Views
3 years ago

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...

Tab. 6 Přerušení

Tab. 6 Přerušení antikoagulační léčby před operací Nemocný s plánovanou operací nebo invazivní procedurou stratifikace rizika peroperačního krvácení nízké riziko střední riziko vysoké riziko Warfarin nepřerušovat, je‐li INR v terap. rozmezí stratifikace rizika tromboembolie postup jako při vysokém riziku tromboembolie nízké riziko: • Warfarin ex 4-5 dnů před operací, • event. profylaktická dávka LMWH ex 24 hod. před operací, • restart warfarin v den operace střední riziko: • Warfarin ex 4-5 dnů před operací • profylaktická dávka LMWH ex 24 hod. před operací, • restart LMWH po účinné hemostáze • restart warfarin v den operace vysoké riziko • Warfarin ex 4-5 dnů před operací • léčebná dávka LMWH ex 24 hod. před operací • restart LMWH po účinné hemostáze, • restart warfarin v den operace 18

Tab.7 Nemocní s vysokým rizikem aterotrombotické příhody Klinické situace, které jsou spojeny s vysokým rizikem aterotrombotické příhody • akutní koronární syndrom, zejm. nestabilní angina pectoris nebo infarkt myokardu bez elevací úseku ST na EKG – NSTEMI (

Přehled doporučení - Česká pneumologická a ftizeologická ...
Racionální kyslíková léčba u akutních stavů – praktická doporučení ...
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
číslo 4 - Česká kardiologická společnost
předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezi u dětí
Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody
představuje univerzální řešení? - Česká společnost anesteziologie ...
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění
Doporučení pro diagnostiku a léčbu synkopy
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií
Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií
Doporučení pro diagnostiku, léčbu a profylaxi infekční endokarditidy
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
přednáška ke stažení soubor - Česká farmako-ekonomická společnost
Sociální vyloučení a úloha Policie ČR - Člověk v tísni
Digitální satelitní přijímač pro vysoká rozlišení obrazu SRT 7002
Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií.
Dotazník pro doporučený postup předoperačního vyšetření před ...
DOPORUČENÉ POSTUPY U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ Čihák R ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a ...
III. Doporučení Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů k ...
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