Županijska kronika broj 211 - Osječko baranjska županija

obz.hr

Županijska kronika broj 211 - Osječko baranjska županija

6 ŽUPANIJSKA KRONIKA

15. srpnja 2012.

O problemima žetve i cijene pšenice

Povodom Informacije o stanju i problematici

biljne proizvodnje vijećnik Pavo Šarčević istaknuo

je da je vidljiva promjena strukture biljne

proizvodnje što je izuzetno važno zbog ulaska

Hrvatske u Europsku uniju, međutim i dalje se ne

radi na prerađivačkim i skladišnim kapacitetima.

Vijećnik Željko Franjić ustvrdio je da je žetva

pšenice gotova i da će se na području Županije

požnjeti oko 250.000 tona pšenice, a u Hrvatskoj

oko 700.000 tona, dok su potrebe na razini Hrvatske

približno 550.000 tona pšenice. Iako zadnje

desetljeće prinosi nisu bili ovako dobri, proizvođači

ne mogu biti zadovoljni cijenom od 1,35 kuna po

kilogramu koja ne pokriva troškove proizvodnje.

Za usporedbu, cijena pšenice na svjetskoj burzi je

1,57 kuna po kilogramu. Vijećnik je istaknuo da,

s obzirom na troškove proizvodnje, mlinari imaju

dobit oko 60 kuna po 100 kg brašna, a pekari, od

prodaje kruha, 270 kn po 100 kg brašna. Stopa

PDV-a porasla je na 25%, cijena uree za 46%,

KANA za 20%, sjemenske robe za 10%, a cijena

goriva više puta je rasla. Problem su i licencirana

skladišta kojih je samo 9 na području Hrvatske,

a zapremine su 75.000 tona, od čega na područje

Županije otpada 11.000 tona što je nesrazmjerno

s obzirom na prinos od 250.000 tona na području

Županije.

privatne šume s obzirom da je od 100.000 hektara

šuma na području Županije, približno 24.000

hektara privatnom vlasništvu. Na to je Krunoslav

Filipović, predstavnik Hrvatskih šuma, odgovorio

da Hrvatske šume nemaju uvid u financijsko poslovanje

privatnih šumoposjednika, te bi Upravni

odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj ili jedinice

lokalne samouprave trebale dopuniti taj podatak.

Rebalans Plana građenja

i održavanja županijskih i

lokalnih cesta

Razmatrajući prijedlog Rebalansa Plana građenja

i održavanja županijskih i lokalnih cesta vijećnik

Ivica Čeme pozdravio je povećanje iznosa

za lokalnu cestu L 44093 Markovac Našički-Makloševac-Ceremošnjak-Granice-Rozmajerovac

sa

3 milijuna kuna na 4.385.000 kuna, kao i najavu da

će u 2013. godini cesta biti završena. Osim toga,

iznos je povećan i za lokalnu cestu L 44047 Le-

Stanje, gospodarenje

i zaštita šuma

U raspravi o Informaciji o stanju, gospodarenju

i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske

županije vijećnik Darko Vrtarić upitao je zašto

u podatke o šumskom doprinosu nisu uvrštene

More magazines by this user
Similar magazines