energetski pregled Osnovne škole Dr. Franjo

Tuđman"

25. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o izvođenju radova na obnovi zgrade Gimnazije Beli Manastir po

načelima održive gradnje

26. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na obnovi

zgrade Gimnazije Beli Manastir po načelima održive gradnje

27. Prijedlog I. Dodatka Sporazumu o sufinanciranju izrade Stručne revizije Studije opravdanosti i

izvodljivosti investicije izgradnje Višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta

(VHS) Osijek i izrade Studije o utjecaju Višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje

voda i zemljišta (VHS) Osijek na okoliš

28. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o izradi Stručne revizije Studije opravdanosti i izvodivosti investicije

izgradnje višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS OSIJEK)

29. Prijedlog rješenja o dodjeli subvencija iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

a) Prijedlog Rješenja o odobrenju subvencija iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač na području Osječko-baranjske županije

b) Prijedlog Rješenja o odobrenju subvencija iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

lovačkim društvima za unaprjeđenje lovnog turizma na području Osječko-baranjske županije


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 15

30. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

dobrovoljnim vatrogasnim društvima

31. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2012. godinu Televiziji Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek

32. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti grafičkog materijala

za tisak

33. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti motornog benzina

i dizel goriva

34. Prijedlog II. Dodatka Ugovoru o priključenju na distribucijsku mrežu br. T-2VP-022 u svrhu izgradnje

nastavno-športske dvorane Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku

35. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna

Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2012. godine

36. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije

37. Prijedlog za imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske

županije

38. Prijedlog Plana raspodjele sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi na području Osječkobaranjske

županije za 2012. godinu

Nastavno, razmotren je i dnevni red s točkama gotovo u cijelosti "upućenim" Skupštini:

1. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

2. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije

3. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije

4. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije

i radu Turističke zajednice Županije

5. Prijedlog Sporazuma o dodjeli tehničke pomoći s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova

Europske unije

6. Prijedlog provedbenog Sporazuma za organizacije uključene u "One Stop Service Centre" u Osječko-baranjskoj

županiji u okviru Naprednog Programa certificiranja regija za ulaganje - ICPR

7. Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske

županije u 2011. godini

8. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti dogradnje Medicinske

škole Osijek

9. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

u 2011. godini

10. Nacrt Odluke o financiranju troškova ogrjeva na području Osječko-baranjske županije u 2012.

godini

Projektna ideja "Rekonstrukcija

starog turskog puta"

Župan je prihvatio prijedlog Sporazuma o

dodjeli tehničke pomoći za projektnu ideju "Rekonstrukcija

starog turskog puta" s Ministarstvom

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u

okviru Potprograma pripreme regionalnih razvojnih

projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova

Europske unije u 2012. godini.

Projektna ideja rekonstrukcije turskog puta

logičan je slijed projekta Wine Tour u kojem se

rekonstruira 18,5 km vinskih cesta koje su direktno

vezane uz turski put kao kapilare. Zamišljeno

je da turski put bude glavni put, odnosno arterija

kojom će vinske ceste Baranje postati dostupnije

turistima. S obje strane turskog puta nalazi se koridor

kojim turisti, ili idu na Jadransko more (V/c

koridor pored Belog Manastira - u izgradnji), ili

plove Dunavom prema Crnom moru (turistička

luka Batina je pred završetkom gradnje). Potencijal

turističkih dolazaka postoji pa je potrebno

urediti put koji prolazi hrptom Baranjskog brda

na koju se vežu sve vinsko-turističke ceste kako

bi turistima omogućili lako kretanje po prelijepim

vinogradima Baranje i pružili im užitak tradicije,

kako kulturne tako i gastronomske. Povećan dola-


16 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

zak turista otvorit će mogućnost za nova zapošljavanja

i gospodarski napredak Osječko-baranjske

županije.

Stari turski put kreće od Belog Manastira u

pravcu istoka, hrptom Baranjskog brda te završava

kod naselja Batina. Put je ukupne dužine 22

km od čega je približno 6 km asfaltirano. Za dio

puta dužine 650 m izrađen je glavni projekt, dok

za ostatak nije pokrenut postupak projektiranja.

Značaj puta je u tome što objedinjuje vinske ceste

Baranje i povezuje ih u jednu jedinstvenu cjelinu.

U neposrednoj blizini puta nalazi se najviša točka

gorja Banjskog brda - vrh Kamenjak. Na njemu se

nalazi povijesna građevina trigonometar iz vremena

Marije Terezije koja bi se u sklopu projekta

detaljno obnovila, a uredio bi se i vidikovac koji

pruža nezaboravan pogled. Projekt bi se realizirao

na području Grada Belog Manastira te općina

Popovac, Kneževi Vinogradi i Draž. Ukupna

vrijednost ove projektne ideje je 9 milijuna eura.

Razmotrena izvješća trgovačkih

društava

Niz nacrta akta, izvješća i informacija koje

su se našle na dnevnom redu ovoga sastanka razmotrio

je Župan i predložio Skupštini usvajanje, a

u svezi poslovanja Regionalne veletržnice Osijek

d.d. donio je i poseban Zaključak u kojem je, polazeći

od činjenice da unatoč poteškoćama koje prate

rad i poslovanje Regionalne veletržnice Osijek

d.d. društvo održava tekuću likvidnost, podržao

prijedlog Nadzornog odbora Regionalne veletržnice

Osijek d.d. da se nastavi provođenje Programa

restrukturiranja i preustroja društva.

Nadalje, Župan je tražio da se razmotri mogućnost

transformacije Regionalne veletržnice

Osijek d.d. iz distributivnog u logistički centar

s izgradnjom ULO hladnjače na prostoru Regionalne

veletržnice Osijek d.d. te financijske konsolidacije

pretvaranjem potraživanja Republike

Hrvatske s osnova vraćenih kredita i Grada Osijeka

s osnova dugovanja za komunalnu naknadu

u vlasničke udjele u društvu. Ovim je Zaključkom

zadužio radnu skupinu u sastavu: Željko Kraljičak,

voditelj i Martin Marolin, Suzana Tretinjak,

Snježana Vidranski Škorić i Silva Wendling, članovi,

da u roku od osam dana izradi i dostavi prijedlog

restrukturiranja i financijske konsolidacije

Regionalne veletržnice Osijek d.d.

Procjena ugroženosti od požara i

tehnoloških eksplozija

Imajući u vidu konstatacije i upozorenja sadržana

u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških

eksplozija Osječko-baranjske županije i

uvažavajući mišljenje Stožera zaštite i spašavanja

Osječko-baranjske županije povodom razmatranja

Procjene, Župan je naglasio da su uočeni nedostaci

i slabosti u sustavu zaštite od požara poglavito

rezultat njegove normativne nedorečenosti odnosno

nedostatnosti financijskih sredstava potrebnih

za opremanje vatrogasnih postrojbi te izgradnju

odgovarajuće infrastrukture.

U tom smislu, podsjetio je da nisu doneseni

svi podzakonski akti u skladu s odredbama Zakona

o zaštiti i spašavanju, Zakona o vatrogastvu

i Zakona o zaštiti od požara, temeljem kojih bi

se provodilo kontinuirano i sustavno usklađivanje

rada službi nadležnih za prevenciju i unaprjeđenje

zaštite od požara, kao i postupci uzbunjivanja, dojavljivanja

i gašenja požara na području Osječkobaranjske

županije.

Zbog nedostatnih izdvajanja za potrebe vatrogastva

iz Proračuna Republike Hrvatske, ali

i financijske nemogućnosti jedinica lokalne samouprave

da značajnije pridonesu financiranju

vatrogastva, mnoge vatrogasne postrojbe nisu u

mogućnosti ispuniti zahtjeve propisane zakonskim

i podzakonskim aktima kojima je regulirano

područje zaštite od požara. Stoga Župan smatra

nužnim pokretanje izmjene zakona s ciljem povećanja

financijskih kapaciteta jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave koji bi omogućio

i odgovarajuće praćenje potreba vatrogastva.

U prikazanim okolnostima Osječko-baranjska

županija, ne samo da u cijelosti izvršava svoju

zakonsku obvezu financiranja djelatnosti Vatrogasne

zajednice Osječko-baranjske županije, već

u granicama svog fiskalnog kapaciteta financira

vatrogastvo i dopunskim sredstvima. U tom

smislu financira nabavku opreme dobrovoljnih

vatrogasnih društava na području Županije, sufinancira

izgradnju i adaptaciju građevina koje su

u njihovoj funkciji, financira liječničke preglede

vatrogasaca te njihovo osiguranje čime pridonosi

podizanju razine materijalno-tehničke opremljenosti

vatrogasnih postrojbi i njihove funkcionalne

osposobljenosti.


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 17

Pored toga, Županija, u suradnji s Vatrogasnom

zajednicom. organizira vježbe usmjerene

podizanju operativne kvalitete vatrogasnog sustava,

a u okviru prekogranične suradnje s Mađarskom

jača sustav međudržavne pomoći u slučajevima

koji zahtijevaju značajniji angažman sustava

protupožarne zaštite i zaštite u slučaju katastrofa.

Nadalje, Župan je istaknuo da su određeni

problemi u svezi hidrantske mreže uvjetovani

objektivnim okolnostima te smatra potrebnim naglasiti

da nadležne službe čine maksimalne napore

da se paralelno sa širenjem i rekonstrukcijom vodovodne

mreže na području Županije rekonstruira

i širi hidrantska mreža te su u tom kontekstu

učinjeni značajni pomaci. Ukazao je na potrebu da

svi segmenti društva, a osobito obrazovni sustav,

učine dodatni napor kako bi se stanovništvo sustavno

educiralo za provedbu preventivnih mjera

zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi

i imovine ugroženih požarom.

