Županijska kronika broj 211 - Osječko baranjska županija

obz.hr

Županijska kronika broj 211 - Osječko baranjska županija

16 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

zak turista otvorit će mogućnost za nova zapošljavanja

i gospodarski napredak Osječko-baranjske

županije.

Stari turski put kreće od Belog Manastira u

pravcu istoka, hrptom Baranjskog brda te završava

kod naselja Batina. Put je ukupne dužine 22

km od čega je približno 6 km asfaltirano. Za dio

puta dužine 650 m izrađen je glavni projekt, dok

za ostatak nije pokrenut postupak projektiranja.

Značaj puta je u tome što objedinjuje vinske ceste

Baranje i povezuje ih u jednu jedinstvenu cjelinu.

U neposrednoj blizini puta nalazi se najviša točka

gorja Banjskog brda - vrh Kamenjak. Na njemu se

nalazi povijesna građevina trigonometar iz vremena

Marije Terezije koja bi se u sklopu projekta

detaljno obnovila, a uredio bi se i vidikovac koji

pruža nezaboravan pogled. Projekt bi se realizirao

na području Grada Belog Manastira te općina

Popovac, Kneževi Vinogradi i Draž. Ukupna

vrijednost ove projektne ideje je 9 milijuna eura.

Razmotrena izvješća trgovačkih

društava

Niz nacrta akta, izvješća i informacija koje

su se našle na dnevnom redu ovoga sastanka razmotrio

je Župan i predložio Skupštini usvajanje, a

u svezi poslovanja Regionalne veletržnice Osijek

d.d. donio je i poseban Zaključak u kojem je, polazeći

od činjenice da unatoč poteškoćama koje prate

rad i poslovanje Regionalne veletržnice Osijek

d.d. društvo održava tekuću likvidnost, podržao

prijedlog Nadzornog odbora Regionalne veletržnice

Osijek d.d. da se nastavi provođenje Programa

restrukturiranja i preustroja društva.

Nadalje, Župan je tražio da se razmotri mogućnost

transformacije Regionalne veletržnice

Osijek d.d. iz distributivnog u logistički centar

s izgradnjom ULO hladnjače na prostoru Regionalne

veletržnice Osijek d.d. te financijske konsolidacije

pretvaranjem potraživanja Republike

Hrvatske s osnova vraćenih kredita i Grada Osijeka

s osnova dugovanja za komunalnu naknadu

u vlasničke udjele u društvu. Ovim je Zaključkom

zadužio radnu skupinu u sastavu: Željko Kraljičak,

voditelj i Martin Marolin, Suzana Tretinjak,

Snježana Vidranski Škorić i Silva Wendling, članovi,

da u roku od osam dana izradi i dostavi prijedlog

restrukturiranja i financijske konsolidacije

Regionalne veletržnice Osijek d.d.

Procjena ugroženosti od požara i

tehnoloških eksplozija

Imajući u vidu konstatacije i upozorenja sadržana

u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških

eksplozija Osječko-baranjske županije i

uvažavajući mišljenje Stožera zaštite i spašavanja

Osječko-baranjske županije povodom razmatranja

Procjene, Župan je naglasio da su uočeni nedostaci

i slabosti u sustavu zaštite od požara poglavito

rezultat njegove normativne nedorečenosti odnosno

nedostatnosti financijskih sredstava potrebnih

za opremanje vatrogasnih postrojbi te izgradnju

odgovarajuće infrastrukture.

U tom smislu, podsjetio je da nisu doneseni

svi podzakonski akti u skladu s odredbama Zakona

o zaštiti i spašavanju, Zakona o vatrogastvu

i Zakona o zaštiti od požara, temeljem kojih bi

se provodilo kontinuirano i sustavno usklađivanje

rada službi nadležnih za prevenciju i unaprjeđenje

zaštite od požara, kao i postupci uzbunjivanja, dojavljivanja

i gašenja požara na području Osječkobaranjske

županije.

Zbog nedostatnih izdvajanja za potrebe vatrogastva

iz Proračuna Republike Hrvatske, ali

i financijske nemogućnosti jedinica lokalne samouprave

da značajnije pridonesu financiranju

vatrogastva, mnoge vatrogasne postrojbe nisu u

mogućnosti ispuniti zahtjeve propisane zakonskim

i podzakonskim aktima kojima je regulirano

područje zaštite od požara. Stoga Župan smatra

nužnim pokretanje izmjene zakona s ciljem povećanja

financijskih kapaciteta jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave koji bi omogućio

i odgovarajuće praćenje potreba vatrogastva.

U prikazanim okolnostima Osječko-baranjska

županija, ne samo da u cijelosti izvršava svoju

zakonsku obvezu financiranja djelatnosti Vatrogasne

zajednice Osječko-baranjske županije, već

u granicama svog fiskalnog kapaciteta financira

vatrogastvo i dopunskim sredstvima. U tom

smislu financira nabavku opreme dobrovoljnih

vatrogasnih društava na području Županije, sufinancira

izgradnju i adaptaciju građevina koje su

u njihovoj funkciji, financira liječničke preglede

vatrogasaca te njihovo osiguranje čime pridonosi

podizanju razine materijalno-tehničke opremljenosti

vatrogasnih postrojbi i njihove funkcionalne

osposobljenosti.

More magazines by this user
Similar magazines