Views
3 years ago

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 - Ministrstvo za ...

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 - Ministrstvo za ...

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 - Ministrstvo za

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 20122016 Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma V letu 2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Junij 2012

Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične ...
Strategija razvoja sporta u opštini Senta 2012-2016
Kitajska - perspektiven trg slovenskega turizma? Sejalec 2008 SIW ...
Strategija razvoja Slovenije PDF (204kB) - slo.at
Trajnostni razvoj turizma Slovenija kot konkurenčna država v ...
Strategija sodelovanja RS v MOM - Ministrstvo za obrambo
Politika urejanja prostora Republike Slovenije - Ministrstvo za ...
Poročilo za leto 2012. - Ministrstvo za zunanje zadeve
Revija 2, 2012 - Ministrstvo za notranje zadeve
3/2012 revija - Ministrstvo za notranje zadeve
julijska številka Kohezijskega e-kotička - Ministrstvo za gospodarski ...
v pripeti zloženki - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2012 - Ministrstvo za ...
tukaj - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Deklaracija za trajnostni razvoj slovenskega turizma - Slovenia
STRATEGIJA RAZVOJA ZIDANIÅ KEGA TURIZMA
STRATEGIJA prostorskega razvoja Slovenije - Ministrstvo za ...
Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje ...
turizem, ključni potencialni nosilec razvoja slovenije - Ministrstvo za ...
Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja - Duplek
Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja ... - Ljubljana
razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011
Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja ...
strategija razvoja in trženja turizma srca slovenije kot turistične ...
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE NOVI BEČEJ
Strategija razvoja ruralnog turizma Splitsko-dalmatinske Županije
7. strategija razvoja turizma turistične destinacije kranjska gora
Pomen turizma v Sloveniji - Ministrstvo za gospodarski razvoj in ...
Strategija razvoja Slovenije - UMAR
Strategija razvoja Slovenije