Uspoređujući sa stanjem analiziranim i

prikazanim Procjenom ugroženosti od požara i

tehnoloških eksplozija iz 2005. godine, Župan je

istaknuo da je, i pored uočenih nedostataka, stanje

zaštite od požara na području Županije poboljšano

te se svake godine u tom segmentu ostvaruje kontinuirani

napredak.

Nastavno, Župan je donio Plan operativne

provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku

Hrvatsku u 2012. godini na području Osječkobaranjske

županije.

Subvencije za unaprjeđenje lovstva

Dodijeljene su subvencije za kupovinu zemljišta

za osnivanje remiza za divljač na području

Osječko-baranjske županije u ukupnom iznosu

od 29.000,00 kuna, a rasporedit će se na žiro-račune

sljedećih korisnika: Lovačkom društvu "Jelen"

Sarvaš - Ivanovci za kupovinu zemljišta za

osnivanje remiza za divljač u Sarvašu, iznos od

9.000,00 kuna; Lovačkom društvu "Zec" Branjina

za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač

u Branjini, iznos od 10.000,00 kuna i Lovačkom

društvu "Sokol" Tenja za kupovinu zemljišta

za osnivanje remiza za divljač u Tenji, iznos od

10.000,00 kuna.

Subvencija za unaprjeđenje lovnog turizma

na području Osječko-baranjske županije u iznosu

od 60.000,00 kuna raspoređena je Lovačkom

društvu "Fazan" Laslovo za unaprjeđenje lovnog

turizma ulaganjem u objekt u Laslovu, iznos od

30.000,00 kuna i Lovačkom društvu "Fazan" Darda

za unaprjeđenje lovnog turizma ulaganjem u

objekt u Dardi, iznos od 30.000,00 kuna.

Financijske potpore

Povodom obilježavanja obljetnica društava,

Župan je odobrio isplatu iznosa od po 3.000,00

kuna Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Stipanovci"

i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu

"Semeljci".

Financijska potpora za promidžbu turizma na

području Osječko-baranjske županije, u ukupnom

iznosu od 35.000,00 kuna, odobrena je Televiziji

Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek za nastavak ciklusa

televizijskih emisija Ljetna razglednica u 2012.

godini s ciljem promidžbe turističkih potencijala

Osječko-baranjske županije, a sredstva će se doznačiti

usklađeno s izvršenjem istovrsne obveze

Grada Osijeka.

Plan raspodjele sredstava prema

Programu javnih potreba u kulturi

U Proračunu Osječko-baranjske županije osigurana

su sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna,

za realizaciju financijskog plana javnih potreba

u kulturi Osječko-baranjske županije za 2012.

godinu koji se odnosi na ostale javne potrebe u

kulturi. Sredstva su raspoređena na sljedeći način:

101.000,00 kuna za zaštitu kulturne baštine,

10.000,00 kuna za muzejsko-galerijsku djelatnost,

23.000,00 kuna za knjižničarsku djelatnost,

85.000,00 kuna za izdavačku djelatnost, 33.000,00

kuna za književne manifestacije, 35.000,00 kuna

za kazališnu djelatnost, 70.500,00 kuna za glazbenu

djelatnost, 29.000,00 kuna za likovnu djelatnost,

195.000,00 kuna za kulturno-umjetnički

amaterizam, 37.000,00 kuna za međunarodnu kulturnu

suradnju, 19.000,00 kuna za kulturu mladih,

13.000,00 kuna za filmsku djelatnost, 3.000,00

kuna za arhivsku djelatnost i 1.000,00 kuna za

multimedijalnu djelatnost.

Neraspoređena sredstva u visini od

145.500,00 kuna raspoređivat će se tijekom godine

kako zahtjevi budu pristizali.


18 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

Sastanak

12. srpnja 2012.

PROJEKTI OBNOVE PO

NAČELIMA ODRŽIVE

GRADNJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sredinom 2010. godine objavio je Natječaj za korištenje

sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja programa i projekata

u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Na Natječaj Fonda Osječkobaranjska

županija je kao nositelj prijavila dva projekta. - "Obnova zgrade Gimnazije Beli Manastir po

načelima održive gradnje" i "Uvođenje prirodnog plina kao energenta, termoregulacija sustava grijanja,

te zamjena dotrajale stolarije u Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir".

Županija je pomogla i u pripremi i izradi potrebne dokumentacije za 20 javnih objekata koji se nalaze

na području posebne državne skrbi. Glede zamjene odnosno rekonstrukcije novog sustava grijanja

(loživo ulje koje treba zamijeniti prirodnim plinom) prijavljeno je 18 škola te 2 zdravstvene ustanove, dok

je za promjenu građevinske stolarije prijavljeno 16 škola te 2 zdravstvene ustanove. Ukupna vrijednost

ovih prijavljenih projekata iznosila je 19.612.376,00 kuna.

Na temelju Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora

energije iz ožujka 2011. godine odobreno je sufinanciranje predloženih projekata. Sukladno Odluci 72%

ukupne investicije sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a razliku do punog iznosa

podnositelj zahtjeva. Budući da škole nemaju raspoloživih sredstava za sufinanciranje ovih projekata,

predloženo je da Županija kao njihov osnivač preuzme obvezu financiranje dijela investicije koji tereti

ove škole. Niz prijedloga sporazuma o sufinanciranju prati ove investicije koje je Župan razmotrio na

svom sastanku s pročelnicima upravnih tijela i predstavnicima predlagatelja 12. srpnja 2012. godine.

Ove prijedloge pratile su i druge točke u okviru dnevnog reda koji je sadržavao:

1. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2011. godini

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

3. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti dodatnih radova

po načelima održive gradnje za OŠ Bijelo Brdo, OŠ Čeminac, OŠ Darda i Gimnaziju Beli Manastir

4. Prijedlog Ugovora o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje "Uvođenje prirodnog plina

kao energenta, termoregulacije sustava grijanja, te zamjena dotrajale stolarije u Domu za starije i

nemoćne osobe Beli Manastir" davanjem financijske pomoći


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 19

5. Prijedlog Dodatka osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta održive

gradnje "Obnova zgrade Gimnazije Beli Manastir po načelima održive gradnje" davanjem financijske

pomoći

6. Prijedlog sporazuma o sufinanciranju projekata po načelima održive gradnje

a) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Poboljšanje EU sustava grijanja ugradnjom

termostatskih radijatorskih ventila i zamjene primarnog energenta u kotlovnici" u Osnovnoj školi

Dr. Franjo Tuđman, Beli Manastir

b) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Rekonstrukcija vanjske ovojnice zgrade" u

Osnovnoj školi Bilje

c) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Zamjena stolarije i energenta" u Osnovnoj školi

Draž

d) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Rekonstrukcija prozora energetski efikasnijim

prozorima i povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja i zamjene primarnog energenta u

kotlovnici" u Osnovnoj školi Ernestinovo

e) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Rekonstrukcija vanjske ovojnice zgrade zamjenom

prozora energetski efikasnijim prozorima radi poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade" u

Osnovnoj školi Jagodnjak

f) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Idejni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti

sustava grijanja ugradnjom termostatskih radijatorskih ventila i zamjene primarnog energenta

u kotlovnici" u Osnovnoj školi Kneževi Vinogradi

g) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Povećanje energetske učinkovitosti sustava

grijanja i zamjena primarnog energenta" u Osnovnoj školi Laslovo

h) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Rekonstrukcija vanjske ovojnice zgrade" u

Osnovnoj školi Šećerana

i) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Rekonstrukcija prozora energetski efikasnijim

prozorima i povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja i zamjene primarnog energenta u

kotlovnici" u Osnovnoj školi Zmajevac

j) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Povećanje EU sustava grijanja i zamjene primarnog

energenta u kotlovnici (ekstra lakog loživog ulja plinom)" u Srednjoj školi Dalj

7. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova na rekonstrukciji grijanja

8. Prijedlog Sporazuma o provedbi Projekta "Wine Tour"

9. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2012. godinu Klasteru poljomehanizacije d.o.o. Osijek za potrebe realizacije razvojnih projekata

10. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2012. godinu Gradu Belišću za rekonstrukciju bazena


20 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

11. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2012. godinu Općini Darda za izgradnju krovišta društvenih prostorija u Dardi

12. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2012. godinu Općini Levanjska Varoš za rekonstrukciju Doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva

u naselju Levanjska Varoš

13. Prijedlog rješenja o dodjeli posebnih potpora poljoprivredi iz Proračuna Osječko-baranjske županije

za 2012. godinu

a) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

trgovačkom društvu kao organizatoru manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od

značaja za razvoj poljoprivrede

b) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

udrugama kao sudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije

od značaja za razvoj poljoprivrede

c) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

sudioniku manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za razvoj poljoprivrede

d) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

jedinici lokalne samouprave kao sudioniku i organizatoru manifestacija s područja Osječko-baranjske

županije od značaja za očuvanje tradicije i kulturne baštine

e) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

sudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za

očuvanje tradicije i kulturne baštine

f) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

za pomoć oštećenicima u slučaju elementarne nepogode s područja Osječko-baranjske županije

14. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2012. godinu sudionicima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za promidžbu

turizma

15. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012.

godinu Zračnoj luci Osijek za sufinanciranje projekata u zračnom prometu

16. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, stanici Osijek

17. Prijedlog Rješenja o financijskoj pomoći domovima zdravlja čiji je osnivač Osječko-baranjska

županija

18. Prijedlog Rješenja o odobrenju isplate naknade iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012.

godinu za edukaciju mrtvozornika

19. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

Udruzi roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti "Moje dijete" iz Osijeka

20. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna

Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2012. godine

21. Zahtjev Agencije za upravljanje državnom imovinom za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine

u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

22. Prijedlog Rješenja o prijenosu prava vlasništva traktora s Osječko-baranjske županije na Poljoprivrednu

i veterinarsku školu Osijek

23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Silvije Strahimir Kranjčević" Levanjska

Varoš na darovanje nekretnina u vlasništvu škole Upravi za ceste Osječko-baranjske županije

24. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna

za osnivanje prava služnosti bez naknade na dijelu nekretnine u vlasništvu škole u korist Općine

Strizivojna

25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice za osnivanje

prava služnosti bez naknade na nekretnini u vlasništvu škole u korist Grada Našica

26. Informacija o provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske

županije u Belom Manastiru, Matije Gupca 51a

27. Prijedlog Zaključka o izgradnji športskih terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske

županije

28. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske

županije


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 21

Sufinanciranje projekata jedinica

lokalne samouprave

Niz projekata izgradnje komunalne i društvene

infrastrukture koje pokreću i vode jedinice

lokalne samouprave traže sufinancijera budući da

ih, zbog svog nedostatnog fiskalnog kapaciteta,

općine i gradovi nisu u stanju samostalno financirati.

