Views
3 years ago

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...

Tab. 6 Přerušení

Tab. 6 Přerušení antikoagulační léčby před operací Nemocný s plánovanou operací nebo invazivní procedurou stratifikace rizika peroperačního krvácení nízké riziko střední riziko vysoké riziko Warfarin nepřerušovat, je‐li INR v terap. rozmezí stratifikace rizika tromboembolie postup jako při vysokém riziku tromboembolie nízké riziko: • Warfarin ex 4-5 dnů před operací, • event. profylaktická dávka LMWH ex 24 hod. před operací, • restart warfarin v den operace střední riziko: • Warfarin ex 4-5 dnů před operací • profylaktická dávka LMWH ex 24 hod. před operací, • restart LMWH po účinné hemostáze • restart warfarin v den operace vysoké riziko • Warfarin ex 4-5 dnů před operací • léčebná dávka LMWH ex 24 hod. před operací • restart LMWH po účinné hemostáze, • restart warfarin v den operace 18

Tab.7 Nemocní s vysokým rizikem aterotrombotické příhody Klinické situace, které jsou spojeny s vysokým rizikem aterotrombotické příhody • akutní koronární syndrom, zejm. nestabilní angina pectoris nebo infarkt myokardu bez elevací úseku ST na EKG – NSTEMI (

Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Racionální kyslíková léčba u akutních stavů – praktická doporučení ...
Přehled doporučení - Česká pneumologická a ftizeologická ...
číslo 4 - Česká kardiologická společnost
představuje univerzální řešení? - Česká společnost anesteziologie ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií
předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezi u dětí
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií
přednáška ke stažení soubor - Česká farmako-ekonomická společnost
Sociální vyloučení a úloha Policie ČR - Člověk v tísni
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií.
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
DOPORUČENÉ POSTUPY U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ Čihák R ...
Dotazník pro doporučený postup předoperačního vyšetření před ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a ...
III. Doporučení Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů k ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Doporučení pro rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním ...
doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální ...
SBORNÍK ABSTRAKT - Česká kardiologická společnost
Doporučený postup České kardiologické společnosti pro ...