regulamin - Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

jedlinsk.pl

regulamin - Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Wakacyjny Turniej Piłkarski Dzikich Drużyn

o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk

REGULAMIN

I. Cel Turnieju

Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży.

Popularyzacja gry w piłkę nożną oraz aktywny wypoczynek.

Zawiązywanie nowych przyjaźni, wychowanie poprzez sport.

Konfrontacja sportowa dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

II. Organizatorzy

Wójt Gminy Jedlińsk

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

III. Termin i miejsce

Turniej zostanie rozegrany w terminie 18-19 lipiec 2013r.

Zgłoszenia odbywają się do dnia 12 lipca 2013r.

Turniej zostanie rozegrany na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedlińsku

ul. Warszawska 1 – boisko piłkarskie „ORLIK 2012”.

IV. Uczestnictwo

1. Dzikie Drużyny rozegrane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych wówczas gdy do każdej

z nich zgłosi się minimum 4 drużyny:

I kategoria rocznik 1998-1999-2000 /gimnazjum/

II kategoria rocznik 2001-2002-2003 /szkoła podstawowa/

2. W turnieju mogą brać udział drużyny złożone z zawodników zamieszkujących

tereny Gminy Jedlińsk. Każdy zawodnik w trakcie trwania turnieju musi posiadać ze sobą

dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość a także adres zamieszkania (np. legitymacja

szkolna, karta rowerowa itp.).

3. Drużyny, które chcą wziąć udział w turnieju zobowiązane się do dostarczenia listy zgłoszeniowej

w terminie do 12 lipca 2013r., która powinna zawierać: (nazwisko i imię, datę urodzenia, adres

zamieszkania, a także numer koszulki na czas trwania zawodów), ponadto na liście należy

wyszczególnić kapitana drużyny i wpisać numer tel. kontaktowego.

4. Obowiązkowo do listy zgłoszeniowej drużyny wymagana jest od każdego zawodnika

pisemna zgoda rodziców na udział dziecka lub wychowanka w Turnieju.

5. Listy zgłoszeniowe należy dostarczać do organizatora w niżej wymienionych placówkach:

Siedziba Centrum Kultury w Jedlińsku ul. Krótka 1 tel. (48) 32-13-052.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku ul. Warszawska 1 tel. 669-049-783.

Instruktor Sportu Łukasz Kurek (email: osir.jedlinsk@interia.pl).

6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby drużyn w poszczególnych kategoriach, organizator

podejmie decyzję o rozegraniu turnieju w jednej kategorii wiekowej.

7. Drużyna powinna składać się z 6 zawodników grających + maksymalnie 4 rezerwowych.

8. Drużyny występują w jednakowych strojach sportowych.

9. Drużyny uczestniczące w turnieju pokrywają koszty dojazdu. Koszty organizacji turnieju ponosi

organizator. Organizator nie pobiera żadnych opłat od uczestników.

Strona 1 z 2


V. Przepisy gry

Wymiary boiska 56x28m, bramki 5x2m.

W całym turnieju drużyny występują w składach sześcioosobowych

(bramkarz + pięciu zawodników grających).

Nie obowiązuje przepis o spalonym.

Nieograniczona liczba zmian.

Rzut od bramki wykonywany jest nogą.

Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy.

Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą

znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.

Mecze odbywają się w czasie 2x10 minut plus minimum 3 minutowa przerwa.

Mecz finałowy rozegrany będzie 2x15 minut.

Za przeklinanie na boisku a także za brutalne faule sędzia będzie stosował kary

minutowe lub usuwał z boiska.

Zawodnik może grać tylko w jednym zespole.

Turniej będzie rozgrywany systemem „każdy z każdym”.

Zawodnicy grają w obuwiu sportowym (trampki lub korkotrampki – plastikowe lub

gumowe).

Obowiązuje zakaz gry w korkach metalowych a także kolcach.

Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

VI. Punktacja

1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0

punktów.

2. O kolejności w grupie decyduje:

ilość zdobytych punktów

wynik bezpośredniego spotkania

lepsza różnica bramek w całym turnieju

większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju

3. W meczach które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę

2x4 minuty i gra się do „złotej bramki”. Jeśli dogrywka nie przyniesie rezultatu wykonuje się

rzuty karne najpierw po 3, a następnie po 1 aż do skutku.

VII. Nagrody

1. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Wójta.

2. Pozostałe zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

3. Wybieramy najlepszego zawodnika, bramkarza i króla strzelców turnieju.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU !

CZEKAMY NA WAS ! ! !

Strona 2 z 2

More magazines by this user
Similar magazines