Jedan od redovitih sufinancijera jest i Osječko-baranjske

županija koja na taj način pomaže

funkcioniranje tih jedinica i pridonosi povećanju

standarda stanovništva i ravnomjernijem razvoju

svih dijelova Županije.

Otvoreni bazen u Gradu Belišću izgrađen je

1978. godine i već niz godina je športsko i rekreacijsko

središte građana Belišća i šireg područja.

Grad Belišće je vlasnik bazena i svih pripadajućih

sadržaja, a bazenom upravlja i održava ga gradska

komunalna tvrtka Kombel d.o.o. Belišće. Budući

da je 18. lipnja 2010. godine došlo do pucanja

korita bazena, rekonstrukcija bazena jedan je od

prioritetnih projekata za Grad Belišće. S obzirom

na to, izrađena je projektna dokumentacija rekonstrukcije

bazena s troškovnikom radova nužnih

za stavljanje bazena u funkciju. Troškovi rekonstrukcije

su približno 2 milijuna kuna. Prva faza

obuhvatila je radove nužne za stavljanje bazena

u funkciju ove kupališne sezone, a to su radovi

na rekonstrukciji korita bazena, rekonstrukcija

odvodno-dovodnih cjevovoda, uređenje kompenzacijskog

bazena s preljevnim šahtom, rekonstrukcija

sanitarnih čvorova, radovi na popravku zgrade,

uređenje platoa bazena, pozornice i tribina.

Ukupna vrijednost navedenih radova je približno

1,3 milijuna kuna. Radovi prve faze su završeni

i 16. lipnja 2012. godine bazen je pušten u rad.

Grad Belišće dostavio je zamolbu Osječko-baranjskoj

županiji za financijsku pomoć u ovom projektu.

Odazivajući se zahtjevu, Župan je odobrio

500.000,00 kuna Gradu Belišću za rekonstrukciju

bazena,

Društveni domovi u općinama i gradovima

odnosno naseljima često su jedini odgovarajući

prostor za rad udruga građana te održavanje kulturnih,

zabavnih, športskih i drugih manifestacija.

Financijska sredstva kojima gradovi i općine raspolažu

u većini slučajeva nisu dostatna za rješavanje

svih problema po pojedinim naseljima. Općina

Darda dostavila je zamolbu Osječko-baranjskoj

županiji za financijsku pomoć za izgradnju krovišta

društvenih prostorija koje su namijenjene za rad

udruga i odvijanje različitih društvenih aktivnosti

na području Općine. Za izgradnju krovišta prema

projektantskom troškovniku potrebno je osigurati

1.170.643,75 kuna. Prihvaćajući ovaj zahtjev,

Župan je odobrio 776.418,00 kuna Općini Darda

za rekonstrukciju krovišta društvenih prostorija u

Dardi.

Jedinice lokalne samouprave, u skladu sa

svojim proračunskim mogućnostima, skrbe o potrebama

i interesima građana u organiziranju i radu

djelotvorne vatrogasne službe na svom području.

Da bi se omogućio rad dobrovoljnih vatrogasnih

društava potrebno je osigurati prostor, propisanu

vatrogasnu opremu i sredstva. Općina Levanjska

Varoš pokrenula je projekt rekonstrukcije doma


22 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

zdravstvene djelatnosti - organizaciju rada u dislociranim

odjelima Ustanove.

Potpore organizatorima i sudionicima

manifestacija

DVD-a u naselju Levanjska Varoš. Pomažući realizaciju

ovog projekta Župan je odobrio 15.000,00

kuna Općini Levanjska Varoš za rekonstrukciju

Doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva u naselju

Levanjska Varoš.

Financijske potpore

Hrvatski klaster poljomehanizacije osnovan

je u travnju 2007. godine. Djelatnosti tvrtki u klasteru

su: proizvodnja strojeva za poljoprivredu i

šumarstvo, proizvodnja termoizolacijskih vrata,

vodotornjeva i metalnih konstrukcija, proizvodnja

hidrauličkih uređaja i cilindara, proizvodnja opruga

i ostalih strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

i dr. Ciljevi klastera definirani su u četiri ključna

područja i to: otvaranje novih tržišta - internacionalizacija

poslovanja; snižavanje troškova poslovanja;

tehnološka poboljšanja procesa članica i

razvoj dizajna, konstrukcije i odabira; i školovanja

potrebnih i željenih kadrova. S obzirom da ostvarenje

ciljeva koji je klaster postavio pred sebe kroz

dokument Program rada za 2012. godinu iziskuje

značajna financijska sredstva, Klaster poljomehanizacije

d.o.o. uputio je zamolbu Osječko-baranjskoj

županiji za financijsku potporu. Župan je prihvatio

ovu zamolbu te odobrio isplatu u iznosu od

25.000,00 kuna Klasteru poljomehanizacije d.o.o.

Osijek za potrebe realizacije razvojnih projekata.

Nadalje, Zračnoj luci Osijek odobreno je

200.000,00 kuna za sufinanciranje projekata u

zračnom prometu. Iznos od 20.000,00 kuna odobren

je Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, stanici

Osijek za financiranje redovite djelatnosti,

50.000,00 kuna Udruzi roditelja djece oboljele i

liječene od malignih bolesti "Moje dijete" iz Osijeka

za sufinanciranje projekta "Za osmijeh djeteta

u prirodi" i 250.000,00 kuna Hitnoj medicinskoj

pomoći Osječko-baranjske županije za obavljanje

Trgovačkom društvu kao sudioniku i organizatoru

manifestacija od značaja za razvoj poljoprivrede

s područja Osječko-baranjske županije

dodijeljen je iznos od 5.000,00 kuna, koji će se

doznačiti na žiro račun Glasa Slavonije d.d. Osijek

za pokriće troškova organizacije 5. međunarodnog

znanstveno-stručnog skupa "Poljoprivreda u zaštiti

prirode i okoliša" koji je održan od 4. do 6. lipnja

2012. godine u Vukovaru.

Dodijeljena je potpora udrugama kao sudionicima

i organizatorima manifestacija od značaja

za razvoj poljoprivrede u iznosu od 5.000,00

kuna kako slijedi: Udruzi pčelara "Valpovštine" iz

Valpova za pokriće troškova organizacije i sudjelovanja

na 4. regionalnoj manifestaciji "Dani meda

Valpovštine" koja se održava od 14. do 15. srpnja

2012. godine u Petrijevcima, iznos od 3.000,00

kuna i Udruzi kulinara "Gastronomski kulen" iz

Đakova za pokriće troškova sudjelovanja i organizacije

Regionalne kulinijade Đakovo 2012. uz

sudjelovanje preko 80 kulinara iz pet slavonskih

županija, iznos od 2.000,00 kuna.

Potpora obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

kao sudioniku manifestacija od značaja

za razvoj poljoprivrede dodijeljena je u iznosu od

2.000,00 kuna, i to Obiteljskom poljoprivrednom

gospodarstvu Đurković iz Marjančaca za pokriće

troškova sudjelovanja na sajmovima i izložbama

tijekom godine s vlastitom proizvodnjom kozjeg

sira.

