Views
3 years ago

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 - Ministrstvo za ...

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 - Ministrstvo za ...

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 - Ministrstvo za

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 20122016 Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma V letu 2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Junij 2012

Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične ...
Strategija razvoja sporta u opštini Senta 2012-2016
Kitajska - perspektiven trg slovenskega turizma? Sejalec 2008 SIW ...
Strategija sodelovanja RS v MOM - Ministrstvo za obrambo
Strategija razvoja Slovenije PDF (204kB) - slo.at
Trajnostni razvoj turizma Slovenija kot konkurenčna država v ...
Politika urejanja prostora Republike Slovenije - Ministrstvo za ...
Poročilo za leto 2012. - Ministrstvo za zunanje zadeve
Revija 2, 2012 - Ministrstvo za notranje zadeve
3/2012 revija - Ministrstvo za notranje zadeve
julijska številka Kohezijskega e-kotička - Ministrstvo za gospodarski ...
v pripeti zloženki - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2012 - Ministrstvo za ...
tukaj - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Deklaracija za trajnostni razvoj slovenskega turizma - Slovenia
STRATEGIJA RAZVOJA ZIDANIÅ KEGA TURIZMA
STRATEGIJA prostorskega razvoja Slovenije - Ministrstvo za ...
Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje ...
turizem, ključni potencialni nosilec razvoja slovenije - Ministrstvo za ...
Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja - Duplek
Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja ... - Ljubljana
razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011
strategija razvoja in trženja turizma srca slovenije kot turistične ...
Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja ...
Strategija razvoja ruralnog turizma Splitsko-dalmatinske Županije
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE NOVI BEČEJ
Pomen turizma v Sloveniji - Ministrstvo za gospodarski razvoj in ...
7. strategija razvoja turizma turistične destinacije kranjska gora
Strategija razvoja Slovenije
Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine ... - fijet