Ulotka - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

dodr.pl

Ulotka - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Zasady tworzenia

zagrody edukacyjnej

Tworzenie oferty edukacyjnej w gospodarstwie

agroturystycznym odbywa się poprzez przygotowanie

programu i zaprezentowanie jego etapów podczas

warsztatów, pokazów, szkoleń, pogadanek, ścieżek

przyrodniczych czy zielonych szkół. W ramach takich

zajęć mogą odbywać się np. pokazy przetwarzania

zboża, warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej czy lekcje

przyrody na łonie natury.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

podczas szkoleń i wyjazdów studyjnych przedstawia

przykłady interesujących zagród edukacyjnych

jako pozytywne wzorce inspirujące uczestników.

Więcej informacji na temat idei i zasad prowadzenia zagrody

edukacyjnej można znaleźć w poradnikach:

1. Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie

rolnym

2. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania

gospodarstw edukacyjnego

3. Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwach

rolnych

4. Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa

wiejskiego

5. Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwach

rolnych

6. Możliwości finansowania działalności edukacyjnej

gospodarstw rolnych

Poradniki, regulamin oraz kwestionariusze zgłoszeniowe

dostępne są:

na stronie internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl

i w siedzibie DODR we Wrocławiu.

Dział Przedsiębiorczości,

Wiejskiego Gospodarstwa Domowego

i Agroturystyki

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

centrala: 71 339 80 21 (22)

sekretariat: tel. 71 339 86 56,

faks 71 339 79 12

e-mail: sekretariat@dodr.pl

www.dodr.pl

INFORMUJEMY

SZKOLIMY

DORADZAMY

• kolorowy miesięcznik, 80 stron

• roczna prenumerata tylko 45 zł

• około 4 000 czytelników

na dolnośląskiej wsi

• aktualności rolnicze

• informacje na temat uprawy

i hodowli, unijnych programów

pomocowych, agroturystyki

• przepisy prawne i kulinarne

• agronotowania, szkolenia

Dolnośląski Ośrodek

Doradztwa Rolniczego

we Wrocławiu

ZAGRODA EDUKACYJNA


Czym jest

zagroda edukacyjna

Zagroda edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone

przez mieszkańca wsi na obszarach wiejskich. Podczas

programu edukacyjnego można poznać specyfikę

prowadzenia działalności rolniczej.

Warunkami sprzyjającymi do prowadzenia działalności

edukacyjnej w gospodarstwie są:

• położenie gospodarstwa,

• odpowiednie budynki i pomieszczenia,

• sprzęty,

• obecność zwierząt hodowlanych,

• zapewnienie bezpieczeństwa.

Idea i korzyści prowadzenia

edukacji w gospodarstwie

Zajęcia edukacyjne mogą przynieść korzyści zarówno

dla rolników, jak i dla szkolnictwa. Szkoły zyskują

urozmaicony proces kształcenia wprowadzając ćwiczenia

praktyczne oparte o poznanie rolnictwa i wiejskiego

dziedzictwa kulturowego.

Dla rolnika jest to dodatkowe źródło dochodu, okazja do

spotkania z potencjalnymi konsumentami i uwieńczenie

trudu włożonego w pracę na gospodarstwie.

Sieć agroturystycznych

gospodarstw edukacyjnych

Zachęcamy do udziału w Sieci agroturystycznych

gospodarstw edukacyjnych, prowadzonej przez

Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. W ramach

Sieci zagrody edukacyjne mogą promować swoją ofertę

w ogólnopolskim systemie internetowym i wymieniać

doświadczenia. Udział w Sieci jest bezpłatny.

Wystarczy jedynie:

• zapoznać się z regulaminem

• wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy,

• uzyskać rekomendację uprawnionego doradcy DODR

we Wrocławiu.

Uczestnicy Sieci uzyskują prawo do używania logo

zagrody edukacyjnej.

More magazines by this user
Similar magazines