Općini Donja Motičina kao sudioniku i organizatoru

manifestacija od značaja za očuvanje

tradicije i kulturne baštine dodijeljen je iznos od

5.000,00 kuna za pokriće troškova organizacije

smotre folklora uz nastup desetak kulturno umjetničkih

društava prigodom proslave dana Općine

Donja Motičina. Nadalje, za očuvanje tradicije i

kulturne baštine odobreno je ukupno 32.500,00

kuna kako slijedi: Kulturno umjetničkom društvu

"Ante Evetović Miroljub" Veliškovci, Gat i Tiborjanci

za pokriće troškova sudjelovanja i organizacije

Slavonske proljetne večeri koja je održana

9. lipnja 2012. godine u Veliškovcima s prigodnim

kulturno umjetničkim programom, iznos od


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 23

2.000,00 kuna; Udruzi za očuvanje baštine "Slavonika"

iz Našica za pokriće troškova sudjelovanja i

organizacije izbora najljepših narodnih nošnji pod

nazivom "Šokadijo lijepa li si…" koje je održano

10. lipnja 2012. godine u Našicama, iznos od

1.000,00 kuna; Društvu prijatelja baranjskih starina

"Ižip" iz Topolja za pokriće troškova tiskanja

knjige "Proletilo dvanaest golubova", autorice

Jelke Mihaljev koja je svjedočanstvo o hrvatskoj

tradicijskoj kulturi na području Baranje, te organizaciju

predstavljanja knjige na znanstvenim i

stručnim skupovima i manifestacijama, iznos od

15.000,00 kuna; Kulturno umjetničkom društvu

"Zagorci" iz Beljevine za pokriće troškova organizacije

i sudjelovanja na 1. Ljetnoj folklornoj

manifestaciji u Beljevini uz nastup desetak folklornih

društava, te sudjelovanje Udruge Kuburaša

iz Zagorja i desetak konjičkih zaprega, iznos

od 3.000,00 kuna; Kulturno umjetničkom društvu

"Sv. Ana" iz Radikovaca za pokriće troškova sudjelovanja

i organizacije 2. manifestacije Kulturno

umjetničkog društva "Sv. Ana" uz nastupe kulturno

umjetničkih društava, iznos od 2.000,00 kuna;

Kulturno umjetničkom društvu Bizovac za pokriće

troškova sudjelovanja na Međunarodnom folklornom

festivalu od 27. srpnja do 6. kolovoza 2012.

godine u gradovima na području poljske regije

Bielsko-Biala pod pokroviteljstvom Svjetske folklorne

asocijacije, iznos od 3.500,00 kuna; Slami

- Udruzi za poticanje umjetničke svijesti u društvu

iz Osijeka za pokriće troškova organizacije i

sudjelovanja SLAMA Land Art Festivala koji se

održava od 9. do 15. srpnja 2012. godine u Osijeku,

iznos od 3.000,00 kuna; Konjogojskoj udruzi

T.I.M. iz Osijeka za pokriće troškova organizacije

programa o upoznavanju djece s tradicijom konjogojstva

i konja, kao i svakodnevnom brigom o

njima, iznos od 3.000,00 kuna.

Za promidžbu turizma Župan je odobrio ukupno

14.000,00 kuna, kako slijedi: Protupožarnoj

ekipi Biokovo putem Dobrovoljnog vatrogasnog

društva Vinogradci za pokriće troškova sudjelovanja

u protupožarnom programu "Ljeto bez požara

- Biokovo 2012" u razdoblju od 15. srpnja do

30. rujna 2012. godine, iznos od 2.000,00 kuna;

Športsko ribolovnom društvu "Sveti Đurađ" za

pokriće troškova sudjelovanja i organizacije Kup

natjecanja u šporskom ribolovu povodom 55. godišnjice

postojanja i djelovanja Društva, iznos

od 2.000,00 kuna; Turističkoj zajednici Baranje

za pokriće troškova orgnizacije Grahijade koja

se održava 14. srpnja 2012. godine u Belom Manastiru,

a na kojoj sudjeluju kuhari iz Baranje i

Slavonije, iznos od 5.000,00 kuna; Športsko ribolovnom

klubu "Dunav" iz Aljmaša za pokriće

troškova organizacije Aljmaške ribarske noći koja

je održana 23. lipnja 2012. godine u Aljmašu kao

poveznica zelene i plave Hrvatske uz nazočnost

gostiju iz Dalmacije, te natjecanje u kuhanju fiša,

iznos od 2.000,00 kuna; Športsko ribolovnom

klubu "Linjak" iz Josipovca za pokriće troškova

sudjelovanja na završnom Kupu Hrvatskog športsko

ribolovnog saveza IV. zone koje se održava od

13. do 15. srpnja 2012. godine u Žabniku, iznos

od 2.000,00 kuna i Športsko ribolovnom savezu

Osječko-baranjske županije za pokriće troškova

tiskanja knjige Josipa Dimjaševića "Bistro i čisto"

koja popularizira i promovira športski ribolov,

iznos od 1.000,00 kuna.


24 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

44. sjednica

12. srpnja 2012.

ZAPOŠLJAVANJE

I INSPEKCIJSKI NADZOR

Gospodarsko-socijalno vijeće u Osječko-baranjskoj županiji održalo je 12. srpnja 44. sjednicu, koju je

vodila Marica Azenić, predstavnica Matice hrvatskih sindikata u funkciji predsjednice Vijeća. Na sjednici

Vijeća su, uz članove Gospodarsko-socijalnog vijeća, bili nazočni: Dubravka Pavlović, načelnica Odjela

radnih odnosa i zaštite na radu Državnog inspektorata, Područne službe Osijek, Ivan Ravlić, predstavnik

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek, te predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Gospodarsko-socijalno vijeće, razmotrilo je i, nakon duže rasprave, prihvatilo Izvješće o radu

Državnog inspektorata - Područne jedinice Osijek za 2011. godinu i za razdoblje siječanj - lipanj 2012.

godine, s tim da iz budućih izvješća bude vidljivo koliko je inspekcijskih nadzora obavljeno po prijavi,

a koliko u redovnom nadzoru, te koliko često isti poslodavci ponavljaju prekršaje.

Vijeće je na istoj sjednici primilo na znanje usmeno iznesene podatke o stanju zaposlenosti i provođenju

mjera za zapošljavanje na području Županije, te predložilo da Hrvatski zavod za zapošljavanje,

Područna služba Osijek, ubuduće te podatke dostavi u pisanom obliku prije sjednice. Nadalje, s obzirom

da nisu izneseni podaci zatraženi Zaključkom s 43. sjednice, Gospodarsko-socijalno vijeće je predložilo

da za sljedeću sjednicu Informacija obuhvati i podatke o tome koliko je osoba, u posljednjih 6 mjeseci

(od ožujka do kolovoza ili travnja do rujna) 2012. godine, zaposleno u gospodarstvu, a koliko je osoba

angažirano u javnim radovima, odnosno koliko ih se osposobljava bez zasnivanja radnog odnosa.


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 25

Tribina o stanju i perspektivama

poljoprivrede

Stanje u hrvatskoj poljoprivredi obilježava

nedostatak financijskih sredstava, gašenje obiteljskih

poljoprivrednih gospodarstava, posebice u

stočarskoj proizvodnji, loša komunikacija s nadležnim

ministarstvom te potreba donošenja nekoliko

zakona koji bi trebali promijeniti postojeće

trendove, istaknuto je 18. lipnja u Osijeku na javnoj

tribini o stanju i perspektivama poljoprivredne

proizvodnje koju su organizirali Osječko-baranjska

županija i Odbor za suradnju s udrugama Hrvatske

poljoprivredne komore.

"Zakoni o poljoprivredi, o poljoprivrednom

zemljištu, državnoj potpori, Opina vodama te Punitovci legalizaciji

objekata čine zakonski okvir 4. koji sijenja iznimno 2012. bitan

za opstojnost i razvoj hrvatske poljoprivrede, a poljoprivrednici

očekuju da će njihovim donošenjem

doći u bolju poziciju od dosadašnje. Nadamo se da

ćemo uspjeti promijeniti percepciju poljoprivrede

kao gospodarske grane koju pojedini Vladini

dužnosnici označavaju kao parazitsku granu koja

troši proračunska sredstva bez rezultata", rekao je

Stjepan Kunovec, predsjednik Odbora za suradnju

s udrugama Hrvatske poljoprivredne komore.

Brlošić rekao je kako proizvođači od otkupljivača

očekuju ozbiljnost i spremnost da se u pregovorima

postigne realna otkupna cijena.

"Hrvatska strategija razvoja poljoprivredne

proizvodnje potječe iz 2002. godine, dok je u međuvremenu

došlo do niza novih okolnosti poput

završenih pregovora s Europskom unijom. Time

se mijenja tržište poljoprivrednih proizvoda pa se

do ulaska u Europsku uniju mora još puno toga

odraditi kako bi se osigurala budućnost poljoprivrede

kao strateške gospodarske grane", upozorio

je župan dr.sc. Vladimir Šišljagić.

Seminar Transparency Internationala

u Osijeku

Govoreći o predstojećoj žetvi pšenice predsjednik

Hrvatske poljoprivredne komore Matija

U sklopu projekta "Civilno društvo i javne

institucije - partneri u sve većoj transparentnosti

putem razrade i primjene mjera sprječavanja

sukoba interesa" održan je 28. lipnja treći u nizu

od pet ciklusa treninga u sklopu kojeg je održan

dvodnevni seminar u Osijeku.

Seminaru je prisustvovalo dvadesetak sudionika,

uglavnom predstavnika organizacija civilnog

društva i medija, a na konferenciji za medije u


26 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

vci

2.

povodu provedbe projekta sudjelovao je i župan

dr.sc. Vladimir Šišljagić.

Glavna skupština Matice hrvatske u

Osijeku

Na svoj 170. rođendan Matica hrvatska je u

Osijeku, 30. lipnja održala Glavnu skupštinu, okupivši

po prvi put više od 200 sudionika iz Hrvatske

Novi i Bosne logopedski i Hercegovine kabinet te brojnih drugih zemalja,

SUVAG-a

između kojih

u Našicama

i Kanade, Belgije i Australije. Na

skupštini je pod vodstvom sedmeročlanoga predsjedništva

Matice 137 izaslanika raspravljalo o

dosadašnjem radu i smjernicama za budućnost.

Priznanje je to i osječkom ogranku Matice hrvatske,

jednom od najaktivnijih i najvećih u Hrvatskoj

koji je, usprkos recesiji, prošlu godinu završio

pozitivno, proširivši istovremeno članstvo, odjele

i izdavačku djelatnost.

Obraćajući se ovom skupu, njegove sudionike

je pozdravio i župan dr.sc. Vladimir Šišljagić,

zahvaljujući se ovoj "nacionalnoj ustanovi za promicanje

kulture" na svemu što čini za opstojnost

hrvatskog nacionalnog identiteta i stvaranje novih

civilizacijskih dosega hrvatskog naroda. "Ne samo

da ste bili učitelji i odgojitelji, znanstvenici i intelektualci,

nego ste bili pokretači i ideolozi koji su

stvarali našu kulturu, osvješćivali nas kako živjeti

život i stvarati nove vrijednosti, kako biti snažan

i ponosan kada je najteže, kako biti iskren i boriti

se za slobodu koju ti daleko moćniji neprijatelj

uporno oduzima", naglasio je Župan dodajući,

"I suvremeno vrijeme nosi izazove. Punopravno

članstvo u zajednici europskih naroda zahtijeva

vođenje posebne brige da u toj zajednici učinimo

novi civilizacijski iskorak čuvajući pri tom nacionalne

interese."

S ovogodišnje Glavne skupštine Matice hrvatske,

koja je prvi put u povijesti održana u Osijeku,

odaslana je poruka kako ni u vremenu krize

društvo ne smije klonuti duhom, već treba ići naprijed,

boreći se za svoje ideale i čuvajući baštinu

kao zalog bolje budućnosti.

Osječko-baranjska županija

osposobljenosti u pružanju usluge koja će biti znatno

više za Donju od uobičajenih Motiinu administrativnih poslova

Ugovor o geodetskoj izmjeri

certificirana za strana ulaganja

Osječko-baranjska županija uključila se u projekt

Dana 4. srpnja 2012. godine u prostorijama "Razvoj investicijskog okruženja" (ICPR). Projekt

Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj

u nazočnosti stranih konzultanata i predstav-

je realiziran u suradnji Ministarstva gospodarstva,

rada i poduzetništva i Delegacije Europske komisije

u Republici Hrvatskoj kao dio Operativnog

nika Ministarstva poduzetništva i obrta održana

programa za regionalnu konkurentnost. Rezultat

je završna evaluacija projekta i ocjena svih dosadašnjih

aktivnosti u okviru Naprednog programa

ispunjavanja uvjeta Projekta je certificiranje Županije

kao hrvatske regije privlačne za ulaganje

kao i spremnost Osječko-baranjske županije da (Croatian Investitor Friendly Region).

žurno odgovori zahtjevima potencijalnih stranih

investitora.

U nastojanju stvaranja konkurentnog i privlačnog

poslovnog okruženja te razvijanja vlastite

U vrijeme krize i recesije privlačenje stranih

ulaganja važnije je nego ikada, no strani ulagači

nerijetko imaju vrlo visoke kriterije i zahtjeva pri

odabiru investicije. Pokrenut je stoga prije neko-


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 27

"One Stop Service Centre" u Osječkobaranjskoj

županiji

liko godina projekt certificiranja regija za ulaganje

što bi trebalo olakšati privlačenje investitora.

Završna evaluacija Osječko-baranjske županije za

ovaj certifikat održana je 4. srpnja. Projekt je započeo

2006. godine, a njegova je vrijednost bila

2,5 milijuna eura i financirao se iz CARDS programa.

Prošle godine projekt je proširen te je njegova

ukupna vrijednost narasla na 3,5 milijuna eura.

U sklopu projekta u Osječko-baranjskoj županiji

provodio se čitav niz aktivnosti kojima je cilj bio

županijske službe i agencije pripremiti za privlačenje

investicija, ali i pokazati im kako motivirati

strane ulagače. Po završetku Županija je dobila i

certifikat koji će ulagačima biti dokaz kvalitete i

lakšeg poslovanja u Županiji.

S ciljem zajedničkog djelovanja i usklađenog

postupanja u promoviranju Osječko-baranjske županije

kao hrvatske regije privlačne za ulaganja

(Croatian Investor Friendly Region) aktivnostima

privlačenja i pružanja pomoći prvenstveno stranim

investitorima koji na njezinom području žele

pokrenuti i razvijati svoje poslovanje sa što manje

administrativnih prepreka, Osječko-baranjska županija

je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Republike

Hrvatske, jedinicama lokalne samouprave

na području Županije, stručnim organizacijama i

institucijama potpisivanjem Sporazuma 20. lipnja

2012. godine ustanovila "One Stop Service Centre".

Putem ovog Centra sudionici Sporazuma će

organizirano i usklađeno pružati praktičnu pomoć

ulagačima u oblikovanju, pokretanju i razvoju

investicijskih projekata, a osobito u pribavljanju

potrebnih informacija i složenoj proceduri pribavljanja

potrebnih dokumenata. Sjedište Centra je

u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni

razvoj Osječko-baranjske županije koji organizira

njegov rad i koordinira djelovanje članova tima.

Projekt je realiziran u suradnji s Ministarstvom

gospodarstva, rada i poduzetništva i Delegacijom

Europske unije u Hrvatskoj ukupne vrijednosti

2,5 milijuna eura.

"Do kraja ovoga tjedna imat ćemo osnovane

centre ovog tipa u svim županijama, a njihov


28 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

je osnovni zadatak brže privlačenje domaćih i

stranih investicija u Hrvatskoj", rekao je tom

prigodom zamjenik ministra poduzetništva i obrta

Dražen Pros. U koordinaciji sa Županijskim

regionalnim razvojnim agencijama HAMAG IN-

VEST treba preuzeti središnje mjesto jedinstvene

državne agencije koja će se baviti privlačenjem

i predstavljanjem investicija u sektor malog i

srednjeg poduzetništva. "Investitor, prilikom pokretanja

projekta očekuje cjelovitu informaciju,

učinkovitu i brzu administraciju te da čim prije

dobije potrebite suglasnosti i dokumentaciju.",

ističe župan dr. sc. Vladimir Šišljagić, "Struka,

koja odrađuje cjelokupni posao u jednom središnjem

organizacijskom mjestu može pridonijeti da

investitori naiđu na brzu i djelotvornu uslugu."

Riječ je o projektu Osječko-baranjske županije

i Zagrebačke banke pod nazivom "Pomoć u

realizaciji projekata iz IPA programa" kojim je

osiguran kreditni potencijal od 5 milijuna kuna i

subvencija kamata od 2%. Krediti su namijenjeni

neprofitnim organizacijama koje imaju obvezu

predfinanciranja odnosno financiranja projekta

vlastitim sredstvima koje im Europska unija u konačnici

refundira.

Županija će osnovati povjerenstvo koje će

izdavati suglasnosti za sufinanciranje kamatnih

stopa te ujedno pratiti realizaciju projekta i namjensko

trošenje sredstava.

"Poznato je da su subjekti s područja Osječko-baranjske

županije do sada povukli 100 milijuna

eura iz pretpristupnih fondova kroz 221 projekt,

a ovo će biti velika pomoć udrugama kako bi

premostile nedostatak početnih sredstava nakon

odobravanja njihovih projekta od strane Europske

unije", rekao je prigodom potpisivanja Ugovora

župan Šišljagić.

vci

2.

Povoljno kreditiranje projekata iz IPA

programa

Opina Punitovci

4. sijenja 2012.

Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić je, u ime

Osječko-baranjske županije, potpisao 11. srpnja

Ugovor u sufinanciranju kamatnih stopa pri realizaciji

projekata iz IPA programa sa Zagrebačkom

bankom.

Sporazumi za katastarsko-geodetsku

izmjeru za Marijance i Donju Motičinu

Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić potpisao

je 28. lipnja u prostorijama Osječko-baranjske

županije s predstavnicima Geodetskog zavoda i

Državne geodetske uprave sporazume o nastavku

geodetsko-katastarske izmjere na području dviju

općina - Donje Motičine i Marijanaca.

To je projekt koji je započeo još 2003. godine

kad je utvrđeno kako je na području Županije

104.000 hektara neizmjerenog zemljišta. Do sada,


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 29

za 42 milijuna kuna izmjereno je 26.000 hektara,

od toga je Županija izdvojila 12 milijuna kuna.

Vrijednost novih ugovora je 2,8 milijuna kuna,

od čega 30% ulažu Županija i općine, a preostalo

Državna geodetska uprava.

ovci

12. Novi sustavi navodnjavanja Opina Punitovci

Poljoprivrednog instituta 4. sijenja i u 2012.

Ernestinovu

U sklopu Nacionalnog programa navodnjavanja

i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

i vodama na području Osječko-baranjske županije

nastavlja se suradnja Županije s Hrvatskim vodama

na izradi projektne dokumentacije za sustave

navodnjavanja.

Upravo je to bio razlog potpisivanja novih

ugovora 29. lipnja u prostorijama Osječko-baranjske

županije koje je s predstavnicima Hrvatskih

voda, Poljoprivrednog instituta i Općine Ernestinovo

potpisao Osječko-baranjski župan dr.sc.

Vladimir Šišljagić. Ovim ugovorima se stvaraju

mogućnosti za završetak projektiranja i početak

izgradnje sustava navodnjavanja na 202 hektara

zemljišta Poljoprivrednog instituta i na području

Općine Ernestinovo.

Muzej vina u Zmajevcu

U sklopu provedbe projekta Wine Tour, vrijednog

1,25 milijuna eura, župan dr.sc. Vladimir

Šišljagić obišao je 12. srpnja objekt u kojem će

biti smješten budući vinski muzej u središtu Zmajevca.

Jedan od četiri mini muzeja u okviru ovog

projekta je i mini muzej u Zmajevcu. Radi se o

kući u čije uređenje je Općina Kneževi Vinogradi

uz pomoć Ministarstva kulture do sada već uložila

pola milijuna kuna, a za dovršetak je potrebno

daljnjih 700.000 kuna koje će se osigurati iz pretpristupnih

fondova Europske unije.

Opina Punitovci

4. sijenja 2012.

Pušteni zečevi u đakovačko lovište

U zajedničkom lovištu kojim gospodari Lovačko

društvo Đakovo, a u okviru provedbe projekta

"Unošenje i čuvanje divljači u zajedničkim

lovištima" koji se ostvaruje u suradnji Osječkobaranjske

županije, Lovačkog saveza Županije


30 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

je Zlatko Stolnik, predsjednik Lovačkog saveza

Osječko-baranjske županije.

Opina Punitovci

4. sijenja 2012.

Fazani za lovačko društvo Srndać

Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić je u ograđenom

prostoru za perad Lovačkog društva Srndać

iz Belog Manastira pustio 12. srpnja i prve fazane

odnosno fazansku divljač u cilju povećanja ove

vrste u lovištima Osječko-baranjske županije.

i lovačkih društava, puštena je 11. srpnja zečja

divljač. Procjenom stanja divljači uočeno je kako

zečeva i fazana nedostaje u lovištima. Na svečanosti,

na kojoj je sudjelovao i župan dr.sc. Vladimir

Šišljagić, bilo je riječi i o velikom značenju

lovnog turizma na području Županije.

Osječko-baranjska županija zadnjih je godina

uložila više od 10 milijuna kuna iz svog proračuna

za lovišta Županije. Riječ je o 86 zajedničkih i 26

državnih lovišta. "Pokazalo se da lovačka društva

zaista skrbe o lovno-gospodarskoj osnovi. Ovo što

smo upravo vidjeli unošenje je i čuvanje divljači

u ovim lovištima, ne samo na području Đakova,

nego kad su u pitanju zečevi, i na području Donjeg

Miholjca i Našica. Ukupno 440 zečeva pustit će

se u lovišta. Projekt je vrijedan 500.000 kuna, a

zajednički smo ga osmislili na prijedlog Lovačkog

saveza Županije. Sudjeluje

Opina

Lovački savez

Punitovci

s 50% i

isto toliko Županija. Osim zečeva, 4. sijenja u ovom 2012. projektu

su i fazani, pa je ovih dana u tijeku i njihovo puštanje

u lovišta. Naime, riječ je o 4.500 fazana",

rekao je župan Šišljagić, te dodao kako su lovni

turizam prepoznali zaljubljenici u lov iz cijelog

svijeta.

Predsjednik LD-a Đakovo Dražen Bježančević

zahvalio je Županiji na pomoći, te istaknuo

kako se nada da će projekt biti uspješan. "Prošlogodišnja

suša i prije toga poplave nanijeli su štete

u lovištima. Želimo sanirati te štete i napučiti naša

lovišta s divljači kao u davna vremena", zaključio

I ovaj zajednički projekt Osječko-baranjske

županije i lovačkih društava s područja Županije

vrijedan 500.000 kuna, definiran Sporazumom o

provedbi projekta "Unošenje i čuvanje divljači u

zajedničkim lovištima" potpisan je u travnju ove

godine. Projektom je obuhvaćeno ispuštanje 440

divljih zečeva i preko 4000 kljunova fazanske divljači

u 2012. godini.

Izgradnja ceste Popovac-Kamenac

Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić obišao je 12.

srpnja radove na izgradnji lokalne ceste Popovac-

Kamenca u ukupnoj dužini od 5,5 kilometara.

Radovi su podijeljeni u tri faze. Trenutačno

se radi na prvoj fazi koja obuhvaća obnovu 200

metara ceste od Popovca te izgradnju novog mosta

između dva ribnjaka. Izvođač radova je osječka

Gravia, a vrijednost prve faze je nešto veća od

2,3 milijuna kuna. Prva faza trebala bi biti gotova

do kraja godine, dok se za to vrijeme priprema

dokumentacija za izvođenje preostale dvije faze.


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 31

Sporazum o osiguranju vatrogasaca

Osječko-baranjska županija i županijska

Vatrogasna zajednica potpisale su 27. lipnja sporazum

o financiranju kolektivnoga osiguranja

dobrovoljnih vatrogasaca s područja Županije

vrijedan 59.315 kuna. Inače, Županija od 2009.

godine financira osiguranje vatrogasaca jer je vatrogastvo

važan dio zaštite i spašavanja, a položaj

vatrogastva u državi zakonski nije reguliran na

pravi način.

Ovo je četvrti takav sporazum kojim je obuhvaćeno

2.220 dobrovoljnih vatrogasaca koji su

osigurani 24 sata dnevno, a ne samo za vrijeme

intervencije.

BIOS - temeljni kamen za novu halu

Na prostoru Poduzetničkog inkubatora BIOS

29. lipnja postavljen je temeljni kamen za izgradnju

nove modularne hale. Temeljni kamen zajednički

su, sa županom Vladimirom Šišljagićem i

gradonačelnikom Krešimirom Bubalom, položili

povjerenik Europske unije za regionalni razvoj Johannes

Hahn te potpredsjednik Vlade Republike

Hrvatske i ministar regionalnog razvoja i fondova

Europske unije Branko Grčić.

Upriličen je i obilazak inkubatora pod vodstvom

direktora BIOS-a Ive Koškog. U sklopu

programa IPA, komponenta IIIC, shema bespovratnih

sredstava za poslovnu infrastrukturu

- operativni program regionalne konkurentnosti,

Poduzetničkom inkubatoru BIOS d.o.o. odobren

je projekt izgradnje modularne hale ukupne vrijednosti

1.391.050,62 eura. Cilj je projekta izgradnja

i opremanje modularne hale, odnosno povećanje

kapaciteta inkubatora za prijem novih proizvodnih

i tehnološki orijentiranih tvrtki s ciljem razvoja

malog i srednjeg poduzetništva te smanjenja nezaposlenosti

u regiji. Također, projektom će se

promovirati poduzetništvo, provesti dva nova

seminara za poduzetnike ("Zaštita intelektualnog

vlasništva" i "Utjecaj pristupanja EU na poduzetnike")

i virtualni inkubator kojim će se usluge

BIOS-a moći lakše ponuditi i onim poduzetnicima

koji nisu fizički smješteni u inkubatoru.


32 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

Kapacitet Poduzetničkog inkubatora BIOS

projektom će se povećati za 24 poslovna prostora-

11 poslovnih prostora u prizemlju te 13 na katu.

Ukupna bruto površina iznosit će 1.873,00 m 2 . Dugoročno,

ovim projektom planirano je da će tvrtke

koje posluju unutar inkubatora otvoriti 228 novih

radnih mjesta u sljedećih deset godina.

Povjerenik Hahn i veleposlanik Paul Vandoren

su, nakon polaganja temeljnog kamena, zajedno

sa županom Šišljagićem i predstavnicima

Hrvatskog centra za razminiranje obišli i prostor

u Ulici Josipa Reihl-Kira kod bivše zgrade Poljoprivrednog

fakulteta koji je nedavno razminiran

u sklopu projekta Razminiranje ratom pogođenih

područja Republike Hrvatske, a održana je i prezentacija

o tijeku razminiranja na području Osječko-baranjske

županije. Župan Šišljagić je tijekom

susreta pozvao povjerenika Hahna i veleposlanika

Vandorena da u listopadu posjete Ured Osječkobaranjske

županije i Grada Osijeka u Bruxellesu

tijekom Otvorenih dana europskih regija i gradova.

Konferencija o regionalnoj suradnji u

području zapošljavanja, obrazovanja i

socijalne uključenosti

U Osijeku su 21. lipnja u okviru Konferencije

o regionalnoj suradnji u području zapošljavanja,

obrazovanja i socijalne uključenosti predstavljeni

primjeri dobre prakse u provedbi projekata iz područja

zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti

koji se financiraju u okviru Operativnog

programa Razvoj ljudskih potencijala.

Dobrodošlicu svim sudionicima konferencije

izrazio je zamjenik župana Osječko-baranjske županije

dr.sc. Željko Kraljičak. Naglasio je kako

Osječko-baranjska županija, ali i cijela Slavonija

trebaju biti ponosni na postignute rezultate u provedbi

projekata financiranih sredstvima Europske

unije. "Našim iskustvom možemo biti od pomoći

drugim županijama, ali fondovima prvenstveno

pomažemo svojem stanovništvu", rekao je zamjenik

župana.

U nastavku konferencije predstavljeni su

primjeri uspješnih projekata iz osam županija

Panonske Hrvatske i održana je panel rasprava

o pripremi i provedbi projekata u okviru Instrumenta

pretpristupne pomoći. Također su predstavljene

mogućnosti financiranja unutar Europskog

socijalnog fonda, a svi sudionici sudjelovali su u

razmjeni iskustava o provedbi sadašnjih, ali i o

pripremi budućih projekata.

Opina Punitovci

4. sijenja 2012.

Komemoracija u povodu Dana

državnosti

Povodom predstojećeg Dana državnosti Republike

Hrvatske, izaslanstvo Osječko-baranjske

županije predvođeno županom dr.sc. Vladimirom

Šišljagićem i izaslanstva Grada Osijeka, Hrvatske

vojske i policije i Koordinacije udruga proisteklih

iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije

položili su 24. lipnja vijence i zapalili svijeće pred

križem na platou Kapelice Kraljice mira na krunskoj

utvrdi u počast palim hrvatskim braniteljima.


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 33

potok. "Dok god mi budemo dolazili na Crni potok,

živjet će i pobijeni hrvatski mučenici", rekao

je Matičić. Iskoristio je ovu prigodu te je uručio

odlikovanja Udruge Hrvatski domobran. Medalju

"Hrvatski domoljub" uručio je županu Osječkobaranjske

županije dr.sc. Vladimiru Šišljagiću,

nakon čega je pročitao imena žrtava te još jednom

pozvao na obećanu istragu zločina počinjenih nakon

Drugog svjetskog rata na svim stratištima, pa

tako i na ovom.

Županijski vijenac na spomen obilježje

u Tenji

U spomen na pogibiju četiri hrvatska branitelja

iz orahovičkog kraja, župan dr. sc. Vladimir

Šišljagić položio je 7. srpnja vijenac i zapalio svijeću

kraj spomen obilježja u Tenji, ujedno i mjesto

stradanja Damira Hornunga, Franje Jusupa,

Zdravka Rittgassera i Đure Kiša. Ovo obilježavanje

tradicionalno organizira Koordinacija udruga

proisteklih iz Domovinskog rata Orahovice.

U nastavku komemoracije, svetu misu u koncelebraciji

svećenika našičkog kraja, služio je fra

Tomislav Božićek. Odavanju počasti stradalnicima

bili su nazočni i brojni Našičani te predstavnici

udruga Hrvatski domobran iz raznih krajeva

Hrvatske.

Svečanosti obilježavanja Dana

osječkih branitelja

Dan osječkih branitelja ove godine je obilježen

brojnim svečanostima i manifestacijama.

Počast žrtvama komunizma na Crnom

potoku

U sklopu programa obilježavanja Dana Grada

Našica 16. lipnja upriličeno je polaganje vijenca,

paljenje svijeća i sveta misa za stradale na području

zvanom Crni potok.

Predsjednik Udruge Hrvatski domobran Hrvatske

Nikola Matičić u svom je obraćanju zahvalio

svima koji su pomogli u organizaciji obilježavanja,

ali i svima koji su i ove godine došli na Crni

U sklopu programa obilježavanja Dana

osječkih branitelja, u foajeu osječkog Hrvatskog

narodnog kazališta 26. lipnja je predstavljena

knjiga "Rosinjača". Knjigu je pripremila Udruga

hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske

županije, temeljni ogranak Sveti Rok

u suradnji s Temeljnim ogrankom Tvrđa, a temeljena

je na iskazima preživjelih pripadnika 106.

brigade, sudionika i svjedoka tragičnog događaja

15. prosinca 1991. u šumi Rosinjača kada je poginulo

16 pripadnika ove brigade. Nakon predstavljanja

knjige održan je okrugli stol "Doprinos

osječkih branitelja u Domovinskom ratu". Ovim

programima nazočio je i osječko-baranjski župan

dr.sc. Vladimir Šišljagić.


34 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

Uoči ovog svečanog čina vijence su položili osječko-baranjski

župan dr.sc. Vladimir Šišljagić, gradonačelnik

Krešimir Bubalo zajedno s predsjednikom

Gradskoga vijeća dr.sc. Josipom Vrbošićem,

ministar branitelja Predrag Matić, te predstavnici

Hrvatske vojske, Policije i Koordinacije udruga

proisteklih iz Domovinskog rata.

Obilježavanje Dana osječkih branitelja nastavljeno

je 27. lipnja prigodnom svečanošću u

osječkom Kazalištu. Nakon premijernog prikazivanja

filma "Osijek - nepokoreni grad" autorice

Nade Prkačin, nazočne je, nakon Miljenka Kolobarića

i obraćanja autorice filma, pozdravio i

gradonačelnik Krešimir Bubalo, a potom uručio

zahvalnice institucijama i tvrtkama koje su dale

svoj doprinos obrani Osijek. Zahvalnicu je, u ime

Osječko-baranjske županije, primio župan dr.sc.

Vladimir Šišljagić.

Obilježavanje Dana osječkih branitelja zaključeno

je tradicionalnim druženjem branitelja i

građana na Pampasu. Nakon uvodnih riječi predsjednika

Odbora za branitelje Domovinskog rata i

braniteljske udruge Miljenka Kolobarića, braniteljima

i njihovim obiteljima prigodne riječi uputili

su gradonačelnik Krešimir Bubalo, ministar branitelja

Predrag Matić te župan Vladimir Šišljagić,

koji su potom, zajedno s predsjednikom Gradskoga

vijeća Josipom Vrbošićem, obišli i sajam braniteljskih

zadruga na središnjem osječkom Trgu.

Istog dana održan je i polumaraton od Ćelija

do umjetničke instalacije u Osijeku "Crveni fićo".

Sudionike utrke na cilju su dočekali župan Vladimir

Šišljagić i gradonačelnik Krešimir Bubalo.

Tridesetak trkača primilo je zahvalnicu za sudjelovanje

u ovoj simboličnoj utrci, u znak sjećanja na

zbivanja u mjestu Ćelije i u Osijeku 1991. godine.

21. obljetnica 107. brigade

Legendarna 107. valpovačka brigada obilježila

je 28. lipnja 21. obljetnicu ustroja. Obilježavanje

je započelo odavanjem počasti poginulim

pripadnicima brigade, paljenjem svijeća i polaganjem

vijenaca kod središnjeg križa na Gradskom

groblju u Valpovu. Vijence su položila izaslanstva

brigade, Hrvatske vojske, udruga proisteklih iz

Domovinskog rata, Grada Valpova i Osječko-baranjske

županije.

Sutradan je kod Kapelice Kraljice mira na

Krunskoj utvrdi svečano otkrivena Opina spomen Punitovci ploča

s imenima poginulih branitelja 4. sijenja i sugrađana 2012. bivše

Općine Osijek. Ploču su otkrili članovi obitelji

poginulih, a posvetio ju je pater Ignac Čižmešija.

140 godina DVD Osijek Gornji Grad

Prigodnim programom, vatrogasnom vježbom

i svečanom sjednicom u osječkom Hrvat-


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 35

Svečanom proslavom 17. lipnja obilježena

120. obljetnica semeljačkog DVD-a kojoj je

nazočio i župan dr.sc. Vladimir Šišljagić. Tom

prilikom bio je kum zastavi slavljeničkog DVD-a

prilikom njene posvete, čestitavši semeljačkim vatrogascima.

Veliki jubilej DVD-a Semeljci održan

je u nazočnosti vatrogasnih čelnika hrvatske Vatrogasne

zajednice, županijske Vatrogasne zajednice,

vodstva Općine Semeljci i drugih uzvanika, a

o radu Društva-slavljenika govorio je njegov predsjednik

Stjepan Puljić. U okviru proslave Dana

Općine Semeljci, u subotu je održana folklorna

manifestacija "Kolo na Vrbaku" uz nastup desetak

KUD-ova.

Opina Punitovci

4. sijenja 2012.

skom narodnom kazalištu na kojoj su se dodijelila

priznanja i odlikovanja, DVD Osijek Gornji Grad

proslavio je 23. lipnja 140. rođendan uz nazočnost

župana dr.sc. Vladimira Šišljagića, gradonačelnika

Osijeka Krešimira Bubala, visokih

dužnosnika vatrogastva, predstavnika vatrogasnih

organizacija iz naše Županije i drugih županija Republike

Hrvatske, te gostiju iz susjednih država.

Opina Punitovci

Tom prigodom župan 4. dr.sc. sijenja Vladimir 2012. Šišljagić

čestitao im je na predanom i ustrajnom radu,

zahvalio na svemu što su učinili u spašavanju ljudi

i imovine, a posebice hrabrosti i zalaganju u Domovinskom

ratu. Danas Društvo broji 92 člana,

od toga 57 aktivnih članova, 12 članova mladeži,

14 članova kategorija djeca i 9 pričuvnih članova.

Susreti prijateljstva u Drenju

Svečano je 17. lipnja bilo i u Općini Drenje

gdje su održani 16. "Susreti prijateljstva" s

nekadašnjim starohrvatskim gradovima Zrin i

Gvozdansko. Susretima prijateljstva nazočio je i

zamjenik župana dr.sc. Željko Kraljičak.

Svečano otvorena svinjogojska farma

OPG-a Jančo iz Punitovaca

Župan dr.sc Vladimir Šišljagić nazočio je

svečanom otvorenju farme OPG-a Jančo iz Punitovaca,

koju je otvorio ministar poljoprivrede

Tihomir Jakovina 27. lipnja.

Farma za 200 krmača s pripadajućim tovilištem

izgrađena je prema modelu Operativnog

programa razvitka svinjogojske proizvodnje u

Republici Hrvatskoj, a investicija je vrijedna oko

13 milijuna kuna. Vlasnici farme su Nina i Goran

Jančo, rođeni 1975. godine i oboje doktori veterinarske

medicine. Specifičnost ove farme je da su

i krmačarnik i tovilište u jednoj zgradi, ali s odvojenim

proizvodnim fazama u zasebnim sobama.

120 godina DVD-a Semeljci


36 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

Svečanom otvaranju farme nazočili su i predstavnici

Hrvatske poljoprivredne agencije koja je

bila zadužena za tehničku provedbu Operativnog

programa.

Nakon gotovo dvije sezone ponovno je za

sve građane Belišća, kao i sve građane Valpovštine,

ali i šire otvoren bazen za kupanje. Svečanost

otvorenja bazena održana je u subotu, 16. lipnja

u večernjim satima gdje su brojni građani i posjetitelji

imali prilike uživati u fiš paprikašu koji

su pripremali državni prvaci, kao i predstavnici

domaćih obiteljskih turističkih gospodarstava s

područja Belišća.

Sve okupljene pozdravili su gradonačelnik

Zvonko Borić i župan Vladimir Šišljagić koji je

napomenuo kako je Osječko-baranjska županija

osigurala pola milijuna kuna za potrebe sanacije

bazena u Belišću.

Opina Punitovci

4. sijenja 2012. Predstavljena monografija Svjetlo i

zemlja - Slavonija, Baranja i Srijem

Otvoren bazen u Belišću

"Svjetlo i zemlja - Slavonija, Baranja i Srijem",

naslov je novog (zajedničkog) monografskog

izdanja proizišloga iz fotografske radionice

obitelji Topić - oca Marina i sina Domagoja. Tekstualni

dio ponovno potpisuje njihov dugogodišnji

suradnik, Zvonko Maković, a knjigu je 19. lipnja

predstavila književna znanstvenica i književnica

Helena Sablić Tomić. Svečana promocija monografije

održana je u Velikoj vijećnici Skupštine

Osječko-baranjske županije, a nazočio joj je i

župan dr.sc. Vladimir Šišljagić sa suradnicima.


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 37

46. Đakovački vezovi

Scenskom slikom "Oj, Đakovo, Šokadijo stara…"

pred Katedralom u Đakovu svečano su 6.

srpnja otvoreni 46. Đakovački vezovi.

U nazočnosti potpredsjednika Sabora Nenada

Stazića i Tomislava Čuljka, župana dr.sc.

Vladimira Šišljagića, župana Vukovarsko-srijemske

županije Bože Galića, nadbiskupa đakovačko-osječkog

mons. dr.sc. Marina Srakića

i drugih uglednika, smotru je otvorio đakovački

gradonačelnik i predsjednik njezinog Organizacijskog

odbora Zoran Vinković. Istaknuo je kako

Đakovački vezovi još od 1967. godine čuvaju slavonsku,

hrvatsku tradiciju, običaje i kulturu.

Scensku sliku, prema scenariju prof. Mirka

Ćurića iz Đakova, izveli su glumci Dramskog

kazališta Gavella, Hrvatskog narodnog kazališta

iz Osijeka i osječke Umjetničke akademije,

tamburaški sastavi i solisti te folklorna društva.

Ove godine bila je posvećena gradnji đakovačke

katedrale i zanimljivosti iz vremena nastajanja te

prvostolnice vezane za podatak Opina da je Punitovci slikar Seiz,

koji je crkvu oslikavao freskama, 4. sijenja za fresku 2012. Madone

inspiraciju pronašao u liku mlade seoske žene

Marije iz Trnave, sela pokraj Đakova, a koja mu

je za to pozirala s djetetom u naručju.

Župan dr. sc. Vladimir Šišljagić nazočio je 8.

srpnja i završnici 46. Đakovačkih vezova - svečanom

mimohodu 61 folklorne skupine iz Hrvatske

i inozemstva. Prije odlaska na misu, središnjim

đakovačkim trgom prošli su jahači i svatovske

zaprege.

Na platou ispred Katedrale, uz mnoštvo građana

duž cijele trase mimohoda od Malog do Strossmayerovog

parka, povorku su pratili domaćini

i gosti - gradonačelnik i predsjednik Đakovačkih

vezova Zoran Vinković, ministar poljoprivrede

Tihomir Jakovina, predsjednik Uprave Hrvatske

banke za obnovu i razvoj Anton Kovačev, osječko-baranjski

župan Vladimir Šišljagić, pomoćni

biskup đakovačko-osječki mons. Đuro Hranić i

drugi visoki uzvanici.

Program 46. Đakovačkih vezova završen je

u večernjim satima tradicionalnim izborom najbolje

nošenog narodnog ruha u djevojaka, snaša

i momaka.

25. Bonavita u Trnavi

Bonavita, turističko - gospodarska manifestacija

vinogradara Slavonije i Baranje, osnovana je u

vinorodnoj Trnavi 1988. godine. Već je na prvom


38 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

ocjenjivanju, izložbi i kušanju vina bilo 49 uzoraka

privatnih vinogradara s područja Đakovštine,

Slavonskog Broda i Požege. Ova vinogradarsko

- vinarska manifestacija organizira se prvenstveno

radi unaprjeđivanja kakvoće proizvodnje vina i

promicanja kulture ispijanja vina, kao i podizanja

vinske kulture proizvođača

Opina

i potrošača

Punitovci

vina.

4. sijenja 2012.

Prva Bonavita bila je prilika da privatni vinogradari

Slavonije i Baranje u javnosti promoviraju

svoja vina. Medu njima su bili danas poznati i cijenjeni

vinari.

Na prigodnoj završnoj svečanosti jubilarne

25. Bonavite, održane 22. lipnja uz bogat kulturno

- umjetnički program župan dr.sc. Vladimir

Šišljagić uručio je pobjednički pehar proizvođaču

najboljeg vina Misna vina d.o.o., za vino Traminac,

ledena berba 2009. godine, apsolutnom pobjedniku

u konkurenciji 135 pristiglih uzoraka

vina iz Slavonije i Baranje.

Završnom ocjenjivanju nazočio je i zamjenik

župana dr.sc. Željko Kraljičak koji je čestitao

dobitnicima i uručio zlatne plakete. Ove je godine

na ocjenjivanje stiglo desetak posto više uzoraka

nego prošle godine, što je, kako ocjenjuju organizatori,

znak da je sve više ozbiljnih proizvođača

koji su registrirani za proizvodnju tog prepoznatljivog

slavonskog proizvoda.

11. Grahijada u Belom Manastiru

U subotu, 14. srpnja, na belomanastirskom

Gradskom stadionu je u organizaciji Malonogometnog

kluba Beli Manastir održano je jedanaesto

po redu natjecanje u kuhanju graha na kojem nije

nedostajalo vrsnih kuhara i ljubitelja graha.

vci

2.

XII. ocjenjivanje slavonskog kulena

U Županijskoj gospodarskoj komori održano

je 19. lipnja proglašenje rezultata XII. ocjenjivanja

kakvoće slavonskog kulena. Na ocjenjivane je stiglo

57 uzoraka s područja cijele Slavonije i Baranje,

a šampionsku titulu ponio je Mesno-trgovački

obrt Rog iz Đakova čiji vlasnik je Željko Vuk.

Pobjedu je odnijela ekipa "Nitko ispod dva

promila". Pobjednicima je zasluženi pehar uručio

župan dr.sc. Vladimir Šišljagić pohvalivši

pri tome belomanastirsku Grahijadu. Čak 2.000

posjetitelja uživalo je u grahu, ali i pjesmi i plesu

nastavljenom do dugo u noć.

Opina Punitovci

4. sijenja 2012.

Posilo uz tamburu

Posilo uz tamburu održano je 21. lipnja po

11. put u Hrvatskom domu u Strizovojni. U organizaciji

KUD-a Šokadija, ovaj praznik tamburaške

glazbe, kako ga od milja zovu Strizivojčani, okupio

je desetak tamburaških sastava koji su predstavili

svoje glazbeno umijeće. Ovu tradicionalnu

manifestaciju u ime glavnog pokrovitelja otvorio

je osječko-baranjski župan dr.sc. Vladimir Šišljagić

koji je tom prigodom čestitao organizatorima

i sudionicima na trudu i radu koji ulažu kako bi

njegovali izvornu slavonsku kulturu i baštinu.


15. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA KRONIKA 39

Regata Osijek-Aljmaš

U petak, 22. lipnja održana je 11. tradicionalna

Regata čamaca od Osijeka do Aljmaša, u

organizaciji Motonautičkog kluba Drava.

Hrvatske 21. lipnja su u Donjem Miholjcu održani

međužupanijski susreti djece hrvatskih branitelja

2012. - međužupanijske igre na kojima su sudjelovala

djeca hrvatskih branitelja iz pet slavonskih

županija.

Djecu hrvatskih branitelja pozdravio je župan

dr.sc. Vladimir Šišljagić i zahvalio njihovim

roditeljima na doprinosu koji su dali u stvaranju

neovisne hrvatske države.

Gotovo stotinu čamaca sudionika Regate

predvodio je brod Muka na kojemu se nalazilo i

župan dr.sc. Vladimir Šišljagić te osječki gradonačelnik

Krešimir Bubalo koji su u čast poginulim

braniteljima položili vijence na trećem kilometru

Drave, dok su svi čamci u pratnji oglasili

zvučnim signalima.

ovci

12. Međužupanijski susreti djece

hrvatskih branitelja

U organizaciji Udruge hrvatskih dragovoljaca

Domovinskog rata (UHDDR-a) Republike

Susreti djece hrvatskih branitelja provode se

već jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica

za djecu branitelja osnovnoškolskog uzrasta

sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih

kontakata među njima.

Godišnji proljetni ophod kraljice (Ljelje) iz Gorjana

Od preko 100 nematerijalnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Hrvatska

ima 11 dobara upisanih na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Među

njima je i Godišnji proljetni ophod kraljice (Ljelje) iz Gorjana upisan na listu 2009. godine.

Kraljice iz sela Gorjana su djevojke koje u proljeće, o blagdanu Duhova, u povorci obilaze selom i izvode ritual

sastavljen od osobitih pjesama i plesa sa sabljama. Dijele se na kraljice i kraljeve; desetak kraljeva nosi sablje i

muške šešire ukrašene cvijećem, a upola manje kraljica na glavama, poput mladenki, imaju bijele vijence. Iz šireg

repertoara kraljičkih tekstova odabiru pjesme primjerene obitelji koju posjećuju; najčešće pjevaju djevojci, mladiću

ili mladoj nevjesti. Zatim kraljevi izvode ples sa sabljama, a kraljice pjesmom komentiraju plesne figure. Slijedi

narodni ples uz pratnju glazbenika, kojemu se mogu pridružiti i ukućani. Nakon što ih počaste hranom i pićem

povorka odlazi u drugu kuću. Drugoga dana Duhova odlaze u susjedno selo ili obližnji gradić. Na kraju slijedi

zajednička gozba i zabava kod jedne od sudionica.


Foto: Mario Romulić

More magazines by this user
Similar magazines